Poslední kapka reformy ODS
Tomáš Haas

Pytel se roztrhl s komentáři oslavujícími pravděpodobný pád smíchovského starosty Jančíka z funkce místopředsedy pražské ODS. Spolu s vynuceným odchodem Mirka Topolánka do politického exilu je to, podle většiny našich mediálních politologů, komentátorů a blogerů, počátek sebečistícího procesu. ODS se prý probudila k životu. Teď už zbývá jen aby se ODS zbavila Langera, Bendla, Gandaloviče, Béma, Jančíka atd.

Bohužel je tomu právě naopak. Žádný sebečistící proces, žádná obroda ODS.

Když byl Mirek Topolánek Výkonnou radou odvolán z posice volebního leadra a "vyzván" k odstoupení z posice předsedy, již byl zveřejněn videozáznam z rozhovoru v redakci LUI a každému, kdo má oči a uši bylo jasné, že to nebylo kvůli jeho výrokům pro tento časopis. Ve chvíli, kdy se výkonná rada sešla, již jednala o "potrestání" svého leadra za něco úplně jiného. Číše trpělivosti Výkonných radních prý přetekla. Media která ještě včera horlivě odsuzovala Topolánkovu homofobii a antisemitismus se rychle přeorientovala a jala se sestavovat seznamy Topolánkových "hříchů". Inkriminované výroky v těch seznamech ovšem zůstaly, nebyly už homofobní a antisemitické, ale figurovaly úplně dole na konci seznamu jako "kontroverzní" Topolánkovy výroky, které byly poslední kapkou atd.

Jen úplný trouba může věřit tomu, že politická strana zařízne svého leadra osm nebo devět týdnů před volbami jen proto, že se v minulosti dopustil nějakých kontroverzních výroků. Neodvolá jej právě tehdy, když přízeň voličů, indikovaná průzkumy veřejného mínění, začíná stoupat a její hlavní oponent začne mobilizovat své voliče a nahlas ventiluje obavy z "vlády pravice". Každý poctivý politolog, každý komentátor, kritik i pozorovatel politické scény ví, že odvolání leadra ve chvíli, kdy do voleb zbývá tak málo času, bude mít nesmírný destabilizující efekt a že případný positivní efekt nemůže působit tak rychle, aby utrpěnou ztrátu nahradil a zajistil straně lepší volební výsledek. Zejména potom, co je odvolání vysvětlováno nikoliv nějakým vážným pochybením odvolaného leadra, ale jakousi ilusorní kapičkou, o které dokonce i ti, kdo o odvolání rozhodovali, věděli, že je kapičkou virtuální - obvinění vznesená bulvárním plátkem se ukázala být lživá.  

Nicméně stalo se. Topolánek byl odvolán, nový leader jmenován.

Byl odvolán členy gremia, Langrem, Bendlem, Gandalovičem. Byl odvolán hlasy členů Výkonné rady, mezi jinými Bémem, Bendlem, Pavlem Dlouhým, Langerem, Gandalovičem, Jurečkam.

Na rozdíl od drtivé většiny komentátorů, politických expertů a moudrých hlav, které k nám promlouvají z televizních obrazovek nevidím, jak se akt regionálních představitelů, z velké části ovládaných právě těmi "kmotry", pro které se Mirek Topolánek stal hrozbou, může stát prvním krokem k reformě. Podle mě je to krok, který má reformě zabránit. Což se již děje. Petr Nečas nevidí důvod k dalším personálním změnám a změnám kandidátek, pokud návrhy na změny nepřijdou z regionů. Očekávat, že snad nějaké návrh přijdou z krajů, kde ODS spolupracuje se sociálními demokraty na plnění programu ČSSD, nebo "kmotry" ovládaných regionů, například (ale nejenom) Prahy, Středních Čech, Jižních Čech, Severních Čech a Karlových Varů, může snad jen člověk, který právě ztratil poslední zbytky soudnosti. Odvolávání by, podle Petra Nečase a dalších vedoucích funkcionářů ODS, přineslo nestabilitu a destabilizaci. Nyní, tak krátce před volbami, by to bylo sebevražedné.

Škoda, že si to neuvědomili před podražením židle pod svým předsedou a volebním leadrem.

Význam Nečasova prohlášení je naprosto jasný. Kdo očekává nějaké reformy, nějaké personální změny, nějakou očistu, může si postavit čekárnu. ODS se k ničemu takovému nechystá. Překvapit to může jen ty, kdo se nikdy nepodívali na seznam volících členů gremia a Výkonné rady. Pokud by tak učinili, viděli by, že tato rada nemohla jinak, než svrhnout Topolánka a "podržet kmotry" bez ohledu na to, že to prakticky znamená volební porážku. Zájmy "kmotrů" a jejich klientů jsou důležitější než volební výsledek ODS. Je příznačné, že to nevidí media, přestože tak ráda otiskovala seznamy "kmotrů" ODS a stačilo by, kdyby si jejich komentátoři položili své vlastní seznamy a seznam členů Výkonné rady vedle sebe. Zjistili by, kolik členů Výkonné rady je s "kmotry" pevně svázáno a kolik těch "kmotrů" již dokonce ve Výkonné radě ODS přímo zasedá. Samozřejmě, že se tak nestalo. Proč by se media měla snažit proniknout hlouběji, když jim po léta stačilo jen "odhalovat", kam jel Topolánek na dovolenou a zaplňovat stránky úvahami o tom, s kým šel po zasedání Výkonné rady na pivo. Lépe se to prodává a nic se tím neriskuje. A lépe se o tom, jaké to bude mít nedozírné následky, diskutuje moudrým politologickým hlavám na obrazovkách televize.

Co ve skutečnosti říká Petr Nečas a další členové gremia je, že řadovým členům, příznivcům a voličům bude pro uspokojení jejich volání po očistě předhozen ten, kdo jim jako jediný ve vedení ODS naslouchal a spolu s ním jeden velmi nepopulární a velmi "profláknutý" starosta, který je, přes svou korpulentní postavu, mezi politiky ODS za hranicemi svého obvodu a hlavního města muší váhou. Jiné změny nebudou. Byly by destabilizující.

Nevidíte snad ten očistný proces? Nejste nadšeni tím, že jej zahájili - a v zápětí úspěšně ukončili - právě ti "kmotři", které Topolánek veřejně pranýřoval? Nejste nadšeni tím, že pro očekávaný neúspěch ve volbách má ODS již předem připraveny, odhaleny, odsouzeny a popraveny správné viníky?

A teď, když konečně máme klid na práci,  se můžeme vrátit k naší volební kampani.

Nebýt sebezáchovného

Nebýt sebezáchovného vykopnutí pana Topolánka, těžko by pan Haas mohl spřádat svá (pardon, samozřejmě Topolánkova) vybájená volební vítězství. ////

"právě tehdy, když přízeň voličů, indikovaná průzkumy veřejného mínění, začíná stoupat" -- Myslel jsem, že tady na Virtually se schází čtenářstvo rozumné, které u každého takzvaného "průzkumu" nahlédne leda na osobu zadavatele, a je mu vše jasné, aniž by se muselo hrabat v těch z palce vycucaných hausnumerech. A teď pan Haas, kdysi břitký komentátor, chce, aby těm průzkumům někdo věřil? Tady? To se nakazil od Paroubka? Doufám, že se pan Haas ve svém odhadu inteligence a nálady čtenářstva mýlí. ////

Je to sice smutné, ale autor

Je to sice smutné, ale autor má naprostou pravdu. Svržení Topolánka není vítězstvím "lepších" nad tím "špatným" v ODS, ale naopak vítězstvím těch kmotrů, na které Topolánek opakovaně upozorňoval, a vítězstvím krajských pantátů, kteří bohorovně projeli krajské volby, protože nic - vůbec nic!!! - pro výhru ODS a tedy i svou neudělali. Neschopní i včeho schopní, jak dokázali šmajchlováním se socany ihned po volbách. Dnes mnozí z nich nestydatě podporují program svých (zdánlivých) politických protivníků - aspoň tam, kde je socani vzali do party.
A teď by měli Topolánka následovat další nepohodlní, v první řadě Langer. Nemám ho rád, ale ať mám sebevětší averzi, nemohu popřít jeho pozitivní působení na vnitru. Kdo pochybuje, nechť si připomene Pecinovu čistku sotva tam dosedl na zadek.
Pochybuji, že by členská základna dnes podpořila Topolánkovo odvolání, ale až bude po volbách, pak se to možná podaří. Když se ODS propadne jen o tolik, o kolik doufají krajští kmotři a ódéesáčtí pantátové z krajů i z centra.
Nelze zapomenout ani na ty, které Lenin nazýval "užiteční idioti". Jen nevím, kdo tam patří, zda jen Němcová, nebo i Sobotka, nebo i jíní.
I když mnozí diskutující mají jiný názor, obávám se, že příliš mnoho voličů zklamala ODS natolik, že ji v dnešním stavu nebudou moci volit. Jak kvůli nekorektnímu postupu vůči Topolánkovi (výstižně o tom dnes píše Jana Dědečková), tak kvůli tomu, že se ODS nechala řídit mediální mafií.

Pane Haasi, kdybych měl tolik

Pane Haasi, kdybych měl tolik drzosti, abych Vám mohl radit, asi bych doporučil na nějakou dobu přestávku v psaní komentářů na téma Topolánek, až odejde do ztracena, jelikož stále více škodíte dosud své dobré pověsti výstižného politického pozorovatele.
Především grémium a VR ODS určitě,jak říkáte, nezařízla MT vlivem jeho výroků. On totiž Vámi uváděný růst prefrencí ODS v posal.době byl jen zbožným přáním na základě vlastního objednaného průzkumu, ale po mediální smršti, kterou média rozpoutala právě kolem výroků T. pro LUI, sečetla vše s minulými umělými kauzami i skutečnými chybami T., takže pouze trouba(jak říkáváte) si může myslet, že by preference ODS nešly prudce dolů pod 20%, když by opozice i média měla k dispozici ještě 2 měsíce pro vymývání mozkůNevím, jakým způsobem jste se dopracoval k názoru, že MT se stal hrozbou regionálním "kmotrům"(mj.skvělé střelivo pro opozici), proč omíláte jména vymýšlených atentátníků(3 z grémia,4 z VR), když kromě Tluchoře v konečné fázi nebyl ani jeden, co by nepochopil nutnost Topolánkovy oběti.
Celý text je založen na dalším sebemrskačství, zejména se zúžením na personální čistky, kdy při absenci reálného důvodu má stejný dopad, jako známé stalinské čistky. MNožná i ten Jančík nemusí být takový démon, když lidé z P.5 jeho pozici vidí kladně, a proto ho volí, jenže s ohledem na mediální tlak na úrovni Topola asi nic jiného nezbyde, než jeho rezignace. Zda oprávněná neumín posoudit. Škoda, že dosud nedostal žádný prostor, aby se detailně vyjádřil.
Pochlubte se p.H., proč zrovna by se měl stát obětí politických hrátek např. Langer, který patří k nejschopnějším a nejvýkonějším funkcionářům ODS a umělou bublinu Krakatice lze lehce vysvětlit, pokud je ochota naslouchat.
Ta Vaše snaha o čištění jen nahrává čistému Paroubkovi, který zřejmě čistit nemusí, protože obklopen jen ryzími charaktery typu Ratha,Peciny,atd.
Zbývá už jen Vaše vyznání světu, že poprve nebudete volit ODS ba tím jim(?) pěkně zavaříte, podobně jako řada jiných k tomuto moudru dospěla, jedni pro schválení(či okolkování) k LS, druzí pro kladný(záporný) vztah ke Klasovi, jiní kvůli krajským kmotrům(?), další proti velrybářům(ale jen z řad ODS), či kvůli pražské ODS atd. Jedinný přínos jsem získal, že jsem již pochopil, proč třeba ve Švédsku 5 stejně silných pravicových stran s preferencemi přes 50% se mezi sebou stále škorpí a tak převážně vládne levicová soc.dem.
Je to zřejmě osud a mentalita kontinentální pravice : CHCEME IDEÁL A TAK NEMÁME NIC!"

Vážený Gardnesi, přečtu si

Vážený Gardnesi, přečtu si Váš příspěvek, řeknu si, ten člověk mně mluví z duše a jsem bez práce. Lépe bych to nenapsal. Zajímalo by mě, kolik lidí, kteří o problémech ODS hovoří, tuto stranu kdy volilo a bude volit. Poukázání na švédskou pravici je poučné.

Milý Gardnesi, nedá mi to,

Milý Gardnesi, nedá mi to, abych se nezastal pana Haase. Vůbec bych ty kmotry nepodceňoval: došli jednoduše k závěru, že případných 20 procent získaných ve volbách bude bez MT lépe obchodovatelných (velká koalice) než 25-30 získaných s ním coby předsedou (opozice). Na krajích jim to funguje, proč by to nemělo fungovat i o patro výš? A když jiak velice inteligentní lidé jako Petr Nečas mluví jako idioti (odpovědi Veselovskému těsně po "svalení" MT), je vždy v pozadí něco hodně nevábného. Obávám se, že vydíratelný (?) Nečas, jehož jsem si přál za předsedu v roce 2002, ne Topolánka, je teď jen za mouřenína. Jiná věc je, že Topolova pozice ve funkci předsedy byla dlouhodobě neudržitelná: prokmotrovaná pražská ODS a neloajální (ne-li podlé) Klausovy siroty, to byby dvě hodně velké "kule", ale u nohou. Možná měl MT v úmyslu s nimi zúčtovat po předpokládaných úspěšných volbách, ale s nimi by úspěšné mohly být jen těžko. A na případnou nekrvavou "noc dlouhých nožů" (okamžitou, včera bylo pozdě) neměl potřebé nástroje uvnitř ODS.

P.s. Zdravím tímto po čase všechny "staré páky" podpalubí Virtually.

Vážený Jome uznávám, že v

Vážený Jome uznávám, že v politice těch nejvyšších pater je celá řada aspektů, které stojí za rozhodováním. Určitě by krajští funkcionáři, kteří neváhali se spojit ve zrušení zdrav.poplatků byli přizpůsobiví pro velkou koalici s Paroubkem, ale těžko se souhlasem Nečase, jehož nekompromisní odmítnutí bylo několikrát zdůrazněno.

Nektere argumenty jsou dobre,

Nektere argumenty jsou dobre, jine jsou uplne mimo. napriklad ten o tech kmotrech. Vliv kmotru, jak se ted s oblibou rika, avsak bez skutecnych dukazu, narostl prave za Topolanka. Byl to Topolanek (pokud budeme personifikovat), ktery branil kritickym vystoupenim na kongresech a ktery sam porusil usneseni kongresu predchziho. Slysim li volani po tom, aby ODS byla stranou konzervativni drzici slovo (viz tez prispevek pana Tluchore) , melo by se zacit od predsedy.

Nepouzivejte vyrazy jako "kazdy poctivy politolog, komentator vi...". To nic neznamena. Politologie neni zadna veda, cili tato slova nejsou zadnym platnym tvrzenim. Napriklad preprahnuti Grosse za Paroubka CSSD bohuzel pomohlo. Poctivy politolog je krome toho velmi vzacny druh.

___________________________________________________________________________________