Nudná pravda o amnestii
Ladislav Jakl

protiproud.cz

V pořadu televize Prima Partie jsem se minulou neděli snažil potisící vysvětlit, jak vznikala amnestie a jaký je její skutečný dopad.

Že každá amnestie bude vždy nutně kontroverzní, protože je zásahem do justičního soukolí, do výroku o vině a nevině. Proto je asi dobře, že prezident Klaus vyhlásil jen jednu a ne čtyři, jako prezident Havel, a že její vyhlášení načasoval až na dobu 15 let od vyhlášení té poslední.

Že kritika amnestie je naprosto legitimní. Je možné ji nevyhlásit, vyhlásit jindy či vyhlásit úplně jinak. Že ale každá její varianta je legitimní a je věcí debaty, jaké ta která verze přináší efekty. Ale že neustálé podsouvání zlých motivů jejího vyhlášení je hloupé a jádro debaty zatemňující.

Že každá předchozí amnestie obsahovala abolici, tedy zastavení běžících stíhání, ale jen tato Klausova se setkala právě kvůli abolici s tak zuřivou mediální a politickou odezvou. Proč?

Že je zcela namístě uvažovat o tom, zda abolici omezit na nižší hrozící tresty ale dál už ji nelimitovat, nebo naopak limitovat ji zásadně ale vztáhnout ji i na vyšší hrozící tresty. Že Havlova poslední abolice se sice omezila na hrozící tresty jen do tří let, ale zase se vztahovala na všechna aktuálně běžící stíhání, která by bývala skončila rozsudkem nejspíš během pár týdnů a šlo tedy o přímý zásah do živého vyšetřovacího a justičního procesu. Navíc se takto konstruovaná abolice vztahovala na 15 tisíc případů, tedy na 20 či 25 tisíc stíhaných a desítky tisíc poškozených. To abolice Klausova sice zastavila stíhání ve věcech se sazbou až 10 let, ale zase šlo jen o případy, které by spravedlivým rozsudkem nejspíš neskončily nikdy, protože se vlekly osm, deset nebo třeba devatenáct let. A nebylo jich 15 tisíc ale něco přes čtyři stovky a stíháno v nich bylo něco přes sedm set lidí.

Že asi dvě třetiny z těch čtyř stovek případů se nikdy za ta léta ani nedostaly k soudu, což je v mnoha kulturních zemích vyloučené. Že mnohdy šlo o "cold cases", na které léta nikdo nesáhl a které se na stolech soudců válely jen jako lapače prachu. Že se týkaly stovek lidí, kterým půl života hrozil trest pár let a zatím přišli o práci, rodinu, zdraví a nikdy jim nebyla dokázána vina. Že mediálně provařených bylo 18 případů, tedy tři nebo čtyři procenta, zatímco ve zbylých případech šlo často o živnostníky, kteří před 15 lety nesplatili pohledávky vůči státu či obchodním partnerům, protože zase někdo nezaplatil jim a oni se tak ocitli v pasti. Že i u těch omílaných 18 případů není zdaleka jisté, že se na ně všechny amnestie skutečně vztahuje. Že i v těchto "velkých" kauzách šlo často o vedlejší zúčastněné osoby, kterým nikdy nebyl prokázán žádný prospěch a kterým nehrozily tak vysoké tresty, jako hlavním aktérům těch kauz. Že stovky těchto neřešených případů jen odčerpávalo kapacity policie i justice, aniž bylo zřejmé, že ještě vůbec může padnout spravedlivý výrok o vině.

Že jsem byl příznivcem vyhlášení amnestie řadu let a proto jsem se v minulých letech obracel na řadu expertů a sbíral pro svou potřebu jejich podněty a návrhy. Nikoli jako součást zadání od prezidenta, ale jako vlastní iniciativu. A že těžko může být pisatel kteréhokoli z těch podnětů považován za autora či spoluautora skutečně vyhlášené amnestie. Že mnoho předchozích ministrů - včetně třeba pana Pospíšila - mi dávalo různé své návrhy amnestie z vlastní iniciativy, ale protože většinou alibisticky sledovaly jen snížení přetlaku ve věznicích, v dalších úvahách tyto návrhy roli moc nehrály. Ministrům jsem obvykle říkal, že k vyprázdnění věznic amnestie sloužit nemá, to si mají buď další věznice postavit, nebo prosadit změnu trestní politiky.

Že tyto jejich návrhy pro mne byly v lecčem inspirativní, ale že prezident Klaus nakonec rozhodl, že chce začít od nuly a všechny i ty nejmenší parametry amnestie tak vzniky při jeho poradách s panem Weiglem, Hájkem a mnou a po jeho osobním rozhodnutí. A že celá štvanice na jakési autory je tedy úplně nesmyslná.

Jenže moderátorka vždy po prvních dvou větách skáče do řeči a od těchto prkotin vrací řeč k "zásadním" otázkám, jakou je nějaká esemeska od právníka Hasenkopfa či email od právníka Koudelky. A tak místo debaty o jádru problému jsme už čtyři měsíce svědkem bramboračkové strkanice. Přitom pravda je tak jednoduchá. Jenže ve veřejném prostoru je jednoduchá pravda nudná, proto ta poptávka po nějaké temné konspiraci.

to je všechno hezké pane

to je všechno hezké pane Jakl, ale když ta Drtinová nemá stále ještě otázku amnestie odškrtnutou, ve svém scénáři.......a to jí dohání přímo k šílenství ...!!!

PS. ...stejně, jako tady "našeho" Peteho.....ale ten už asi byl trošičku "narušenej" z dětství...???

Ale jako téma pro česká média

Ale jako téma pro česká média a jejich prostřednictvím masírovanou veřejnost je amnestie velice zdařilou akcí, když na špici zájmu je již 5. měsíc a v názorech se nijak nepokročilo, jako by bylo 1.1.2013. Přitom jde o běžnou amnestii, jakou prezident Klaus jedinkrát napodobil státníky jiných zemí i svého předchůdce se čtyřmi amnestiemi. Poprve je doprovázena podivením, že byla připravena utajeně, že nebyla řádně(?) zdůvodněna, stejně jako fakt, že ukončila neuzavřené případy, byť jen ty, které se nepodařilo rozsoudit po 8 a více let, kde nic nenasvědčovalo, že by se tak vůbec někdy stalo. Do postavení těchto lidí a jejich rodin po mnoho let držených v nejistotě se nikdo nechce vcítit, raději v tom hledá, pěkně počesku, nízký motiv a zdroj lumpáren. Vždyť to naznačuje sám Velký Macek, který tak bravurně proplouval nástrahami politického působení.

Ne že nebyla "řádně"

Ne že nebyla "řádně" zdůvodněna, ale že nebyla DÚVĚRYHODNĚ zdůvodněna. ////

Monarcha Klaus samozřejmě neměl vůbec žádnou povinost amnestii zdůvodňovat, takže označení "řádně" je zavádějící (pěkná snaha mlžit, pane Gardnes). Mohl mlčet a nechat svoje příznivce také mlčet. Veřejnost by si pomyslela, že jde o nějaké svinstvo, ale v zásadě by musela mlčet - nebylo by co komentovat. Amnestie byla legální, monarcha si mohl dělat co chtěl, nota bene při odchodu ... ////

Teprve když se Klausův tábor začal tvářit, jako že amnestie byla nutná (přeplněné věznice), užitečná (přetížené soudy), milosrdná (hahaha) a u příležitosti výročí čehosi, vzniknul důvod postavit ušiska a zavětřit, jaké že svinstvo se to snaží zakamuflovat a proč asi. ////

Jaké že svinstvo se to snaží

Jaké že svinstvo se to snaží zakamuflovat a proč asi vážený kolego Kocourku? Máte snad na mysli to svinstvo, jak opozice a osobní antiklausisté zneužili běžné amnestie k protiklausovské hysterii? V tom případě bych s Vámi, představiteli anarchistických názorů, snad poprve souhlasil.

Kdepak, ani tentokrát se mnou

Kdepak, ani tentokrát se mnou nebudete souhlasit, pane Gardnes. Tím svinstvem je beztrestnost pro nějakého politického nebo privatizačního kamaráda. ////

Jinak, k vámi používané terminologii: Anarchistické názory, asi ano. Osobní antiklausista, asi ano. ////

Běžná amnestie, ne. "Běžná" by byla taková třetí a další amnestie presidenta, který je vyhlašuje každoročně. Tahleta Klausova je počertech mimořádná. ////

Hysterie, ne. To je od vás taková nálepka. Vůči VK a jeho podržtaškům nepoužívám žádné mimořádné vulgarity, a přitom VK napadnul mne a začal si on - ve dvou posledních novoročních proslovech bez důkazů tvrdil, že moje jednání je motivováno závistí. ////

Pan Jakl si oprávněně stěžuje

Pan Jakl si oprávněně stěžuje na krávu z ČT, že se ptá na blbosti a na podružnosti. Avšak bohužel, pan Jakl ponechán bez jakýchkoli omezení také "vysvětluje" blbosti a podružnosti. Zmiňuje přeobsazenost věznic, zmiňuje zátěž soudů, ale takovýchhle důvodů a pseudodůvodů lze vymyslet desítky. Mne zajímá HLAVNÍ Klausův důvod pro amnestii. Ať VK tento JEDEN hlavní důvod jasně stanoví, a pak se můžeme bavit o dalším. ////

Pokud VK - pověstný svým vysvětlováním kdečeho kdekomu - vynechá nabízené příležitosti vysvětlit DÚVOD k amnestii, a místo toho nechá vše NEZÁVAZNĚ okecávat svými nohsledy, pro mne z toho vyplývá, že tam někde je nějaká levárna v pozadí. ////

Ale no jistě, když se to

Ale no jistě, když se to netýká manželské ne/věrnosti, je pro mne Macek maximálně důvěryhodný zdroj. A shodně s Mackem se domnívám, že je to JASNÉ. ////

Akorát že Jakl a pár dalších Klausových podržtašků se tváří, jako že je někde něco nejasného a že je třeba něco vysvětlovat. Tak jim chci dopřát "benefit of doubt" (to jako že je nepošlu do brusele rovnou) a naznačuji jim, kudy by se měla ubírat jejich argumentace, aby se s nimi dalo polemizovat. Protože cokoli z Klausova tábora na téma amnestie vzešlo dosud byla a je jen mlha, mlha, mlha. ////

Nenechejte nás tápat a

Nenechejte nás tápat a označte.

zdravím Pachmane, z toho

zdravím Pachmane, z toho předlouhého seznamu "vrahů, lotrů, lumpů a kmotrů"......mi nejvíce štve asi ta Dara Rolins......a hned potom Chvalovský.......chá-chá

PS. .....Bože, on nebyl uzavřen ani případ Rázlová ( z r. 96 )....????

Paráda ... zvlášť výživný je

Paráda ... zvlášť výživný je trestný čin, který wikipedia naznačuje, že brzy bude:
Schvalování amnestie

Velmi pěkný článek. Ze všech

Velmi pěkný článek. Ze všech amnestií od doby, kdy je ten institut v ústavě, byla ta poslední nejlepší. Bohužel, jako mnoho dalších Klausových kroků, značnou částí současníků nepochopena.

A vy jste také ten současník,

A vy jste také ten současník, který nepochopil? Nebo vy jste to pochopil? ////

Zeptejte se Klause, jen on

Zeptejte se Klause, jen on ví, jak to myslel.

To jsou všechno tak čisté a

To jsou všechno tak čisté a bohulibé důvody co nám pan Jakl uvádí. Zbývá tedy jen aby nám, zlovolným nedůvěřivcům a pochybovačům, vysvětlil pár banálních otázek:
1. Proč byla Klausova amnestie provedena nikoli veřejně, ale pokoutně, narychlo tak, že vězňové odcházeli pokud byli zavřeni v létě v košilích aniž měli čas na opatření zimních šatů,
2. Proč byla provedena na základě rozhovorů pár právnických laiků, bez účasti právnických expertů, aspoň jednoho,
3. proč byla kontrasignována premiérem bez vědomí vlády ač vláda za ní je zodpovědná
4. proč nebyly vyjmuty z amnestie případy kdy dlouhá soudní řízení způsobili obstrukcemei sami obvinění,
5. proč se někteří největší defraudanti vrátili do republiky z exilu dobrovolně zvláštní náhodou pár dní před vyhlášením amnestie,
6. proč tedy byla tak bohulibá činnost jako byla Klausova amnestie takto diletantsky zbabrána,
7. je-li stále pyšný na amnestii, tak jako je pyšný Klaus, který by prý nic neměnil,
8. jestli mu není divné, že ji musí stále dokola vysvětlovat a okecávat,
9. a jestli mu to není divné, tak jestli to není tím, že jsou namyšlení idioti.

Kazda amnenstie se z logiky

Kazda amnenstie se z logiky veci priptravuje v rezimu utajeni, cloveku ktery klade takto pitome diletantske otazky netreba odpovidat na zadne dalsi.

Proč by se měla amnestie,

Proč by se měla amnestie, jejímž úkolem by bylo zamezit mnohaletým soudním procesům, připravovat v utajení? Obává se někdo, že informovaní podezřelí by hbitě natáhli svoje soudní procesy na 8 let? ////

Podotýkám, že NEVÍM, co bylo skutečným cílem té Klausovy amnestie. Jen si dovedu představit případy, kdy by utajení bylo zbytečné až kontraproduktivní. ////

Ja bych navrhl, aby se

Ja bych navrhl, aby se amnestie pripravovala na narodnich vyborch a vsichni by se k ni mohli vyjadrit!

:-))))

:-))))

Amnestie obsahovavala vic

Amnestie obsahovavala vic bodu, a jestli opravdu nechapete, proc se vzdy pripravuje utajene, tak vam neni pomoci. Zkuste zapremylet, treba vam to nakonec jeste dojde, zas tak tezky to neni, leda byste byl opravdu tim kariernim trotlem, coz asi fakt budete.

Proč se dokola točíš na

Proč se dokola točíš na jediné věci? Já napsal 10 otázek.
Jsi zřejmě duševně poněkud jednostranný, Konzervo.

To jsem naznacil hned poprve,

To jsem naznacil hned poprve, dusevne mnohostranny pete, ze hned prvni otazka byla tak stupidni, ze me presla chut cist dalsi, natoz na ne odpovidat. Navic nevim, proc bych mel zrovna ja odpovidat na nejake vase otazky, mne amnestie vubec netrapi a je to to posledni, za co bych klause chtel kritizovat. To si reste s temi, ktere tema amnestie bavi ohrivat jeste po pul roce, mne to prijde od zacatku scesten a ujete, cely ten tyjatr okolo.

Hodně slabé argumenty pro

Hodně slabé argumenty pro bohulibou Klausovu amnestii. Vlastně z 10 pochybností nebyla vyvrácena zdejšímu klausoidy ani jediná.
Blbý lid chce být klamán, neptá se a odpovědi nehledá. Jeho víra v monarchovu lásku a pravdu je neochvějná.
Lidi jako zdejší obhájci amnestie věřili neochvějně jistě i komunistům. Oni přece taky měli tu moc to udělat a basta, debata končí, jak říká slabomyslný Kajan a kajani.

Konservo, nevíte, ČÍM by asi

Konservo, nevíte, ČÍM by asi tak mohl tenhle Škrhola z Kocourkova zapřemýšlet?

Totiž tomu Jaklovi a Klausovi

Totiž tomu Jaklovi a Klausovi ty ušlechtilé pohnutky věří asi tak 10% obyvatelstva. Tak zkus přemýšlet a odpovědět aspoň na polovinu mých 10 otázek, jestli to umíš, pitomečku.

Odpověděl jsi na jednu otázku

Odpověděl jsi na jednu otázku z mnoha a ještě uboze, diletante. A přidávám 10. otázku:
Jestli vypadá Jakl raději jako blbec nebo jako prolhaný gauner. Může si vybrat a svému šéfovi taky.
Já osobně si myslím, že blbí nejsou, ale třeba mě přesvědčí.

Tys tady zastánče svobody

Tys tady zastánče svobody nedávno obhajoval policii co zabila člověka a ohrozila nevinné lidi když pronásledovali nesmyslným stylem kluka co si půjčil auto od táty a najednou ti nevadí tisíce odsouzených na svobodě, ty prasomile z Vrbna.

V USA, kde mají neskonale

V USA, kde mají neskonale lepší policii i mnohonásobně větší a lepší demokratickou tradici, což snad ani blbec nepopře, tyto případy policie řeší jinak a lépe.
Ale ty kajane to nepochopíš, tobě se to takhle líbí, když za policií zůstávají mrtvoly, jsi přece vrbenský prasomil, jak ses tu chlubil.

Opravdu zásadní a

Opravdu zásadní a principiální stanovisko. Už to ke zcela nedůležitému výročí vzniku ČR, když tu je řada důležitějších, jako vznik habsburské monarchie, ČSR, ČSSR, ČSFR nebo 2. den vánoční, Jana Husa, Metoděje s Cyrilem. Holt VŠE se nezapře!

Autor se nejmenuje

Autor se nejmenuje protiproud, ale napal to Jakl. Vyroci vzniku CR je dostatecne vyroci.
Ale kdo chce psa bit....

Je to přesně naopak: Když se

Je to přesně naopak: Když se projeví laskavost k lidu při nástupu do funkce, má to nádech vypočítavosti, aby byl u lidí populárný po dobu funkce. Klaus ukázal, že nic takového nepotřebuje, ale přitom chápe důležitost amnestie, takže tu možnost využil přes značnou skepsi. Prostě na závěr ukázal, že není takový technokratický suchar, jako by se mohlo zdát, ale něco mu říká i slovo "lidskost".

Skutečně - nárust popularity

Skutečně - nárust popularity spolehlivě potvrzuje Váš názor.

Spousta lidí neuneslo tlak

Spousta lidí neuneslo tlak médií, ale časem u většiny z nich převládne vlastní rozum.

Hihihi..... každá pitomost se

Hihihi..... každá pitomost se hodí, že ?

Co je na tom zasadniho

Co je na tom zasadniho ???
Jestli pri nastupu nebo odchodu je uplne fuk, a oslavy vzniku davno neexitujiciho statniho utvaru povazuju za absurdnejsi a pokrytectejsi nez oslavyvy vzniku CR (nebo jeste lip 17. Listopadu). Ale to je fuk, prezident muze vyhlasit amnestii kdykoliv, to je uplne podruzne.

___________________________________________________________________________________