Nová strategie pro multikulturní indoktrinaci
Petr Hlávka

pravybreh.cz/

Je tomu již 10 let, co se multikulturní výchova stala součástí oficiální vzdělávací praxe na českých základních školách, o dva roky později se tato levicová doktrína prosadila také na gymnáziích. Multikulturní výuka je koncipovaná jako tzv. průřezové téma. Zasahuje tak do většiny hlavních vyučovacích předmětů. Dveře pro plošné ovlivňování a vštěpování nového hodnotového systému mladé generaci tak byly tehdy nenávratně otevřeny.

Multikulturní výchovu lze stěží hodnotit jinak, než jako nástroj propagace hodnot a postojů evropských politických elit. Sama ani nepředstírá, že v sobě nese nějakou znalostní hodnotu. Pro výuku je prvořadá emoční manipulace budoucí generace směrem k pochybnostem či rezignaci na vlastní národní identitu. Dle osnov mají učitelé dokonce přímo „stimulovat, ovlivňovat či korigovat postoje, hodnotový systém a jednání žáků“ kýženým směrem.[1] Tedy vědomě a systematicky vštěpovat studentům nikoli znalosti či vlohy pro následné utváření jejich vlastního kritického názoru, ale již hotové a patřičně orientované názory. Což, jakkoli kontroverzně může někomu znít, připomíná situaci politického a hodnotového ovlivňování dětí a mládeže před rokem 1989.

Předčasné oslavy

Po počáteční euforii přívrženců multikulturní výchovy se ale ukázalo, že jejich vítězství není naštěstí zdaleka definitivní. Dokazují to v současné době se zvedající kritické ohlasy paradoxně z řad zastánců multikulturalismu nespokojené se způsobem zapojení této ideologie do výuky na základních a středních školách. „Neúspěch“ dávají za vinu pedagogům. V mikrosvětě třídy totiž vše neprobíhá tak, jak je předem centrálně nadiktováno. Učitelé nejsou pouze pasivními příjemci vzdělávacích reforem, jak by si propagátoři multikulturalismu přáli, ale výuku logicky přizpůsobují podle svých osobních hodnot a zkušeností. Pedagogy pojatá forma multikulturní výchovy tak dle názoru jejích iniciátorů nenaplňuje vytyčené cíle vzdělávací politiky EU.

Multikulturní výchova v rukou nemanipulovatelných učitelů

Ve prospěch odpůrců a kritiků indoktrinace hraje fakt, že multikulturní výuka je nedefinovatelná, a svým vzdělávacím obsahem zcela prázdná. Pedagogům je představována pod (vše)obecnými frázemi o toleranci k odlišnostem, které jsou pouze politicky korektní slupkou maskující její skutečný záměr. Učitelé tak ani nemohou mít skutečnou představu o koncepci takto zaměřené výuky či spíše výchovy. Z těchto důvodů se praktická multikulturní výchova stává v rukou většiny učitelů jen zeměpisným přehledem různých kultur a národností.

Takový způsob realizace multikulturní výchovy ale její zastánci vidí jako „folklorní turistiku“, čímž jsou dle jejich názoru v dětech stereotypy o nás a těch „druhých“ utvrzovány ještě více. Kritika potvrzuje, že multikulturalistům nejde o pouhou toleranci pramenící z poznání a utvoření si vlastního názoru, nýbrž o eliminaci rozdílů mezi národy. Současná realizace multikulturní výchovy je tedy v rozporu s původním záměrem vzdělávací politiky EU usilující o oslabení národních států a národních občanských principů a loajalit.

Učitelé si ani neumí reálně představit co samotný pojem „Evropan“ znamená a obsahuje[2]. A člověk může jen velmi těžko vyučovat něco, s čím se osobně neztotožňuje nebo čemu sám nerozumí. Důvod není v nedostatečné přípravě pedagogů či v jejich profesní nekompetenci, ale v přetrvávajícím národním sebevnímání. V evropském vzdělávacím prostoru (zejména v dílnách proevropských akademiků) proto stále hlasitěji rezonuje volání po nové školské reformě řešící „komplikace“ spojené s klíčovou „rolí učitele“.

Učitel jako překážka multikulturní výchovy

V nové reformě školství se má dle multikulturních aktivistů proto začít se změnami o řád výš, právě u „chybně“ uvažujících a vyučujících pedagogů. Multikulturní propagátoři si začali uvědomovat, že získat snadno a rychle do výuky potřebné množství učitelů odpovídajících svým hodnotovým zázemím nové evropské ideologii je téměř nemožné. Novou cestou k prosazení přijetí této ideologie mladou generací má proto být snaha obejít neochotu učitele intenzivnějším a rychlejším zavedením (za podpory Evropského sociálního fondu) alternativních metod a forem vzdělávání s využitím informačních technologií.

V této formě výuky nemá být nově učitel zprostředkovatelem znalostí, ale pouze na výuku dohlížejícím „koučem“. Opouštění od klasických metod výuky ale nutně musí vést k dalšímu snížení tlaku na elementární disciplínu a pořádek a tedy i snížení tlaku na výsledky a výkon, což bude jen dalším pokračováním neblahého trendu klesající úrovně vzdělání, jehož jsme ve školství svědky v posledních letech. Výklad učitele mají dle přívrženců takto pojaté reformy vzdělávání nahradit centrálně tvořené a schvalované a distribuované elektronické materiály. Od studenta se očekává ochota k jakési formě sebeřízeného učení, jelikož učitel bude považován jen za průvodce na cestě za studentovým poznáním. Děti ale nemají potřebné zkušenosti a znalosti, které by jim ve výuce umožnily samostatně pracovat s informacemi a kriticky vyhodnocovat jejich obsah. Pokud se tedy skutečně podaří postupně odebrat učitelům pravomoci ve třídě a rozpojí se osobní vazba mezi učitelem a žákem, čímž se dál omezí přenos kultury, znalostí, hodnot a norem mezi generacemi a lidmi, nebezpečně se zvětší prostor pro manipulaci dětí čímkoli.

Učitelé ve školách nesmí zůstat v žádném případě pouhými figurkami a dozorem na chodbách. Musí dál fungovat jako odraz reálné společnosti a jejích autentických potřeb, nikoli jako zajatci totalitní manipulace. Pro zastavení této destruktivní strategie je nutné pozici učitele v každém případě ubránit a pokrokářské zásahy do školství rezolutně odmítnout.

Lidovky už to ví. Karla

Lidovky už to ví.
Karla Šlechtová bude v nové vládě velet armádě. Tak do třetice ženská v uniformě. Nebo vlastně ne?

Není to ženská, je to

Není to ženská, je to mužatka, jak se říkávalo... Dzp.

Doba je zvrácená a já si

Doba je zvrácená a já si připadám, jako ten švec v pohádce .....ale sdělit to musím :
Koukám ženským do výstřihu na kozy, koukám ženským na nohy v minisukni, obdivuju hezký prdelky v džínách… miluju když v parným létě zaprší a ženský chodí kolem po ulici… občas masturbuji. Jsem zvrácen, chápu. I moje partnerka říká že jsem prasák.....
Ale ať mi to nikdo nebere. A nevnucuje mi, že si mám zvykat na dva cukrouše v růžových košilích a stejně barevných polobotkách. To totiž považuju za zvrácenost zase já !!

že se Svět mění, dokazují i

že se Svět mění, dokazují i poslední zprávy ze země, kam se bude naše pozornost obracet v nejbližší době čím, dál častěji ......z Ruska.
Rusové našli zlatou žílu a začali dodávat vepřové maso do arabských zemí ....(sic)
PS ....kdo to kdy viděl, musulmani a vepřové .....ale prý to dobře funguje ??!!

Když to Allah nevidí ...

Když to Allah nevidí ...

tak prý nemáme ženy obtěžovat

tak prý nemáme ženy obtěžovat ani osaháváním, narážkami, ba ani sexistickými žertíky .....dozvěděli jsme se včera u Jílkové......(sic). Tvrdily to tam tři odpudivé feministky.
Jeden nablbý a fanatický katolík si dokonce stěžoval, že prý jej znásilnila vlastní manželka, která ( můj Bože ?) prý chtěla krátce po svtabě sex každý den ??!!

PS ...vzpomínám na starý fór : ve vlaku, který vjede do tunelu se ozve ženský hlas: ..dejte ty ruce pryč, ne vy ne, vy ........n-tsssss

Rada pro muže : nikde o sobě neprohlašujte, že jste heterosexuál, nikde neříkejte, že jste zastáncem tradiční a klasické rodiny, kde otec se stará o obživu a žena o plotnu, úklid, teplo domova a vychovává děti. .......aktivisté nespí !!

" bojí se mě, makám 22 hodin,

" bojí se mě, makám 22 hodin, budou makat taky!" Andréš si vykasal rukávy a..."neudělali vůbec nic, mlhavo, nejasno, nepřipraveno", soudí staří kozáci parlamentní. Zatracená oposmluvní dvojice rodáků ze ...dova, zadělala na dalších 50 let jánabráchizmu, korupce, klientelizmu a momentálně nadvlády Argofertu , Čapíčího hnízda, komoušů a pomotaných fašounů. ˇAbr dý koncn!

vítej nafto v Českém blázinci

vítej nafto v Českém blázinci !!! Titulky hlásají a jásají : dnes má odjet z německého Krailingu poslední vlak s deponovanou naftou .....(sic).
Tak si to trochu rozeberme :
1. nafta je deponovaná od roku 2010, takže si ji do auta již asi nikdo nedá.
2. doprava stála stát ca. 60 mio. + další miliony byly zaplaceny za právníky (!)
3. údajně se značná část nafty ztratila, přesná čísla ale stejně nebudeme nikdy znát.

PS ...nezbývá než doufat, že celé vedení Čepro a správce hmotných rezerv, či kdo dal k tomu souhlas, již dávno sedí ve vězení ??? ......n-tsssss

Podle nové srovnávací studie

Podle nové srovnávací studie EU je to právě naopak.Patříme prakticky ve všem mezi nejlepší v Evropě i na světě... Dzp.

i když ukazatelé, jako HDP či

i když ukazatelé, jako HDP či nezaměstnanost nejsou zrovna validní pro posouzení např. životná úrovně, či spokojenosti obyvatel ......o to více se vkrádá otáźka : co mezi těmi západními sračkami a v područí Bruselu tedy vlastně děláme ???

Také nevím, co tam dělají

Také nevím, co tam dělají placení ruští trollové a na ně naskakující čeští frustráti s tučnými konty.

vám se petrof do kebule

vám se petrof do kebule vkradla ta sračka, jinak to není možný...

Když odjížděl poslední

Když odjížděl poslední vojenský ešalon z Milovic byl se rozloučit Kocáb. Možná bude také slavnost.

ajajajaj ....gen. Mladič

ajajajaj ....gen. Mladič doživotí ....to není dobré !!!
Kolik by pak asi museli dostat američtí jenerálové za Afgánistán, Irák, Libyii a tak ????

PS ..obvykle to v Haagu chodí tak, že se odsouzený po smrti zbaví všech obvinění .....

Haagský sranda-tribunál nikdy

Haagský sranda-tribunál nikdy nebude soudit americké vojáky. Jakkoli mi Američané v mnoha ohledech připadají jako magoři, v tomto ohledu se chovají velice rozumně a žádnému zahraničnímu soudu tuhle pravomoc nikdy nedají. ////

Co se týče generála Mladiče, záleží na pozadí a na okolnostech, za jakých byl vydán onomu sranda-tribunálu. Dovedu si představit, jak by to MOHLO probíhat: Tajná schůzka většiny relevantních politických sil a ústavních činitelů, stávajících i dřívějších, na které promluví ten nejváženější z nich. "Vážený pane generále! Všichni jsme si vědomi vašich obrovských zásluh o náš národ. Ale doba je zlá a chceme od vás ještě jednu službu. 90 procent našich občanů si přeje vstoupit do EU a ti bruselští zmrdi si kladou podmínky. Jednou z podmínek je vaše vydání. Uděláte to pro národ?"
Mladič by vstal, zasalutoval a prohlásil "Pro národ udělám cokoli."
Potentáti by všichni vstali a šli si s ním naposledy potřást rukou. Někteří by se s ním i objali. ////

Mnohem pravděpodobnější je ovšem varianta, že Srbsku vládnou stejní poserové a vlezdobruselisté, jako vládli a vládnou v Česku. A že Mladiče vydali bez jakýchkoli výčitek svědomí, ba se jej i rádi zbavili. Můžeme jenom doufat, že příští generace naplivou na jejich hroby. ////

CBD

CBD

pokud máte pochybnosti, stačí

pokud máte pochybnosti, stačí si vyhledat názor Rajko Dolečka.
Mladič je jeho kamarád, takže vám to může rozšířit obzory, jak to všechno bylo !!

Pověz mi, Rajko, který z

Pověz mi, Rajko, který z rezniku je ti nejmilejší?
Můj kámoš Ratko , Petrove.
Dík, Rajko, to jsem chtěl slyšet.

jste hlupák .....nic není,

jste hlupák .....nic není, jak to vypadá ....zvláště po válce. Stejná zvěrstva prováděli muslimové, Chorvati ....a co je nejzrůdnější : ruku v ruce s USA a EU .....vč. zmrda Havla.
A z nich není souzen nikdo .....není to divné ????
V Bosně vypukla klasická občanská válka, navíc s náboženským podtextem ...Srbové jsou pravoslaví, Bosňáci převážně muslimové a Chorvaté jsou katolíci.......rozbuškou pak byl rozpad tradiční Jugoslávie a nové volby.
A jak známo : občanská válka nemívá vítěze a stejně tak nejsou viníci a nevinní !!!

PS ...otázka zní : proč tedy jen Karadžič, Mladič a zemřelý Miloševič ???

Kecale nechutny. Havla nikdo

Kecale nechutny.

Havla nikdo nesoudi za genocidu, nebot se zadne nedopustil, nebo snad zmasakroval Slovaky za to, ze chteli zit v samostatnem state ?

Rict ze rozbuskou (a myslet tim omluvou) pro zverstrva a genocidu byl rozpad nejakeho statu tim vice pak takoveho slepence) muze jen hovado.
No ale co chtit od jugoslavskych soudruhu...

to se může stát snad jenom v

to se může stát snad jenom v té demokracii ??? ....a ještě té české ???
Nejvyšší soud přepočítal hlasy voličů jednoho kraje a zjistil chyby. Ve svém posudku vyslovil nepřímo pochybnosti o regulérnosti celých voleb, minimálně v tom, že komise posuzovaly preferenční hlasy jako u komunálních voleb ......a nic se neděje !!!
Nikdo nic neřeší, nikdo nikoho netrestá a odpovědná místa, tedy Min. vnitra a ČSÚ mlčí.
Našinec by očekával, že třeba vezmou ke kontrole výsledky dalšího jednoho, či dvou krajů ......ale ono je ticho po pěšině ??!!
PS ...diví se ještě někdo, že jsme např. ve vnímání korupce na 192. místě a GP Morgan nás řadí mezi rozvojové země ??? ......n-tsssss

naše heslo : dobíjecí stanice

naše heslo : dobíjecí stanice do každé vesnice !!!
Ministerstvo dopravy podpoří z "unijní" dotace výstavbu dobíjecích stanic pro el.mobily.
No jistě, Škoda chce od roku 2020 vyrábět el. mobily ......tak ať je staví na těch velkých, odstavných plochách v Boleslavi .......tam jich budou stát tisíce .....a dlouho.
PS ....pořád říkám, že el. proud je dobrý pro konvice a žehličky, ale ne motory ...n-tssss

Elektrika hrozí krátkým

Elektrika hrozí krátkým spojením, vůči kterémuž byl již stařičký mocnář zaujat!

Protiruská hysterie z USA už

Protiruská hysterie z USA už se dostala až k nám ....(sic).
Paní Vomáčková, slyšela jste, že bezpečnostní výbor ve sněmovně povede okamurovec, který sdílí proruské weby ???? No, je to hrozné viďte paní Nová, co teď s námi bude ?

bruselští kormidelníci už

bruselští kormidelníci už zase začínají blábolit o klesající dominanci ekonomiky Číny a jako argument opět používají "pokles" růstu HDP na ca. 6,9% ......(sic).
Přitom průměrný růst HDP celé EU je ca. 1,6 % ......odhad USA ca. 2,1%.
PS ....kdyby hloupost nadnášela, v Bruselu by to hučelo, jak v úle ......n-tsssss

Ale tam to hučí. Hloupstí a

Ale tam to hučí. Hloupstí a zločinností... Dzp.

Pomůžou nám tihle

jak vidí inkluzi mladí

jak vidí inkluzi mladí učitelé : ...nestudovala jsem proto, abych učila retardované děti (sic).
PS ....a má pravdu předsedo ......n-tsssss

Bylo by dobře, kdyby mladých

Bylo by dobře, kdyby mladých učitelů a učitelek s odporem k inkluzi byla většina. Nebo aspoň polovina. Ale vůbec to není jisté! ////

Mrkněte občas na školský web rvp.cz nebo na sluníčkářský web eduin.cz . Tam všude se dobroserové rojí. A všimněte si, že těch, kdo dobroserům oponují, je maloučko. A jsou to dědkové jako já nebo přinejlepším dámy "v nejlepších letech". ////

Ano má. A největší neštěstí

Ano má.

A největší neštěstí těch slabších jsou jejich tzv. asistenti. Ti je zbaví jakékoliv možnosti se svým vlastním přičiněním a sebevýcvikem naučit adaptovat se na své okolí.

Neomarxističtí dobroserové jsou ďáblovi pomocníci, kam vedou cesty dlážděny dobrem všichni intelignetní lidé vědí... Dzp.

Největší nebezpečí je blb v

Největší nebezpečí je blb v politice, viz. výše..

rozpočet NATO je 14x vyšší

rozpočet NATO je 14x vyšší než ruský ......(sic).
PS ...je to pochopitelné, povídá soused .....vždyť je to obranný pakt a obrana něco stojí....
( upřímně jsem se zasmál a šel hrabat listí ) ......Uffff

Za nějakou dobu bude nyní

Za nějakou dobu bude nyní moderní bojová technika zastaralá a bude potřeba nakoupit novou. Tu starou pak věnují těm zrovna správným a odbytišť je řada.

Plácnutí do vody? Autorovy

Plácnutí do vody?
Autorovy obavy jsou oprávněné. Ale jeho východiska nepoužitelná, v lepším případě nedotažená. ////

"... pozici učitele ubránit a pokrokářské zásahy do školství rezolutně odmítnout" -- Ano. Ale z jaké pozice odmítnout ty pokrokářské zásahy? Co vlastně chceme?
a) Autoritativní a svéprávné Ministerstvo, které na věc bude dohlížet shůry?
b) Svrchované a svéprávné kraje a obce, které plně využijí svoji roli zřizovatele?
c) Obcemi a sdruženími rodičů řízené, na státní moci nezávislé školy?

Já bych dával přednost (c), ale od této alternativy jsme velice vzdáleni. Ministerstvo by se muselo zrušit, stát by se muzel vzdát části sváho daňového vejvaru. ////

Variantě (a) by musela předcházet radikální čistka na Ministerstvu. Pokrokáři jsou tam rozlezlí a hluboko zakopaní. ////

Varianta (b) mi připadá nejsnáze realizovatelná. Samozřejmě by byla vystavena mohutné kritice presstitutů z mainstreamových medií a nevyhnutelně by některé kraje a obce "prohrály" a byly obsazeny pokrokáři. Ale lze doufat, že některé kraje a obce by obstály a uhájily svoji nezávislost. ////

lidé se mě často ptají, proč

lidé se mě často ptají, proč se neuspořádá k tak "významnému" svátku v Praze vojenská přehlídka ???
To máte tak odpovídám, pro těch pár tisíc žoldáků, dvacet tanků, několik samohybných děl a tři provozuschopné Grippeny by to byly vyhozené peníze a hotové za pár minut.
A zakončím svým oblíbeným zvoláním : ať žije NATO, ale bez nás ......n-tsssss

Volám: "Varšavská neútočná

Volám: "Varšavská neútočná smlouvo ty věrňůs" tví zmrdováci....

17.listopads 1989 nebyl to

17.listopads 1989 nebyl to vítězstvím demokracie (ta tu ani žádná nebyla, lépe řečeno byla, ta socialistická) nad komunismem, který je mimochodem, jen nejzločinnější odrůdou socialismu, ale neosobní a nikdy nekončící projev civilizace obchodem, který individualizuje a subjektivizuje jednotlivce více a více a spontánního řádu lidského světa.

V té době jakýsi Havel neměl ani tušení, že něco 17. listopadu praskne. To samo. Zdá se dokonce, že za vydatného přispění Stb, která měla buďto vlastní zájmy nebo příkazy od konkurenčních skupin v KSČ.

Ať jsou jednotlivosti 17. listopadu jakékoliv, civilizaci nikdo nemůže zastavit a také, že nezastaví. Viz SSSR, Čína, Jugoslávie, arabský a islámský svět, náš případ a posuny v celém lidském světě. A všechno pokračuje dál a rychleji a k lepšímu. Lidé tomu však nerozumějí a myslí si o vývoji něco jiného, než by si měli myslet.

Socialistická EU na LS je tedy silou anticivilizační a bude jí také rozpuštěna... Dzp.

A VŠECHNO POKRAČUJE dál a

A VŠECHNO POKRAČUJE dál a rychleji a k lepšímu.
Kolik hodin jsem kdysi trávil při opalování - Kalergi správně brojil proti nacionalismu...

Zimbabwe prý patří k

Zimbabwe prý patří k nejzaostalejším státům světa (?) .....ale člověk musí obdivovat, jak tam řeší problémy s vládou a prezidentem. Prostě přijede armáda, obsadí důležité instituce a pak se můžeme dál bavit .....
A co si budeme povídat, takový tank před budovou je mnohem lepší argument, než nějaké nablblé a sáhodlouhlé debaty a diskuze, jůůůůůůů ??!! .......n-tsssss

Na tank vylezl Jelcin... ...a

Na tank vylezl Jelcin...

...a bylo posekáno!