Studují v Plzni a jsou na to hrdí
Jiří Pospíšil

02.02.2010, MF DNES


Článek "Hlavně pryč z Plzně, říkají studenti" (MFD 23. 1.) vytváří dojem, že nemalý počet studentů plzeňských práv usiluje o přestup na jinou právnickou fakultu. Fakta, která jsou v článku uvedena, však tuto spekulaci nepotvrzují, ba naopak ji vyvracejí. Protože takto nepravdivé informace výrazně poškozují právnickou fakultu a relativizují snahy o zlepšení její pověsti, považuji za svoji povinnost reagovat.

Tedy fakta. Plzeňskou právnickou fakultu dnes studuje kolem dvou tisíc studentů. Podle informací, které jsem získal na zbylých třech právnických fakultách v České republice, se o přestup na olomouckou právnickou fakultu zajímalo sedm studentů, na pražskou fakultu asi 20 studentů a obdobně nízký počet uvádí brněnská fakulta.

Srovnáme-li tedy počet všech studujících s několika desítkami těch, kteří získávají informace o možném přestupu, je zřejmé, že absolutní většina studentů takovéto kroky nepodniká. Těžké chvíle právnické fakulty podle mého názoru naopak vedly k tomu, že velká část studentů cítí potřebu vyjádřit sounáležitost se svou alma mater.

V této souvislosti se stačí podívat na skupinu, kterou na sociální síti Facebook založili plzeňští studenti a která nese název "Studuji v Plzni a jsem na to hrdý!". Dosud se k nim připojilo téměř 500 neanonymních studentů. Další se vyjadřují v různých diskusích a anketách, z nichž vyplývá, že studenti za svou fakultou stojí. Na to jsem hrdý zase já.

Jsem hrdý na studenty, kteří v takto těžkých dobách svoji alma mater podporují. Právě podpora studentů a jejich vztah k plzeňské fakultě je jedním z klíčových důvodů, proč je nutné plzeňskou právnickou fakultu zachovat a proč má smysl provést její reformu. A tyto reformní kroky se daří - zavedli jsme např. kreditní systém, který dává jasná pravidla pro studium. Změnili jsme přijímací řízení, studenti budou přijímáni na základě tzv. Scio testů, které jsou dnes odborníky hodnoceny jako nejobjektivnější způsob, jak vybrat nejlepší uchazeče o studium.

Mění se i vnitřní předpisy fakulty, struktura kateder a pedagogický sbor. Naším cílem je nejen fakultu zprůhlednit, jak po nás chce akreditační komise, ale prosadit též principy moderní výuky práva, které jsou běžné v celé západní Evropě. Naše reformy, byť byly vyvolány problémy předchozího vedení, mohou být v mnohém inspirací i pro jiné vysoké školy.

A dobrá zpráva na závěr. Na právnické fakultě v těchto dnech probíhají státní zkoušky za účasti zkušebních komisařů z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ti potvrzují, že znalosti našich studentů jsou srovnatelné se znalostmi studentů z jiných právnických fakult.

I pro plzeňskou fakultu platí stará zkušenost, že každá instituce, tedy i škola, ve své historii může mít méně slavná období. Síla instituce je v tom, jak se s těmito periodami vypořádá.

Od listu "Molodyj front -

Od listu "Molodyj front - Heute" nelze čekat nic moc objektivního. Spíše nějaký ten "kmentář".

___________________________________________________________________________________