Sociální sadismus a masochismus
Vít Šlechta

Ideály sociální spravedlnosti a všeobjímajícího dobra mají obdivuhodnou vlastnost mutovat ve své nechtěné protiklady.

Je zajímavé, že ideologie, které vycházejí z toho, že člověk je chybující, nedokonalý a pomíjivý, se staly zdrojem humanismu. Naproti tomu hlasatelé lidského dobra a spravedlnosti se stali zakladateli nejkrutějších totalit.

Když Karel Marx