Kdo nabízí zachování svobody?
Iveta Chmielová Dalajková

Samozřejmě, že si v době předvolební kampaně kladu mnoho otázek. Od těch základních, když stojím před lidmi a "recituji" v kostce předvolební program ODS. Napadne mě – zajímá to lidi? Proč přišli na náš mítink? Proč se tolik lidí vydalo na často deštěm namoklé náměstí? Co lidi zajímá? Je to opravdu náš program? Nebo hledají mezi lidmi nové tváře – někoho, kdo by je zaujal, nebo skrytou osobnost neokoukaného člověka? Nebo chtějí slyšet pouze co dostanou – nejlépe zdarma? Nebo je zajímá, zdali jim bude zachována svoboda, o kterou jsme se tolik usilovali? Nebo prostě chtějí nasát atmosféru předvolebních mítinků a nechat se přesvědčit?

Otázek je opravdu mnoho. Ale v očích naslouchajících voličů je zřetelný jeden znak. Je to touha. Lidé touží – chtějí vědět. V očích našich spoluobčanů jiskří zvědavost, pídění se po pravdě skutečnosti. Je mi to sympatické. Ti lidé z našich mítinků jsou bystří – monitorují a lustrují každičký pohyb nás vystupujících.

U ODS a našich příznivců je jedna základní hodnota. Jsme lidé, kteří věří, že nejdůležitějším rysem společnosti jsou hodnoty nedotknutelného, svobodného, důstojného a samostatného lidského života. Svobodu máme v našem programu zakotvenou – jako nikdo jiný. V současné době předvolebních mott se význam ztrácí, neb marketingově každý chce na sebe upozornit různou formou a jakýmsi "tahem".

ODS má své tahy zakořeněné ve svém liberálním konzervatizmu. Ctíme svobodu majetku, ctíme nedotknutelnost lidské osobní svobody, jmění, jsme jakýsi "obhájci sociální ekologie či čistoty". Jsou to hodnoty, které lidem nedávají prostředky na to, aby se stali nesoběprávnými, nesamostatnými, zakřiknutými či vyhořelými. ODS motivuje k aktivitě, která jako atom štěpí další zlomky menších aktivit. Šíříme možnosti stát se svobodnými štěpnou reakcí. Je třeba si uvědomit, že volební program ODS – napsán heslovitě, čili srozumitelně, skrývá daleko hlubší principy řešení pro aktivní lidi.

Pokud si správně vybavuji,tak charakteristika slova konzervatizmus je jakási pomalá tendence změn. Pomalý, poznenáhlý přechod víc orientovaný na plynulou evolučnost jdoucí ruku v ruce s lidským vývojem.

Ti lidé na náměstích cítí touhu být utvrzeni v zachování svobody, nedramatických změn, ale i pružnosti. Nechodí na naše mítinky lidé, kteří hledají ve vládě "maminky a tatínky". Vědí, že jsou dospělí, že my všichni ať už na pódiích či před nimi – my všichni vytváříme trendy. Na ně pak politické strany reagují svými programy.

ODS oslovuje pracovité lidi, intelektuálně zdatné jedince. Lidé dobré ve svých řemeslech, sportovce, aktivní seniory a aktivní rodiče a studenty.

Všichni na našich mítincích vědí, že jim nerozdáváme almužny, že politická strana vymyslí systém řešení – systémovost řízení státu efektivním způsobem. Na lidech je potom, aby si vybrali, zdali chtějí ztrácet svobodu a apaticky čekat na odměnu za voličský hlas. Na tu almužnu, na kterou soused pracovitě vydělal a vhodil lístek ODS, protože si přál být součástí vytváření hodnot třeba i pro další generace.

Často mě zastavují maminky, které se cítí svázané a vyděratelné mateřskou a rodičovskou dovolenou. ODS nabízí svobodnou volbu matkám, které chtějí – které umí, a jsou připravené si zachovat i v mateřství nezávislost a aktivitu, která se jim bude po dovolené hodit až budou nastupovat do zaměstnání, třeba i na částečný pracovní úvazek, který ODS rovněž nabízí.

Maminky v naší zemi často vedou v sobě samotných souboj, zdali děcko nechat vychovat, či se s ním uzavřít do mateřského světa, který je plný štěstí a radosti. Ale ve kterém stále visí otazník, co bude poté?

Jak se vyrovnám s nástupem do zaměstnání, budu stačit zvládat vše? ODS nabízí odpověď na otazníky ženám či mužům na rodičovské dovolené. Nabízí svobodu ve své rodičovské roli.

Když se podíváme na americký konzervatizmus, vnímáme v jeho projevu upřednostňování pořádku nad chaosem a anarchií.

V čem vidí ODS chaos dnes? Například by ráda vnesla řád do zdravotnických poplatků u lékaře.

ODS vidí velký smysl ve zdůrazňování lidské osobní odpovědnosti. Je to další styl amerických konzervativců.

Až budu mít příště možnost podívat se lidem blíže do očí, ráda bych viděla svobodný pohled. Každý totiž poznáme nevolnický pohled těch, kteří jsou již dobrovolně dehonestováni praktikami sociálních demokratů. Je vidět na lidech shrbenost, neochota a nezájem. Poddajnost. Nenechte se ovládnout a zorganizovat si život Jiřím Paroubkem, jehož jedno motto – zřejmě velmi rychle vystřelené bylo cosi ve smyslu vnesu do vašich životů klid a pořádek

ČSSD nevnese klid, ale chaos, maximálně řízený. Díky ní a jejím nesplnitelným slibům bychom se v konečném důsledku propadli do chudoby a zmaru.

Nebuďte jen klidní, buďte s námi i svobodní!

Zajímá mne, co si autorka

Zajímá mne, co si autorka představuje pod pojmem "liberální konzervatismus", v němž má ODS "zakořeněné své tahy"?

Paní Iveto Ch.D., nevěřím, že

Paní Iveto Ch.D., nevěřím, že se Vám podaří udržet tvrzení, že "Svobodu máme v našem programu zakotvenou – jako nikdo jiný". Přinejmenším strana pana Macha SSO jde ještě dále. Jinak proti Vašemu článku nelze nic namítat - až na to poklepávání na rameno sami sobě. Ovšem - nás co spolu mluvíme přesvědčovat nemusíte. Konečně vymyslete něco, čím oslovíte ony dehonestované voliče ČSSD (o KSČ nemá cenu mluvit). Dzep.

Milá(ý) Skobo, autorka se

Milá(ý) Skobo,
autorka se hlasí ke konservatismu.vč.příp. propojení s liberalismem, tedy z hodnot pravice. Je právě škoda, že tato pravice 20 let soustředěná pod vlajkovou loď ODS lpí prostřednictvím mnoha různých radikálů na nesmyslných detailech a drobné odchylky, které jsou a budou všude, řeší zakládáním dalších a dalších ministraniček s oslabováním vlivu a pozic pravice, jak ji známe v podobě jedné strany v anglosaském světě spolu s USA. Třeba Vámi preferovaná SSO, co má tak odlišného kromě totálního odporu k EU, který za dané politické a ekonomické konstelace se zcela vymýká realitě. Takto kdyby uvažovali třeba občané USA s úlohou světové mocnosti by museli mít několik set straniček, na každý problém novou. Změna politiky se dělá na podkladě demokratických principů, přičemž hlavní zásady jsou stálé, a to je, oč tu běží.

Zcela s Vámi souhlasím,

Zcela s Vámi souhlasím, nepropaguji strany, které nemohou pozitivně ovlivnit složení parlamentu. Jen se mi nelíbilo to bití v prsa autorky (bože - ta představa ...) a chlubení.
Jenže u nás - podporováni lidmi kolem V. Havla - spousta lidí soudí, že nejlépe by bylo, kdyby v parlamentu sedělo těch stran 200. Dzep.

___________________________________________________________________________________