Nechme školám volnost
Iveta Chmielová Dalajková

Jaké je to být studentem v dnešní době? Vždycky jsem si myslela, že snadné, snadnější než kdykoli předtím.

Jako vystudovaný pedagog ctím princip nového pedagogického směru, kterým je Globální výchova. Tato klade dítě či studenta do centra celého vzdělávacího procesu.

Zjednodušeně to znamená, že se student či žák vyučuje vnímat věci a učivo v souvislostech. Pedagog, který ctí tento směr, jež usnadňuje žákovi se efektivně zorientovat v celých tematických celcích, připravuje projekty, díky nimž se žák zdokonalí tzv. globálně.

Kdybych měla dítěti či studentovi vysvětlit volby a celý volební systém naší země – uchýlila bych se k metodám a didaktice Globální výchovy uskutečnila bych Volby nanečisto.

Překvapivé reakce ze strany řady hejtmanů a zejména hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha svědčí nejen o laxnosti a nevyzrálosti oranžových regionálních i vrcholových politiků vůči snadnějším projektovým výukovým metodám, ale také vypovídají o tom, že pokud se určitá politická struktura cítí ohrožena, v ten moment se raději aktivita odsoudí. Středočeský hejtman dlouho ostře tuto metodu kritizoval a označoval ji za nevhodnou aktivitu v předvolebním období – to by se za normálních okolností zdálo přinejmenším úsměvné, ale ze stylu, kterým David Rath odsoudil tento projekt běhá mráz po zádech. Nehledě na to, že učební materiál je v našich osnovách logicky sestaven dle ročních cyklů a událostí. Studenti před Vánoci zpívají koledy a učí se o zimním období atd. Tedy volby nanečisto před parlamentními volbami jsou logickým začleněním ve výuce.

Proč zmiňuji hejtmany – protože to jsou právě jejich krajské úřady, které jsou často zřizovateli škol. Každý ředitel poté dvakrát zváží, zdali zvolí tuto praktickou metodu výuky, která se snadno nabízí s blížícími se parlamentními volbami. Pro kantora není nic snadnějšího nežli tento učební materiál vyzkoušet nanečisto – hrou – zábavnější metodou, nežli donekonečna papouškujícími definicemi.

ODS ctí svobodu, ctí učební svobodu a ctí svobodnou školu bez krajských či jiných cenzur. To už tady bylo. Je vidět, že David Rath v nejmenším nemá primární úctu k pedagogům a studentům a kritika této aktivity je podle mého názoru zcela mimo pořad dne – nevracejme se tam, kde jsme již byli – do rudé řeky cenzurovaného školství. Nebo zatím cítíme novou – oranžovou řeku cencury?

Douška na závěr - Protože předvolební agitky Jiřího Paroubka ve školách jsou dle ČSSD naprosto v pořádku, tak nerozumím silnému odporu stejné strany proti Volbám nanečisto.Volby na nečisto jsou totiž "škola hrou", zatímco Paroubkovy předvolební agitky ve školních třídách jasnou volební kampaní.

___________________________________________________________________________________