Jiří Liška: Vyjádření místopředsedy Senátu ČR k současnému dění na Ústavu pro studium totalitních režimů


Jako iniciátor a předkladatel návrhu zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů sleduji velmi pozorně dění v této instituci. K volbě nového ředitele Ústavu, přestože ji provázela řada nesrovnalostí, jsem se nevyjadřoval.

Prvními kroky učiněnými novým ředitelem Jiřím Pernesem jsem však již natolik zneklidněn, že nemohu mlčet. Odvolání celého vedení Ústavu odporuje jak všem dosavadním veřejným vyjádřením Jiřího Pernese, tak bohužel potvrzuje obavy z diskontinuity dalšího směřování Ústavu a ochromení jeho činnosti. Je to navíc učiněno v době, kdy se řeší vážná situace s ukončením pronájmu části Archivu bezpečnostních složek z objektu Ministerstva vnitra a hrozí její vystěhování daleko za Prahu. K tomu jsme se v Senátu již také vyjadřovali. Považuji toto jednání Jiřího Pernese za krajně nezodpovědné a nebezpečné. Vyzývám proto Radu Ústavu pro studium totalitních režimů, aby se nastalou situací okamžitě zabývala a učinila vše pro to, aby nebyl zlikvidován projekt, který jsem spolu se svými kolegy řadu let připravoval.

Uložit

Uložit