Klub zastupitelů Středočeského kraje: David Rath odsunul cestovní ruch na vedlejší kolej


22.04.2010, zpravy.ods.cz
publikováno: 22.04.2010
 

 

Situace v oblasti cestovního ruchu ve středních Čechách je alarmující. Současné vedení kraje postupně likviduje fungující systém spolupráce s jednotlivými oblastmi a zcela rezignovalo na svou funkci koordinátora aktivit menších oblastí.

Smutným završením likvidace cestovního ruchu ve Středočeském kraji je rozhodnutí krajských radních zbavit pro tento rok obce, města, neziskové organizace i soukromé subjekty možnosti žádat o evropské peníze. O prostředky ve výši 340 milionů korun se tak mohou ucházet pouze projekty organizované samotným krajem.

"David Rath se rozhodl cestovní ruch v kraji zlikvidovat. Nemohu si jeho počínání vysvětlit jinak. Zřejmě si vůbec neuvědomuje základní povinnosti vedení kraje v této oblasti," uvedl místopředseda ODS a krajský zastupitel Petr Bendl. Podle něj současný hejtman svým nekompetentním postupem brzdí rozvoj cestovního ruchu v kraji. "Skutečnost, že rada kraje neumožní obcím, městům, neziskovým organizacím získávat pro tento rok dotace z regionálního operačního programu, které jsou určeny právě na organizaci cestovního ruchu, a částku tři sta čtyřicet milionů korun se rozhodla vyčlenit pouze na akce pořádané krajem, respektive krajským úřadem, považuji za definitivní ránu celému systému," vysvětlil Bendl s tím, že zastupitelé za ODS tento záměr rozhodně nepodpoří. "Všude ve světě je praxe taková, že vyšší územně správní celky vystupují v roli koordinátorů, vytvářejí podmínky pro efektivní fungování aktivit menších celků, které mají přirozeně větší zkušenosti s místním prostředím, vědí na co se soustředit a co je v oblasti turistiky třeba. Současné vedení zavádí systém zcela opačný a veškeré prostředky a rozhodnutí chce soustředit ve svých rukách," dodal Bendl.

Za vlády ODS v kraji se podle Bendla podařilo kvalitně propojit informační střediska, obecně prospěšné společností jako například Rakovnicko, Posázaví a další, která se podílela na fungování organizace cestovního ruchu. "K tomuto účelu jsme zřídili společnost Středočeská turistická a informační služba (STIS), která podporovala koordinaci projektů v kraji. Hejtman Rath po svém nástupu do funkce propustil odborníky, kteří v ní pracovali, na jejich místa dosadil své známé. Musel odejít zkušený manažer a nestraník Václav Pošmurný a na jeho místo byla bez jakékoli kvalifikace a příslušných zkušeností dosazena Šárka Alexa. V současnosti udržuje kraj Středočeskou turistickou a informační službu ve stadiu klinické smrti. Patrně jen proto, aby měli dobří známí zajištěný příjem," poznamenal Bendl s tím, že v tuto chvíli tak ve Středočeském kraji nefunguje žádný koordinátor cestovního ruchu. "Chybí propojení jednotlivých aktivit s krajem. Neziskové organizace, obce a oblasti nemají na krajské úrovni partnera. Turistický ruch v kraji stagnuje, což v době probíhající hospodářské krize znamená odliv tolik potřebných finančních prostředků," upozornil Bendl.

Uložit

Uložit