Cinknuté průzkumy ovlivňují politickou scénu
Petr Štěpánek

Dennodenně jsme zaplavováni nějakými průzkumy veřejného mínění. Za normálních okolností by měly zobrazovat, co si lidé skutečně myslí. Ale je tomu opravdu tak? Neslouží agentury pro výzkum veřejného mínění – a zvláště pak některé z nich – spíše k formování veřejného mínění? Je napřed realita a za ní teprve následuje její statistický obraz, nebo je to naopak, že nejdříve je pokřivená "statistika" a realita teprve následně dohání cinknutý "průzkum"?

Kupříkladu: Jak to bylo před čtyřmi lety s preferencemi zelených, tehdejším miláčkem některých novinářů a dalších vlivných struktur? Opravdu měli už několik týdnů před volbami a před televizními debatami dostatek procent pro vstup do sněmovny, jak tvrdili agenturní výzkumníci, nebo cinknuté průzkumy teprve následně akcelerovaly realitu žádoucím směrem, žádoucím pro ony vlivné kruhy?

Není žádným tajemstvím, že potřebné výsledky veřejného mínění či stranických preferencí si lze koupit. Zdaleka nejčastěji je v této souvislosti v mediálním a politickém zákulisí zmiňována společnost STEM, firma vlastněná bývalým učitelem marxismu-leninismu na vokovické sorboně a navenek reprezentovaná Janem Hartlem. V minulosti to došlo již tak daleko, že mlčení diktované profesní kolegialitou v této souvislosti prolomili také zástupci z jiných agentur. I falešná solidarita má své meze.

Je všeobecně známou skutečností, že STEM slouží ČSSD a speciálně Jiřímu Paroubkovi pokaždé, když je potřeba dodatečně dokázat, že oranžový předseda je nejlepší, nejchytřejší, nejkrásnější, že je nedostižný diskutér a vůbec, že sociální demokraté jsou světlou budoucností našich pracujících. Nic proti tomu. Je to soukromý obchod, a když to někdo chce platit, někdo se chce profesně křivit a někdo tomu chce věřit, nic s tím nenaděláme. I taková je svoboda a demokracie.

Úplně jinou otázkou ale je, proč právě STEM, tedy firmu s touto pověstí, si najala Česká televize jako jednu ze dvou agentur, které pro ni připravují průzkumy volebních preferencí, podle kterých televize veřejné služby obsazuje předvolební debaty. Rovněž je známo, že Lidový dům si brutálním způsobem dodatečně prosadil STEM i pro obdobné průzkumy zadávané Českým rozhlasem.

Přemýšlivý koncesionář si za těchto okolností oprávněně klade otázku, zda je to pouze náhoda, že některé výsledky průzkumů, zrcadlící se v obsazení debat, přímo pozoruhodně nadbíhají politickým zájmům ČSSD. Pro veřejnoprávní média to není dobrá vizitka.

Obávám se, nebo spíše si

Obávám se, nebo spíše si myslím, či dokonce jsem přesvědčen o tom, že situace je ještě mnohem horší. Tak předně je třeba říct, že ty průzkumy někdo zadává a platí. To se všeobecně ví. Ovšem co se všeobecně neví je to, že výsledky průzkumu nejsou automaticky a kompletně zveřejňovány. Výsledky jsou předány zadavateli (plátci) a ten si s nimi udělá co chce. Buď nic (pokud přes veškerou snahu agentury nevyšly podle jeho představ), nebo z nich účelově zveřejní jen ty části, které mu vyhovují, nebo - a to je nejhorší, a to se nejvíc děje - vybere (vytrhne) z výsledků nějakou část, nebo "složí" několik částí a s tímto výsledkem pak operuje jakoby s obecnou pravdou. Takže - fakt se divím, proč se to vůbec dělá - stačilo by říct: "zadali jsme průzkum veřejného mínění", výsledky si vymyslet - a vyšlo by to nastejno.
V minulých dnech jsme byli svědky olbřímí manipulace s veřejným míněním, které provedla za aktivní účasti naší veřejnoneprávní televize PENTA Investments ohledně Letiště Vodochody. Přestože cca 95% obyvatel regionu je proti a dávají to najevo v místních referendech (co jiného už by mělo být směrodatnější), PENTA si nechala vypracovat průzkum veřejného mínění - nikoliv však v dotčeném regionu (údajně pro zaujatost občanů) - a údajně vyšlo, že si LV všichni přejí a nejen to - ti, co bydlí v okolí letiště, prý tomu nerozumí a nemají informace.
To sedí ve vedení ČT samí blbci, že je s tím nejen že nevyhodili, ale ještě to několikrát ve zpravodajství prezentují? Ještě je možná druhá varianta, že to blbci nejsou. To by však bylo nesrovnatelně horší. DZEP.

Anebo tu informaci zveřejnili

Anebo tu informaci zveřejnili s jistým účelem nebo za nějaký bakšiš.

O profesní a morálni úrovni

O profesní a morálni úrovni ředitele STEMu Hartla svědčí to, že ve své nezřízené averzi vůči Klausovi a ODS neváhal jako majitel či ředitel vstoupit do účelovéího spolku IMPULS, který sdružoval osoby vyznávající filozofii nepolitické politiky s cílem politiku tvořit při intelektuálských sezeních, aniž by bylo nutno se špinit nádenickou politickou prací. Taková osoba s obdivem vzlížející ke svému guru Havlovi se všemi jeho jednostrannými záměry je pro funkci šéfa agentury pro výzkum VM naprosto profláklá. Že si ji vybírá publicistika ČT a rozhlasu pouze dokumentuje, že tito konoupúci plavou na stejné lodi. Např. nevěřím, že Zeman nedosáhl v ˇUstí n.L. 5 % preferencí.

"Neslouží agentury pro výzkum

"Neslouží agentury pro výzkum veřejného mínění – a zvláště pak některé z nich – spíše k formování veřejného mínění?" Stoprocentně. Mezi agentury se chytře propracovala internetová SANEP. Ohromuje počty respondentů. Za březen jsem si vyklikal dokonce i CD... Dnešní informace SANEPu, že veřejnost by si přála
R.Johna za premiéra, nemá právě v tom formování chybu...

___________________________________________________________________________________