Jak se dá prohrát nejen volby
Tomáš Haas

Zrekapitulujme si sled událostí vedoucích k překvapivému rozhodnutí ODS odvolat, dva měsíce před volbami do poslanecké sněmovny, svého předsedu z funkce volebního leadra.  

První reakce na pomlouvačný článek v bulvárním deníku Blesk ze strany předsedy senátu Sobotky a členů gremia ODS byly velmi rychlé a velmi přesně cílené. Volební leader ODS nemůže pronášet homofobní a antisemitské výroky. Je nutno udělat něco dramatického, něco, co stranu zachrání před rozhořčenou veřejností.

Gremium povolalo svého leadra na kobereček. A grilovalo jej 12 hodin. Topolánek se bránil - to z čeho jej Blesk obvinil, a co bez jakékoliv snahy o ověření převzal tzv. seriozní tisk, není pravda. Jeho výroky byly nejen vytrženy z kontextu, ale významově posunuty tak, že vyzněly v přesný opak toho, co řekl. Topolánek neřekl nic než to, že soudí lidi podle charakteru a ne podle jejich sexuální orientace nebo původu.

V době, kdy se sešlo gremium, byla Topolánkova verze již potvrzena i gay magazinem LUI.

Proč o tom jednalo gremium celých dvanáct hodin, je zřejmé. Nešlo o nic jiného, než bez ohledu na to, co se skutečně stalo, předsedu ODS a volebního leadra přinutit k resignaci. Nepovedlo se, Mirek Topolánek se nevzdal. Svou resignaci nabídl, pokud bude spojena s pokusem o odstranění skutečných příčin pro postupnou ztrátu důvěryhodnosti ODS. Padla i jména, z toho, co proniklo na veřejnost víme, že to byla mezi jinými i jména Bém a Jančík. Toho se gremium zaleklo a tak byl pokus o jeho odstranění odložen na čtvrteční zasedání Výkonné rady. Gremium zatím vydalo jen prohlášení, že rozhodnutí předsedy ODS respektuje.

Během dvou dnů, které do zasedání Výkonné rady uplynuly, se mnohé změnilo. I "seriozní tisk" byl přinucen svá obvinění odvolat. Stalo se tak, jak je u nás zvykem, nikoliv omluvou Mirkovi Topolánkovi a odvoláním dehonestujících obvinění, ale konstatováním, že Mirek Topolánek sice neřekl to, co media psala a říkala, ale naštval mnoho lidí ve vlastní straně. To, že příčinou toho naštvání byla jejich vlastní falešná tvrzení ovšem v mediích nezaznělo. Nezaznělo ani to, že daleko víc lidí se s ODS postupně rozchází ne pro to, že její předseda někdy říká, co má na jazyku, ale pro to, co Mirek Topolánek již dlouho, přinejmenším od prohraných voleb do krajských zastupitelstev, kritizuje - korupce a rostoucí vliv podivných sponsorů, "kmotrů", kteří již ODS v některých krajích ovládli, podobně, jako ti, kteří byli jejich původním vzorem - mafiánští "kmotři" amerických odborů a ruští oligarchové. Téměř v každém kraji najdeme nejméně jednoho. Svým americkým a ruským vzorům se podobají i jinak. Mohli jsme je vidět, pokud jsme je vidět chtěli, na posledním kongresu ODS, přijíždějící v limuzinách se speciálními poznávacími značkami, obklopující bar ve společnosti krajských pohlavárů a členů gremia a platící za lahev minerálky pětitisícovými bankovkami. 

Bylo jasné, zejména po zveřejnění nahrávky osudného rozhovoru, že homofobie a antisemitismus nebudou pro ukřižování Mirka Topolánka věrohodným důvodem. Jeho kritici v ODS a media, neschopná vlastní analýzy a vždy ochotná přistoupit na jakoukoliv manipulaci, během těch několika dní předvedli klasickou piruetu. Důvodem k odvolání se stala kapka. Ta poslední, kterou přetekla číše jejich trpělivosti. Nenapadlo je, že vzhledem k tomu, že obvinění se ukázalo jako falešné, je falešná i ta virtuální kapka a že tím vlastně říkají, že o tom, kdo povede kdysi tak respektovanou a sebevědomou ODS do voleb, rozhoduje bulvární plátek.

Rozhodnutí již padlo, Mirek Topolánek musí odejít. A tak respekt pro rozhodnutí předsedy trval členům gremia jen dva dny. Přestal platit v okamžiku zahájení zasedání Výkonné rady.

Výkonná rada ODS je orgán složený z členů gremia a zástupců regionů. Těmi zástupci jsou ve většině případů oblastní předsedové a bývalí krajští funkcionáři. Topolánkovou kritikou se cítili ohroženi, zejména ti z nich, kdo pro udržení vlivu svých "kmotrů" po prohraných volbách, tam kde jim to ČSSD dovolila, rychle vstupovali do koalic se svými "ideovými odpůrci". Není proto divu, že přetekla i číše jejich trpělivosti a respektu pro předsedu ODS. Ani Výkonná rada ale nemá pravomoc předsedu odvolat. A tak "pouze" položila Topolánkovi nůž na krk. Buď složí svou funkci volebního leadra, nebo bude z kandidátky potupně vyškrtnut a označen za příčinu volební porážky ODS. Vzhledem k tomu, že z funkce předsedy ODS nemůže být Výkonnou radou odvolán, byl "vyzván" aby "zvážil odstoupení" z funkce předsedy.

Mirek Topolánek se vzdal kandidatury. Jistě si byl vědom toho, že pokud by tak neučinil, následoval by otevřený konflikt, který by nejen ukončil jakékoliv naděje ODS na úspěch v rychle se blížících volbách, ale znamenal by i rozkol a chaos a konec jejího postavení nejsilnější a rozhodující síly české pravicové politiky.

O tom, jak nejistí si byli členové gremia tím, jak bude jejich postup přijat veřejností a zejména členy a voliči ODS svědčí i to, jak nervózní byl Petr Nečas při svém prvním televizním vystoupení po Topolánkově pádu. Osmkrát během několika minut opakoval, že to bylo Topolánkovo vlastní rozhodnutí , že je hluboce respektuje a že i jeho případné odstoupení z funkce předsedy bude vlastním Topolánkovým rozhodnutím, které hluboce respektuje. Topolánek jistě bude mít roli ve volební kampani: "Na volební kampani je obrovský kus práce, chceme oslovit naše voliče, sdělit jim jako jaké jsou naše recepty tady určitě podíl pana Topolánka jako zkušeného politika po dobu, co ještě zůstane předsedou ODS, bude pozitivním přínosem."

 Jak je v tomto případě typické, respekt k Topolánkovu vlastnímu rozhodnutí trval velmi krátce. V dalších dnech oznámil tentýž Petr Nečas, již s menší nervozitou, že Topolánek nebude mít žádnou aktivní účast na volební kampani ODS. Oznámil na nedělní Partii rovněž to, že příčinou Topolánkova odvolání byla ona virtuální kapka, kterou se cosi rozlilo a "jednoznačný názor zevnitř členské základny, názor Výkonné rady jako nejvyššího orgánu ODS mezi kongresy".

Názor Výkonné rady známe a můžeme tušit jeho více než pravděpodobné příčiny. Kdy a jak vedení ODS zjistilo během několika dnů mezi weekendem a čtvrtkem názor členské základny, nevím. Pokud vím, naposledy se tak stalo na volebním kongresu ODS. Právě tehdy, kdy Mirek Topolánek vyslovil kritiku "kmotrů" a byl delegáty členské základny znovu zvolen předsedou ODS.

Pozitivní přínos Mirka Topolánka má spočívat v tom, že nebude vidět a nebude slyšet. Má být v tom, že zmizí z politického života a nebude připomínat členské základně a voličům úlohu "kmotrů" v ODS. ODS se očistí, očistí se od Mirka Topolánka, který je příčinou všeho, co na ODS lidé kritizují a co způsobilo dlouhodobý pomalý odliv jejích voličů a příznivců. Očišťovat ji bude team složený z jeho největších kritiků, jištěných partou kolem kongresového baru.

A ti povedou ODS k nadcházejícím volbám.

Tomáš Haas na ČM.: "Jen úplný

Tomáš Haas na ČM.: "Jen úplný trouba může věřit tomu, že politická strana zařízne svého leadra osm nebo devět týdnů před volbami jen proto, že se v minulosti dopustil nějakých kontroverzních výroků. " Petr Nečas hovořil o pověstné poslední kapce, ale asi použil lidové rčení neprávem. Ano, hlásím se k těm úplným troubům. /Stasi, jedeme v tom oba./
Zajímavé zjištění: nikdo není nezávislý, nikdo není objektivní. Když se láme chleba, emoce vítězí... Musím uznat, že Tomáš Haas dokáže být loajální... Pravda a láska zvítězí, kmotři budou na hlavu poraženi.

Ahoj zeolite, já si myslím,

Ahoj zeolite, já si myslím, že řeči o tom, zda toto bylo taktické či ne, prospěšné, či ne, atd. jsou trošku mimo. MT si o to z mého pohledu koledoval už dlouho a tak teď se to prostě stalo, tečka. Komu vadil MT v čele ODS a proto se ji rozhodl nevolit (to jsem byl např. já), může tato změna opět vnuknout myšlenku, hodit jim za současného předsedy opět svůj hlas a zkusit to s nimi (to jsem asi teď já). Těm kteří by ODS nikdy nevolili (nebo naopak volili vždy) by bylo jedno, kdyby v jejím čele byl kdokoliv, takže tady taktéž nula od nuly pojde, no a těm, kteří nebudou ODS volit právě proto, že v jejím čele už není MT, je dle mého názoru velká menšina, takže ani toto není argument. Je to všechno o emocích a ne že ne. Přeji Ti hezké Velikonoce.

Miloš Zeman: "Odhaduje se, že

Miloš Zeman: "Odhaduje se, že korupce včetně předražených zakázek, které s tím souvisí, činí řádově 200 miliard korun ročně. To je shodou okolností deficit státního rozpočtu."
Další protikorupční expert. Kam se na něho Tomáš Haas hrabe... Pánové, jděte k šípku!

Způsob, jakým byl Topolánek

Způsob, jakým byl Topolánek vystrnaděn, je skandální! Šlo o směs ubohosti, bezradnosti, podlých intrik a připosrané korektnosti, která se nepokrytě zakládala na lži a účelového přehánění. To bych chtěl napsat v první řadě.

V druhé řadě pak toto:
1) Před pár týdny se do obdobné situace dostal odborář Dušek. Prohlásil, že železnice a i ministerstvo dopravy se stalou klikou skupiny homosexuálů, která spolu drží. Dušek neoplývá vysokou inteligencí, takže to řekl velmi neobratně. Nicméně homofóbního či jinak zlého v těchto jeho slovech nebylo nic! Obsahově jsou to naopak velmi závažná slova. Mirek Topolánek (taky v zajetí připosrané korektnosti a účelově) tehdy na adresu Duška prohlásil, že se "vyřadil z politického života". Topolánkovo vykopnutí přes všechny výhrady, které mám, musím vnímat jako jakousi spravedlnost.
2) Já (hovořím čistě za sebe) jsem od roku 1994 vždy volil ODS. Letos jsem byl rozhodnutý jinak. Volit ODS pod vedením Topolánka jsem nemohl. Nyní o tom ještě budu uvažovat.

Tomáš Haas: "K těm se přidala malá ale významná kritika politických poloslepců, kteří vidí vše ve světle jediné otázky - Lisabonské smlouvy."
Patřím mezi takové. (Mimo jiné i díky článkům Tomáše Haase, ale to není podstatné). Já to opravdu vnímám jako střed toho současného střetu. Domnívám se, že EU na dlouhá léta zabetonovává socialismus. ODS, v souladu s mým bytostným přesvědčením, slíbila a měla ŠANCI tomu bránit. V době předsednictví, v době možnosti zablokovat LS. Neudělala to, naopak se otočila!!!

Tomáš Haas: "Mohli jsme je vidět, pokud jsme je vidět chtěli, na posledním kongresu ODS, přijíždějící v limuzinách se speciálními poznávacími značkami, obklopující bar ve společnosti krajských pohlavárů a členů gremia a platící za lahev minerálky pětitisícovými bankovkami."
Já (hovořím čistě za sebe) neslyším na kmotry. Ne že bych neuznával fenomén "kmotrovství" a různých mafií. Určitě existují. Jsou totiž přirozenou (samozřejmě zavrženíhodnou ale přirozenou) součástí každé lidské hierarchické struktury. Nevím, proč by v ODS mělo být víc nebo méně kmotrů než v jiných stranách. Nevím, proč by jich mělo být víc nebo míň v současné ODS než v té dřívější nebo budoucí. Počet kmotrů je přímo úměrný síle a kvantitě mocenského aparátu. A jsme zase u EU. Vinou Topolánka opět o něco povyrostl.

Tomáš Haas: "... Václav Klaus, který bude jednou historikům muset vysvětlovat svou úlohu při loňském svržení vlády a své schůzky s Přemyslem Sobotkou (senátorem za Liberec) v době jeho útoku na Mirka Topolánka."
Pane Haasi, mohl byste tohle vysvětlit Vy? A prosím tak, aby si čtenář jakákoliv tvrzení mohl ověřit. Pokud Vy, protože máte blíže ke Klausovi než já, víte něco víc než já jen čtenář novin a Internetu, nemůžete to použít jako argument/obvinění/výtku, pokud si já obyčejný čtenář nemohu ověřit, že to není nepravda. (Nepravdou prosím nemusíme chápat jen lež. Může to být zkreslení, přehánění, atd.)

Komplot proti Topolánkovi se

Komplot proti Topolánkovi se dal čekat, jen mě zaskočila cílevědomá pitomost médií a zejména, s jakou vehemencí se do antitopolánkovského komplotu zapojili jeho vlastní spolustraníci. Šéf senátu Sobotka se jednoznačně znemožnil, nevěřím, že se ještě najde dost lidí na jeho opětovné zvolení.
ODS potřebuje výraznou čistku v krajích a na rozdíl od autora se domnívám, že hlavně mimo Prahu. Nestydatost, s níž se krajští bafuňáři téměř jako jeden muž spojili se svým politickým protivníkem (nebo k tomu aspoň byli ochotní, jenže někde je socani nepotřebovali) a s níž prosazují socanský politický program, je do nebe volající a žádá tvrdý trest ze strany voličů.
V Praze je to v první řadě problém "Bém" (doprovázený skrytějšími osobami v pražském vedení ODS a nejspíš stále ještě podporovaný Klausem), který celé roky kálí na Prahu a místo práce si jen načechrává brka. Je tak hloupý, nebo si za to nechává zaplatit? Jančík je žabař, v jiné konstelaci by už dávno vyletěl.
Krok, který dělá ODS, může znamenat její definitivní pád. Byla by to škoda, TOP09 není schopná ji nahradit. Ale tyhle volby ODS nevyhraje a ani bychom o to neměli stát, protože tato ODS není věrohodná.

"tyhle volby ODS nevyhraje a

"tyhle volby ODS nevyhraje a ani bychom o to neměli stát, protože tato ODS není věrohodná." -- Pane Gregory, dle vašeho mínění byla ODS s Topolánkem v čele více nebo méně věrohodná nežli teď s Topolánkem vykopnutým?

Bylo to řečeno jasně! Ale pro

Bylo to řečeno jasně! Ale pro jistotu: tady nejde o to, jaký je Topolánek, ale jací jsou ti, kteří ho - jak píšete - vykopli. A to jr ten hnus.

"Bylo to řečeno jasně!" --

"Bylo to řečeno jasně!" -- Promiňte nechápavému nebo nepozornému nebo slepému. CO bylo řečeno jasně? Že Topolánek byl důvěryhodnější než Nečas? Nebo obráceně? Proboha, co by vás to stálo mi to sem jasně napsat?!?!

Vášnivé zaujetí osobou

Vášnivé zaujetí osobou jednoho politika a jeho "obhajoba" je snadno vysvětlitelná. Někdy se politika zosobní do takové míry, že politika a osobnost jedno jsou. Bylo tomu tak v době kdy byl stejně špinavými metodami napadán a obviňován medii, soupeři i částí vlastní strany Václav Klaus a tehdy jsem stejně vášnivě a stejným zaujetím psal o jeho politice, o něm a o jeho straně.
Co se týká ODS, můj vztah k ní je stále stejný. ODS jsem vždy volil a nevidím to jinak, než že ji budu volit dál, alternativa, kterou se stále víc a víc stává socialismus, je pro mně absolutně nepřijatelná. Nicméně již léta - a to by ti, kdo mé články dlouhodobě sledují, měli vědět - kritizuji to co ji sžírá a ničí již po léta. A to je právě její prorůstání s (nechci říkat byznysem, protože to by bylo úžasně nefér k poctivým podnikatelům, kterých je drtivá většina) "kmotry". Praha je nejkřiklavějším případem. Naštěstí pro ODS, či spíše pro její funkcionářskou kamarilu, jsou naše media neschopná analytického pohledu a sledují politiku stále více a více metodou bulváru - zkratkovitě a výhraně hledáním a mnohdy uměle vytvářením skandálů, pokud možno sex a drobná zlodějna. A tak jim unikají nejen souvislosti ale i základní fakta. V Praze sice dohlédnou až k Jančíkovi, ale bez jakékoliv pozornosti jim unikl pravděpodobně největší podvod tisíciletí - Bémova "olympijská iniciativa". Tisku neušlo, že Bém utratil téměř dvě stě milionů za "studie" k uspořádáni OH v Praze. Vůbec si ale nepovšiml, že s vyhlídkou na OH, které se v Praze v nejbližších padesáti letech letech konat nebudou, se měnil (a stále mění) územní plán. Tady se nehraje o stovky milionů ale o miliardy. Oposice ani tisk si toho nevšimnou. Tisk proto, že naši investigativní novináři by nenašli ani cestu na pánskou toaletu na hlavním nádraží, pokud jim někdo nezatelefonuje, nebo nepředhodí disketu s plánkem. Oposice proto, že v tom jede taky.
To jsou věci, které mně opravdu trápí. Ne proto, že bych politikům a Janouškům záviděl. Ani proto, že se jedná o velké peníze, tyto škody se dají nahradit. Vadí mi to proto, že takové věci kompromitují ODS , pravicovou politiku obecně a naši stále křehkou a ohroženou demokracii.
V případě Mirka Topolánka se jedná o prvního politika který vidí, že se to, pokud chceme pravicové hodnoty v naší nepříliš "pravé" společnosti zachovat a pokud ODS chce znovunabýt věrohodnost, musí změnit. Dostal se proto pod palbu jak medií, tak oposice, které pomalá postupná diskreditace ODS a její postupná infiltrace kmotry a to nejen v Praze, kde jak jsem již rovněž napsal, si nepostavíte psí boudu bez zaplacení "výpalného" kmotrům jako Roman Janoušek, velmi vyhovuje, například podobná situace existuje i ve středních Čechách, Karlových Varech, v Libereckém kraji a v Jižních Čechách kterým podobně jako v Praze vládne "kmotr" Janoušek, vládne místní oligarcha "Jihočeský král" Dlouhý z Hluboké. tak nakonec i pravicových Savonarolů, kteří mu vyčítají "nedostatečnou pravicovost", stejně jako ji vyčítali Klausovi. Jistě si vzpomenete, jak byl Klaus napadán za "pravicovou rétoriku a levicovou politiku". K těm se přidala malá ale významná kritika politických poloslepců, kteří vidí vše ve světle jediné otázky - Lisabonské smlouvy. A nakonec, k mé skutečné nekonečné lítosti a zklamání i Václav Klaus, který bude jednou historikům muset vysvětlovat svou úlohu při loňském svržení vlády a své schůzky s Přemyslem Sobotkou (senátorem za Liberec) v době jeho útoku na Mirka Topolánka.
Proto má Topolánek mou podporu. Topolánek udělal první krůčky k reformě ODS, ano bylo jich málo, přišly pozdě a byly právě rázně utnuty vedením ODS. Proto jsem zklamán, že ODS opět zvolila mlčení k otázce korupce vnější i vnitrostranické a její vedení se rozhodlo podříznout jeho a podržet "kmotry" a jejich chráněnce. I když musím říci, že mne to nepřekvapilo. Nepřekvapilo mně ani to, jakým způsobem to udělali. A musím zdůraznit, že pod vedením této kamarily "kmotrů" a jejich chráněnců ve Výkonné radě a gremiu, obrodný proces v ODS jen tak brzy nenastane. Ostatně jejich příští oběť je již jasná, bude jí, po prohraných volbách, Petr Nečas.
Své názory neměním. I když se najdou lidé, kteří zřejmě rádi soudí jiné ze své vlastní zkušenosti, svého charakteru a někdy úplně obyčejné pitomosti, a obviňují mne z toho, že tak píši proto že mně Topolánek platí (mimochodem, neplatí, mají to trochu popletené), stejně jako mně jiní pitomci kdysi obviňovali, že ze stejných důvodů píši pro Klause. Kdyby tomu bylo tak, mohl jsem dodnes a ještě několik dalších let sedět tiše v bezpečí na Hradě a neriskoval bych svým rozhodnutím z Hradu odejít, a neriskoval bych ani nyní podporou Topolánka.

"A musím zdůraznit, že pod

"A musím zdůraznit, že pod vedením této kamarily "kmotrů" a jejich chráněnců ve Výkonné radě a gremiu, obrodný proces v ODS jen tak brzy nenastane. Ostatně jejich příští oběť je již jasná, bude jí, po prohraných volbách, Petr Nečas."
Znovu jsem se pokusil přečíst příspěvky, pomalu ztrácím přehled. Je toho na mě už moc. Přesto pár slov, ze kterých by mělo vyplynout, že se snažím hájit stranu ODS jako "celek", ale beru v ochranu i konkurenci, ČSSD. S.Š. hovoří o lidech z nejvyšších pater politiky. T.H. zdůrazňuje, že kmotři a jejich chráněnci ve VR vlastně rozhodují, kdo odejde a kdo přijde do funkce předsedy. A jsme dokonce tak daleko v rozkrývání nepravostí, že známe i jména těch kmotrů. My žijeme v republice, která by mohla mít jako ocásek v názvu ČR, mafie s.r.o. Pane Haasi, paní Šauerová, já tomu nevěřím. V první řadě tomu brání "různé" skupinové zájmy. Ani Jakuza by nedokázala zvládnout zločinná propojení v celém státním útvaru. A zvláště v Česku, kde je známo, že se všechno "vykecá". Ale tohle všechno musíte vědět lépe, než já. A přesto s jistotou, bez zaváhání popisujete, jak to "u nás" chodí. O vlivu řady lidí samozřejmě nepochybuji, a že někteří z nich především uvažují o vlastním prospěchu, a to za každou cenu, tak to ale funguje na celém světě, určitě by se našly příklady třeba i v Kanadě. Tak trochu mou argumentaci podporuje Dana, která se zmiňuje o starostovi Jančíkovi. Snadnější terč pro média a konkurenty /R.John/ v Praze nenajdete. Nesympatický pán s bříškem. To, jak se změnil Smíchov u Anděla, to je samozřejmost. Stejně s primátorem Bémem, který hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Rozehraje se kauza Opencard. Okoření se to podnikatelem Janouškem, ten přece jede v Praze ve všem.
Že všechno v pořádku není, to je pravda. Ale na určité změny bude dost času po volbách...

"To jsou věci, které mně

"To jsou věci, které mně opravdu trápí. Ne proto, že bych politikům a Janouškům záviděl. Ani proto, že se jedná o velké peníze, tyto škody se dají nahradit. Vadí mi to proto, že takové věci kompromitují ODS , pravicovou politiku obecně a naši stále křehkou a ohroženou demokracii." -- Velice mi vrtalo hlavou, proč pan Haas tak usilovně vystupuje na straně již konečně (sláva!) odepsaného Topolánka. Mám to brát tak, že tohle je to vysvětlení? Panu Haasovi vadí ohrožení demokracie, a proto fandí Topolánkovi? ////

"V případě Mirka Topolánka se jedná o prvního politika který vidí, že ..." -- To je velmi odvážné tvrzení. Takže prý Topolánek, autor "lisabonského shitu" a "jedničky Kalouska", který svoje duševní schopnosti demonstroval několika články i zde na Virtually, který si evidentně nevidí ani do úst, teď najednou vidí to, co ostatní ne? A myslíte to vážně? ////

Ad Ostatně jejich příští oběť

Ad Ostatně jejich příští oběť je již jasná, bude jí, po prohraných volbách, Petr Nečas.
To je jasná věc, pane Hassi. Petra Nečase, který o předsednickou funkci nemusel nikterak bojovat, nahoru vynesli právě regionální šéfové těch nejvíc problematických krajů. On teď bude muset být vděčný, první vstřícný krok ostatně už udělal. Nebude-li poslouchat, půjde. A převzít rozloženou a korupcí prolezlou stranu, plnou bémů, burgemeisterů, jančíků, richterů, gandalovičů, etc. ? Sebevražda v přímém přenosu.

Omlouvám se za zkomolené

Omlouvám se za zkomolené jméno, to bylo nemilé nedopatření. Promiňte, prosím.

S.Š., jste člověk, který něco

S.Š., jste člověk, který něco snad o BISce víte. Podíval jsem se na Internet. Našel jsem toto: 1) Bezpečnostní informační služba zabezpečuje informace

1. o záměrech a činnostech namířených proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti České republiky,
2. o zpravodajských službách cizí moci,
3. o činnostech ohrožujících státní a služební tajemství,
4. o činnostech, jejichž důsledky mohou ohrozit bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy České republiky,
5. týkající se organizovaného zločinu a terorismu.

Mimo tyto základní a trvalé povinnosti BIS plní další jednotlivé úkoly, které jí zadává vláda ČR nebo prezident ČR. Vláda také stanovuje, na základě předložených materiálů a zpráv po projednání v Radě pro zpravodajskou činnost, bezpečnostní rizika pro ČR a prioritní úkoly pro BIS.

Hovoříte o sebevraždě v přímém přenosu. Mě už to nebaví, samé náznaky, podezření, ale "skutek utek". Spekuluji, u nás je tak snadné druhé špinit...

Nevím, co chcete říct, pane

Nevím, co chcete říct, pane zeolite. Naznačujete, že BIS by se měla více věnovat ochraně ekonomických zájmů státu ? Nerozumím Vám.

"Tady se nehraje o stovky

"Tady se nehraje o stovky milionů ale o miliardy. Oposice ani tisk si toho nevšimnou. Tisk proto, že naši investigativní novináři by nenašli ani cestu na pánskou toaletu na hlavním nádraží, pokud jim někdo nezatelefonuje, nebo nepředhodí disketu s plánkem. Oposice proto, že v tom jede taky."

Tak to řeknu vulgárně. Buď jsem na "hlavu" já nebo Vy, paní S.Š. Vy jste pracovala na ne nevýznamném místě této organizace. Jestli se tam nic nezměnilo, potom se už vůbec ničemu nedivím. Ty čtyři řádky v uvozovkách se opakují po třetí...

Nevím, jestli se "tam" něco

Nevím, jestli se "tam" něco změnilo nebo nezměnilo, pane Zeolite, o BIS toho vím stejně tolik jako Vy, totiž nic. Nejsem tam už 14 let. Obecně vzato, řekla bych, že to bude velmi podobné tomu, jako je to všude jinde. Málokterý šéf státního orgánu nebo organizace je tak statečný (nebo naivní ?), aby riskoval vlastní postavení.

Články Tomáše Haase jsem

Články Tomáše Haase jsem vždycky čítával až s obdivem. Tentokrát jeho poznámky o tom, že v našem státě se "neeticky hospodaří" s miliardami, mně nenechaly v klidu. A od Vás jsem se dočkal vysvětlení: "Málokterý šéf státního orgánu nebo organizace je tak statečný (nebo naivní ?), aby riskoval vlastní postavení." To je hodně povzbuzující. Takže marnost nad marnost... škoda slov.

A co jste čekal, pane Zeolite

A co jste čekal, pane Zeolite ? Potřebujete opravdu vysvětlit, že některé orgány státu (nemusíme mluvit jen o BIS a Policii ČR, ale také třeba o různých kontrolních orgánech státu) nepracují tak, jak jim ukládá zákon, nýbrž jen na tom, k čemu dostaly politický souhlas ? To je pro Vás opravdu překvapení ? Podívejte se třeba na kauzu pandury. Jistě Vám neunikly dnešní informace (MfD) o tom, jak česká policie nespolupracuje ( = nechce spolupracovat) s rakouskou policií. No, bodejť by chtěla ! A nečiním si iluze, že by tomu bylo jinak, kdyby MV neřídil zrovna zástupce ČSSD. To se přece netýká jen BIS, kterou operujete. Je přece iluze myslet si, že některý ředitel půjde do nějakého problému, který má dosah do nejvyšších pater politiky. To by bylo pro něj profesní harakiri, a to, uznejte, neudělá nikdo. Nebo skoro nikdo.

Vážená S.Š., "nevěřím":

Vážená S.Š., "nevěřím": "Potřebujete opravdu vysvětlit, že některé orgány státu (nemusíme mluvit jen o BIS a Policii ČR, ale také třeba o různých kontrolních orgánech státu) nepracují tak, jak jim ukládá zákon, nýbrž jen na tom, k čemu dostaly politický souhlas?" Něco takového ani technicky není reálné. Miloš Zeman kdysi prohlásil /jestli se nepletu/, něco o policejním státě. Nakonec se omluvil, že naletěl. Kauza s Čunkem ohrožovala existenci vlády. Po přečtení rozhovoru v LN se státním zástupcem Salichovem, který vyšel až dlouho po rozehrané partii, nebylo těžké uvěřit tomu, že vlastně ani nebyl žádný důvod Čunka korumpovat. Případy Langer-Sekyra-Mrázek, Šlouf-Mrázek, Dalík-Kmenta plní stránky novin, vydávají se knihy jak na běžícím pásu, ale ani z odposlechů nevyplývá, že by docházelo k tomu, že v ČR je všechno řízeno z nějakého zločinného centra. Je nepředstavitelné, že prezident policie, nejvyšší státní zástupkyně, soudci, ombudsman, vláda /všichni ministři i s premiérem/, prezident NKÚ atd. atd. se obávají těch papalášů z nejvyšších pater politiky. Mně to dokonce připadá směšné. Občas mě je těch politiků až líto, co si vůči nim, nejen novináři, dovolují /Bubílková, Kraus.../. Jsem rád, že už není možné, na základě pouhého podezření kohokoliv likvidovat fakticky. K čemu bohužel dochází, že lze svobodně /cenzura neexistuje/ napsat, že v nejvyšších patrech politiky jsou zločinci. Ale i tak, díky za Internet.

"Tady se nehraje o stovky

"Tady se nehraje o stovky milionů ale o miliardy. Oposice ani tisk si toho nevšimnou. Tisk proto, že naši investigativní novináři by nenašli ani cestu na pánskou toaletu na hlavním nádraží, pokud jim někdo nezatelefonuje, nebo nepředhodí disketu s plánkem. Oposice proto, že v tom jede taky."
Dokáži se vykašlat na partaje, lídry, novináře, starosty, primátory, kmotry, velrybáře. Pokud by měl pravdu JH, znamenalo by to, že ČR je nefunkční stát, protože nefungují státní orgány, státní instituce. Touhle glosou JH to přeci nemůže jen tak skončit. JH vysvětlil, proč mění osoby, které byl nucen obhajovat. Zatím končí u M. Topolánka. Vzal to ale z čisté vody, "obvinil" jmenovitě pražskou funckionářskou kamarilu, zmínka o Jančíkovi a Janouškovi nechybí, infiltrace krajů kmotry /kde to funguje podobně jako v Praze/, pikle Václava Klause proti Topolánkově vládě. Závěrem, JH upozorňuje na to, že se u nás "přemisťují" miliardy, ale tajné služby, policie, státní zástupci ale i vláda, parlament, prezident nic nevědí?
Logicky mně z toho vyplývá: 1. JH nemá pravdu, 2. JH má pravdu, 3. JH má v něčem pravdu.

Moc se omlouvám, už když jsem

Moc se omlouvám, už když jsem vycházel z domu jsem si říkal, nepopletl jsem jméno. Ano, misto JH má být TH...

O resignaci MT Ondřej Liška:

O resignaci MT Ondřej Liška: "Stín na jeho práci v politice však vrhá nejen často neřízený projev, ale především propojení na neprůhledné zájmy a lobbisty. Jeho odchod ODS nijak zásadně nezmění, neboť její problém spočívá v provázanosti s klientelismem a korupcí, stejně jako případný odchod Jiřího Paroubka v tomto nezmění ČSSD."

Nedá mi to, ještě malá

Nedá mi to, ještě malá poznámka. Před časem MFDNES řezala do Langera za jeho propojení na podnikatele Sekyru hlava nehlava. Po několika dnech ve stejném deníku vyšel obsáhlý rozhovor se jmenovaným S. Jsem možná naivní, ale S. odpovídal na otázky jasně, otevřeně, zřejmě nic nezatajoval. Výsledný dojem jsem měl velmi dobrý. V mých očích se vyvrátilo PODEZŘENÍ...

K Vaší dovysvětlivce chci

K Vaší dovysvětlivce chci uvést stručně : zatím pod každý Váš článek, který jsem četl bych se podepsal. Také Vaše výchozí analýza má hodně reálný podklad, s čím však nesouhlasím je Vaše přílišná glorifikace Topolánka, ale budiž pro jeho nízký korupční potenciál. Hlavně mám jiný názor na skutečný motiv grémia i VR, který spatřuji v tom, že Topolánek,ať právem či neprávem je příčinou poklesu preferencí, což by prologovalo ještě po dobu 2 měsíců. Vyznání Bucherta svědčí o plánovaném deklasování Topolánka až na dno a tím i ODS ze strany prakticky všech médií, snad s výjimkou Reflexu. Pragmatismus,nutno říci že logický a oprávněný je skutečným motivem pro výstupy z grémia a VR.Nejsem ničím vázán, ani povinován, ale plně se ztotužňuji s postupem P.Sobotky, protože podle mého projevil odvahu a rozhodnost, která může přinést obrat.Moralizovat by se dalo i o tom, že vývoj mohl Topolánek očekávat a po vzoru Zemana přijít se svou rezignací na kongresu.

Jako notorický volič sociální

Jako notorický volič sociální demokracie jsem tímto prizmatem vždy pana Topolánka vnímal jako předsedu mě nelibé strany. Přesto s tímto skvělým článkem pana Haase souhlasím.
S drobnou výhradou. Pan Topolánek ODS vedl cca 8 let. Až v poelední době jsem zaznamenal jehio výroky - ODS je strana pinglů a stavebních firem a nyní nejnověji - Přece nepředám ODS kmotrům.
ODS ale vedl 8 let, tudíž musel s vlky výt. Když začal přestávat výt, mocnější famiglie ho svrhly.

Pro notorického voliče ČSSD

Pro notorického voliče ČSSD je Bobův názor logický. Jelikož mě to štěstí být voličem Paroubka(což není zcela totožné s ČSSD) nepotkalo, důvody odvolání Topolánka nespatřuji ve vražedném vnitrostranickém boji ODS, ale ve správné analýze příčin propadu stranických preferencí o 10 proc.bodů v důsledku nevyhlášené války médií proti Topolánkovi. Největší impuls k tomu dala psdeudoaféra "Toskánsko", která byla totéž co podvod s čas.LUI. Za všechny argumenty uvedu pouze jeden, že se do Toskánska sjížděli redaktoři téměř všech médií dříve, než Topolánek se svoji rodinou a než Urban, který bvyl jedinným politikem v roli hosta ČEZu vč. těch firemních jachet.

Jako notorický nevolič ČSSD

Jako notorický nevolič ČSSD výjimečně souhlasím s notorickým voličem Bobem, pane gardnesi. A jak to "správně v ODS zanalyzovali" ? Ano, věřím, že některým voličům ODS tohle vysvětlení postačuje. Nic ve zlém, omlouvám se, ale musím se smát ... :-)

Paní S.Š. za názor se netřeba

Paní S.Š. za názor se netřeba omlouvat, navíc rád pobavím. Tak jako se dívám na události z té pozitivní stránky, připouštím i výskyt nízkých prospěchářských motivů v celé kauze. Zásadně odmítám jen negativní pohled s různými konspiracemi založenými na fámách a spekulacích. Bohužel ke smíchu jsem v tomto postoji nenašel nic.

Vida a je to...

Vida a je to...

To je tendencni a

To je tendencni a jednostranna analyza, ketra obsahuje urcite pravdive body, ale take rovnez mnoho zamlcuje.

Jestli něco poškodí ODS ve

Jestli něco poškodí ODS ve volbách, jsou pokračující, a teď nevím, jak to nazvat nejlépe, analýzy, rozbory, obhajoby, obvinění, "kauzy" Topolánek. Nechme si to až po volbách. "Samočistící" /uf, to je hrůza slovo/ proces potom může začít z gruntu.

Svatá pravda Zeolite, zvláště

Svatá pravda Zeolite, zvláště když ty analýzy jsou tendeční.

Jednou za Klause, podruhé za

Jednou za Klause, podruhé za Topolánka / Mr. Haas pouze plní zadání. Konec konců, dnes se politický osud MT uzavře a jaksi vnitřně dávám za pravdu Mlejnkovi jun., který popsal MT leaving politics, jako krok plánovaný. Choceradská šaráda byla toliko a spoustě času, který měl zaručit věrohodnost a odpovědnost aktérů.

Pane Hass,vy se snažíte

Pane Hass,vy se snažíte udělat s Topolánka nevinnou oběť,ale nějak vám v tom výčtu chybí Dalík,který poškodil ODS vinou Topolánka v očích voličů nesmírně.Vy čistě naplňujete to co sám kritizujete.Vládnou tady media a když se rozhodnou někoho zničit podaří se jim to snadno.Jančíka znám z komunální politiky a vím,že plno prohřešků,které mu novináři přiřkli žijí svým životem aniž by měly reálný základ.Jsou to i problémy,které se udály v době,kdy Jančík ani nebyl na radnici.Nikdo se pravdou nezabývá stačí když novináři vyzpovídají opoziční poslance/na P5 to byl nejčastěji Macek za KSČM.To samé je na magistrátě.Paní Reedová sedí téměř 4roky ve vedení radnice.Těsně před volbami vedení opustí a začne na své bývalé kolegy kydat špínu.A zase přispěchají ochotní novináři a kauza je na světě.Z poslanců za ODS jsou okamžitě gauneři,zloději atd.Vše co udělali pro Prahu a občany se dá obrátit proti nim.Holt máme demokracii a kritizovat a dehonestovat práci druhých je moda.Každý všemu rozumí a když to novináři a Paroubek říká je to jistě pravda.Zkuste po té pravdě pátrat a budete se možná divit.

Tohle je velmi tendenční

Tohle je velmi tendenční analýza. Po jejím přečtení mi bylo MT asi dvě vteřiny líto. Myslím, že Viliam Buchert popsal stav jeho mysli v MfD mnohem přesněji. S tímhle hodnocením naprosto nesouhlasím.

Omlouvá Vás, stasi, že nemáte

Omlouvá Vás, stasi, že nemáte čas číst dopodrobna noviny. Já mám času naopak dost. Také proto mohu napsat, že Mladá fronta Dnes a Lidové noviny (nepočítám bulvár) odvedly kus velmi, velmi špinavé práce, a to nejen v kauze LUI, nýbrž dlouhodobě. A že velmi výrazně se v tom angažoval i Viliam Buchert. Víte co ? Mně by to celkem mohlo být jedno. Topolánka neznám a už skoro rok jsem rozhodnuta ODS poprvé od r. 1992 nevolit. Ne ovšem kvůli Topolánkovi, kvůli pražské ODS. Poslední události mne utvrdily v tom, že toto mé rozhodnutí je správné. Co ale dokázaly MfD a Lidovky (stále jsem inklinovala k tomu, považovat je za seriózní noviny, to byla chyba), nad tím se jen tají dech. Ano, máte pravdu. Článek V. Bucherta, na který už jste upozornil (nejen dnes), působí na první pohled velmi věrohodně. Však to taky není žádný začátečník. Působí tak věrohodně, že by jeden mohl skoro zapomenout na to, co píší v MfD (a Lidovkách) o Topolánkovi už skoro dva roky, jakým způsobem rozehrávají jednotlivé příběhy, jak o nich referují. Já na to ale rozhodně nezapomínám, stejně jako nezapomínám na to, že všechny aféry sociální demokracie, které vedly k Jiřímu Paroubkovi, MfD pěkně v samotném zárodku udusila, jako kdyby neexistovaly. Jistě si také všímáte, že agresivní reklamy ČSSD běží právě na idnes.cz a Lidovkách, nikoliv - jak by se možná spíše dalo čekat - třeba na Novinkách. NIC není náhoda, stasi. Jiří Paroubek potrestal Právo za nepěkné komentáře k jeho osobě (tak, jak to již dříve oznámil šéfredaktorovi Porybnému), vydělat naopak dostaly právě MfD a LN ... kdo by si ale všímal takových maličkostí ... :-)
A abych nezapomněla : velmi vydařený komentář.

Ihned po sametu jsem si

Ihned po sametu jsem si předplatil LN.Trvalo to sice delší dobu než začali fungovat,ale přeci jsem se dočkal.Po pár letech jsem ale zjistil,že jejich nezávislost je v háji a tak jsem přesedlal na MFD.Opět to dopadlo naprosto stejně.Jakmile jsem si ale pořídil internet(rok 99),přestal jsem se pídit po nezávislosti nějakého denníku,čímž jsem si ušetřil nejen nervy,ale i peníze.Pokud bude stále demokracie,nemám strach z cenzury.Jestli ale vyhrají socialisti,tak to bude na pováženou.

Vážený tatino, nevyhrají

Vážený tatino,
nevyhrají socialisti, nýbrž komunisti nalezení do všech stran a pak je ti pravověrní bolšouni vykantří...............šupem!!

Mám pocit pí.Š., že jste

Mám pocit pí.Š., že jste článek V.Bucherta přečetla příliš zběžně, jelikož tento prominentní novinář mezi řádky přiznává vlastně to, co Vy ve své glose naznačujete. Již 4.rokem,přiznává, je proti T.vedena zákopová válka, někdy jsou používány zbraně hromadného ničení atd. S klasickou omluvou přišel jen Šafr, ostatní hlídači nevědí, co to je slušnost a etika. Ze všech reakcí mě nejvíce zaujal článek p.Vlka st. na Nev.psu, který snad opomněl pouze trapnou zmínku Bucherta ve vztahu k Dalíkovi, když si popletl právo na soukromí s komunistickou zvůlí i s tou závistí.Osobně považuji za užitečné, aby proti uchvácení moci Paroubkem stála co nejsilnější strana bez ohledu na lokální rozmíšky a nepřístojnosti, zvláště když u nových stran není záruka na vyloučení podobných detailů.
Za každý hlas, který ODS ztratí prý Paroubek zasílá lízátka.

Paní Šauerová, s respektem k

Paní Šauerová, s respektem k Vaší osobě, přesto nesdílím Váš konspirační pohled na celou tuhle záležitost. Opravdu nestranný a opravdu nad věcí v tomto příběhu (a nejen v tomto), bývá pouze onen počítač, na kterém se tyhle věci obvykle píší, jinak nikdo tedy ani pan Buchert ne, stejně tak, jako ani já. Rozhodně nepropadám naivnímu bludu, že vše co se píše je pravda, nicméně od dob, kdy jsem slýchal, že je "vše řízeno z ideodiverzní centrály v Mnichově" si ale snažím od konspirací držet odstup, takže věřím, že američané byli na Měsíci a že dvojčata poslal k zemi Usáma, nikoliv CIA a taky tomu, že pocházíme opravdu z opice...:-))
Těch reklam ČSSD v MfD jsem si všiml, taky je mi to divné, ale byznys je holt byznys a každý šéf nemá zřejmě tu vnitřní sílu poslat ideového protivníka do řiti. Na druhou stranu, pokud by to byla pravda, pak si z notnou dávkou nadsázky myslím, že by už dávno například pana Steigerwalda na ulici porazilo auto s tmavými skly nebo by mu selhaly brzdy při cestě do práce, minimálně by však nemohl psát to, co píše. Myslím, že to co píše specielně o Paroubkovi (a já tak rád čtu), si rozhodně sexymozek za rámeček dát nemůže a jak znám JP, tak mu zrovna tenhle "pisálek" v zubech skřípe asi úplně nejvíc.
Je samozřejmě možné, že je všechno jinak a Vy jste mnohem blíž pravdě, než já, ale zatím nemám žádný objektivní důvod si to myslet. Topolánka popravilo jeho velmi "nepremiérská" vlastnost a to absence sebekontroly před jakoukoliv vyřčenou větou. Jestli vietnamskou fotografku MfD nazývá vtipně "kung pao" a pokud švédské delegaci popisuje, co všechno v českém jazyce představuje "švédská trojka", je to vůl jako lev a opravdu se hodí spíš na funkci výkonného praporčíka někde v kasínu, než na post premiéra téhle země. To jest v kostce můj názor. Mějte se prima (pokud by z mého pozdravu někdo vyvodil, že pracuji pro onu televizi, má k této konspirační teorii jistě důvod, necméně všechno je jinak. Nepracuji....:-))

Ale kdež, stasi, jaká

Ale kdež, stasi, jaká "konspirace" ? Snažila jsem se toliko pár slovy popsat zcela zjevný a velmi srozumitelný trend ve dvou našich denících (vůbec nejsem sama, kdo si toho všiml). Nebyly ale jediné, totéž již dlouhou dobu pozoruji třeba v Týdnu (takový M. Korecký prodělal v průběhu posledních dvou let celý názorový veletoč) nebo v Euru (B. Doležal jim říká "hradní tisková lobby", velmi s ním souhlasím). Ale nic, rozhodně se nechci přít, nejspíš je to jen tak prosté, že Topolánek lezl našim novinářům tak dlouho na nervy, až se rozhodli mu to spočítat (to nakonec přiznává i ten Buchert). To, že se dnes třeba v LN distancují od lidovek.cz, je sice pěkné, Topolánkovi se ale dodneška za ty průhlehné, až dětinské fabulace (urazil gaye a Židy, ačkoliv výslovně hovořil o dvou konkrétních lidech a jejich osobnostních vlastnostech), které razili ještě celý týden poté, co bylo zveřejněno diskutované video, neomluvil. Řekla bych, že naopak Právo a HN se zachovaly fair. Jako jediné dva naše listy.
P.S.: Doufám, že jste si všiml, že nehájím jiné výroky Topolánka. V tom časopisu pro homosexuály přece udělal uplně jiné chyby, školácké chyby, než ty, které mu byly vytýkány. Ostatně, chyb, politických chyb, udělal mnoho. Píše o nich (m.j.) pan Hass.

Paní Šauerová, každý takový

Paní Šauerová, každý takový trend, pokud opravdu existuje by měl mít nějaký motiv, eventuelně by měl být někým řízen (třeba tou centrálou z Mnichova....:-) Já asi opravdu nemám čas číst tolik co Vy, tak tu trávu růst prostě neslyším, ale čemu se dá věřit je to, že pokud politik nechápe, že když bude dlouho podprahově nasírat novináře, nevyplatí se mu to. Ve starých demokraciích to politici vědí už dlouho, MT ale patří k lidem, který by to nepochopil ani po úderu basebalovou pálkou. I to je možná důvod, proč se odporoučel.
Nicméně mě pobavil při své poslední tiskovce. ODS si podle něj dala čtyři vlastní branky, ale ani u jedné se neobjevilo ani jeho ani Dalíkovo jméno, tak to jsem se zase smíchy zakuckal já....:-)) Jo, jo, schopnost sebereflexe a předseda ODS, tohle se zřejmě vylučuje a to přímo historicky...:-)
Abych to zkrátil, není mi ho líto a odešel ne proto, že to na něj narafičil Mossad s Buchertem, ale prostě proto, že si poslední dobou opravdu neviděl do huby.

To je těžká věc, stasi. Já

To je těžká věc, stasi. Já jsem tady loni v létě m.j. napsala, že "Toskánsko" byla velká, velká chyba (speciálně věděl-li Topolánek, že je "od jara" sledován, jak prohlásil). Jeden člen ODS pak tady prohlásil, že motivem této kritiky je "závist". O.K., s tím nemá cenu polemizovat. Já rozumím tomu, co píšete, některé lapsy jsou skutečně nehájitelné a ani by mne nenapadlo to dělat. Protestuji proti nefair zacházení některých tiskovin, ale také - a to zejména - proti tomu, jakým z p ů s o b e m se ODS 8 týdnů před volbami zbavila předsedy, který jí za 7 let vyhrál sedmery volby, a to v momentě, kdy straně znovu začaly růst preference. Proč to neudělala dřív, nejpozději na posledním kongresu ? Jak to, že se nenašel jediný statečný, který by řekl, ta situace je neúnosná, jdu do toho ? Abych to zkrátila, všechno už bylo napsáno : fuj.

Ještě poznámku k novinářům, kteří měli dost Topolánka pro jeho neurvalost a hrubé výroky. Pane stasi, kdybych to měla brát vážně, kolikrát už by musel být tiskem (a následně i vlastní stranou) odvoláván Jiří Paroubek ? Vždyť přece to, co jsme vytýkali Topolánkovi, je s tím, co dnes a denně předvádí člověk Paroubek již po celá léta, naprosto nesouměřitelné ! Před 4 roky jsem pro Virtually pořídila soubor jeho výroků. To je přece celá plejáda sprosťáren, jedna za druhou a neskončilo to "únorovým" projevem po vyhlášení výsledků voleb na začátku června 2006. Ne, jede v tom dál. Vůči politikům (v poslední době Havel, Schwarzenberg, L.Dobrovský), vůči novinářům (Porybný, Hanák, Steigerwald, a další), vůči každému, kdo se proti němu jakkoliv vymezí. A co ? Nic ! Vidíme snad, že by se někdo zaobíral jeho sprostotou a naprosto nechutnou arogancí ? Jeho nabubřelostí a velkopanstvím ? Vadí to ČSSD nebo voličům sociální demokracie ? Ale kdež, ti jsou celí šťastní, jakého to mají v čele štramáka a jak to tomu Topolánkovi (dnes Nečasovi) dává "sezrat". Co udělala MfD, když stopy po pandurech začaly vést rovnou k Paroubkovi ? Bylo po aféře. Nakonec, kdyby briskně nezareagovala ODS, po Topolánkově "aféře" z LUI by dnes už neštěkl ani pes.
No nic, přeji pěkný den.

Paní Šauerová, je jasné, že

Paní Šauerová, je jasné, že každá práce se dá dělat špatně nebo dobře, to se ale přece týká každého z nás. Když jsem včera slyšel, jak se MT navezl v podstatě do každého, o kom měl byť minimální podezření, že ho "odstřelil", říkal jsem si, že je to trošku bída na bývalého premiéra. Tan chlápek ke své spoluodpovědnosti za tohle celé nikdy nedojde a to už vůbec nemluvím o tom, že právě s tím měl začít. Velmi mě taky pobavilo, když MT naznačil, že ODS bála i toho, že by s ním v čele mohla dokonce letošní volby vyhrát (VK by zřejmě řekl svým newspeakem "neprohrát") Nedělám si o novinářích iluze, stejně tak, jako si je nedělám o policajtech, úřednících atd.....Pro mě je důležité k potvrzení správnosti mého názoru i to, jak se včera choval. Tohle nebyl projev státníka, to byl a jen pouze politický okresní přebor. Neděl jsem si iluze ani o něm a touhle "tiskovou konferencí"(kde se nikdo na nic nesměl ptát...-)) mi to jen potvrdil. Jak říkal klasik: "není hoden"....
Na pracáku jistě neskončí, natolik jsou dneska firmy jako Viamont anebo ta Dalíkova vděčné za to, že toho chlapíka potkaly. Může založit i firmu svojí a všem ukázat, jak se to dělá, když je šéfem opravdovým....:-)

P.S. o Paroubkovi se odmítám v jakýchkoliv souvislostech bavit, to je pro mě člověk z jiné planety, nicméně co se jeho politiky a kariéry týká, přeji mu jen to nejhorší. Nohavica zpívá o tom, že by chtěl někdy vidět, jak Baník poráží Barcelonu a já bych zase chtěl vidět, jak to lesklý prase prohraje volby a jestli jo, tak na ten den, co bude mít tiskovku, si vezmu volno abych o to nepřišel....:-)
No uvidíme, třeba by mohl odchod MT přispět k "neprohře" i když já osobně se spíše bojím té "nevýhry".....

Pouze naprostý ignorant či

Pouze naprostý ignorant či neználek politické scény může popírat skutečnost, že média již dávno vyhlásila válku Topolánkovi (s dopadem na celou ODS) od zveličování významu drobných jeho excesů a\ž po velké atentáty založené konspirativně či postavené na hrubých lží(zejména Toskánsko či LUI), a to i bez buhertova vyznání.
Pravda je, že traké Paroubek je předmětem kritiky novinářů, ale zdaleka ne formou soustředěné palby a také jeho činy a výroky jsou daleko hrubší povahy, přičemž některé kauzy jsou vědomě odsouvány do zapomnění pomocí bagatelizace(Grippeny,Pandury a j.vč.Kubiceho zprávy.
Zásadní problém a rozdíl však spočívá v charakteristice
elektorátu ČSSD a ODS. Volič ODS je přemýšlivý, náročný, z každého detailu odlišnosti k jeho názoru vyvozuje někdy až fatální důsledky nevolbou. Naproti tomu volič ČSSD je k politice etečný, nějaké refdormy,LS,EU,NATO,mise,atd jsou mu šumafuk. Spokojuje se s tím, že je tu politik a strana, která se vymezuje až nepřátelstvím a hulvátstvím s podpásovými metodami i výrazivem k vrstvě těch úspěšnějších, vzdělanějších, které podle nich představuje ODS. Proto si neumím představit nějakou kauzu, která by se odrazila v poklesu sympatizantů ČSSD a nějaké žurnalistické výstupy už vůbec ne. Nenechejme se mýlit, ale kdyby nebylo Kalouska, ani strýc Vik a křišťálově čistý Staník by pokles preferencí ČSSD v r.2005 nezpůsobili.
Za této situace bylo logické, že v grémiu i VR ODS se projevil sebezáchovný syndrom a převážil názor, že je nezbytné politickou kariéru Topolánka obětovat očekávanému zlepšení volebního výsledku. Jistě nelze pochybovat o tom, že v dané situaci po zbytek dní do voleb by byl neustále přiživován vypuštěný a zdeformovaný džin v podobě mediálního zločinu dovedený až do neuvěřitelných absurdit s dalším poklesem preferencí ohrožující celou existenci zavedené vlajkové pravicové strany. Nedělejme si iluze, že nějaká z brusu nová formace by se vystříhala chyb, jež vyvěrají ze samé podstaty člověčiny. Korupční potenciál každé strany je úměrný jejímu podílu na vládnutí.

"věděl-li Topolánek, že je

"věděl-li Topolánek, že je "od jara" sledován, jak prohlásil" -- Topolánek neustále "prohlašoval" nejrůznější nesmysly, a někdy i přiznal, že jde o lži. (Ve většině případů se ale neobtěžoval něco přiznávat.) Každopádně KAŽDÝ věděl, zač libovolný Topolánkův výrok stál a stojí. ////

Pouze paní S.Š. je dnes ochotna předstírat, že nějaký Topolánkův výrok měl něco společného s realitou. A proto ho sem vytapetuje ... ////

to je ale všechno, co s tím

to je ale všechno, co s tím můžete udělat.

No tak to je po ránu opravdu

No tak to je po ránu opravdu svěží postřeh....:-))

Způsob Topolánkova konce nic

Způsob Topolánkova konce nic moc, ale že se jeho čas naplnil, je evidentní. Nečas zatím působí sympaticky a energicky, body ODS to rozhodně neubere. Jestli přidá?Musely by následovat další odchody a osobní oběti "méně sympatických".

___________________________________________________________________________________