Projekt léčebného centra je v souladu s programem rozvoje kraje
Jan Bauer

06.04.2010, Deník


V minulém týdnu se v médiích objevily některé nepřesné a neúplné informace o projektu Léčebné centrum svaté Markéty v Prachaticích. Když jsem zvažoval, že přijmu pozici lídra jihočeské kandidátky ODS, uvědomoval jsem si, že to může znamenat fakt, že se má osoba stane terčem mediálních útoků, ale způsob boje založený na vědomém či nevědomém překrucování faktů a šíření lživých obvinění mě osobně přijde nad rámec přijatelného chování. Vzhledem k tomu, že takové spekulace mohou poškozovat prestiž a dobré jméno města Prachatice, zastupitelstva města, mého jména, ale i projektu samotného, dovoluji si opravit či upřesnit některá fakta.

Akcionářský podíl města

Město Prachatice vložilo v roce 2001 pozemky (nepeněžitý vklad) v hodnotě znaleckého posudku 8,1 milionu Kč do akciové společnosti. Stejnou částku vložili i soukromí investoři. Náš počáteční podíl byl logicky 50 procent. Do současné doby město žádné další finanční a nefinanční prostředky do této společnosti nevložilo, a to dobrovolně a předem jsme to deklarovali. Soukromí investoři do této chvíle vložili do společnosti 50 milionů korun zejména na projektové práce, zpracování žádostí o dotace, přípravné práce, provoz společnosti. Proto zcela v souladu se zákonem se podíl města snižoval.

V současné době vlastníme 15 procent akcií společnosti. Všechny dosavadní právní a majetkové úkony byly řádně veřejně projednané a odsouhlasené zastupitelstvem města.

Účetnictví a hospodaření města je každý rok přísně kontrolované a auditované. Představa, že starostové, primátoři nebo hejtmani něco někam vkládají nebo prodávají je nesmyslná a velice zavádějící. O nakládání s majetkem rozhodují zastupitelstva, a pokud to tak samospráva neučiní, tak jsou tyto právní kroky od počátku neplatné. Rozhodnutí o lázeňském statutu je vhodné dobře zvážit. Je to dlouhodobá záležitost. Podmínky ministerstva zdravotnictví jsou mimořádně přísné a pro chod města významně omezující. Každé zařízení má disponovat samostatným balneoprovozem.

Investorská společnost v první fázi projektu uvažuje pouze o volno-časovém rekreačním zařízení, na který ani lázeňský status získat nelze.

Přehodnocení vkladů ve společnosti

Jakékoli následné úvahy o změně poměru vkladů, účasti na společnosti v důsledku zhodnocení či znehodnocení hodnoty původně "vloženého majetku" jsou naprosto nesmyslné, nepřípustné a právně nemožné. Spekulace přehodnotit vklady, které byly před mnoha lety řádně dle znaleckého posudku vložené, je podle právníků za hranicí zákona.

Pokračování výstavby

Společnost byla nucena na jaře loňského roku zastavit stavební práce, protože stále usiluje o přidělení dotací z fondů Evropské unie. Zásadní podmínkou možnosti získání dotací je požadavek, že žadatel nezahájí výstavbu do doby schválení podané žádosti. Všichni partneři a provozovatelé projektu souhlasili s odložením realizace výstavby do doby vyčerpání všech možností vedoucích k získání evropských dotací.

Osobně si velice přeji realizaci tohoto projektu a věřím, že je to většinový názor občanů města a jejich zastupitelů. Tento projekt má regionální význam. Je v souladu s Programem rozvoje Jihočeského kraje, se strategií rozvoje lázeňství. Samotný Jihočeský kraj odsouhlasil spolufinancování projektu v případě přidělení evropských dotací. Zkrátit diskusi o tomto projektu pouze na to "Jak je možné, že to ještě nestojí?" a ještě ho zapojit do předvolebního boje, mi nepřijde příliš moudré a do budoucna prozíravé. Protože se mnozí zastupitelé města cítí některými informacemi v médiích poškozeni, bude určitě diskuse o tomto projektu předmětem jednání některého z příštích zastupitelstev.

___________________________________________________________________________________