Záloha na Bursíka
David Vodrážka

Ministerstvo životního prostředí po odchodu zelených začíná konečně fungovat jako profesionální a racionálně uvažující úřad. Jedním z reliktů Bursíkovy éry byl i plán na zálohování PET lahví. Zelení argumentovali, že tím lidé budou motivováni více recyklovat a odstraní "lahve z příkopů". Bohužel je tento plán od počátku do konce nesmyslný. Jeho důsledkem by bylo jak neúnosné zdražení práce s odpadem, tak i další negativní dopady na životní prostředí a pravděpodobně i rozpad stávajícího systému recyklace.

ČR má dnes velmi rozvinutý a vysoce efektivní systém sběru tříděného odpadu. PET lahve se podílejí na sběru plastu více než 50% objemu, jsou výborně využitelným materiálem k recyklaci a za vytříděný plast se dobře platí. Pokud by se PET lahve vyčlenily a sbíraly se jinde, celý systém se zhroutí. Obce přijdou o příjmy z prodeje vytříděného odpadu a budou jej muset dotovat, lidé nebudou chtít recyklovat zvlášť plasty a zvlášť lahve a poklesem objemu odpadu dále vzrostou náklady.

Navíc vedle sebe vzniknou dva systémy třídění odpadu, čímž se zdvojí i celý provoz, doprava, infrastruktura. A to zaplatí občané a spotřebitelé, odnese si to i životní prostředí. Zkušenosti z Německa i jiných zemí to potvrzují – zálohování zdražilo celý systém, aniž by přineslo očekávaný efekt.

Tyto závěry nejsou jen mými osobními názory, proti zálohování stojí i obce, kraje, Hospodářská komora a další. Pan Bursík však ve jménu své zelené lobby bojoval dál a objednal si pro MŽP drahou externí studii – ta prokázala, že zálohování je krajně nevýhodné. Vznikly další dvě studie, každá předchozí závěry potvrdila. Náklady by byly drastické, investice i následný provoz by spolkly miliardy korun ročně. MŽP vedené zelenými tyto dokumenty, které samo objednalo a zaplatilo, hodilo do koše.

Naštěstí se působení zelených na MŽP uzavřelo a je více než dobře, že plán na zálohování současná ministryně shodila tamtéž. Věřím, že šlo o papír určený k recyklaci, jeho obsah si to ale rozhodně nezaslouží.

Bohužel musím s autorem

Bohužel musím s autorem hluboce nesouhlasit. Ne že by zálohování PET lahví byl dobrý nápad, to ne, je to blbost, i když z jiného důvodu, než uvádí pan Vodrážka.
Když toto tvrdím, je třeba říct, že se problematikou třídění a recyklace odpadů, zejména plastů, zabývám už od roku 1994 a to velmi důkladně. Domnívám se, že k tomu na rozdíl od mnoha populárních propagátorů všeho možného mám co říci.
PET lahve nelze používat jako vratné lahve zejména z toho důvodu, že na rozdíl od skleněných nelze zaručit jejich bezproblémové hygienické vrácení do oběhu. Dalším důvodem je v případě jejich výkupu nutnost zajištění jejich nepoškození, což je jednak problematické, jednak by jejich transport znamenal vlastně převážení vzduchu.
V čem ale hlavně s autorem nelze souhlasit, je tvrzení, že "ČR má dnes velmi rozvinutý a vysoce efektivní systém sběru tříděného odpadu." To je klišé, které je vtloukáno do hlav občanů podle hesla, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Já tvrdím - a lze to dokázat, že náš systém sběru tříděného odpadu sice je rozvinutý, ale rozhodně není efektivní. Pokud tedy nemluvíme o efektivitě pro svozové firmy, nebo různé privátní agentury na separovaném sběru profitujích, jako je např. EKOKOM. Ti na tom - a velmi slušně - vydělávají. Odmítám tvrzení, že separovaný sběr odpadu je výhodný pro obce. Z výsledků hospodaření např. obce, ve které žiji, jednoznačně vyplývá, že nechce-li obec uvalit úhradu nákladů na své občany, musí separovaný sběr dotovat.
Nechci zde rozebírat otázku separovaného sběru a jeho alternativ. Nicméně je třeba říci, že jednak přes obrovské náklady nepokryje náš systém separovaného sběru více než 20% populace, jednak vytříděný odpad stejně není vytříděný dostatečně (v barevných kontejnerech je spousta věcí co tam nepatří). Což zase až tak moc nevadí, protože kromě papíru se u nás žádný separovaný odpad nerecykluje. Možná to pan Vodrážka neví, možná mu lhali. Např. z plastů se skutečně vybere část PET lahví a kromě nevýznamné recyklace v Plané se zbytek vozí do Číny, kde z toho vyrábí izolační vlákna, co jsou pak v oděvech, které se k nám vozí do vietnamských tržnic. Ale zbývající plasty se u nás prostě nerecyklují a skončí stejně na skládce nebo ve spalovně. Pardon, ještě se malá část fólií recykluje na Slapech. V ČR existuje pár firem, co recyklují - a velmi dobře - plastový odpad, ovšem surovinu musí dovážet z Německa. Z toho Německa, na které se autor odvolává jako na důkaz o efektivitě. Ovšem - v Německu to dělají jinak a hlavně pořádně. U nás se jedná pouze o Potěmkinův systém separování a recyklace odpadu.
DZEP.

Bohužel musím s autorem

Bohužel musím s autorem hluboce nesouhlasit. Ne že by zálohování PET lahví byl dobrý nápad, to ne, je to blbost, i když z jiného důvodu, než uvádí pan Vodrážka.
Když toto tvrdím, je třeba říct, že se problematikou třídění a recyklace odpadů, zejména plastů, zabývám už od roku 1994 a to velmi důkladně. Domnívám se, že k tomu na rozdíl od mnoha populárních propagátorů všeho možného mám co říci.
PET lahve nelze používat jako vratné lahve zejména z toho důvodu, že na rozdíl od skleněných nelze zaručit jejich bezproblémové hygienické vrácení do oběhu. Dalším důvodem je v případě jejich výkupu nutnost zajištění jejich nepoškození, což je jednak problematické, jednak by jejich tranport znamenal vlastně převážení vzduchu.
V čem ale hlavně s autorem nelze souhlasit, je tvrzení, že "ČR má dnes velmi rozvinutý a vysoce efektivní systém sběru tříděného odpadu." To je klišé, které je vtloukáno do hlav občanů podle hesla, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Já tvrdím - a lze to dokázat, že náš systém sběru tříděného odpadu sice je rozvinutý, ale rozhodně není efektivní. Pokud tedy nemluvíme o efektivitě pro svozové firmy, nebo různé privátní agentury na separovaném sběru profitujích, jako je např. EKOKOM. Ti na tom - a velmi slušně - vydělávají. Odmítám tvrzení, že separovaný sběr odpadu je výhodný pro obce. Z výsledků hospodaření např. obce, ve které žiji, jednoznačně vyplývá, že nechce-li obec uvalit úhradu nákladů na své občany, musí separovaný sběr dotovat.
Nechci zde rozebírat otázku separovaného sběru a jeho alternativ. Nicméně je třeba říci, že jednak přes obrovské náklady nepokryje náš systém separovaného sběru více než 20% populace, jednak vytříděný odpad stejně není vytříděný dostatečně (v barevných kontejnerech je spousta věcí co tam nepatří). Což zase až tak moc nevadí, protože kromě papíru se u nás žádný separovaný odpad nerecykluje. Možná to pan Vodrážka neví, možná mu lhali. Např. z plastů se skutečně vybere část PET lahví a kromě nevýznamné recyklace v Plané se zbytek vozí do Číny, kde z toho vyrábí izolační vlákna, co jsou pak v oděvech, které se k nám vozí do vietnamských tržnic. Ale zbývající plasty se u nás prostě nerecyklují a skončí stejně na skládce nebo ve spalovně. Pardon, ještě se malá část fólií recykluje na Slapech. V ČR existuje pár firem, co recyklují - a velmi dobře - plastový odpad, ovšem surovinu musí dovážet z Německa. Z toho Německa, na které se autor odvolává jako na důkaz o efektivitě. Ovšem - v Německu to děljí jinak a hlavně pořádně. U nás se jedná pouze o Potěmkinův systém separování a recyklace odpadu.
DZEP.

___________________________________________________________________________________