Koncesionářské poplatky jsou jenom pro zlost
Petr Štěpánek

S prosbou o pomoc se na mě obrátil jeden nešťastný a zároveň pořádně naštvaný televizní poplatník. Píše:

Za rok 2007 jsem svým opomenutím, což je jistě má chyba, zapomněl zaplatit poplatky ČT ve výši 480,- Kč. Na toto opomenutí jsem byl upozorněn až výrokem Obvodního soudu pro Prahu 9 platebním rozkazem ve prospěch JUDr. Dalibora Kalcso. Žádnou jinou upomínku na nezaplacenou částku 480,- Kč jsem neobdržel.

Tento platební rozkaz byl tak nešťastně formulován, že jsem z něj špatně pochopil, jakou částku mám panu Kalcsovi skutečně zaplatit. Na dvou stránkách plných čísel byla v závěru formulace „náhradu nákladů řízení ve výši 6 669,00 Kč“. Tuto částku jsem také správně v termínu zaplatil. Naneštěstí jsem přehlédl před touto větou písmenko „a“, které spojovalo tuto částku ještě s původní dlužnou částkou 480,- Kč, která byla uvedena o dvě stránky výš.

Stalo se tedy to, že jsem omylem zaplatil pouze jakousi „pokutu“ a neuhradil původní dlužnou částku. Na tento zcela neúmyslný omyl jsem byl upozorněn až exekučním příkazem soudu na můj majetek s povinností uhradit dalších 11 731,- Kč. Opět jsem po celou dobu neobdržel ani jednu upomínku na dlužnou částku 480,- Kč.

Domnívám se, že už to, že jsem téměř sedmitisícovou částku uhradil nade vší pochybnost, demonstrovalo mou snahu dluh uhradit, že se tedy jednalo pouze o omyl způsobený tím, že formulace od soudu byla velmi nepřehledná. Proto mi připadá zaplatit celkově 17 920,- Kč za to, že jsem zapomněl zaplatit 480,- Kč, jako více než drsný trest.


Tolik dopis od jednoho koncesionáře. Někdo může říct, dobře mu tak, zavinil si to sám. Jenže tohle se může stát prakticky komukoli, stačí jedno opomenutí a chvilka nepozornosti. Opravdu chceme, aby veřejná instituce, kterou si financujeme, proti nám, televizním poplatníkům, postupovala tímto způsobem? Opravdu je správné bez jediné upomínky namísto 480,- Kč zkasírovat 17 920,- Kč? A to nejstrašnější nakonec: podstatná část z téhle sumy  vůbec neskončí v televizní pokladně, nýbrž v kapse vymahačů, které si Česká televize najala. Dobrý kšeft, ne?

Opravdu to takhle chceme?

Pokud televizní a rozhlasové poplatky zrušíme a financování České televize a Českého rozhlasu převedeme na státní rozpočet, podobné příběhy už zůstanou navždy minulostí.

Udělejme to!

Pro zlost je samotná Česká,

Pro zlost je samotná Česká, tedy jejich, televize a občas i Český rozhlas (po vyhazovu Hofmana poněkud méně).

Každému, komu dělá dobře

Každému, komu dělá dobře duševní sebepoškozování, doporučuji, aby si na Internetu našel materiály o veřejnoprávní službě a o zrušení poplatků za televizi. Zjistí, že tato témata jsou hodně "výživná", jsou toho metráky. K mému překvapení, R. John, člověk, který i médiím vděčí za svou slávu, je vlastně touto tématikou nedotčený /je rozumný, není duševní masochista/. Pod jeden článek Petra Štěpánka připojil svůj příspěvek, jak vyřešit problém s konc. popolatky. Přišel s neotřelým nápadem, zkrátka a jednoduše vysílání ČT zakódovat a hotovo. Celou "filosofii" veřejnoprávní služby hodil přes palubu. Jestli má všechny jeho nápady tak hluboce promyšlené, pozdrav pánbůh.
Abych odvrátil případný smeč, včas jsem se studiem těch materiálů přestal, škody na mozku byly nakonec vratné. A pokud Petr Štěpánek uspěje ve sněmovně s jeho návrhem, má u mě láhev /dobrého pití/. A protože s tímto návrhem přichází kandidát do sněmovny za ODS, ani jinou stranu volit nemůžu...

___________________________________________________________________________________