Nezapomínáme na krajany
Iveta Chmielová Dalajková

 

V Občanské demokratické straně je stále živé téma i podpora elektronického či korespondenčního hlasování ze zahraničí. I když se v horké předvolební kampani věnujeme přímo komunikaci hlavně s lidmi tady doma, nezapomínáme na tu část českých občanů, kteří jsou v zahraničí.

Jsou to právě krajané, kteří dlouhá léta šíří často dobrou pověst České republiky v zahraničí. Jsou to lidé různých profesí, v důchodu, sportovci – nerada bych na někoho zapomněla. V moderním světě vyspělých marketingových nástrojů, které nám umožňují plošně šířit dobrou pověst turismu, kultury a vůbec naši zemi jako zajímavou kulturněhistorickou destinaci či prostor pro zahraniční investory je mnoho způsobů, jak zahraničí upoutat. Jako například mj. nyní český stánek na EXPO 2010 v Čínské Šanghaji. Právě krajané, kterým není jedno, co se daleko od jejich nového domova děje, jaká je politická garnitura, jaké jsou ekonomické vyhlídky, jak se mají jejich příbuzní, kteří zůstali tady u nás doma, šíří mravenčí prací dobrou pověst ČR v zahraničí. Tuto činnost my tady doma vnímáme méně, ale je třeba si toto stále uvědomovat.

Kromě těch, kteří opouštěli Československo v různých imigračních vlnách a často, zejména na začátku zažili nepředstavitelné strádání, máme dnes v cizině i jiné, mladé podnikavé lidi, kteří již neemigrují z politických důvodů. Nová vlna mladých si prostě vybrala jiné místo na zemi – svobodně, dobrovolně.

Občanská demokratická strana, podporuje elektronické i korespondenční hlasování ze zahraničí. Nebo a to je také důležité podotknout ekonomická krize se promítá i do počtu zavíraných zastupitelských úřadů, kde mohou krajané volit osobně. Řada vyspělých zemí musí tudíž sáhnout k optimalizaci počtu zastupitelských úřadů.Tyto kroky jsou samozřejmě hodně nepopulární mezi jejich občany žijící v zahraničí.

Zavírají se i některé české zastupitelské úřady a to jak velvyslanectví, tak konzuláty. Nicméně ODS se opakovaně vyslovila proti způsobu výběru úřadů k uzavření, Zdá se nám značně nešťastné a nelogické zavírat úřady v oblastech, kde je velká koncentrace českých občanů (např. Sao Paolo, Sydney či Montreal). Na poslední chvíli se ODS alespoň podařilo odložit uzavření některých úřadů a tak získat čas k případné revokaci původního návrhu.

Elektronické nebo korespondenční hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, o které se snaží ODS, si klade za cíl hlavně usnadnit mnohdy časově i finančně náročnou cestu krajana-voliče do volební místnosti na našich zastupitelských úřadech. I tito lidé, a hlavně ti, kteří byli komunistickým režimem donuceni odejít, by měli mít právo na snadnější možnost volby ze zahraničí.

___________________________________________________________________________________