Pecina, taky špidlovského formátu ekonom
Jan Suchánek


Někde na internetu jsem narazil na blog pana ministra Peciny. Tam se přihlásil k tradici levicových socialistických ekonomů, kterou tady udržují téměř všechny politické partaje, ale ta Pecinova zvlášť výrazně. Jejich základní tezí je, že „naše civilizace je založena na spotřebě“ a za tím účelem, protože „potřebujeme stimulovat vlastní poptávku“ je nutno prostřednictvím socialistických politiků vzít zisky „bohatým, zámožným podnikatelům, manažerům s vysokými platy, majitelům firem“.

Málokdo si uvědomí, že tímhle pecinové a špidlové zcela opustilili marxistické účení, kterým je existence jejich partaje morálně zdůvodňována, protože já si pamatuji, že do nás na marxismu-leninismu tloukli základní poučku, že společenského rozvoje dosáhneme koncentrací, specializací a kooperací. Když vezmou bohatým jejich zisky, které jsou základem kapitálu, který je zaměstnavatelem a zdrojem osvobození mas z chudoby, aby je zaměstnanci a sociálně závislí „projedli“, pak zcela vyloučí společenský rozvoj nebo-li růst blahobytu. A protože žijeme v době, kdy nic není statického, tak vyloučením růstu blahobytu nasměrují spolu s ostatními socialisty náš národ k úpadku.

Ono obecně to s tím ekonomickým nazíráním je stále jako se zbrojením na minulé války, které rádi praktikují vojáci a politici. Už neexistuje vazba domácí poptávky s domácí výrobou, už neexistuje vazba mezi domácí výrobou a růstem domácího blahobytu, když nám „know how“ ani zisky nepatří. Ekonomické teorie vznikaly v národních ekonomikách nebo v USA. To je pro nás neaplikovatelné, protože dnes je konkurentem našeho dělníka dělník čínský, inženýra či lékaře inženýr a lékař z Indie a našemu sociálně závislému konkuruje státní zaměstnanec či důchodce řecký. Národní státy jsou v konkurenčním boji namočeny úplně stejně jako firmy, jen Pecina a Paroubek a téměř všichni ostatní naši politici to neví.

Pecina chce kopírovat sociální stát od francouzů a jim podobných. Bude mít při absenci jakékoliv invence naději na úspěch? Samozřejmě, že ne. A proto tady ti socialisté prostoduše vymýšlí, jak inkasovat korupční prémie z přerozdělování daní, a žádný ekonom jim nevysvětlí, že daně z na rozpočtu závislých příjmů vlastně žádným rozpočtovým příjmem nejsou stejně jako nepřímé daně z rozpočtem financované spotřeby. Protože Pecinovy ekonomické teorie jsou nesmyslné, tak taky lže o svém angažmá v boji proti korupci. Proč jeho lidé dodnes nemají odvahu v konkrétním aktuálním případě rozsáhlé korupce stíhat soudce, který se prokazatelně dle 14.4.2010 před netrestním soudem provedených důkazů účastnil defraudace desítek miliónů korun a prokazatelně korupčně kryje daňové podvody a obohacení mafie o stovky miliónů.
 
S těmi ekonomickými teoriemi je to jako s předností zprava na silnicích, která přetrvala z doby, kdy se jezdilo vlevo a řidič seděl vpravo a doprava viděl. Tohle naše civilizace dokázala změnit k racionálnu až a pouze na kruhových objezdech. Pecina by neměl exhibovat povrchní znalostí Keynese ale jako ministr vnitra by měl přemýšlet, proč bohatí od nás se svými úsporami utíkají. Místo nápadu bohatým úspory vzít by možná přišel na to, že jeho policie je pod vlivem absolutně nekontrolovatelných a tudíž zákonitě zkorumpovaných prokuratur, aby si praktikovala své vlastní systémy vybírání výpalného tam, kde to nemá vyhrazeno justiční mafie. Nikdo bohaté před organizovaným zločinem a zkorumpovanými politiky neuchrání.

Ono, když jde tak důležitě o tu poptávku, pak nechápu, proč by se měli socialisti vzdávat poptávky bohatých. Pamatuji si, že Kožený si koupil sedm Rolsů, kdyby tu byl, to by byl daňový příjem! A bude hůř! Vždyť jen tím, že by se naplnily volební cíle potlačení zaměstnávání načerno, by bylo na pracáky a sociální úřady vrženo spousta žen, které se živí u bohatých jako hospodyně a chůvy. Když zdaním bohaté, tak mi utečou a nepřijdu jen o jejich poptávku. Jak a kdo bude koncentrovat kapitál k tvorbě nového pracovního místa? Tohle nechápe ani ODS, když z nějakého inzerátu vyplývá, že před konkurzy ochrání rodiny místo aby deklarovala voličům, že jejich zaměstnavatele uchrání před bankrotem, do které je žene Pecina s Paroubkem.

Tady ty služby ekonomických teoretiků zkorumpovaným politikům vedly už tak daleko, že dochází k velebení rezignujícího guvernéra ČNB za zhodnocování koruny, když například Poláci krizi čelí úspěšněji než my revalvacemi a pro bankrotující EURO podnikatelé horují proto, aby se tomuhle selhání ČNB ubránili. To je na ekonomy  Pecinova ražení příliš složité, ale neregistrovat, že EURO už neodvratně ztratilo svoji budoucnost a EU čeká kolaps socialistické ekonomické vize, kdy pracovití na severu budou financovat dle Pecinova modelu poptávku na jihu. A teď si představte, že se zaváděním elektrických aut nebude našich dělníků třeba ani k výrobě převodovek, rozvodovek a pístových motorů.

Tohle je i důsledek našeho bezvěrectví. Nikdo nevěří v naše stvoření Bohem a věří v Darwinův vývoj přirozeným výběrem, když naopak v ekonomii přirozený výběr, tržní soutěž popírají. Nevěřit v Boha a neviditelnou ruku Boží nad svobodným trhem chráněným spravedlivou justicí a věřit v to, že Sarkozy a Paroubek s Pecinou něco vymyslí, to je obrazem našeho zoufalství. Do téhle kategorie patologického šílenství patří i snaha lákat sem investory a současně chtít víc zdanit zisky. Je tu malé blýsknutí na lepší časy. Když nemáme českou buržoasii, aby hájila před socialisty buržoasní demokracii, pak se ozvala jurokracie.

Koho by bavilo po tolika letech dobrých příjmů, z kterých se ale stejně nedá moc našetřit, brát nuzné důchody. Teď Ústavní soud zatrhnul to nejsurovější bolševické přerozdělování od bohatých k chudým, náš penzijní systém. Kdyby jurokracii došlo, že má úplně stejnou moc, kterou využívá dnes jen organizovaný zločin, konkurzní mafie k potlačování vlastnických práv, k tomu, k tomu, aby tyto práva chránila. Pro vysvětlení právníkům, pokud dosud fandí Pecinou přiznanému základu ekonomické politiky socialistů. Když jej dotáhneme do ilustrující krajnosti, pak pokud bude stát stimulovat ekonomiku platy soudců, prokurátorů, policajtů, zdravotníků, učitelů, státních a komunálních úředníků a politiků samých, důchody důchodcům a podporami nazaměstnaným, pak jakékoliv daně z těchto příjmů a spotřeby nebudou schopny vytvořit zdroj pro jejich zopakování. To doteď experimentálně testovalo Řecko a teď si nechá platit za to, aby to voličům v EU nedošlo v celé nahotě.


Tato vůle jurokracie by měla být veřejně presentována, aby kdokoliv pomyslí na vstup do podnikání, chce vytvořit pracovní místa, nebyl zastrašen, jako dosud, ale povzbuzen. Vždyť podnikat je mimořádné riziko a bohaté potřebujeme, aby svým konzumem luxusu přilákali chudé či mladé, aby to riziko podstoupili.  Potom se soudci a prokurátoři nebudou muset svému nuznému důchodu bránit korupčními příjmy, ale v prosperující zemi dostanou slušný důchod, protože dnes už jen změna přerozdělování nestačí. Času je málo. Socialistům brzy vytvoří silnou voličskou skupinu i ti ještě chudší, kterým všechny příjmy a majetek sebrali exekutoři, když se ty oběti exekucí nejdřív řídili Paroubkovým, že dluhy se neplatí. To přijdou ještě skvělejší sociálně citliví politici, že Pecina je proti nim svatý, a bude ještě hůř.

Článek sedí "jak pr... na

Článek sedí "jak pr... na hrnci", jak by řekl můj zesnulý přítel. Tohle by měla zveřejňovat naše pravicová (aspoň podle svých řečí) média. To by měli naši pedagogičtí pracovníci vtloukat do hlaviček dětí dřív, než je úplně zblbne paroubkovština. Tohle by měli volat kněží z kazatelen a papež vykřikovat do světa zároveň s požehnáním pro svět a věčné město, neboť bez přerodu k produktivnímu žití nebude boží požehnání k ničemu.
A přítel Suchánek by se měl pokusit prosadit to do médií s větším dosahem.
Jinak ovšem dík za článek a smekám před autorovou schopností vyjádřit podstatné.

to můžete těm nablblým

to můžete těm nablblým sociálním inženýrům říkat horem dolem, se špidlovským mdlým úsměvem zavrtí hlavou a řeknou, to přeci není pravda, to přeci každý ví.

___________________________________________________________________________________