Kdo rozhodl o české pomoci Řecku?
Tomáš Haas

Petr Mach je velmi sympatický mladý ekonom. Je rovněž velmi sympatický mladý politik. Problém nastává, když se, jako je tomu v případě převedení prostředků devízové rezervy ČNB na pomoc Řecku, dostane do konfliktu těchto dvou polí působnosti.

V článku "Už je to tady - půjčujeme 26 miliard Řecku" na svém blogu 1.4.2010 , Petr Mach píše: "ČNB dnes převedla Mezinárodnímu měnovému fondu půjčku 1,03 mld EUR (26,15 miliardy korun) z devizových rezerv.  O této půjčce rozhodla vláda v tichosti 20. dubna loňského roku v návaznosti na dohodu učiněnou premiéry na zasedání Rady EU loni 20. března 2009. Cílovou stanicí je bezpochyby – Řecko."

Zde se Petr Mach dopouští přinejmenším omylu. Zdá se, že zde převládl politik nad ekonomem.

V dubnu 2009 poskytla vláda svým usnesením č.500 půjčku nikoliv Řecku, ale Mezinárodnímu měnovému fondu. Prostředky ale nebyly převedeny a ležely v "trezorech" ČNB až dodnes.

MMF není Řecko a o nějaké půjčce Řecku, ať už přímé, nebo prostřednictvím MMF, tehdy vláda vůbec nejednala.

Tehdejší půjčka Mezinárodnímu měnovému fondu neměla s řeckou krizí nic společného, ta "vypukla" až letos. O tom, že MMF poskytne pomoc Řecku v souvislostí s krizí tehdy nejednal ani MMF. Půjčka byla určena pro pomoc zemím EU mimo Eurozóny, která má vlastní mechanismus pro pomoc svým členům - ECB. Že tento mechanismus selhal, je věcí vývoje v posledních měsících.

O pomoci Řecku prostřednictvím MMF rozhodla Rada EU 25. března. 2010 a o její výši není ještě rozhodnuto. Není rozhodnuto ani o tom, jaký bude podíl členských států na jejím financování. Bude k ní podle posledních informací použito příspěvků EU a jednání o ní a o české účasti na jejím financování je věcí současné vlády. Pokud Fischerova vláda rozhodla o převedení 1,03 mld EUR (26,15 miliardy korun) z devízových rezerv ČNB, uvolněných rozhodnutím Topolánkovy vlády a ČNB a určených pro zcela jiné účely, pro pomoc Řecku, je to její vlastní rozhodnutí.

Spojovat rozhodnutí Fischerovy vlády o převedení prostředků uvolněných z devizových rezerv s loňským usnesením vlády je proto nemístné.

Na místě je spíše spojení této podivné transakce s překvapivou předčasnou resignací guvernéra ČNB Zdeňka Tůmy.

Pan autor se ze své

Pan autor se ze své posedlosti ublíženým vykopnutým Topolánkem nejspíš definitivně pomátl. Autorem osočovaný Petr Mach - jak ostatně dokládá i v článku použitý citát - se NEDOPOUŠTÍ žádného omylu, jak mu mylně vyčítá autor. ČNB prachy převedla, jasná věc, Topolánkova vláda o půjčce rozhodla, jasná věc, a cílovou stanicí těch "zapůjčených" peněz bylo Řecko, kam je MMF již nalil. O čem by tu kdo chtěl pochybovat?! ////

Jediné, co může pan autor zpochybňovat, je ona kvalifikace "bezpochyby". Tak fajn, pár blouznivců může přemílat svoje pochyby - peníze nešly do Řecka, ale půjdou na Island! Ba ne, do Portugalska! Kdepak, přece do Španělska! ... A až se se vší parádou a s kulatým razítkem ukáže, že peníze opravdu zmizely v Řecké černé díře, pan autor už bude dávno okecávat nějaké úplně jiné vyšilování Topolánka a jeho party, nejspíš ještě pitomější a eurohujerštější. ////

___________________________________________________________________________________