Marek Šnajdr: Otázky Václava Moravce


Václav MORAVEC, moderátor:

A jak bylo řečeno, hlavními hosty dnešních otázek jsou 4 osobnosti, které se v tomto studiu potkaly před necelým čtvrt rokem. Nejdříve míříme do ostravského studia České televize, kde je ministryně zdravotnictví Dana Jurásková, vítejte v Otázkách, přeji vám hezký dobrý den.

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Dobrý den.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

V Praze je exministr zdravotnictví z ČSSD, středočeský hejtman David Rath, vítejte v České televizi. Dobrý den.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Dobrý den.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Do Ostravy zdravím i prvního náměstka ministryně zdravotnictví z ODS Marka Šnajdra. Hezké poledne, vítejte.

 

Marek ŠNAJDR, náměstek ministryně zdravotnictví:

Hezké poledne všem.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

A pozvání přijala i stínová ministryně zdravotnictví z KSČM poslankyně Soňa Marková. Vítejte v České televizi, hezký dobrý den.

 

Soňa MARKOVÁ, poslankyně /KSČM/:

Dobrý den.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Začněme tím, co může stihnout ještě Fischerova úřednická vláda, respektive ministryně zdravotnictví Dana Jurásková a připomeňme si, jaké ambice měla právě úřednická vláda při pohledu do programového prohlášení kabinetu. Tady je citace. "V oblasti zdravotnictví vláda nebude realizovat žádné zásadní změny v systému zdravotní péče a zdravotního pojištění. Její prioritou bude dosažení politické dohody na nezbytných krocích pro minimalizaci dopadu finanční krize na poskytovaný rozsah zdravotní péče a na systém zdravotního pojištění. Vláda bude dál pokračovat v projektech sledování kvality a výkonnosti zdravotní péče a bude pokračovat v práci na tvorbě národní sady standardů odborné zdravotní péče." To konkrétně stojí krom jiného v programovém prohlášení vlády v oblasti zdravotnictví. Paní ministryně, stručná a jasná otázka hned na úvod, které konkrétní kroky ještě chcete a můžete stihnout do voleb, abychom my pacienti poznali, že se za Juráskové změnilo v českém zdravotnictví něco k lepšímu?

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Dobré poledne ještě jednou. Dá se říci, že v tuto chvíli je situace v Poslanecké sněmovně taková, že já sama považuji za nevhodné a v tuto chvíli ani nehodlám nějaké zásadní normy, které by měly českému zdravotnictví pomoct, do Poslanecké sněmovny předkládat. Vy víte, že jsem se o to pokoušela, těch norem bylo několik, za tu nejzásadnější jsem považovala takový ten protikrizový balíček, který se dostal nakonec pouze v okleštěné formě do Janotova balíčku, ale bohužel žádné zásadní protikrizové kroky jsem podniknout nemohla, takže v tuto chvíli já se zaměřím zejména na to, co musí Česká republika udělat směrem k harmonizaci s Evropskou unií, a to jsou normy, které již v Poslanecké sněmovně leží a potom na normy, které budou vydány formou vyhlášek, případně nařízení vlády. Za ty nejzásadnější považuji, a to je v souvislosti i s programovým prohlášením vlády vyhlášky, které se týkají věcného a technického vybavení zdravotnických zařízení a vyhlášku, která stanovuje personální požadavky na zdravotnická zařízení. Jsou to vyhlášky, které by zejména našim pacientům měly garantovat jaksi kvalitu poskytované péče a její bezpečí, jsou to navíc vyhlášky, po kterých zdravotnická veřejnost volá a jsou to také vyhlášky, za které nebo za jejichž nevydání bylo ministerstvo dlouhodobě kritizováno, takže já jsem připravená.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Znamená to, že tedy napravíte jistý dluh a kdy se těch vyhlášek my jako pacienti dočkáme v praxi?

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Ty vyhlášky jsou, prošly už všemi těmi potřebnými procesy, to znamená, připomínkovými řízeními a jsou těsně před vydáním, to znamená, lze uvažovat v řádu týdnů o jejich vydání.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Paní poslankyně, považujete toto, řekněme, za dostatečné kroky do konce funkčního období ministryně zdravotnictví Dany Juráskové?

 

Soňa MARKOVÁ, poslankyně /KSČM/:

Tak samozřejmě ta věc je ovlivněná tím, že tato vláda nemá v tuto chvíli dostatečný politický mandát na to, aby mohla prosazovat některé základní a nebo zásadní změny. Ovšem i když vláda Mirka Topolánka s panem Julínkem tento mandát měly, tak přesto se jim ani vzhledem k tomu, že jejich normy byly špatné, tak se jim také nepodařily prosadit. Takže v tuto chvíli asi nic jiného od paní ministryně a od ministerstva zdravotnictví nemůžeme čekat.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

A ty vyhlášky, které, jak říkala ministryně, přispějí k lepšímu věcnému, technickému vybavení, budou kontrolovat a přispějí k lepší kvalitě péče pro pacienty, tak to považujete za krok nezbytný.

 

Soňa MARKOVÁ, poslankyně /KSČM/:

Já si myslím, že pokud ty vyhlášky jsou důležité, tak je dobře, aby byly vydány, pokud tak dlouho trvalo, než byly vydány, tak je to špatná práce ministerstva, to už jsme opakovaně kritizovali, nicméně musíme říci, že vyhláška je jedna věc a praktické potom použití těch vyhlášek, kontrola a skutečný dohled na to, aby pacienti dostávali kvalitní péči, tak to už je věc druhá. To nevím, jestli to nějaká vyhláška dokáže vyřešit.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Pane hejtmane, co by v těch vyhláškách mělo být, aby opravdu pacient poznal, že kvalita zdravotní péče v Česku bude lepší?

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Pane redaktore, víte, my jsme ve zvláštní situaci. Vy se mě teď ptáte na vyhlášky, které určitě české zdravotnictví nespasí.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Ale pomůžou.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

No, to si nejsem jist, protože jejich text my jsme od ministerstva nedostali, tak já vůbec nevím, co tam je a zkušenosti se stávajícím působením současného vedení ministerstva máme spíše zkušenosti velmi tristní. Samozřejmě paní ministryně, to je veřejným tajemstvím, to ministerstvo prakticky neřídí, dalo by se s jistou nadsázkou dokonce nazvat jakousi loutkovou ministryní a tím loutkářem je skutečný ministr, který tam byl nasazen už za Julínka panem Topolánkem, je to jeho blízký přítel pan první náměstek Šnajdr. A když se podíváme, co toto ministerstvo, které vlastně mělo být udržovací a do voleb toho moc nezkazit, tak co zatím zkazilo, tak ta bilance je skutečně hodně černá.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Můžete se mi vrátit k těm vyhláškám?

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Víte, já bych aspoň řekl, co podle našeho soudu tam udělali hodně špatně a pak se dotknu i těch vyhlášek. První věc.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Ne. Buď se dotknete vyhlášek, nebo si to tady vyplníte opoziční kritikou.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

To není opoziční kritika. Vy chcete, abych se vyjadřoval k vyhláškám, které jsou skutečně z pohledu celého fungování zdravotnictví nejsou na prvním místě, pro pacienty nevíme, co přinesou, protože, jak říkám, ty texty jsme ještě nedostali k dispozici, nemáme je zanalyzované, přitom je to před vydáním. Ale co máme zanalyzované je fakt, že třeba ministerstvo před pár dny nechalo vyhodit z práce, vyhodit z práce, ne z funkce, z práce jednoho z nejlepších onkochirurgů České republiky, děkana Lékařské fakulty v Brně pana profesora Žaloudíka, za kterého není adekvátní náhrada. To se pomalu nedělo...

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Víte, ministerstvo, ale ministerstvo ho nenechalo vyhodit, to je věc, kterou udělal šéf onkologického ústavu pan profesor Vorlíček.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Promiňte, ale člověk, který je tam dosazený ministerstvem, ta organizace je přímo řízená ministerstvem a kdyby tohle udělal nějaký ředitel krajské nemocnice, která spadá pod můj kraj, tak bych okamžitě si ho volal na kobereček, protože to je bezprecedentní šikana, kterou těžko najdete mnoho a mnoho let zpátky. A nejenom to. Například zvýšili doplatky za léky, strašný dopad na pacienty, budeme o tom mluvit. Velký chaos v lécích. Já vím od ředitele VZP, že pan Šnajdr přímo zasahuje jednak z pozice náměstka, jednak z pozice předsedy správní rady do úhrad některých léků, což mu zákon zakazuje. A on třeba tlačí na VZP, aby se neodvolala ve věci léku Avastin, kde on má přátelské vazby podle mých informací s firmou Rosch.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Promiňte, pane doktore, je to opravdu, ne, protože vy teď, ano.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Vy se ptáte na vyhlášky a třeba tento zásah, protizákonný zásah a manipulace s VZP panem Šnajdrem způsobí, že příští ministr zdravotnictví bude muset za tento lék zaplatit asi jednu miliardu ročně. Jednu miliardu.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Dovolíte, promiňte, aby ta struktura, ta diskuse měla nějaký obsah, tak k tomu se dostaneme v lékové politice.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Tuto informaci mám verifikovanou od pana ředitele VZP Horáka, který je z toho nešťastný, protože pan Šnajdr mu vyhrožuje, neustále mu telefonuje podle těch informací, tlačí ho dokonce do toho, aby neplatil třeba krajským nemocnicím, jak platí VZP fakultním nemocnicím, čili bohužel toto vedení ministerstva po sobě nechá poměrně hodně dluhů a k těm vyhláškám.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Ne, já jsem vám říkal, vy jste si ten čas, řekněme...

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Já bych velmi ráda zareagovala.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Ano, paní ministryně, protože to byla opravdu obžaloba Davida Ratha. Začněme u vás, že jste loutkovou ministryní a to, co David Rath říkal.

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Já musím říci, že mě se velmi dotýká kritika pana hejtmana Ratha, protože se domnívám, že je za prvé neopodstatněná a za druhé je to samozřejmě snaha jaksi ministerstvo diskreditovat. Já se hlásím k plné odpovědnosti za všechny kroky ministerstva a celou dobu, co ministerstvo řídím, tak to deklaruji. Ale hned v té první výtce, kterou pan hejtman a pan poslanec Rath řekl. Ministerstvo zdravotnictví, potažmo moje osoba v žádném případě nevyvíjela žádný tlak na ředitele Masarykova onkologického ústavu. To za prvé. Za druhé, ani já, ani nikdo z ministerstva nemá tendenci a nebude ji mít, pokud já tam budu, vstupovat do pracovně-právních vztahů. Za třetí, respektuji stanovisko ředitele a rozhodnutí ředitele, byť přímo řízené organizace, ale je to jeho odpovědnost. A za čtvrté, podle mého názoru, podle mých informací, které nepochybně má i pan hejtman a poslanec David Rath, je to jaksi, řekla bych, letitá bolístka celé brněnské onkologie. Takže já bych se velmi ohradila proti tomu, že já jsem manipulátorem této jaksi personální politiky ředitele Masarykova onkologického ústavu.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Teď se obrátím na Marka Šnajdra. Vy jste byl kritizován jako ten, který opravdu řídí ministerstvo a dokonce vyhrožuje šéfovi Všeobecné zdravotní pojišťovny, protože jste prý napojen ekonomicky na onu firmu, o které David Rath mluvil.

 

Marek ŠNAJDR, náměstek ministryně zdravotnictví:

Hezké odpoledne. Já nejsem překvapen, já zdravím pana Ratha, mě už v tom jeho výčtu chyběla akorát to, že mohu za to, že hodně sněžilo v Praze a ve středních Čechách. Já myslím, že to, co tady předvedl, je přece klasická ukázka. My jsme zde začli o dvou klíčových vyhláškách,které české zdravotnictví potřebuje 10 let, já vysvětlím, proč jsou tak zásadní, protože ony garantují, že pacient do kteréhokoli zdravotnického zařízení přijde, tak to zdravotnické zařízení bude muset mít minimálně standardy přístrojového vybavení, bude muset mít minimální strukturu odborníků neboli pacient získá oproti dnešnímu stavu garanci, že skutečně to zdravotnické zařízení je kvalitně vybaveno jak personálem, tak technikou. Což se v mnoha případech dnes neděje. Opět protože pan Rath nemá žádný argument, on nechce se bavit věcně o tom, co české zdravotnictví potřebuje, tak uráží, napadá, já myslím, že v tomhle je mistr a je zbytečné, abych já mu v tom sekundoval.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Pane náměstku, a ta výtka, že ta vyhláška neprošla i politickou diskusí, protože to říkala ať už poslankyně Soňa Marková, ale i David Rath?

 

Marek ŠNAJDR, náměstek ministryně zdravotnictví:

To je vyhláška, to znamená, ona prochází diskusí, ona tou diskusí prochází půl roku, vyjadřují se k ní všechny významné segmenty v oblasti zdravotnictví, odborné společnosti, zástupci poskytovatelů, zástupci všech ostatních resortů, legislativní rada vlády, všechny ostatní poskytovatelé, to znamená, všichni dotčení již půl roku se k této vyhlášce vyjadřují. To znamená, to není pravda a dá se to jednoduše dokázat. To jsou všechno zástupné argumenty. Tady ten cíl je zdiskreditovat jakýkoliv krok a nic neřešit a jenom se pouze ve zdravotnictví urážet. To je jediná politika pana Ratha, my jdeme jinou cestou.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Ministerstvo zdravotnictví argumentuje, pane náměstku, že návrhy někdejšího ministra Tomáše Julínka vedly k zastavení alespoň části plýtvání v resortu a i když náklady na péči rostou, tak se peníze podle vás využívají lépe. Podívejme se na data. I přes ekonomickou krizi se české zdravotnictví zatím nedostalo do dluhů, jak bylo řečeno, náklady na zdravotní péči od roku 2006 rostou, to ostatně teď vidíte sami, částka, která jde v Česku do zdravotnictví přesahuje hranici dvou stovek miliard korun a i letos podle odhadů ministerstva zdravotnictví náklady porostou, a to zhruba o 2 %. Podle údajů ministerstva zdravotnictví rostou i peníze, které dává za pojištěnce stát. Opět se podívejme na data. Zatímco v roce 2004 šlo o zhruba 30 miliard korun, které platil za své pojištěnce stát, letos má tato částka přesáhnout hranici 50 miliard korun. To sami vidíte v grafu z údajů ministerstva zdravotnictví. Pane náměstku, vy varujete, že už příští rok se může dostat zdravotnictví do dluhů. Které kroky děláte na ministerstvu pro to, aby tak budoucí vláda, budoucí ministr zdravotnictví nebyl tím, který bude řešit problém zadlužování zdravotnictví a zpožděné platby pojišťoven poskytovatelům zdravotní péče?

 

Marek ŠNAJDR, náměstek ministryně zdravotnictví:

Já velmi děkuji za ta realistická data, která ukazují a jasně odpovídají všem těm, kteří nás kritizovali a opět zdravím do Prahy, že do českého zdravotnictví českým poskytovatelům jde málo peněz. Není to pravda. Ty úhrady rostou nadstandardně a já bych chtěl, aby všichni občané věděli, že za těmi úhradami je zvýšené množství léčených pacientů, zvýšený standard, zvýšená kvalita, větší dostupnost. To znamená, je za tím konkrétní člověk. To, co se nám podařilo zachovat, je to, že české zdravotnictví a prosím, to je jediný subjekt veřejných financí, je nezadluženo. Zdůrazňuju, nezadluženo. Dokonce se nám podařilo zachovat určité rezervy, určitý polštář na dobu krize. Státní rozpočet, veřejné rozpočty, krajské rozpočty, všechny jsou zadluženy, české zdravotnictví máme finančně silné a stabilní. Prosím, važme si toho. A co děláme pro to...

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Pane náměstku, ale vraťte se k té mé, promiňte, vraťte se k té mé otázce. Já se ptám, vy říkáte, že příští rok už tomu tak být nemusí. Proto se ptám, co děláte na ministerstvu zdravotnictví, aby české zdravotnictví nepadalo do dluhů?

 

Marek ŠNAJDR, náměstek ministryně zdravotnictví:

Vy si přece pamatujete a mimo jiné i o tom byla významná část té předcházející diskuse, o úhradové vyhlášce, kterou ministerstvo připravovalo na konci roku. Ta úhradová vyhláška rozhodovala o tom, jakým způsobem vydáme 200 miliard z veřejného zdravotního pojištění. A my jsme říkali přece jasně a střetávali jsme se s panem Rathem a s hejtmany, kteří nám říkali, musíte vydat víc, musíte pojišťovny zadlužit, protože to přece není problém, my to nějak vyřešíme. A my jsme řekli ne. My vydáme úhradovou vyhlášku takovou, abychom byli schopni s čistým štítem předat zdravotní pojišťovny politické reprezentaci, která vzejde z voleb, abychom je byli schopni předat nezadlužené a finančně stabilní. Na druhou stranu, jestli dovolíte, již několik let zde strkáme hlavu do písku před jevy, jako je stárnutí populace, zvyšování počtu státních pojištěnců neboli těch, kteří do systému nepřispívají, strkáme hlavu do písku před růstem inovací, to znamená, nových léčebných metod a tváříme se, že tyto zásadní vlivy neovlivňují důchodový systém, nemocenský systém a zdravotní systém.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Pane náměstku, když mluvíte v množném čísle, vy tedy strkáte tu hlavu do písku také a ptám se potřetí a naposled, prosím pěkně. Řešení.

 

Marek ŠNAJDR, náměstek ministryně zdravotnictví:

Řešení je samozřejmě reforma všech těchto pilířů, přiznání si pravdy.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

A máte tu reformu tedy napsanou a předáte ji budoucímu ministru zdravotnictví?

 

Marek ŠNAJDR, náměstek ministryně zdravotnictví:

Chcete-li důchodový, byl zde nepolitický koncept Bezděkovy komise a levice ji odmítla. Chcete-li nemocenskou, to jsme, Topolánkova vláda ji prosadila a levice ji v této chvíli chce ve sněmovně odstřelit a chcete-li zdravotní, ano, ta je připravená, ale jestli bude prosazená, to skutečně bude záviset na volbách. Já říkám 3 roky, že potřebujeme reformovat systém zdravotního pojištění a financování zdravotnictví, že potřebujeme do něj vnést větší transparentnost, spravedlnost a zodpovědnost. Ty návrhy jsou hotovy, ale skutečně volby rozhodnou o tom, kterou cestou půjdeme.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

To znamená, že předáte budoucí vládě návrhy na to, k tomu, co jste popsal, na ministerstvu zdravotnictví máte vypracované.

 

Marek ŠNAJDR, náměstek ministryně zdravotnictví:

Buďme, prosím, realisté. To bude taky záležet, jaká ta vláda bude. Určitě pokud to bude vláda středopravá, tak minimálně se jimi bude zabývat. Pokud to bude vláda pana Paroubka, pana Ratha a komunistů, nepředpokládám, že by tyto koncepce byly pro ně podstatné.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Vy si už děláte tady předvolební kampaň za Občanskou demokratickou stranu. Soňo Marková, myslíte si, že by měla ministryně zdravotnictví Dana Jurásková předat svému nástupci nějaké hotové reformní kroky, protože zdravotnictví reformu potřebuje, aby se nezadlužovalo?

 

Soňa MARKOVÁ, poslankyně /KSČM/:

Za prvé bych chtěla říct jednu věc. Že to, že zdravotnictví je v relativně dobré kondici, není jistě zásluha pana náměstka Šnajdra. To rozhodně ne. Nebo třeba ODS, protože Topolánkova vláda, jak víme, tak v podstatě z toho systému zdravotnického brala peníze. Ten takzvaný Topolánkův batoh znamenal zmrazení plateb za státní pojištěnce, stropy pojistného a to bylo vyvádění vlastně miliard peněz z tohoto systému, které měly být částečně nahrazeny z peněz vlastně pacientů, takže...

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Počkejte, ale přesto ten systém je v plusu. To znamená, že...

 

Soňa MARKOVÁ, poslankyně /KSČM/:

Systém je v plusu, to je pravda.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

...že tam asi také v Topolánkově batohu byly nějaké úspory nejspíš.

 

Soňa MARKOVÁ, poslankyně /KSČM/:

Ten systém je v plusu, ale znovu říkám, není to zásluha ODS nebo pana Šnajdra.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Tak čí je to zásluha tedy?

 

Soňa MARKOVÁ, poslankyně /KSČM/:

Je to jak je nastavený systém financování zdravotnictví, není pravda, že...

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Předtím ale byl v minusu.

 

Soňa MARKOVÁ, poslankyně /KSČM/:

...nešly příjmy do zdravotnictví jsou a je to také to, že tady vlastně není, je to zdravotnictví v minusu je také třeba zásluha toho, že, v uvozovkách zásluha, že zdravotnictví je v mnohém případě podfinancované třeba v tom, že zdravotnický personál, to znamená, lékaři a sestry jsou třeba nedostatečně placení, takže to jde na jejich úkor a nebo že řada nemocnic je podfinancovaná. To znamená, že tam my víme, že 20 miliard korun z toho rozpočtu zdravotnického se nějakým způsobem ztrácí a to znamená, že tady ty rezervy jsou a je potřeba tam, kde ty peníze chybí, tak je tam dát, to znamená, je tam peněz dost celkově, ale je třeba šetřit na správné místě a dávat peníze tam, kde jsou potřeba. A potom to zdravotnictví nepotřebuje, když bude procento HDP, dostaneme se na úroveň ostatních evropských zemí.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Vy osobně si tedy myslíte z toho, jak vás poslouchám, že zdravotnický systém je v plusu, protože se stejně vnitřně zadlužuje a šetří se, chápu-li to správně. Paní ministryně, jste ochotna připustit, že tady je zadlužování, vnitřní zadlužování resortu zdravotnictví kvůli těm úsporným opatřením, jak naznačuje poslankyně Soňa Marková?

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Ne, to rozhodně nejsem ochotná připustit. Samozřejmě i kroky, které se uskutečnily během toho mého působení na ministerstvu, ale i v té nedávné době to samozřejmě dokazují, protože to, co tady bylo řečeno, že je vnitřně ten systém zadlužený a že jsou zdravotnická zařízení, která jsou podfinancovaná, je otázka, kterou je potřeba dokázat. Já nemám takové informace, pokud vím, tak zdravotnická zařízení, která v tuto chvíli hospodaří se ztrátou, tak jsou zdravotnická zařízení, která pravděpodobně nejsou správně řízena, protože drtivá většina z nich ve ztrátě není. Jediné, co jsem ochotna připustit a co jsme také za doby mého působení a ve spolupráci i s mými předchůdci se pokusili změnit je finanční ohodnocení zdravotnických pracovníků. Na tom se shodneme a to je jistě věc, na které je potřeba do budoucna pracovat. Ale celý ten systém podle mého názoru tak, jak ho popsala paní poslankyně, zadlužen určitě není.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Paní poslankyně, jaké jsou vaše odhady a na základě čeho tedy tvrdíte, že se zadlužuje vnitřně systém zdravotnictví?

 

Soňa MARKOVÁ, poslankyně /KSČM/:

Já si myslím, že to, že jsou některé nemocnice podfinancovány a že jsou dluhy, na to existují rozbory Asociace nemocnic, a tak dále. To tady myslím si, že paní ministryně dělá, že neví, ale musí vědět úplně stejně, jako to víme my. To, že jsou nemocnice v dluzích, jsou to nemocnice, které jsou v krajích a které bohužel podléhaly tomu vlivu ODS, která v krajích vládla, která ty nemocnice se snažila postupnými kroky privatizovat, kde vznikaly různé dceřinné společnosti u akciových společností, které vyváděly peníze, které se snažily vyvádět peníze z těch systémů. To jsou všecko fakta, která existují, to vědí na krajích, to vědí všude. To znamená, že není třeba tvrdit, že to tak není, paní ministryně to musí dobře vědět a jestli to neví, tak je špatná ministryně.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Pane hejtmane. Ano, paní ministryně.

 

Marek ŠNAJDR, náměstek ministryně zdravotnictví:

Mohu na to krátce zareagovat?

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Já jsem myslel, že tedy, můžete, pane náměstku, ale jestli tím nepotvrdíte tu tezi, že jste tím, protože David Rath tady říká, že pan ministr zareaguje.

 

Marek ŠNAJDR, náměstek ministryně zdravotnictví:

Ne. já myslím, že ta otázka byla i na mě. Dvě faktické poznámky. Jestliže paní poslankyně Marková, které si vážím, je to slušná žena, říká, že po zavedení Topolánkových opatření, opatření Topolánkovy vlády se financování zhoršilo, tak já musím jí připomenout, že zdravotnictví před tímto zavedením jsme zdědili zadluženo. Byly zadluženy a významně zadluženy zdravotní pojišťovny, a byly významně zadluženy všechny státní nemocnice. Všechny fakultní nemocnice byly ve ztrátě a v dluhu. ODS nese odpovědnost 4 roky nebo téměř 4 roky za hospodaření státních nemocnic. Já mohu zodpovědně prohlásit, že hospodaří ziskově, slyšíte dobře, ziskově, hospodaří kladně a oddlužili jsme je z dluhů, které jsme mimo jiné po vás, pane Rathe, zdědili. A to, že některé krajské nemocnice hospodaří se ztrátou, tak to není vina systému, to je vina špatného řízení a špatného managementu a politizace a nic jiného v tom není.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Pane hejtmane, jaké kroky byste chtěl, aby udělalo ministerstvo v souvislosti s reformou zdravotnictví. Existují nějaké kroky nebo tak, jak říká MarekŠnajdr, je to tak, že my připravíme a máme připravenou reformu, jenomže to určitě nebudou tuto reformu uskutečňovat komunisté a sociální demokraté, v čele s panem Paroubkem.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Byl bych nejradši, kdyby současné vedení ministerstva, tedy to z ODS pokud možno do voleb už toho dělalo co nejméně, protože jak jsem tady dokladoval, co krok, to velký problém. Za tohoto ministerstva rostly enormně náklady na léky. Zlí jazykové říkají, že za to může právě pan Šnajdr, který vzešel z farmaceutického průmyslu, ze zahraničního farmaceutického průmyslu a zvlášť některým velkým zahraničním farmaceutickým firmám rostly ty zisky za poslední roky té vlády ODS enormně, jako nikdy v historii a navíc jako nikdy na světě. Jsou to ne všem firmám, jsou to určité firmy, které skutečně zmnohonásobily své zisky třeba z roku na rok. Nic takového třeba v zahraničí a ve světě obdobný případ prostě nenajdete.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Vy byste s tím konkrétně udělal, když tady obviňujete Marka Šnajdra, ODS, vy byste s tím konkrétně, no, ne, tak neustále tady, řeknete obvinění, tak já se vás teď ptám, které konkrétní kroky vy byste učinil, když tady tvrdíte, že takový stav tady existuje?

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Pane redaktore, když se podíváte do statistiky a vytáhnete si rok, kdy jsem dostal na starost ministerstvo zdravotnictví v situaci, kdy VZP byla skutečně velmi zadlužená, hrozil jí bankrot tehdy, tak jsme udělali dva kroky. Navýšili jsme státní finanční zdroje pro zdravotní pojišťovny, tedy VZP dostala více za státní pojištěnce, to pak Mirek Topolánek, pan Šnajdr, Kalousek zase snížili velmi drasticky a druhá věc je, byl to jediný rok v historii, kdy náklady na léky, skutečně celkové náklady na léky klesly. Zatímco za pánů Julínků, Šnajdrů, Kalousků, Topolánků, Dalíků ty náklady na léky enormně rostly. To je prostě fakt, vemte si tu statistiku, kolik jsme vydali na léky v roce 2005, 6. 7, 8, 9 a kolik predikce na letošní rok. Je to enormní nárůst.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Ale to, že roste ale cena komodit včetně léků, inflace.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Není to pravda, dokonce cena těch jednotlivých léků někdy spíš jde dolů. Čili prostě tady se mění spektrum léků ve prospěch některých drahých zahraničních preparátů, které někdy jsou účinné, ale někdy o té jejich účinnosti či spektru nasazení jsou mezi odborníky velké diskuse. Typickým příkladem je ten lék Avastin, o které jsem říkal, když pojišťovny podlehnou tlaku pana náměstka Šnajdra a otevřou dveře jen tomuto jednomu léku, tak to znamená v příštích letech jen za tento jeden lék nárůst asi skoro 1 miliarda.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

A vy máte od ředitele VZP, protože jste v první části Otázek mluvil o tom, že je šéf VZP vydírán Markem Šnajdrem kvůli tomuto léku.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Pane kolego, možná kdo se vyzná v těch...

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Já nejsem politik, se omlouvám, že nejsem váš kolega.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

...v těch, pardon, třeba někdy budete. Máte dobře nakročeno.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

To doufejme, že nikolivěk teda.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Člověk nikdy nemá říkat nikdy. Já zase třeba jednou budu moderátorem. Člověk nikdy neví, co ho v životě potká. Takže víte, třeba ve VZP byl odvolán člověk, který právě se tomuto stavěl proti tomu, proti takovému neodpovědnému nárůstu nákladů a bylo mu jasně naznačeno a řečeno, prostě tohle je vůle Marka Šnajdra, musíte jít pryč, stejně jako profesor Žaloudík, tohle byl docent Němeček, který byl z té pojišťovny vyhozen, odborník na lékovou problematiku mnohaletý.

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Já bych ráda zareagovala aspoň obecně.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Nyní pan docent Žaloudík, prostě tady jsou likvidováni lidé, kteří nesouhlasí s politikou současného ministerstva, nejsou servilní, nejsou lokajští vůči panu náměstku Šnajdrovi, mají svůj názor a za to prostě ztrácejí pozice a jsou vyhazováni z práce. Ale zpátky k těm.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Promiňte, pane náměstku, tady bylo obvinění, že vy tlačíte na ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny a že dochází k personálním změnám ve VZP. David Rath tady tvrdí, že mu to říkal šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel Horák.

 

Marek ŠNAJDR, náměstek ministryně zdravotnictví:

Tak, já znova opakuji, já to kategoricky odmítám, stejně já už jsem zvyklý na všechny možné i nemožné urážky Davida Ratha, myslím si, že on je osobnost, která skutečně do veřejného života nepatří, ale to je problém sociální demokracie, aby se s tím vyrovnala. Já mám rád ta fakta, protože znova opakuju, na vyhrožování to tady máme pana Ratha a jedno, jestli vyhrožuje ministryni nebo vyhrožuje paní poslankyni Šojdrové, že ji vyhladí charity ve Středočeském kraji, to je jeho typ mluvy, jeho typ fungování. Já se nechci do tohoto zaplést. Já mám rád ta fakta a to, za co si nesu odpovědnost. Jestli mohu ukázat jeden obrázek. To jsou ta fakta, která říkají. Za roky 2007 až 2009, to znamená, za tyto dva roky, tyto reformní roky vzrostly náklady na léky, které hradí zdravotní pojišťovny, zhruba o 8,8 %, neboli v průměru o 4 % ročně. To je polovina toho, co vzrostly úhrady nemocnicím, ambulancím, sociálním službám a tak dále. To znamená polovinu. Na rok 2010 to dokonce, ty výdaje, budou o 2 % nižší, to znamená, poklesnou. Ale je třeba vidět to B, opět třeba vidět toho člověka. Za situace, kdy nám počet lidí léčených v těch specializovaných centrech vzrostl o 41 %, neboli ta centra již nejsou limitována, ona se otevřela s tou moderní účinnou, kvalitní léčbou lidem a otevřeli jsme je po panu Rathovi, který zakázal těm centrům léčit. Ty zdravotní pojišŤovny v tom roce 2006 řekly přesně, milé ÚHKT, ty můžeš léčit pouze 100 pacientů a přijde-li sto první, bohužel ti ho nezaplatíme. Dneska nic takového není a za těmi čísly je dramatický nárůst počtu léčených pacientů a jejich zkvalitnění. 4 % ročně, to je polovina toho, co rostou úhrady, na příští rok jsou to 2 % pokles, to znamená, léky zde máme pod kontrolou a není pravda, že rostou ceny, není pravda, že rostou výdaje zdravotních pojišťoven oproti očekávání.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Promiňte, pane náměstku, promiňte, k tomu se dostaneme, protože není pravda.

 

Marek ŠNAJDR, náměstek ministryně zdravotnictví:

Jestli mě necháte jednu větu říct.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Promiňte, není pravda, že by nerostly ceny léků v souvislosti i s Janotovým balíčkem od prvního ledna. O tom tady byl spor, před tím čtvrt rokem, co jste v této sestavě tady všichni byli a k tomu se ještě v Otázkách dostaneme, ať se nebavíme hned o lékové politice. Paní ministryně ještě chtěla stručně reagovat na Davida Ratha.

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Ano. Já jsem chtěla obecně k té problematice nárůstu jaksi finančních prostředků vydávaných na léky říci tolik, byla tady řečena čísla, ale nebylo tady řečeno to podstatné, že byla centralizovaná péče, pan hejtman tady hovoří o onkologii a zejména onkologičtí pacienti tu centralizaci a vstup nových léčiv na český medicínský trh přece pocítili. Sama onkologická společnost v tuto chvíli říká, že takové úspěchy, jaké má v léčbě onkologických nemocných v historii neměla. Já si myslím, že to je vynikající zpráva, samozřejmě ve chvíli, kdy si srovnáme ta čísla a kdy jsme schopni mít je pod kontrolou a říkat, že neomezeně roste cena léků, je podle mého názoru stejně nezodpovědné jako říkat, že jsou podfinancovaná zdravotnická zařízení a že ministerstvo zdravotnictví, potažmo celý systém všeobecného zdravotního pojištění nefinancuje ten poskytování zdravotní péče účelně. Takže pokud se podíváme na všechna ta data, tak máme kvalitu onkologické péče pod kontrolou a máme ji v mezích, kterou si ještě můžeme dovolit. Je otázka, jestli to bude možné i do budoucna.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Za necelých 12 hodin vyprší lhůta, kterou má šestice krajů na změnu proplácení zdravotnických poplatků. 6 krajů, Středočeský, Jihomoravský, MOravskoslezský, Liberecký, Vysočina a Pardubický přislíbilo už začátkem ledna ministerstvu vnitra, že do konce měsíce znovu projednají způsob proplácení poplatků. Pokud nápravu nezjednají, ministerstvo vnitra s nimi podle slov ministra Martina Peciny zahájí správní řízení. Nápravu přislíbil už kraj Vysočina. Způsob proplácení zdravotnických poplatků se změní i v Jihomoravském kraji. Od února lidé v lékárnách krajských nemocnic na jihu Moravy nebudou poplatky platit a získávat je obratem darem zpět, ale dostanou na nákup slevy. Podobně to dělají i některé soukromé lékárny. Od března se změní v Jihomoravském kraji i způsob proplácení poplatků v tamních krajských nemocnicích.

 

Oldřich RYŠAVÝ, radní pro zdravotnictví Jihomoravského kraje /ČSSD/

Ve smyslu co nejjednoduššího postup pro klienty našich zařízení tak, aby nemuseli podepisovat darovací smlouvy, aby zaplatili sice regulační poplatek, ale okamžitě jim byl navrácen.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Jihomoravský kraj dokonce uvažuje o tom, že by v nemocnicích kvůli tomu zaměstnal speciální pokladní, kteří vyberou a obratem ruky poplatky vrátí.

 

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/

Tak, aby to kladlo minimální nároky přímo na krajský rozpočet, protože na pracovních místech existuje řada dotačních titulů na úřadech práce nebo také z fondů Evropské unie.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Na jihu Moravy vracejí lidem poplatky v osmi nemocnicích. 4 z nich mají nemocniční lékárnu. Možnosti nechat si proplatit regulační poplatek využívají asi 2/3 pacientů. Teď Jihomoravský kraj oznamuje změny v proplácení regulačních poplatků ministerstvu vnitra.

 

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/

Já považuji ten postup, i když nesouhlasím věcně s názorem ministerstva vnitra za právně korektní, my si vyměňujeme podklady a ministerstvo vnitra teď čeká také na zprávu, jak se bude chovat dále Jihomoravský kraj.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Regulační poplatky zavedl bývalý ministr zdravotnictví z ODS Tomáš Julínek. Systém prošel už úpravami, teď se platí 30 korun v ambulanci a za položku na receptu, za den v nemocnici se platí 60 korun a za pohotovost korun 90. Osvobozeny jsou děti do 18 let, snížil se jim navíc ochranný limit z pěti tisíc na 2,5 tisíce korun stejně jako důchodcům starším 65 let. Sociální demokraté a komunisté se snaží ve sněmovně prosadit úplné zrušení poplatků, počátkem prosince uspěli v tom takzvaném prvním parlamentním čtení a na této schůzi sněmovny se čeká závěrečné hlasování. Paní ministryně, začněme u vás v Ostravě. Vy máte spočítáno, protože zdá se velmi pravděpodobné, že projde onen návrh na zrušení poplatků za položku na receptu, protože pro tento návrh jsou ochotni zvednout ruku lidovci a ve sněmovně je 101.hlas pro to, aby tento návrh prošel. Máte spočítané, kolik to bude stát systém zdravotnictví v případě, že bude zrušen právě ten, jak David Rath říká, nejnesmyslnější poplatek, to znamená, poplatek za položku na receptu?

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Já ta data nemám teď úplně k dispozici, ale podle těch informací, které průběžně dostávám, tak je to zhruba pětina celého rozpočtu, který nebo celého objemu, který je vybírán za poplatky, ale úplně na začátek bych řekla, že považuji za velmi nešťastné ten celý systém teď likvidovat. Ty důvody samozřejmě chápu, že to je určitá politická hra, mrzí mě, že se poplatky stávají opět tématem předvolebním a musím jenom upozornit, jako ministr zdravotnictví na to, že pokud se tak stane a ty poplatky budou zrušeny celé, tak přijdeme o 5 miliard korun, což je velmi významný samozřejmě objem finančních prostředků a já jsem zatím neslyšela a nevím o tom, že by byla možnost schválit nějakou náhradu tohoto výpadku. Jinak tak, jak jste se ptal, co se týče léků, tak to bude zhruba pětina toho objemu finančních prostředků.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

To znamená, jestliže projde ten návrh lidovců, sociálních demokratů i komunistů, tak výpadek jedné miliardy. Přestane-li se platit položka na receptu, ale bude se platit za recept těch 30 korun. Jedna miliarda minus.

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Je to teď momentální můj odhad, předpokládám, že je to takový objem peněz.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Ta námitka ministryně zdravotnictví, paní poslankyně Marková, je jasná. Kde 5 miliard, jestliže v systému vypadne 5 miliard, kdyby prošel váš návrh KSČM na úplné zrušení zdravotnických poplatků?

 

Soňa MARKOVÁ, poslankyně /KSČM/:

Je to naprosto jednoduché řešení, já paní ministryni hnedka poradím, stačí, když přestanou poslanci za ODS dělat problémy, přestanou dělat obstrukce v Poslanecké sněmovně, protože máme před třetím čtením náš návrh na zrušení stropu pojistného na zdravotní pojištění, který podle odhadů našich expertů přinese do systému kolem 8 miliard korun, takže ještě budeme mít něco navíc. Takže není žádný problém a já skutečně předpokládám, že tento nesmyslný poplatek, ať už jakýkoliv, protože všechny poplatky jsou nesmyslné v tuto chvíli, protože se začalo odzadu s reformou zdravotnictví, místo aby se řešily problémy, tak se tahají peníze vlastně z kapes od pacientů, takže všechny poplatky zrušit, koneckonců by si i kraje oddechly určitě a to, že lidé v tuto chvíli 3/5 občanů České republiky odmítají poplatky podle nejnovějších průzkumů, je to nesmyslný poplatek, lidé využívají možnosti placení, je to sociální opatření krajů, zatím kraje zaplatily kolem 488 milionů korun, je vidět, že to lidé potřebují, aby poplatky nebyly, takže my jim vycházíme vstříc.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

To je zajímavé, že tady argumentujete průzkumy veřejného mínění, paní poslankyně, ale neřeknete to B, záhy dám slovo ministryni zdravotnictví Daně Juráskové, ve společnosti totiž klesá, byť mírně, ale klesá odpor k regulačním poplatkům ve zdravotnictví. Stále s nimi ale nesouhlasí 63 % lidí, na což naráží Soňa Marková. Podívejme se na výsledky nejnovějšího sociologického šetření Centra pro výzkum veřejného mínění, už to vidíte sami. Teď s poplatky podle aktuálního výzkumu CVVM souhlasí 34 % lidí, příznivci poplatků, je to zjevné, převažují mezi voliči občanských demokratů a TOP 09, odpůrci pak mezi voliči sociální demokracie a komunistů. Ale jak sami vidíte to srovnání, na našem grafu, tak se ukazuje, že proti roku 2002 klesl loni počet odpůrců zdravotnických poplatků o 7 %. Sami vidíte, jak na stejnou otázku odpovídali lidé v sociologickém šetření stejné agentury CVVM v roce 2008. V roce 2008 souhlasilo s regulačními poplatky ve zdravotnictví 27 % lidí. Odmítalo je pak 70 % lidí, není to, pane poslanče Rathe jasná námitka, že čím víc vy jako levice bojujete proti těm poplatkům, podívejte se, tak přibývá počet lidí, kteří s poplatky souhlasí. To jste se tak ušklíbl...

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Ušklíbl jsem se proto, protože víte, ono tady platí, bohužel, platí to, co říká taková lidová moudrost, že si lidé časem zvyknou na všechno i na šibenici. Takže samozřejmě je logické, že s délkou, co ty poplatky vlastně jsou, tak by určitým způsobem klesal počet těch, řekněme, zásadních odpůrců, ale to přece není argument, jestli většina něco chce, nebo nechce, to je důležitá věc, ale není to ten zásadní argument. Zásadní argument je, že ty poplatky, které tady zavedl pan bakalář Šnajdr s Julínkem, Cikrtem, Topolánkem, Kalouskem, neplní svoji roli, to znamená, dnes ...

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Já se omlouvám, já bych vám dal víc času, ale vy tady ten pořad zaberete vyjmenováním lidí, kteří až na Marka Šnajdra tady nejsou přítomni, takže byste měl možná víc času na odpovědi, kdybyste tady nedělal telefonní seznam.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Já myslím, že pan bakalář Šnajdr jistě na to bude reagovat, zase mě nějak zpouráží, takže jistě mu dáte prostor, ale k té vlastní věci. Ukazuje se totiž, že jejich původní myšlenka, že to zreguluje ten systém, není pravdivá. Stoupají náklady na léky, říkali, že ty regulační poplatky to zregulují, nezregulovaly nic, a současně i stoupá počet pacientů, kteří vyhledávají lékaře. Čili neplatí ten regulační efekt. To dnes jsou statistiky přímo ministerstva zdravotnictví, které si každý může vyhledat, že ty regulační poplatky nejenom že jsou asociální a nesmyslně nastavené, ale navíc ani neplní tu roli, kterou jim tito kmotři dali do kolébky, do vínku, že budou hrát. Čili my teď budeme podávat novou ústavní stížnost k Ústavnímu soudu, protože tehdy Ústavní soud řekl, že systém těch poplatků je v regulaci té nadbytečné péče. A my teď Ústavnímu soudu chceme říct, vážení soudci, vy jste se mýlili, k žádné regulaci v podstatě nedošlo.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Kdy tu stížnost tedy podáte?

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Už ji podepisují naši poslanci, takže v nejbližších dnech by měla jít k Ústavnímu soudu, protože.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Do konce příštího týdne tedy podáte jako poslanci ČSSD stížnost k Ústavnímu soudu? A co budete po Ústavním soudu chtít vědět probůh?

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Doufám, že ano, no, že ty poplatky jsou neústavní, protože samozřejmě v české ústavě je napsáno, že každý má nárok na bezplatnou zdravotní péči a pak Ústavní soud právě s tím odůvodněním, že jde o regulaci, ne platbu za zdravotní péči, tak řekl, že v podstatě jsou možné, což mně přijde hodně přitažené za vlasy.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

To znamená, že ta nová ústavní stížnost spočívá na argumentu, není tady regulační efekt, znovu chceme, abyste posoudili, že jsou neústavní. A vy se jako KSČM připojíte k té ústavní stížnosti?

 

Soňa MARKOVÁ, poslankyně /KSČM/:

Pokud budeme vyzváni, tak ano, protože skutečně když si vezmeme, v jaké situaci rozhodoval Ústavní soud v tom květnu 2008, tak vlastně tam jenom 8 soudců z 15 vlastně rozhodlo, protože poplatky jsou regulační, nebo že jsou tedy jaksi ústavní a sám Ústavní soud hovořil o dvou podmínkách, kdy by je možný, aby sám zákonodárce vlastně navrhl to zrušení těch poplatků, a to je právě ta jedna podmínka je, pokud nemají tu regulační schopnost, a to podle nás nemají skutečně.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Ministerstvo zdravotnictví ale ať už paní poslankyně nebo pane hejtmane odhaduje, že už zhruba 150 tisíc pacientů spadlo do toho ochranného limitu, který také je v souvislosti s poplatků, tady jsou data Otázek, nejnovější data Otázek, na základě statistik ministerstva zdravotnictví. Připomínám, ochranný limit je 5 tisíc korun a u dětí do 18 let a penzistů nad 65 let se snížil ten ochranný limit z 5 tisíc korun na 2,5 tisíce. Teď sami vidíte, jak od loňského března roste počet lidí, kteří překročili ten ochranný limit, který vydává ministerstvo zdravotnictví za sociální síť pro pacienty platící regulační poplatky a doplatky za léky. Loni v listopadu, sami to vidíte, šlo o 120 tisíc lidí, koncem prosince se to číslo začalo blížit 150 tisícům lidí. Pojišťovny jim podle odhadu ministerstva zdravotnictví vrátily 200 milionů korun. Obracím se do Ostravy na náměstka ministryně zdravotnictví Marka Šnajdra, jste tedy připraven, že budete muset hájit, respektive ministerstvo zdravotnictví bude muset hájit ty poplatky znovu před Ústavním soudem, protože do konce příštího týdne, jak jste slyšel od Davida Ratha i Soni Markové, podají levicoví poslanci návrh na přehodnocení rozhodnutí Ústavního soudu a toho, že Ústavní soud by měl podle levicových poslanců říct, že ty poplatky jsou v rozporu s ústavou.

 

Marek ŠNAJDR, náměstek ministryně zdravotnictví:

Samozřejmě zcela jistě ano. My máme na rozdíl od těch fám zcela jasná fakta, že ten regulační efekt poplatku stále platí, ale my jsme diskusí nad tímto tématem strávili 2 roky, mimo jiné to o něčem svědčí, jak obrovská neochota je cokoliv potřebného ve zdravotnictví dělat. Já jenom znova zopakuji, levice zde nemá žádný koncept, který by předložila, jenom kritizuje a škodí. Ale já musím říct, co je záminkou nebo co je zásadní věcí, proč se ČSSD obrací na Ústavní soud. To je pouze maskování. Maskování toho, co se iniciativou ministerstva vnitra nade vší pochybnost prokázalo, to, co řeklo ministerstvo vnitra, byť opožděně, hovoří zcela jasnou řečí. Kraje zde rok a půl porušují zákony této země, kraje nedodržují právní řády České republiky a vzhledem k tomu, že kraje vydaly téměř jednu miliardu korun na tento populismus, tak je evidentní, že kraje tuto jednu miliardu vydaly v rozporu se zákonem, tedy nelegálně. A toho se všichni hejtmani a celá ČSSD zalekla, tak zde vytváří kouřovou clonu ústavní stížnosti. My přece všichni dobře víme, že regulační poplatky již předmětem ústavní stížnosti byly a verdikt soudu si všichni pamatujeme. To znamená, to je pravá příčina, odpoutat pozornost od této defraudace veřejných peněz.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Není to hra na kočku s myší, pane hejtmane, protože vy teď máte už jenom 11 hodin na to, abyste odpověděli ministerstvu vnitra a vy jako Středočeský kraj, jeden ze šesti říkáte ano, my trváme na tom, že poplatky nejsou problémem, že nejsou v rozporu se zákonem a jsme ochotni to změnit, pokud s námi zahájíte správní řízení. Je to tak?

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

My trváme na tom, že proplácení poplatků kraji je v souladu se zákonem, trváme na tom, že dokonce ministerstvo vnitra není legitimováno zasahovat samosprávám do jejich hospodaření a do toho, jak vynakládají peníze, to znamená, že teď dáváme těm, kdo to chtějí, dar, tedy dar občanům jako kompenzaci těch poplatků v našich zdravotnických zařízeních. Ministerstvo vnitra má poněkud jiný právní názor, je to bitva právníků, uvidíme, pokud by ministerstvo s námi zahájilo to správní řízení, tak my se opět asi budeme obracet na Ústavní soud s tím, že si myslíme, že toto ministerstvu vnitra vůbec nenáleží, tedy že není kompetentní.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

To znamená, že byste zvažovali kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu?

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

V podstatě ano, protože ministerstvo vnitra tady existují precedentní rozhodnutí i text české ústavy, který jasně říká, že s prostředky a majetkem, které mají města či kraje, si nakládají samy a nikdo mimo třeba soudů není kompetentní jim do toho zasahovat, čili tady ministerstvo vnitra nejspíš překročilo svoji pravomoc a udělalo určitou chybu.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

To si ale myslíte vy a podle vás bude rozhodovat Ústavní soud, pokud s vámi v pondělí zahájí ministerstvo vnitra jako se Středočeským krajem správní řízení.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

My vedeme zatím takovou právnickou korespondenci s ministerstvem vnitra a já myslím, že je to trochu papírová válka, já chci pacienty a lidi ubezpečit, že my ty poplatky budeme hradit dál minimálně do voleb, musí rozhodnout volby a voliči, já bych jasně chtěl říci, že pokud by si voliči rozhodli ve prospěch ODS a TOP 09, tak my jako v krajích neudržíme další 4 roky proplácení těch poplatků.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

To znamená, že pokud volič rozhodne svébytně a dá hlas zastáncům poplatků, tak toho s proplácením necháte.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Nám nic jiného nezbyde. My samozřejmě nezměníme svůj názor, že ty poplatky jsou k ničemu, a že jsou do značné míry asociální, ale nicméně musíte někdy kapitulovat před silnějším soupeřem a pokud by tady voliči rozhodli, že nevyhraje střed a levice, který ty poplatky odmítají, ale de facto řeknou, ano, my jsme si na ty poplatky zvykli, nám se líbí třeba, já trošku přeháním a zvolili pana Topolánka, pana Kalouska, tak samozřejmě ty kraje neustojí 4 roky extrémní tlak této pravicové vlády, která by nedej Bože vznikla, a nemůžeme garantovat, že to udržíme až do dalších voleb. To se prostě nedá. My jsme skutečně terčem velmi brutálního nátlaku a zvlášť za ministra Langera, dokonce nám bylo, pardon.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Promiňte, teď tam, ne, omlouvám se, protože teď tam máte ministra Pecinu, kterého jste si nominovali a ten s vámi zahájí správní řízení.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Ten s námi vede, řekněme, docela korektní debatu, nicméně pan ministr Langer nás skutečně vystavoval i určitému druhu vydírání, kdy vzkazoval, že jsou to trestné činy a naznačoval, že i někteří hejtmani by mohli být třeba trestně stíhaní. Za to, že platí lidem poplatky. Ještě nejsme schopni garantovat, že vydržíme, pokud by vyhrála ODS a TOP 09.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Poslední otázka velmi stručná, stručná odpověď. Prosím paní ministryně do Ostravy, protože vy jste chtěla po paní poslankyni Soně Markové slyšet, kde vezme těch 5 miliard korun na ten případný výpadek ve zdravotnictví, pokud budou poplatky zrušeny nebo jednu miliardu v případě, že bude zrušen poplatek za položku na receptu. Slyšela jste odstropování zdravotního pojištění, sociálního pojištění.

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Slyšela jsem a stejně jako v diskusi v prosinci mě to neuspokojilo, protože já mám informace od ministra financí, paní poslankyně, mám informace od expertů ekonomických KSČM a ty se liší zhruba o 6,5 miliardy. Takže to je diskuse, na které se nepochybně neshodneme, nicméně já bych přece jen ráda, aby to řešení bylo platné. Diskuse o tom a úvahy o tom, že by možná taková varianta existovala ve chvíli, kdy 5 miliard bude chybět, mě tedy neuspokojuje.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Dana Jurásková, Soňa Marková, David Rath a MarekŠnajdr, přepněte si na zpravodajskou 24, pokračujeme v diskusi po stručných zprávách.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Připomínám, že hlavními hosty Otázek zůstávají v Ostravě ministryně zdravotnictví Dana Jurásková. Ještě jednou vám přeji hezký dobrý den do Ostravy, vítejte v Otázkách.

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Dobrý den.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

A v Praze pak znovu vítám exministra zdravotnictví, hejtmana z ČSSD Davida Ratha. Ještě jednou vítejte.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Dobrý den.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Dále pak v Ostravě zůstává hostem 1. náměstek ministryně za ODS MarekŠnajdr. Ještě jednou hezký den do Ostravy.

 

Marek ŠNAJDR, náměstek ministryně zdravotnictví:

Hezké odpoledne.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

A hezký den také přeji i stínové ministryni zdravotnictví za KSČM, poslankyni Soně Markové. Ještě jednou vítejte.

 

Soňa MARKOVÁ, poslankyně /KSČM/:

Dobrý den.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Ukončeme debatu o poplatcích, je to neverending story, nekonečný příběh. Pohled na zdravotnické poplatky očima veřejnosti alespoň podle nejnovějšího šetření Centra pro výzkum veřejného mínění, jsou to velmi zajímavá data. Podle 71 procent občanů České republiky zdravotnické poplatky neúměrně zatěžují sociálně slabé občany, což ostatně vidíte na tomto grafu. Nadpoloviční většina lidí si myslí, že regulační poplatky nejsou účinné proti zbytečným návštěvám lékaře nebo proti plýtvání léky. To je další statistika. Třetí, přes polovinu lidí si myslí, respektive nemyslí, že by poplatky byly neúměrnou zátěží pro všechny občany. To je ten další graf. A poslední graf nám ukazuje, že většina lidí si nemyslí, že by po zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví měli lékaři opravdu víc času na nemocné pacienty. To jsou nejnovější data CVVM.

Pokusní králíci, nafouknutá bublina, slova, která v tomto týdnu začal používat prezident Václav Klaus. Po boji proti myšlence, že dochází ke změnám klimatu, se hlava státu začíná stávat odborníkem na takzvanou prasečí chřipku a její vakcinaci. Klaus v tomto týdnu kritizoval původní armádní záměr naočkovat hned a povinně 16 tisíc vybraných vojáků a civilních zaměstnanců armády. Bezpečnostní rada státu se v pátek dohodla, že očkování proti takzvané prasečí chřipce bude potřebovat 8 tisíc vojáků.

 

Václav KLAUS, prezident republiky /29. 1. 2010/

V této chřipce vidím stejnou bublinu jako v různých globálních oteplováních a v dalších věcech. Takže abych já se stal pokusným králíkem, to není potřeba. Pokud je to na mém rozhodnutí, pokud mně vláda přikáže, že jsem osobou nezbytnou pro chod státu a měl bych být preventivně jako první nějakou ještě koňskou dávkou oočkován, tak já myslím, že to by byla inovaci veškerého uvažování. Ale myslím, že ani to zatím vláda neprovedla.

 

Václav MORAVEC, redaktor:

Tak odpovídá Václav Klaus na otázku, zda by se sám nechal naočkovat vakcínou proti viru nové chřipky. Podle Klause se nebezpečí takzvané prasečí chřipky přeceňuje.

 

Václav KLAUS, prezident republiky /29. 1. 2010/

Já jsem pozlobil vládu tím, že jsem řekl, že než se vláda odváží komukoli přikázat, aby byl povinně očkován, tak by tady před vašima očima a televizníma obrazovkama mělo být nejdříve oočkováno všech 17 členů vlády, a to by byl eventuální důkaz, že to ta vláda bere vážně. Pokud se nenechá takhle před očima všech přeočkovat, tak já si myslím, že to nemá sama nikomu jinému nařizovat.

 

Václav MORAVEC, redaktor:

O tom, kdy začne být očkování pro vybrané skupiny lidí povinné, rozhodne hlavní hygienik Michael Vít. Stát objednal celkem milion dávek. Na jejich nákup vyčlenil přes 200 milionů korun. Zatím jich nakoupil stát víc než čtvrt milionu. Podle hlavního hygienika Michaela Víta ale nejde o vyhozené peníze.

 

Michael VÍT, hlavní hygienik ČR /29. 1. 2010/

Zaprvé vakcína má dvouletou garanci, to znamená respirační doba. Tady je jasná úvaha, že tento virus bude i příští rok cirkulovat. Čili ti lidé, kteří se dneska nechají naočkovat, určitě budou mít dostatečné protilátky pro ochranu v příštích letech a budou mít takzvanou imunitní paměť, to znamená, když se s tím virem v příštích letech setká, tak daleko rychleji si nastartuje tvorbu protilátek. Čili to očkování vůbec není v současné době zbytečné. A já bych znova zdůraznil, pro ty chronické pacienty je to očkování života zachraňující.

 

Václav MORAVEC, redaktor:

V Česku se proti takzvané prasečí chřipce očkují vybrané skupiny lidé od konce loňského listopadu. Přednost měli pacienti se zdravotním rizikem a také zdravotníci. Hodně jich ale dobrovolné bezplatné očkování odmítlo.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Druhý týden v lednu vláda okruh očkovaných osob rozšířila. V tu dobu také do Česka dorazila třetí zásilka vakcín určená pro očkování klíčových profesí důležitých pro chod státu v případě pandemie. Například očkování policistů začalo koncem minulého týdne. Začněme opět v Ostravě u vás, paní ministryně. Víte před tím pondělním jednáním vlády, jak bude znít usnesení Fischerova kabinetu, které se týká dalšího postupu v očkování proti té nové chřipce v České republice?

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Já bych úplně na začátek chtěla říct, že ve chvíli, kdy jsme začali řešit vlastně opatření, která by ochránila obyvatelstvo proti novému typu chřipky, bylo jasné, že žádné rozhodnutí nebude dobré. A musím také říci, že české vládě ministerstvo zdravotnictví předložilo 5 variant řešení a my jsme nakonec volili mezi dvěmi velmi konzervativními, jedno bylo nepořizovat nic a druhé bylo ochránit pouhých 5 procent obyvatelstva. Nakonec jsme zvolili tu variantu, která je sice konzervativní, nicméně ještě jaksi stát dává najevo, že minimálně ty zdravotně stigmatizované osoby si tu ochranu zaslouží a my jsme jeden z vyspělých států Evropy, který má nejkonzervativnější postup nebo nejkonzervativnější opatření k tomuto, k tomuto onemocnění. Co se týče odpovědi na vaši otázku, přiznám se vám úplně upřímně, že nevím, jestli skutečně usnesení, které jsem připravila a které navrhujeme, bude v tomto znění odsouhlaseno, protože já mám pro vládu další informace, respektive vysvětlení toho usnesení i s dopady pro jednotlivé resorty, které se, kterých se týká to povinné očkování ve smyslu zajištění chodu státu. Takže já na tu otázku teď v tuto chvíli odpovědět nedokážu.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Můžete mi ale tedy odpovědět na to, chápu-li to správně, tak máte dvě varianty usnesení?

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Ne, je pouze jedno.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Ano.

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Ale je důležité říci, že ve chvíli, kdy hlavní hygienik podle stanovených kritérií vyhlásí povinné očkování podle zákona 258, tak to bude znamenat, že se povinně budou očkovat také policisté, hasiči, samozřejmě i vojáci, ale i zdravotníci.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

To znamená, chápu-li to správně, že by do toho povinného očkování nespadlo jen 8 tisíc vojáků, anebo zaměstnanců armády, jak o tom byla řeč na Bezpečnostní radě státu, ale že by ta povinnost byla i vůči ostatním resortům. To bude usnesení, které vy navrhnete vládě.

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Ano, je to tak. To je v podstatě i závěr toho jednání Bezpečnostní rady státu, kdy jedna z věcí, která se tam projednávala, byl odlišný postup kupříkladu k vojsku a k policii.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Můžete říci, kolika lidí by se to povinné očkování v resortech jako celkem, pokud ten váš návrh v pondělí na vládě projde, týkalo?

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Původní propočty byly očkovat 95 tisíc zaměstnanců podniků, ministerstev a dalších částí resortů důležitých pro chod státu a 137 tisíc zdravotnických pracovníků.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

137 tisíc, to znamená, že dohromady 200 tisíc lidí by bylo povinně očkováno, když o tom rozhodne hlavní hygienik?

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Ano, je to tak.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

A to navrhnete vládě, 200 tisíc lidí, když rozhodne Michael Vít, jako hlavní hygienik, tak by povinné očkování bylo 8 tisíc členů armády, plus zhruba 192 tisíc dalších lidí?

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Já vládě vysvětlím, že to usnesení, které předkládám a které vychází z jednání Bezpečnostní rady státu, má tyto důsledky.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

A když to vláda odmítne, tak se bude dít co?

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

To já v tuto chvíli nedokážu říct, o tom bude diskuse. Ale podle mého názoru je velmi podstatné to, co bylo řečeno. To znamená, Česká republika postupuje preventivně, vakcína, kterou koupilo, je vakcína, která je nejprodávanější vakcínou na celém světě. Já jenom tady malý graf, Pandemrix je ten sloupeček tento, to je počet vakcín, které byly dodány ve světě a je to více než 70 milionů dávek, respektive těch již aplikovaných s žádnými mimořádnými vedlejšími účinky. To znamená, jedná se o vakcínu, která je ve světě používaná a je bezpečná. Takže vzhledem k tomu, že kupříkladu vojáci se proti sezonní chřipce povinně očkují již léta, já nevidím žádný důvod, proč by tomu v tomto případě mělo být jinak a celá ta diskuse, která se kolem povinného očkování vojáků rozpoutala, mně tedy není vůbec jasná. Nicméně v pondělí vláda bude jednat a vláda rozhodne o tom, jaký bude další postup.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Říkáte, že vám není jasná, to znamená, že vám ji prezident nevysvětlil, protože on ji rozpoutal.

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

On se pokoušel mi to vysvětlit, ale já jsem jeho argumentům nerozuměla a nechápu, proč se ta diskuse otevřela.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Co vám na to řekl, když jste mu řekla, že tomu nerozumíte?

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Říkal, v podstatě ty jeho argumenty byly podobné, jako jste slyšeli v záběrech z tiskové konference. Na to já odpovídám, že ta vakcína je bezpečná a rozhodně odmítám a slyším to už opakovaně, přejímání definice, kterou kdysi řekl úplně původně pan prezident České lékařské komory, že snad česká populace je pokus, je jaksi soubor pokusných králíků, tak to mě jako ministryni velmi uráží, protože já jsem přesvědčená o tom, že ta vakcína je skutečně bezpečná.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Už o tom byla řeč, čeká vláda v reakci na možnou pandemii prasečí chřipky rozhodla už loni o očkování lidí nezbytných pro zajištění chodu státu. Vy teď říkáte, že navrhnete v pondělí vládě povinné očkování přibližně 200 tisíc lidí. Očkováni jsou dnes především lidé s nemocemi, které by chřipka výrazně mohla zkomplikovat, v lednu vláda okruh očkovaných rozšířila. Veřejnost ale na to očkování příliš neslyší. Tady jsou data z ministerstva zdravotnictví, podívejme se na to. V Česku se zatím využilo bezmála 60 tisíc dávek vakcíny proti té takzvané prasečí chřipce, tedy zhruba čtvrtina množství, které má teď stát k dispozici. Vy teď už vidíte kraje, kde je nejvíc proočkovaných lidí proti té prasečí chřipce. Na nákup se vyčlenilo zhruba 200 milionů korun a zatím jich stát nakoupil víc než čtvrt milionu. To znamená, že by to stačilo na proočkování. Praha, Středočeský, Moravskoslezský, viděli jste sami, logické podle počtu populace kraje, kde vedou nebo které vedou v souvislosti s počtem proočkovaných, nejméně vakcín se spotřebovalo v krajích a tam se záhy podíváme. V Karlovarském, což je opět, co se týče počtu populace, pochopitelné. Ale na druhém místě v nejmenší spotřebě vakcín proti té takzvané prasečí chřipce je Olomoucký kraj, kde jsme teď a který zaostává například i za Vysočinou nebo krajem Libereckým, což jste už viděli. Karlovarský kraj - nejmenší počet proočkovaných. Pane hejtmane, vám slova pana prezident v této chvíli vyhovují? Slyšel jste, že ministryně zdravotnictví chce nechat povinně proočkovat 200 tisíc lidí, tak bude znít usnesení vlády a že není důvod se té vakcíny obávat. Vy vyzýváte k rezignaci hlavního hygienika Michaela Víta, kritizoval jste nákup počtu vakcín. Myslíte, že je na místě, aby hlavní hygienik rezignoval, když Česko zvolilo nejméně velkorysý postup ve vakcinaci proti prasečí chřipce, budeme-li srovnávat s Francií nebo Německem, že, že ta česká vakcinace je daleko umírněnější?

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Já jsem teď na velkých rozpacích, protože nevěřím vlastním uším, co jsem slyšel od ministryně zdravotnictví a jsem tím doslova šokován. V situaci, kdy odborníci tedy potvrdili určité pochybnosti, které já měl už loni v říjnu, v listopadu, to znamená, že zaprvé to onemocnění je docela lehké, odpovídá klinickým průběhům běžné chřipce, čili žádná hysterie není na místě a má se k tomu přistupovat jako k běžné sezonní chřipce, ani ne víc, ani ne méně. To myslím, že by byl seriozní přístup.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Proti ní se ale také lidé očkují.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Ano, vždyť já neříkám, aby neočkovali lidé, kteří třeba jsou vážně nemocní, mají nějaké závažné problémy se srdcem, těžkou cukrovkou nebo něco takového nebo těžká respirační onemocnění. Takže tam je to určitě na místě, a tam ten možný zisk, ta ochrana má, řekněme, větší váhu než případné riziko. A já mám pocit, že ministerstvo nejspíš zešílelo. Ono když dnes tvrdí v situaci, kdy Francie a další země ty vakcíny prodávají a přiznávají, že to byla skutečně nafouklá bublina a že ta hysterie nebyla na místě, tak na našem ministerstvu se dějí kolem všech očkování, nejen těchto, už několik let velmi podivné věci.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Proto by měl rezignovat hlavní hygienik?

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Nejenom proto, já teď jsem na rozpacích, jestli ministryně a celé vedení ministerstva bude nutit celý český národ povinně se nechat očkovat proti něčemu, co v podstatě se ukazuje, že skutečně spíš nafouklá bublina...

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Počkejte, ale to ministryně neřekla, paní ministryně mluví o 200 tisících lidí, že, paní ministryně, nutných pro zajištění chodu státu.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Máte pravdu.

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Tam je důležité ještě říct jednu věc. Pan...

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Já jsem to... nechte mě, paní ministryně, prosím domluvit.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Počkejte, já jsem teď, já jsem teď...

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Já jsem neskončil, jestli dovolíte, že to je tak vážná věc, že tady bysme si neměli skákat do řeči. Čili skutečně kolem vakcinací na ministerstvu se dějí podivné věci, ministerstvo zprivatizovalo celý systém vakcinací, řady vakcinací, dalo to podivné firmě Avenir, která nevíme, komu patří, nikdy v minulosti nic takového nedělala, má sídlo někde na Maltě, jsou různé spekulace, komu všemu ze špiček ministerstva to může patřit nebo tam mají podíl. A tyto podivné věci se teď přelévají ještě do dalších jaksi gigantických plánů očkovat povinně najednou 200 tisíc lidí. Já to opravuji, samozřejmě týká se to všech, ale týkalo by se to vybraných složek, tedy všech zdravotníků, všech policistů, všech vojáků. Pro mě je to něco neuvěřitelného v současné situaci. Já chápu, paní ministryně je zdravotní sestřička, já si vážím práce zdravotních sestřiček, ale při vší úctě k nim určitě není odbornice na očkování, rizika očkování a tyto věci.

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Zatímco vy ano.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

No, já jsem aspoň lékař, toto jsem dlouho studoval...

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Počkejte, ale já předpokládám, dovolte, tady vás přeruším. Paní ministryně, já...

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Pane Moravče, já musím říci...

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Já předpokládám, že paní, ne, promiňte, pane doktore, já předpokládám, že paní ministryni to připravil hlavní hygienik takový plán.

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Ne, ne, ne, ne. Musíme, musíme si říct úplně jasně, zaprvé jsem nezešílela a nezešílelo ani ministerstvo zdravotnictví, protože ten postup není rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, ten je rozhodnutím, respektive doporučením Bezpečnostní rady státu. Ministerstvo zdravotnictví přece proti nové chřipce očkuje v režimu dobrovolném. To vy jste byl, pane hejtmane, ten, kdo říkal, že je potřeba očkovat proti... podle krizového zákona a dát to očkování povinné. Já v tuto chvíli jen říkám, že upozorním vládu na to, co znamená předložené usnesení v souladu s jednáním Bezpečnostní rady státu. Jestli to tak doopravdy bude, o tom rozhodne vláda, nikoliv ministryně zdravotnictví ani ministerstvo.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

A kdyby bylo na vás, kdyby bylo na vás, paní ministryně, tak vy byste řekla co: očkovat povinně těch 200 tisíc lidí?

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Pane Moravče, já jsem zdravotník, já jsem vzdělaný zdravotník, i když jsem sestra, a prevence a očkování byl jeden z největších objevů medicíny. To zachránilo lidstvo proti spoustě onemocnění. Je to zákrok banální, není ani drahý, když se podíváte na to, kolik stojí jiné aktivity jaksi, jaksi celého hospodářství a rozhodně je efektivní. V žádném případě není nebezpečný. Takže já v tuto chvílí říkám, co mě nejvíc mrzí, že se neočkují nemocní lidé, kterým prokazatelně ten virus velmi škodí a kteří na něj umírají. A i díky zdravotníkům a i díky jiným pseudovakcinologům a pseudomikrobiologům, a to mě nejvíc mrzí. Co ale ještě řeknu, a to si neodpustím, že Česká republika bohužel není výjimkou. Já mám informace a je to téma diskusí vlastně od chvíle, kdy se to onemocnění objevilo, že v celém světě se nechává očkovat zhruba 30 procent populace právě díky té negativní kampani. Ale důkazy pro to, že ta vakcína je nebezpečná a že jsou s ní nějaké problémy, nejsou. Také velmi závidím panu hejtmanovi jistotu, že ví, jak se ten virus bude chovat, protože nikdy v historii jsme tady neměli chřipku v létě a nikdy v historii tady na chřipku neumírali mladí lidé, protože tento virus napadá úplně jiné kategorie obyvatelstva než virus sezonní chřipky.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Paní ministryně, poslední otázka k tomuto tématu, ať přejdeme ještě na léky ve stručnosti. Můžete mi ještě zodpovědět tu otázku, jestli když navrhujete na základě usnesení Bezpečnostní rady státu povinné proočkování 200 tisíc lidí v případě, že tak rozhodne hlavní hygienik Michael Vít, kdy situace to vyžaduje, tak půjde vláda příkladem a měli by se nechat naočkovat všichni členové české vlády?

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Ano, samozřejmě.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

To znamená, že to, co říká prezident, že by vláda měla jít příkladem, tak očekáváte, že vláda bude očkována proti prasečí chřipce.

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Členové vlády, kteří jsou členy Bezpečnostní rady státu budou očkováni nepochybně, protože ty v té kritické infrastruktuře zařazeni jsou.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Včetně prezidenta.

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Ano, samozřejmě.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Děkuji.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Berete pravidelně léky? A platíte od začátku roku víc nebo méně na doplatcích za medikamenty? Česko má podle kritiků příliš složitý systém stanovování cen léků a jejich úhrad ze zdravotního pojištění. I proto se vydává za léky zbytečně moc peněz. Před časem si hosté dnešních Otázek v souvislosti s cenami léků po 1. lednu letošního roku vyměnili i tato slova:

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/: /6. 12. 2009/

Od 1. ledna se bohužel musíme připravit na další vlnu zdražení léků pro pacienty. Čili půjde o další zvýšení doplatku, což my považujeme za skutečně faul na ty lidi. A takže my... tady se to tak trochu zamluvilo a paní ministryně říkala, že zatím s námi byla, my jsme byli proti, a jednou to moc neprošlo, tak to zasunuli opět do Janotova balíčku. A já jsem se ministra Janoty ptal, proč toto dělají, proč v rámci úsporných opatření budou zvyšovat poměrně výrazně už takto navýšené doplatky na léky. Bohužel proti našemu upozorňování toto prošlo. Takže...

 

Václav MORAVEC, moderátor: /6. 12. 2009/

Ono, promiňte, ono dojde k výraznému zdražení doplatků?

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví: /6. 12. 2009/

Ne, já to musím říct, tam je opatření, které říká, že se plošně do přepočtu cen, to znamená do toho, než začne ten proces, který spouští Státní ústav pro kontrolu léčiv, plošně sníží tyto léky, jejich ceny i úhrady. Ceny i úhrady o 6 procent.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/: /6. 12. 2009/

Takže stoupnout doplatky.

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví: /6. 12. 2009/

A ta premisa říká, že by neměly v žádném případě stoupnout doplatky pacientů.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Zaznělo v tomto pořadu před dvěma měsíci. Prezident České lékárenské komory Stanislav Havlíček potvrzuje, že léky od 1. ledna podražily. A dodává, tady jsou citace slov prezidenta České lékárenské komory pro dnešní Otázky: "Ke zvýšení cen léčivých přípravků vedla zaprvé změna sazby daně z přidané hodnoty z 9 na 10 procent. Dále ovlivnilo cenu léčiv plošné snížení cen úhrad o 7 procent," což je jeden tedy z opatření v rámci Janotových balíčků, dodávám já, a cituji dál: i když předkladatelé změn zákona o veřejném zdravotním pojištění před schválením Janotova balíčku nepředložili odhad dopadů na spoluúčast pacientů, bylo zřejmé, že snížení ceny a úhrady nelze dosáhnout ve stejném čase. Že v roce 2010 došlo ke zvýšení doplatků za léčivé přípravky, potvrzují zejména pacienti v našich lékárnách. Česká lékárnická komora v lednu zaznamenala násobný nárůst dotazů pacientů právě na zvýšené doplatky." Prozradil v rozhovoru pro dnešní Otázky prezident České lékárenské komory Stanislav Havlíček. Paní ministryně, jste ochotna připustit, že jste by případnou tu sázku z prosince prohrála?

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

To ochotna připustit nejsem, protože tady mám čísla, která nepotvrzují to, co vy říkáte, respektive to, co říká prezident České lékárnické komory. My se budeme opět přít o data a já bych chtěla upozornit, že dnes je, tuším, 30. ledna nebo 31. ledna a já budu mít úplně přesné informace o tom, jak se pohybuje trh s léčivy v České republice každým dnem. Takže jsem připravená a už jsem to opakovaně řekla, ve chvíli, kdyby se potvrdilo to, co vy jste říkal, respektive to, co říkal prezident České lékárnické komory, tak jsem samozřejmě připravena zasáhnout a to i způsobem, který by vyžadoval určitý, určitá legislativní opatření.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Jak byste tedy konkrétně zasáhla?

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Ministerstvo zdravotnictví má už v tuto chvíli připravenou novelu zákona číslo 48 z roku 97. Ona se nese v podobných intencích, který, o kterých my jsme už hovořili před časem i s některými politickými stranami, ale nedošli jsme k závěru, že by na něm byla shoda. Už v té chvíli byl problém poslat ji do Poslanecké sněmovny. Nebyla ochota ji přijmout, takže by zřejmě neprošla, ale v tuto chvíli, pokud ta dohoda bude, tak by v každém případě i přesto, že ten systém funguje, došlo k jeho významnému zrychlení a k významné akceleraci. To znamená, že bychom rozšířili referenční koš, změnil by se systém výpočtu té ceny, rychleji by vstupovaly generické léky na trh, což je věc, která je velmi podstatná. Tam samozřejmě je důležité zkrátit správní řízení, případně zavést notifikaci generik. Rychlejší revizní, revizní správní řízení. Tam je samozřejmě potom i ten proces změny cen podstatně zrychlena, i tam se ta úspora dá rychleji očekávat. Možnost dostat vysoce nákladná léčiva do systému úhrad formou dočasné úhrady, to jsou další věci, které souvisí s vazbou na úhrady zdravotních pojišťoven. A samozřejmě cenová soutěž, což je nástroj, který je velmi efektivní.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

To byste ale předložila do Poslanecké sněmovny, která stejně už bude rozpuštěna. V případě, že by se ukázalo, že ta, že to vyjádření prezidenta České lékárnické komory je pravdivé a že by to byl jev, řekněme, rozšířený, že zkrátka doplatky za léky jsou vyšší, to znamená, že byste tu případnou sázku loni z prosince prohrála. Podívejme se teď na grafy, už to ukazoval MarekŠnajdr. Tady výdaje za léky z rozpočtu pojišťoven přesahují ročně nějakých 35 miliard korun, tady jsou data ministerstva zdravotnictví, jak je máme k dispozici. Při srovnání výdajů zdravotních pojišťoven za léky mezi roky 2007 a 2009 došlo k nárůstu bezmála o 9 procent. Při srovnání loňského a letošního roku však očekává ministerstvo zdravotnictví pokles výdajů zdravotních pojišťoven za léky o 2 procenta. Pane náměstku, teď se obracím na vás, co k tomu poklesu přispěje především?

 

Marek ŠNAJDR, náměstek ministryně zdravotnictví:

Tak já k tomu musím říct to podstatné, ten pokles ukazuje, anebo vychází ne z přání ministerstva zdravotnictví, ale vychází z analýz zdravotních pojišťoven a ty vlivy jsou v podstatě tři. První je pozitivní působení toho, co se nám podařilo prosadit do Janotova balíku, to znamená to sedmiprocentní plošné snížení úhrad všech léčivých prostředků. To začíná fungovat ihned. A dovolím si oponovat i datům, které zde byly prezentováno o vzrůstu spoluúčasti doplatku. My opravdu bedlivě sledujeme data od distributorů, sledujeme data od lékáren. A kdyby k tomu skutečně došlo, tak jsme připraveni zasáhnout, ale naše zkušenosti jsou jiné, naše zkušenosti říkají, že dochází k doprodávání starých zásob a že všichni výrobci uzpůsobují své ceny, snižují je na ty snížené úhrady. To znamená, skutečně ten jev, dochází s určitým zpožděním, ale ten jev říká jasně, že výrobci snižují ceny. Já ukážu ještě jeden graf, ten jasně říká, že to jsou skutečné obchodované, ne ty fiktivní, skutečně obchodované ceny, a říká, že speciálně u těch dražších přípravků dochází k poklesu. A jediné, kde je nárůst, je u přípravku do 150 korun, kdy ten nárůst je v řádu 2, 3 korun. Ale jestli dovolíte dál, nám se skutečně v tom novém systému podařilo dotlačit Státní ústav pro kontrolu léčiv k tomu, aby v prosinci vydal celou řadu správních rozhodnutí, ve kterých přenastavil úhrady léčiv. Ty dopady, ty úspory jsou obrovské, jsou v miliardách. Já uvedu konkrétní příklad, tady jsou, tady je vidět, jakým způsobem se dojde k úhradě například u přípravku na snížení krevního tlaku. Janotův balíček snižuje úhradu o 7 procent, to, co dokázal SÚKL, snižuje úhradu o dalších 30 procent. Ale musíme si říct to B, my veškerý čas trávíme tím, aby to snížení úhrady se neprojevilo na pacientech, to znamená, abychom v každé téhle lékové skupině byli schopni zajistit plně hrazený přípravek, to znamená přípravek bez doplatku. A mohu ujistit pacienty, že zatím se nám to daří. Dovolíte mi jednu větu, jednu větu k té novele. My jsme skutečně připravili velmi technickou novelu, jednoduchou, nepolitickou. Říká: snížíme, snížíme významně maximální ceny na úrovni reference ne 8, ale 17 zemí, pokles cen asi o 5 procent. Říkáme, zjednodušíme vstup generik, zrychlíme jejich vstup, to má obrovské dopady a říkáme: poprvé zavedeme do českého lékového řádu takzvanou cenovou, transparentní cenovou soutěž, která by probíhala v řádných internetových aukcích, kde by výrobci soutěžili a museli by snižovat úhrady. A ten, kdo by nabídl nejnižší cenu, tak by skutečně získal trh. Ve všech zemích, kde tenhle princip zavedly, tak to vedlo k zásadním snížením cen, k zásadním úsporám. Abychom to byli schopni prosadit a jsme to schopni prosadit ještě do voleb, tak na to potřebujeme shodu minimálně se sociální demokracií. Já se tady nechci urážet, nechci se tady strašit a přít, já se ptám pana Ratha. Vy jste, pane Rathe, taky placen z veřejných peněz, jste placen za to, abyste nalézal řešení. Podpoří sociální demokracie tento transparentní způsob, či nikoliv?

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Internetové aukce, chápu-li to správně, ptáte se konkrétně na internetovou aukci.

 

Marek ŠNAJDR, náměstek ministryně zdravotnictví:

Ano, přesně tak.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Pane hejtmane?

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Tento systém byl zaveden na Slovensku a znamenal obrovský nárůst doplatků na léky, čili zátěž pacientů v řádu mnoha set až tisíců korun. Ale já bych se ještě vrátil...

 

Václav MORAVEC, moderátor:

To znamená, nepodpoříte.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

No, samozřejmě. Nemáme ten návrh teď na stole, ale pokud je to inspirace tou slovenskou pravicovou reformou, kde ty internetové aukce běžely a běží...

 

Marek ŠNAJDR, náměstek ministryně zdravotnictví:

Mohu vstoupit?

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Ano.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Pane redaktore, pan náměstek teď mluvil...

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Ne, počkejte, počkejte, on jestli, jestli to je pouze, ne, jestli to je pouze Slovensko.

 

Marek ŠNAJDR, náměstek ministryně zdravotnictví:

Ne, ne, naopak, naopak, na Slovensku to nefunguje. My jsme se inspirovalo v Holandsku, ve Švédsku, doporučuju sociálně Švédsko, Švédsko znamenalo, tento princip znamenal o desítky procent to, že výrobci snížili nejenom úhrady, prosím vás, ale snížili ceny. To znamená, pacient to nepoznal.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

To znamená, že to nepodpoříte i přes toto vysvětlení.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Uvidíme, jak to bude vypadat, podíváme se na to, protože já panu bakaláři Šnajdrovi, pane bakaláři Šnajdře, já vám nevěřím ani, že jste bakalář Šnajdr, protože vaše zkušenosti s vámi 3 roky jsou skutečně tristní. Myslím si, že důkazem je i to, když jsem tady varoval v prosinci, že doplatky na léky stoupnou, teď to potvrzuje lékárenská komora. Já tady mám dopisy pacientů, jen jednu věc. S hrůzou jsem zjistil doplatek u Tenologu, jak narostl zhruba o 60 procent. Dál šel nahoru Enelbin, Deprex a stovky dalších léků. Čili ty doplatky...

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Odepisujete, promiňte, pane hejtmane, já...

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Nechte mě, abyste neskákal do řeči.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Ne, musím, jemu jsem, panu náměstkovi jsem...

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Ale vy jste ho nechal asi tady 5 minut mluvit.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Ne, panu náměstkovi jsem taky skočil do řeči, promiňte.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Prosím, neskočil, nechte mě...

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Ale odepisujete, ne, je to zásadní, protože vy na tom máte také spoluzodpovědnost, jste si vědom...

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Aby člověk tady řekl nějakou myšlenku, tak byste měl nechat nás tu myšlenku aspoň domluvit.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Počkejte, pane hejtmane, jak odpovídáte...

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Tady mluvil pan 5 minut o vážných věcech.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Ne, odpovídáte...

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Pan náměstek bakalář Šnajdr a teď vy mně nechcete nechat.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Dovolíte, dovolíte.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Víte, jak je to obtížné formulovat nějakou jasnou myšlenku, když ji neustále sekáte otázkami?

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Ne, víte, vy tady ale, tady máte stanovisko České lékárenské komory, které vám v té neuskutečněné sázce dává za pravdu. Ale odepisujete těm lidem, že jste přispěl i vy k tomu, že...

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Ne, to jsem nepřispěl.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Přispěl, protože jste nepřesvědčil vlastní stranu, protože tady zde přítomná poslankyně Soňa Marková, respektive její stranická kolegyně Kateřina Konečná předložila v Poslanecké sněmovně společně s dalším poslancem Jiřím Carbolem z KDU-ČSL návrh, aby došlo ke změně toho Janotova balíčku. Ale podpořili to pouze 4 sociální demokraté, to znamená, že kdyby tady byly hlasy lidovců, komunistů a sociálních demokratů, tak jste nemusel číst ty dopisy o zdražení léků od 1. ledna. Jste si toho vědom?

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Tak samozřejmě musel, my jsme pro tuto část nehlasovali. Já jsem pro tu část nehlasoval, je velmi chybná, upozorňoval jsem na to v prosinci. Teď prosím, bych musel mít čas si prostudovat ten pozměňovací návrh. Já nechci tady vést polemiku, jestli, proč vlastně jsme to nepodpořili, musel bych se podívat do těch analýz, teď z hlavy to skutečně nevím a seriozně nedovedu na to dát jasnou odpověď.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Dodám ale, že ČSSD prostě nepodpořila návrh lidovců a komunistů.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Nechte mě domluvit. Byla tam určitá nejspíš chyba té věci, ale my jsme připraveni ten lékový systém, pokud k tomu budeme mít sílu, po volbách okamžitě změnit. Protože to, co tady zavedla skutečně Topolánkova vláda, je nebývalý chaos, který v Evropě nenajdeme nikde. A když teď paní ministryně říká, že vlastně neplatí to, co, před čím já varoval, že doplatky půjdou nahoru a velmi značně, před čím teď, co potvrzuje lékárenská komora, pacienti a ukazuje nějaké statistiky, tam mi dovolte parafrázi výroku Winstona Churchilla. Paní ministryně asi zapomněla říci, že věří jen těm statistikám, které jí pan bakalář Šnajdr sám zfalšoval. Čili já myslím, že bysme měli věřit tomu, co říkají všichni, všichni ostatní a dávají určitá jasná data, že doplatky na léky bohužel, bohužel od 1. ledna hodně stouply.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

A jste si, KSČM, předpokládám, si je vědoma i toho, že to je i díky ČSSD, že nepodpořili sociální demokraté ten váš návrh ve sněmovně.

 

Soňa MARKOVÁ, poslankyně /KSČM/:

Bohužel ano. Řekla bych, že tam zřejmě šlo o určité nepochopení toho pozměňovacího návrhu. To se bohužel, bohužel stalo. Jinak bych chtěla říct jednu věc. Vážení pánové, vy se tady, se tady osobně napadáte, děláte si volební kampaň a pacient nějak zůstal stranou, protože především o kom se tady bavíme, by měl být, by měl být pacient. Prokazatelně stouply soukromé výdaje pacientů vlastně na zdravotnictví. Prokazatelně narostla spoluúčast pacienta. Prokazatelně lidé dali mnohem více miliard peněz za doplatky na léky, ten doplatek za léky se skutečně zvyšuje, to je prokázané. Může se tady manipulovat, kdo jak chce s těmi statistikami. Hází se tady tedy ty miliardy a přitom ten pacient tedy prokazatelně, prokazatelně platí víc, protože úhrady sice díky Janotově balíčku byly sníženy, tím pádem nám tam tedy narostly ty miliardy, z kterých se raduje paní ministryně a pan náměstek. Ale na druhou stranu farmaceutické firmy v podstatě nejsou ničím tlačeny k tomu, aby snížily ty ceny, protože to snížení cen se týká maximálních cen léků, ale maximální cena léku, vlastně za ty už mnohdy, mnohdy ty léky byly prodávány jako levnější. To znamená, tam fakticky pro toho...

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Já bych se ráda zeptala.

 

Soňa MARKOVÁ, poslankyně /KSČM/:

... pro toho pacienta není žádnej, nic lepšího.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Ano, paní ministryně.

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Já bych se ráda zeptala, děkuji za slovo, paní poslankyně, zda i ona po prostudování té technické novely zákona číslo 48 by byla ochotna přispět k tomu, aby ten tlak byl ještě silnější.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

To znamená aukce, elektronické aukce na dodávky léků, zda by mohly získat podporu KSČM, chápu-li to správně? Paní poslankyně?

 

Soňa MARKOVÁ, poslankyně /KSČM/:

To jsou taková velmi, velmi laciné jakoby tady určité vyděračské, vyděračské metody, protože na jednu stranu vy vždycky něco zkazíte, vždycky těm lidem ublížíte, vždycky jim vezmete ty peníze z těch, z těch jejich peněženek, které jsou už tak dost splasklé díky krizi a nezaměstnanosti a potom nás tlačíme, abychom podporovali něco, o čem v tuto chvíli vůbec nic nevíme. My o žádném zákonu nevíme, nikdo se s náma o ničem neporadil. Nikdo nám neřekl nic.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Paní ministryně, asi musíte paní poslankyni...

 

Soňa MARKOVÁ, poslankyně /KSČM/:

Já s tím nemůžu souhlasit s takovým vyděračstvím.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

... Markovou pozvat a nevydírat ji přes televizní obrazovku.

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Já jsem ji nechtěla vydírat, mně by stačil příslib, že je ochotna o tom jednat. A že je ochotna v případě, že shledá, že to bude funkční systém, ho podpořit, to by mi stačilo.

 

Soňa MARKOVÁ, poslankyně /KSČM/:

Paní ministryně moc dobře ví, že já jsem jedna z těch, které, která jsem nabízela vždycky pomoc při jednání, ať už u jakýchkoliv témat. Paní ministryně jako jedna z mála z ministrů, které nastoupili po... vlastně pan ministr Julínek a další, kteří nechodili na zdravotní výbory a snažili se tam jenom dělat problémy, tak paní ministryně na zdravotní výbor chodí, my spolu komunikujeme. Takže myslím si, že tady se takhle ptát přes obrazovku je zase velmi falešné.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Paní ministryně, tudíž asi to berte jako nepřímé vyjádření toho, že paní poslankyně Marková je ochotna jednat. A na závěr, ředitel VZP Pavel Horák, který chce ohradit proti tomu, co v tomto pořadu v hodině první pronesl středočeský hejtman David Rath. Pane řediteli, vítejte v Otázkách, dobrý den.

 

Pavel HORÁK, ředitel VZP:

Dobré odpoledne. Pane redaktore, já moc děkuju, že jsem mohl nebo že mám tu příležitost se k tomu vyjádřit, protože pro mě je to úplně nová jako zkušenost, prostě já jsem z toho v šoku, takže omlouvám se když tak možná za třesoucí se hlas. Ale prostě vidět člověka, kterého znám léta, jak prostě vykládá do televizní obrazovky věci, které nejsou pravda, to je prostě naprosto šílená zkušenost. To bych nikomu nepřál.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

To znamená, že se ohrazujete proti tomu, že byste byl vydírán 1. náměstkem ministryně zdravotnictví Markem Šnajdrem?

 

Pavel HORÁK, ředitel VZP:

Ale proti všemu, co tam pan doktor Rath řekl. Prostě to není pravda. Co se týče toho léku Avastin, ten je lék na trhu v České republice několik let. Předmětem toho správního řízení bylo snížení jeho ceny v řádu tisíců korun, jako několik tisíc korun na krabičku a rozšíření indikací tohoto léku i na některé další skupiny pacientů s rakovinou, kteří prostě čekali na to, aby ten lék mohli dostat. A proto my jsme se neodvolali, protože to pro nás znamenalo snížení nákladů, jednotkových nákladů u léku, který má obrovský objem a současně, současně jsme chtěli prostě pacientům poskytnout další možnost, aby se tím lékem mohli léčit. A odvolávat se kvůli formálnímu pochybení, ke kterému tam došlo a který Státní ústav pro kontrolu léčiv sám napravil v průběhu toho správního řízení jenom pro to, abychom ten celý proces posunuli o 3 měsíce, prostě stále bychom platili tu vyšší cenu toho léku a nemohli bychom ten lék podávat pacientům, to je prostě naprosto nehorázné. Co se týče pana docenta Němečka, ten odešel z pojišťovny na vlastní žádost. Já samozřejmě nejsem jeho příznivcem, protože on za dobu mého působení v nemocnici z ní také musel odejít, protože zas to byly ty centrální nákupy léků v minulosti, které dělá pojišťovna přes ty různé soukromé lékárny. Já ten systém jsem zrušil, zrušil jsem ho v nemocnici, zrušil jsem ho pak v pojišťovně a přesto, že v tomhle tom ohledu prostě jako nebyl určitě pan docent Němeček mým favoritem, tak 4 roky v pojišťovně fungoval, byť jsem jí já vedl. To, že se rozhodl odejít sám, jo,...

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Pane řediteli, a vy jste, vy jste si jenom, vy jste si Davidu Rathovi stěžoval, že on tady jasně řekl, že jste mu vy něco řekl. To znamená, vy jste se kvůli tomu setkali?

 

Pavel HORÁK, ředitel VZP:

Ne, já to popírám, já jsem, my jsme se s doktorem Rathem sešli za poslední rok asi dvakrát, jednou na sjezdu lékařské komory, jednou na hejtmanství, prostě říkal jsem mu to, co říkám teďka vám. Prostě ta léková politika je složitá, my na to každý můžeme mít jiný názor, já se taky s panem náměstkem Šnajdrem leckdy neshodnu na tom, jakým způsobem ministerstvo nebo my bychom měli řešit otázky lékové politiky. Prostě je to složitá věc, leckdy jsme se kvůli tomu i pohádali, ale prostě není možné interpretovat tak, že když takový jednání probíhají, tak že je to nějaký nátlak na pojišťovnu.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Pane, pane hejtmane, proč tady tedy, když tady je přímé tvrzení účastníka druhé strany, tak proč tady jasně, nechci říci lžete, ale nemluvíte pravdu, když Pavel Horák jasně říká, že nikdy nemluvil o vydírání?

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Tak zaprvé bych prosil, abyste nepoužíval tato slova a já se vlastně na pana ředitele, Pavle, já se na tebe nezlobím, protože teď má během pár týdnů dojít k nové volbě ředitele VZP vládou na návrh správní rady, předsedou správní rady je pan Šnajdr a ODS tam má většinu. Bohužel pan premiér Fischer nevyslyšel naše požadavky, aby vyrovnal síly ve správní radě VZP. Čili pan ředitel VZP je v existenční tísni. Pokud se znelíbí panu Šnajdrovi, tak on ho v té funkci nepotvrdí a zvolí si tam někoho...

 

Václav MORAVEC, moderátor:

To znamená, vy si trváte na svých, promiňte...

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

samozřejmě...

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Vy si myslíte, že... vy trváte na svých slovech.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Samozřejmě na tom trvám, pan ředitel za mnou přišel, ta schůzka byla na jeho žádost, přišel za mnou na hejtmanství, viděli jsme se v tom roce víckrát, ne jenom dvakrát. A celkem nepokrytě mně říkal, jak mu pan Šnajdr vyhrožuje, třeba kvůli nukleární magnetické rezonanci v Kolíně, že pan Šnajdr tam na něj tlačí, že nemá být nasmlouváno našemu kraji, naší nemocnici NMR, přestože tam ODS to pronajala soukromému vlastníkovi.

 

Marek ŠNAJDR, náměstek ministryně zdravotnictví:

Pane Moravec, mohu zareagovat?

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Ano, velmi stručně.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

A my ho dostáváme pryč a spousta dalších obdobných případů. A ten Avastin, o tom jsme se také zmiňovali, také tam bylo naznačováno a z pojišťovny vím, že pan Šnajdr na tom eminentní zájem. Samozřejmě oba pánové, pan Horák proto, že má strach, že už nebude ředitelem, že ho pan Šnajdr zlikviduje z té pozice, a pan Šnajdr proto, že to přiznat prostě nemůže. Čili kdo i z pojišťoven a dalších lidí, tam je spousta svědků, pánové, čili to nějaký výmysl Davida Ratha, na to jsou svědci, můžeme si třeba i pozvat toho docenta Němečka a možná další lidi a bude docela zajímavé to konfrontovat s tím...

 

Marek ŠNAJDR, náměstek ministryně zdravotnictví:

Mohu reagovat, pane Moravec, prosím?

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Ano.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

... jak působíte vy, jaký marketing děláte...

 

Marek ŠNAJDR, náměstek ministryně zdravotnictví:

Mohu reagovat?

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Ano.

 

Pavel HORÁK, ředitel VZP:

Já bych také rád reagoval.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

A jak působíte ve prospěch některých farmaceutických firem.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Tak nejdřív pan, pan ředitel Horák a poslední slovo Marka Šnajdra, promiňte, pane hejtmane.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Abych to uzavřel, skutečně rychle. Pavle Horáku,...

 

Marek ŠNAJDR, náměstek ministryně zdravotnictví:

Já bych docela reagoval.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

... nezlobím se na tebe, chápu, že jsi v těžké pozici a že musíš teď zapřít všechno, co jsi mně říkal.

 

Pavel HORÁK, ředitel VZP:

Ne, to je, to je prostě naprosto nesmyslné. Samozřejmě podle mě, asi veřejnost mě zná a ví, že já bych určitě prostě nevykládal věci do televize nebo neříkal jenom kvůli tomu, abych se udržel v nějaké funkci na další 4 roky. Prostě takový já nejsem. A určitě tohle to není, není motivace toho, proč to říkám, jak to ve skutečnosti bylo. Co se týče lékové politiky, zazněla tam i ta otázka doplatku, nedoplatku pacientů. Dneska nikdo nemůže vědět, jestli ti pacienti doplácejí víc nebo míň, protože nikdo ty čísla nemá k dispozici, nemá je k dispozici ani Česká lékárenská komora ani ministerstvo zdravotnictví ani pojišťovny, protože tu informaci ještě nemáme. Každý rok na začátku roku se, jak přenastavují ceny, tak vždycky dochází k tomu, doprodávají se starší zásoby, firmy se přizpůsobují těm novým podmínkám a prostě pak nakonec ty ceny sníží tak, protože to, co je nutí ty ceny snižovat, jsou právě ty doplatky pacientů. Žádný pacient nechce lék, který má vysoký doplatek. Čili tohle to budeme vědět někdy v únoru, v březnu a i potom můžeme pak učinit další opatření k tomu, aby lidé nedopláceli. A kromě toho je tu ten ochranný limit 2,5 tisíce nebo 5 tisíc korun, ty když pacient zaplatí a překročí, tak ty další poplatky mu již vrátí pojišťovna.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Tak a teď poslední velmi stručná reakce Marka Šnajdra.

 

Marek ŠNAJDR, náměstek ministryně zdravotnictví:

Já za ni děkuji. Já si myslím, že slušný člověk, když je takto přistižen a jako uličník nachytám při lži, by měl sílu aspoň říct "omlouvám se". Já znám Davida Ratha natolik dlouho, že to ani neočekávám. Já myslím, že je smutné, když takto poklesla osobnost a troufnu říct i kreatura muž v České republice zastávat veřejnou funkci.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Prosím vás, pane náměstku, ale, ale...

 

Marek ŠNAJDR, náměstek ministryně zdravotnictví:

Omlouvám se.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

... o tom rozhodli voliči. Prosím, nekádrujte, nekádrujte rozhodnutí voličů Středočeského kraje.

 

Marek ŠNAJDR, náměstek ministryně zdravotnictví:

Nekádruji je, ale myslím si, že jak to má vypadat...

 

Václav MORAVEC, moderátor:

No, když tady mluvíte o kreatuře.

 

Marek ŠNAJDR, náměstek ministryně zdravotnictví:

Jak to má vypadat v této zemi, když je zde takováto politická kultura, když lež, urážky, špína nahradily věcné návrhy, věcná témata, věcné řešení. Máme za sebou hodinu a třičtvrtě diskusi a my jsme se zde snažili, byť v tom omezeném politickém prostoru naznačit alespoň některá řešení. Slyšeli jsme je z druhé strany? Ne, slyšíme urážky, já už jsem zvyklý na bakaláře, tady jsem slyšel magnetické rezonance a explicitních lží.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Můžete mi ale odpovědět spíš tedy, když...

 

Marek ŠNAJDR, náměstek ministryně zdravotnictví:

Omlouvám se, omlouvám se, jednu větu.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

... teď chcete glosovat tu debatu, když teď chcete glosovat tu debatu.

 

Marek ŠNAJDR, náměstek ministryně zdravotnictví:

Pane Moravec, jednu větu, omlouvám se. Pan Rath stojí daňové poplatníky 8,5 tisíc korun denně, včetně sobot a nedělí. Myslím si, že za tyto peníze by měl předvést víc než tyto urážky.

 

Soňa MARKOVÁ, poslankyně /KSČM/:

Kolik stojí pan bakalář?

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Tady Soňa Marková se ptá, kolik stojí náměstek ministryně zdravotnictví. Ukončíme tuto, tuto debatu, Davidu...

 

Marek ŠNAJDR, náměstek ministryně zdravotnictví:

Maličko míň, maličko míň.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Davidu Rathovi děkuji, Soně Markové.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Jenom mohu jednu větu?

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Ne.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Ne, ne, nebudou to žádné invektivy. Víte, já si myslím, že si každý udělá, pan náměstek bakalář Šnajdr mně tady říká, že dělám invektivy a on tady použil několik vulgárních sprostých slov. To by v normální společnosti vedlo k tomu, že byste byl odvolán, případně byste rezignoval. Tak to se skutečně slušný člověk nechová. Já myslím, že si každý obrázek udělá sám.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Hlavními hosty Otázek byli v Ostravě ministryně zdravotnictví Dana Jurásková. Děkuji, že jste přijala mé pozvání a děkuji za věcné odpovědi, na shledanou.

 

Dana JURÁSKOVÁ, ministryně zdravotnictví:

Na shledanou.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Exministr zdravotnictví z ČSSD, hejtman Středočeského kraje David Rath, děkuji za účast v Otázkách, na shledanou.

 

David RATH, hejtman Středočeského kraje /ČSSD/:

Děkuju, na shledanou.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Do Ostravy se loučím i s 1. náměstkem ministryně zdravotnictví z ODS Markem Šnajdrem. A můžete jednou větou říct, zda to bude současná správní rada VZP, která bude volit nového ředitele VZP Pavla Horáka, který mluvil?

 

Marek ŠNAJDR, náměstek ministryně zdravotnictví:

Děkuji za pozvání, loučím se všemi. Ano, bude to současná správní rada a bude se rozhodovat na základě objektivních výsledků hospodaření, dostupnosti péče a kvality fungování tohoto managementu a na základě toho tato správní rada rozhodne o novém řediteli.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Vypisovat výběrové řízení nebudete?

 

Marek ŠNAJDR, náměstek ministryně zdravotnictví:

Správní rada o tomto nejednala, to funkční období končí v březnu. Neumím v této chvíli na to odpovědět. Tak jsou asi dva možné scénáře. Buď správní rada dozná, že výsledky, které Všeobecná zdravotní pojišťovna dokázala v těch posledních letech, jsou dobré a pak stejně jako u každého jiného podniku říká, pokud je, jsou výsledky dobré, tak je dobrý management a pokračuje. Anebo sezná, že ty výsledky jsou špatné a pak musí vyhledat jinak, vypisovat výběrová řízení. Já se přiznám, že v této chvíli se cítím maličko omezen k tomu, abych dal své hodnocení, protože vzápětí účastníky ve studiu v Praze budu napaden, že to je nějaká, nějaká hra. Ale já myslím, že je evidentní, že Všeobecná zdravotní pojišťovna není ve ztrátě, není zadlužená, že si dokázala, dokázala udržet svou finanční stabilitu. To znamená...

 

Václav MORAVEC, moderátor:

To znamená, že by podle vás měl Pavel Horák pokračovat, chápu-li to správně.

 

Marek ŠNAJDR, náměstek ministryně zdravotnictví:

Že dokázala nakontrahovat špičkovou péči pro výrazně větší počet pacientů než v minulosti, že dokázala transformovat i zdravotnická řízení a financování tak, aby alespoň větší část peněz šla skutečně za pacientem. A to jsou fakta, která rozhodujou pro mě a jsem přesvědčen, že to jsou i fakta, která rozhoduju pro pojištěnce, kteří v té pojišťovně jsou, jak ten management je zastupuje. A já myslím, že z těch vět, které jste říkal nebo které jsem zde řekl, jasně plyne, že ten management nefunguje špatně.

 

Václav MORAVEC, moderátor:

To znamená, měl by Pavel Horák pokračovat. Děkuji za jasnou odpověď. A Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví KSČM. Děkuji a někdy příště na shledanou.

 

Soňa MARKOVÁ, poslankyně /KSČM/:

Na shledanou.

hlavní hygienik Vít má

hlavní hygienik Vít má prasečí chřipku, hmmm.

Dovedu si představit, co by

Dovedu si představit, co by doktor se dvěma lžiatestacemi hlásal, kdyby chřipka opravdu přišla a stát neměl dost vakcíny.

Demagogie zmíněného atestovance ale odpovídá celkové společenské atmosféře, vytvořené investigativními blábolily, zamilovanými do nové politické star, složené z recyklovaných lidovců. TOP

pane Kolder, souhlasím s

pane Kolder, souhlasím s vámi. Ta tragická postava karieristického, mstivého psychopata Ratha (bez titulu prosím) je na druhé straně obrazem naší současné společnosti. Jsem pobouřen tou mírou nevkusu medií, v honbě za sledovaností, dát takovému člověku prostor chrstat na kameru tu hulvátskou propagandu a permanentní urážky oponentů. Vždyť to nemá s diskuzí na tak závažné téma nic společného. Na druhé straně bych chtěl upozornit na jisté náznaky, které dávají tušit pohyby a hry v zákulisí ČSSD. Před časem vyšla zpráva, že se srathem do nové vlády nepočítá. To už vím od té doby, co Koubek, kdysi věrný psík ratha, kritizoval nevybírání poplatků a pasoval jsem ho na nového ministra. Rath má mnoho stranických nepřátel. Urban, Škromach a hlavně Emmerová, proti které v r. 2006 rath napsal paroubkovi dehonestující dopis, kterým se vyhoupl do křesla. Ale při minulé tiskovce se rath objevil po pravé ruce paroubka. To je signál, že se něco děje. My, pamětníci totality víme, že když nějaký papaláš chyběl na fotce z 1. máje, tak ho brzy poppravili za vlastizradu. Pamatujete si na půtky Orgoníková-Dryml? Dryml šel, ale nevzdal se. Ten chlapík na paroubka něco ví. To nám sdělil. rath a dryml jsou parťáci v podrazech. Že by dohoda o klidu zbraní? A tak máme ratha znovu v aréně.

Pan Šnajdr nazval konečně,

Pan Šnajdr nazval konečně, při šumu kamer, Ratha tím pravým jménem.Není to sice ta pravá politická kultura po které voláme, ale na grázla v rukavičkách nelze.Kdákající Moravec neumí zastavit příliv exkrementů, valící se ze lžidoktorovy Cloakymaximy, možná ani nechce nebo nemůže...?

___________________________________________________________________________________