Pomáhejme pomáhajícím!
Miloslav Plass

Průzkum, který nechal vypracovat Krajský úřad Královéhradeckého kraje, potvrdil potřebu rozvoje takových služeb, které nejen pomáhají samotným zdravotně postiženým občanům nebo lidem v seniorském věku, ale i pečujícím, kteří se o tyto lidi starají.

Ve své praxi jsem se setkal s celou řadou vyčerpaných rodičů nebo členů rodiny, kteří podřídili svůj život službě o svého blízkého. V mnoha případech to pro ně znamená rezignaci na svůj osobní život, profesní uplatnění a vůbec veškerý rozvoj své osobnosti, nevyjímaje péči o své vlastní zdraví. Není možné změnit tento stav ze dne na den, ale větší podpora terénních služeb by mohla mnohým lidem pomoci obnovit síly v jejich nelehkém údělu pečující osoby.

Pokud hovoříme o terénních službách, máme na mysli takovou pomoc a podporu člověka, která je poskytována v prostředí jeho domova. Výhody jsou nejen v ceně takové služby, což je argument, který slyšíme velmi často, ale hlavně v šetrnosti. Člověk není vytržen ze svého prostředí, na které je zvyklý. Pokud není osamělý, není přerušen kontakt s rodinou.

V našem kraji je poměrně dobře rozvinutá pečovatelská služba, velký dluh je ale v podpoře asistenční služby pro dospělé a denních stacionářů pro dospělé. Pečujícím by velmi pomohlo rozšíření domovinek pro seniory. Domovinky jsou obdobou mateřských školek pro naše nejmenší. Důležitá je také respitní péče, což je krátkodobý pobyt seniorů nebo zdravotně postižených v sociálních zařízeních. To je jedna z možností, kdy si pečující osoba může vyřešit například dlouho odkládaný lékařský zákrok, nebo obnovit své duševní a fyzické síly. Před pečujícími lidmi je třeba s pokorou smeknout, ale to nestačí, podpora terénních služeb je jedna z možností, jak jim také podat pomocnou ruku.

___________________________________________________________________________________