Obrat? Zákaz kouření v restauracích podporuje jen 28 % obyvatel ČR!
Aleš Rod

Boj proti svobodě volby, podporovaný nesmyslnými a vágními argumenty, nabírá na obrátkách. Pocit Ministerstva zdravotnictví České republiky, že by nám – daňovým poplatníkům – mělo být s blížícími se volbami o zas trochu víc užitečné, je tím nejhorším, co se nám mohlo stát. V souvislosti se zákonem je hojně citován průzkum agentury Ipsos. Její materiál lze označit za cokoliv, jen ne za objektivní analýzu… Viz provokativní titulek tohoto článku, který vychází ze stejných dat jako závěry výzkumné zprávy Ipsos.

 

Příkazy majitelům restaurací, co mohou ve svém podniku dovolit a co ne (kouření), šikanování majitelů restaurací za to, že si rodiče nedokážou ohlídat vlastní nezletilé ratolesti a umožňují jim trávit volný čas v hospodách, absurdní cenová regulace... To je ve zkratce návrh zákona o ochraně před škodami působenými návykovými látkami, který se po vnějším připomínkovém řízení dostane v červnu letošního roku na stůl vládě. Pokud vše půjde „hladce“ a resort spravovaný TOPkou normu protlačí, vejde v účinnost od ledna 2014.

Nebudu se znovu (po kolikáté už?) pouštět do vysvětlování, jak je to skutečně s právy kuřáků, nekuřáků, majitelů restaurací a legitimitou státních zásahů v tak zvaném veřejném zájmu. Jen bych opakoval to, co skvěle vyložili moji kolegové v TÉTO STUDII. Nebudu se věnovat ani naivitě (mírně řečeno) přesvědčení, že milionové pokuty pro majitele restaurací ochrání nezletilce před alkoholem (pokud vás zajímá, vysvětlení je ZDE). Zaměřím se na jinou věc – materiál, kterým se autoři a podporovatelé zákona zaklínají.

Průzkum

Dle zastánců zákazu kouření v restauracích je tato regulace v zájmu veřejnosti. Veřejnost zákaz chce, my (politici) to musíme udělat. 78 % obyvatel je proti kouření v restauracích. Atd. Toť argumentace, jejíž základ má společného jmenovatele – výsledky průzkumu agentury Ipsos z května roku 2012.

Doporučil bych všem, aby si přečetli více než nadpis výzkumné zprávy, případně více než výtah zaslaný do tiskových agentur. Ideálně celý materiál! Jakmile totiž někdo někde argumentuje objektivním průzkumem veřejného mínění, měli bychom být stejně ostražití jako senior, když ve schránce nalezne pozvánku na prezentaci spotřebního zboží s obědem zdarma a zabijačkovou výslužkou návdavkem! Přesně toto je ten případ.

Vzorek dat

Autoři by se nemohli živit psaním detektivek: Od prvního řádku materiálu Ipsos je totiž jasné, kdo je vrah.

Průzkum agentury Ipsos, cit.: „byl proveden na nezvykle velkém počtu 8488 respondentů, a je proto mimořádně reprezentativní pro populaci ČR“. Odvážné konstatování hned v prvním odstavci. Vzorek dat je vždy menší než populace, to je samozřejmé, nicméně je nutné si uvědomit omezení v aplikaci výsledků vzorku na celou populaci. Ač větší než u jiných anket, i v tomto případě vzorek dat činí méně než jednu desetinu procenta obyvatel České republiky. Jak byl vybírán? Kdo jej tvořil? Jak si představit osobní dotazování pracovníky agentury? Byli oslovováni lidé na ulici? Podle jakého klíče? A kde? V poledne v parku u dětského hřiště? Večer v centru města před diskotékou? Jaké procento vzorku je z jakého regionu ČR? Nevíme. Pod větou „Výzkum byl plně reprezentativní pro populaci ČR starší 18 let.“ si lze totiž představit cokoliv.

Věda jménem statistika je možná nuda, ale nabízí vyčerpávající způsob, jak určit spolehlivost měření užitím náhodných vzorků. Jakoukoliv zmínku o rizicích interpretace v textu postrádám.

Klíčová otázka č. 1 - „Vadí Vám kouření v hospodě, restauraci, kavárně a baru?“

To se ukáže jako klíčová věc při hodnocení otázky „Vadí Vám kouření v hospodě, restauraci, kavárně a baru?“, která je alfou a omegou celého průzkumu. Závěr vypadá neprůstřelně: „Více než polovině Čechů vadí kouření v restauraci“ vyplývá z výsledků. Jenže…

Ona polovina je tvořena součtem odpovědi VELMI VADÍ (29 % respondentů) a SPÍŠE VADÍ (23 % respondentů). Pokud by průzkum zpracovával jiný autor, napsal by třeba „Bomba: Navzdory mediálnímu tažení kouření v restauracích nevadí téměř polovině populace“ nebo „Jsme liberální společnost, kouření v restauracích velmi vadí jen necelé třetině obyvatel“. Pokud by průzkum interpretoval objektivní autor, napsal by k výsledkům následující: VELMI VADÍ 29 %, SPÍŠE VADÍ 23 %, SPÍŠE NEVADÍ 22 %, VŮBEC NEVADÍ 25 %. Nic víc, nic míň.

Mimochodem, počítáte správně. Ona „více než polovina“ činí přesně 52 %. Zbytek logicky činí 48 %. Rozdíl pouhé čtyři procentní body. Kdyby průměrný student prvního semestru vysokoškolské statistiky dostal u zkoušky otázku, zda by na následujícím výsledku průzkumu postavil tak dramatickou legislativní změnu, asi by se „obtížnosti“ otázky zasmál – jeho interpretace, a tudíž i odpověď, by byla správná; diametrálně odlišná od odpovědi autorů výzkumné zprávy Ipsos.

Klíčová otázka č. 2 – „Vyjádřete svůj postoj k zákazu kouření v restauracích?“

Další zajímavost, která se objevila v agenturní zprávě, a tudíž ji bez ověření převzala všechna česká média (čest případným výjimkám, o kterých nevím), je následující tvrzení: „78 % lidí je pro zákaz kouření v restauracích“. Jasné a výstižné, lidi mají rádi zkratku. Otázka zněla také jednoduše: Vyjádřete svůj postoj k zákazu kouření v restauracích? Jenže… Je zde opět několik nejasností.

První je ta, že zatímco v předchozí otázce se autoři ptali na hospody, restaurace, kavárny a bary, v této otázce se z mně neznámého důvodu ptají pouze na restaurace. Pokud by se i v druhé otázce ptali na všechny typy zařízení (Vyjádřete svůj postoj k zákazu kouření v restauracích a HOSPODÁCH a BARECH a KAVÁRNÁCH), výsledky plynoucí z odpovědí by mohly být jiné. Zákaz kouřené v restauraci? Ok. Zákaz kouření v restauraci, hospodě, baru a kavárně? V restauraci ok, ale proč v baru nebo kavárně? Ač nekuřák, cítím mezi typy zařízení dramatický rozdíl. Co vy?

Ještě horší je pohled na data, tj. skutečné odpovědi na otázku: ROZHODNĚ BYCH TO (zákaz) UVÍTAL/A  28 %; SPÍŠE BYCH TO UVÍTAL/A 51 %, SPÍŠE BYCH TO NEUVÍTAL/A 10 %; ROZHODNĚ BYCH BYL/A PROTI 12 %. Ano, čtete správně… Oněch 78 % je opět tvořeno součtem rozhodných a rozhodnutých kritiků, kterých je však jen 28 procent, a pak „měkkými“ odpověďmi respondentů ze středu škály (spíše ano), těch je 51 procent.

Tak tvrdý závěr NIKDY nelze stavět na 51 procentech odpovědí tzv. měkkého středu (tedy neutrálnější odpovědi "spíše ano" nebo "spíše ne"). Jistě, je pochopitelné, že titulek „Zákaz kouření v restauracích rozhodně podporuje jen něco málo přes čtvrtinu obyvatel ČR“ není tak sexy…

Absurdity…

Podobnou analýzu napravující naprosté selhání při práci s daty, které lze familiérně označit jako „přání otcem myšlenky“, bychom mohli dělat u každé otázky průzkumu. A byla by to zábava. Všeho moc škodí, proto vybírám „pouze“ absurdní pasáže z kategorie „ČEHO SE VYVAROVAT, CHCETE-LI PŮSOBIT OBJEKTIVNĚ“. Bez důkazů a ověřitelných výpočtů se jedná o pouhá kouzla a čáry se slovy, která mají nepozornému čtenáři vnuknout myšlenku autorů:

  • „Velmi působivým dodatečným zjištěním pro všechny, kteří chtějí být úspěšní, je skutečnost, že ve skupinách s nejvyššími příjmy – mezi vrcholovými manažery, řediteli a vysokoškolsky vzdělanými odborníky je jen velmi malé procento kuřáků (cca 6 %).“

 

  • „61 % Čechů se domnívá, že kuřáci omezují svobodu nekuřáků, opět se tak vyjádřilo více žen než mužů. Nekuřáci tolerují kouření jen ze zvyku a také proto, že jim nic jiného nezbývá.

 

  • „Po započtení výrazného nárůstu návštěv restaurací u nekuřáků v případě zavedení zákazu kouření a analýzou důležitosti motivátorů pro návštěvu restaurací pro kuřáky, kde kouření je zcela okrajové a doplňkové, jsme došli k predikci, že po zavedení zákazu kouření lze očekávat 3–6% nárůst návštěv v restauracích.“

 

  • „I u nás lze po zavedení zákazu kouření očekávat v prvních zhruba třech měsících drobný, zhruba tříprocentní pokles tržeb v restauracích, kavárnách a barech, který bude velmi brzy vystřídán růstem tržeb. Tento jev bude způsoben dočasným odlivem kuřáků, a také nekuřákům bude nějakou dobu trvat, než si zvyknou, že se v restauracích nekouří.“

 

  • Dobrou zprávou pro majitele restaurací, kaváren a barů je, že mohou počítat s nárůstem obratů. Pro celý trh restaurací by zákaz kouření mohl v tržbách přinést až 6 miliard Kč. Tyto propočty vycházejí z údajů Českého statistického úřadu. Je pravděpodobné, že tato částka bude vyšší, protože v tomto segmentu je i velké množství nepřiznaných příjmů.“

 

  • "Česká republika je v podstatě již jednou z posledních zemí v Evropě, která nemá omezeno kouření v restauracích. Zákaz kouření v restauracích nepřekvapí v zemích jako je Anglie, Francie nebo Německo, ale je nutné upozornit, že je běžný také v zemích, jako je Řecko nebo Turecko." Poznámka: Řecko má také skvělé atributy fiskální politiky, je to dobrý vzor.

 

ZÁVĚR

Často bývá kritizováno, že návrhy tuzemských zákonodárců nejsou podložené tvrdými daty. Že jsou výsledkem práce lobbyistických skupin, nebo jsou, chcete-li, vycucané z prstu. Pokud ovšem mají být jako podpůrné materiály používány studie, analýzy a průzkumy stejné kvality, jako je výše uvedená, bude snad lepší, když se zákonodárci opět při tvorbě a přijímání zákonů spolehnou na svůj vlastní úsudek. Horší to být nemůže…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámka autora:

Opakovaně jsem byl dotazován, proč neustále kritizuji návrh zákona o ochraně před škodami působenými návykovými látkami a zda jsem placen tabákovou lobby? vysvětlení svého postoje proto uvádím rovnou zde:

S tabákovou firmou nespolupracuji já ani Liberální institut; finanční ani jiný příspěvek jsem od žádné takové firmy nedostal. Své názory utvářím a články píši ze svého přesvědčení, založeném na klasických hodnotách „free to choose“, „Laissez faire, laissez passer“ a „rule of law“; nikoliv účelově za peníze.

Nejde mi o prosazování kouření nebo užívání alkoholu jako bohulibých aktivit. Nechci zlevňovat cigarety ani alkohol, nechci ospravedlňovat jejich konzumaci, nechci je rozdávat dětem, abych zvýšil obrat tabákových nebo alkoholových producentů. Nevím, jestli zákaz kouření v restauracích bude pro tabákové firmy prodělečný (bude se kouřit méně?), nebo výdělečný (když už jde někdo na cigaretu, vykouří dvě cigarety místo jedné?), a – upřímně – ani mě to nezajímá. Kouření i pití alkoholu má samozřejmě negativní důsledky na lidské zdraví. Normální je nekouřit a nepít alkohol. To ví každý, i já.

Mně vadí úplně jiná věc. A sice že si úředníci a politici plodící byrokratickou šikanu bohorovně myslí, že dokážou svými zákazy a příkazy "přebít" užitkové funkce jednotlivců. To není a nikdy nebude možné! S užitky plynoucími z uspokojování potřeb, chtíčů a chutí jednotlivých obyvatel nemůžete hrát legislativní válku. Nebo můžete, ale vždy pro vás skončí fiaskem. Třeba tak, že se tito jednotlivci budou přesouvat mimo restaurace (parky, domácnosti...), nebo přímo do šedé ekonomiky, v níž dochází k daňovým únikům a spotřebě neregulovaných (nekvalitních) statků (pančovaný alkohol, pašované cigarety, atd.). Platí jednoduchá rovnice: Čím více příkazů a zákazů, tím větší motivace pro obě strany trhu přesouvat se mimo zorné pole regulátora. Z pohledu ekonomie jde naprosto racionální a přirozené chování.

Konzervo, chtěl bych se Vám

Konzervo, chtěl bych se Vám omluvit. Na tzv. gruit, tedy pivo z psychotropních bylin, měla patent katolická církev. Protestanti a rodící se buržoazie po dlouhých bojích prosadili jako jediný zdroj hořkosti chmel.

Chmel má oproti těm jiným bylinám vlastnost uspávající. Co se týče tradičních bylin, ze kterých se v dávných dobách vařilo pivo, no, to je na jinou diskusi.

Neměla jsem výhrady ani k

Neměla jsem výhrady ani k jedné skupině.Manžel je kuřák a kouř v bytě smrdí. Protože ho nepředělám, smířila jsem se tím. Cca 4 měsíce jsem těžce alergická na kuřáky. Z domu jsme se přestěhovali do bytu. Ve vedlejším byte bydlí muilitantní nekuřák.Asi po třech dnech po přestěhování nám zazvonil u bytu a sdělil nám,že kouř z našeho bytu je cítit na chodbu. Za měsíc otravoval pětkrát. Postupně jsme obložili venkovní dveře gumovým těsněním, koupili silnou čističku vzduchu, zalepili všechny větrací otvory, průchody , otvory kolem trubek topení, Máme neustále otevřená okna. A teď čekám. Ještě jednou zazvoní a pošlu debila do prdele.Takže mi neco povídejte o ohledech a soužití.

Vám chybí bohužel všechno

Vám chybí bohužel všechno potřebné k hodnocení všech společenských dějů apolitického vývoje, co Vám, opět bohužel, nechybí, jsou nebetyčné disproporce mezi hloupým plkáním o liberalismu, pravicovosti, Hayekovi, SŘLI, socialistické EU a skutečnými postoji a názory, které se občas nechtěně , jako je protěžování státního dirigismu ničícím soukromou iniciativu a svobodu podnikání ve službách, projeví. Stejně jako z Bruselu, tlučhubo a žvanile vrbenský, stále dokola omílající tu ohranou nekonkrétní mantru.

Kajane, ty dokážeš

Kajane, ty dokážeš jednoduchou věc tak zamotat, že ti to připadá bůhvíjak složité.
Kdybys byl zubař, tahal bys zub přes prdel. Jsi idiot.

Ve vašem případě je úplně

Ve vašem případě je úplně jedno, o který konec těla jde.

Legalizujte všechny přírodní

Legalizujte všechny přírodní drogy, jejich zákaz je celosvětový trend, který rozpoutala katolická církev.

Souhlas, to je to nejhorší

Souhlas, to je to nejhorší nebezpečí. Parta, hecování, atd... Ale drogu jde sehnat jednoduše, navíc má sladkou příchuť zakázaného ovoce.

1/ Kuřáci smrdí. 2/ Kdo smrdí

1/ Kuřáci smrdí.
2/ Kdo smrdí je prase.
==> kuřáci jsou prasata

Taková bezohledná spodina to je, ti kuřáci, bude jen dobře, když ke viditelná pazoura zákona profackuje a na veřejných místech jim to cigáro zarazí to té jejich smradlavé tlamy.

A autor lže, když píše 28%. Lže jako smradlavý kuřák.

hlupáku milsi, ani jste to

hlupáku milsi, ani jste to nemusel podepsat, a našinec hned ví, co to psalo za vola......
Od pradávna platí, že chlap má být velký, chlupatý ....a má smrdět!!!

Tak se běžte osprchnout a napudrovat....ať ráno voníte,...... vy trdlo, malé, plešaté, neduživé.....

Jelito petrofe, podle vašeho

Jelito petrofe, podle vašeho "zajímavého" názoru
Od pradávna platí, že chlap má být velký, chlupatý ....a má smrdět!!!
soudím, že jste velký (vůl), zarostlý chlupama a značně smrdíte. Zajisté vám také smrdí nohy a páchne z úst. Co na to vaše manželka? Pokud teda nějakou máte .....

hlupáku milsi, nečekal jsem,

hlupáku milsi, nečekal jsem, že překročíte svůj stín a pochopíte, že tím výrazem smrdět, je myšlena taková ta typická chlapská vůně, která zůstává v košilích a oblecích ve skříni, a většině ženskejch, se z ní zatočí hlava...!!!!
Jenže tu ale získáte jen, když pravidelně, alespoň 1x týdně chodíte do hospody.....
To nemá s klasickou čistotou, frekvencí sprchávání, či deodoranty, nic společného.

Pokud ani toto nechápete, pak jste čistoučká a navoněná bukvice.......

Milá katko, když souhlasíte s

Milá katko, když souhlasíte s tím pitomou petrofem, jakpak je to u vás doma? Váš partner také smrdí? Jestli si v tom smradu libujete, pak jste nepochybně úchyl.

Přestože se sprchují jsou

Přestože se sprchují jsou vzrušující, mankote...

Ale to jste trochu odbočila,

Ale to jste trochu odbočila, teda spíše hodně odklonila. Já původně psal o smradu z tabákového kouře.

To Vám rád věřím, když o sebe

To Vám rád věřím, když o sebe pečoval, tak mohl i vonět.

A teď si to porovnejte s tím, jak jste reagovala výše a souhlasila s petrofem. Nemáte v tom trošičku hokej? :-)

Nechci nic, to jste si

Nechci nic, to jste si nevšimla? Sama jste souhlasila s petrofem, že chlap má smrdět. K tomu není co dodat.

Jste šmrncovní, Katko ;-)

Jste šmrncovní, Katko ;-)

je až legrační, jak se

je až legrační, jak se někteří (rádo-by) pravičáci dovolávají všemožných práv, které jsou ale, ze své podstaty nenárokové a nevymahatelné!!! Stále slýcháme, že máme právo na bydlení, na práci, na lékařskou péči, na čistý vzduch, na důstojný život.......atd.atd.atd.
Zaráží to pak především u Kajana......
Mnozí si pak pletou údajná práva, se slovem svoboda....??? Vždyť přece ty dva významy spolu vůbec nesouvisí, dokonce bych řekl, že si odporují.....!!!

Takže naprostou pravdu má pan Gardnes, když tvrdí, že kouření v hospodách by mělo být vyhradně věcí majitelů a pak samozřejmě těch přítomných lidí.....ti kteří s jedním, či druhým rozhodnutím nesouhlasí ( tedy zda je kuřácká, či ne ), nechť laskavě odejdou.

PS. ...navíc, pokud je restaurace dobře odvětraná, tak nekuřák, sedící v jednom rohu ani neucítí, když se v druhém rohu kouří!!!......a teď si jdu zapálit......

Kdyby ty účelové blafy

Kdyby ty účelové blafy militantních odpůrců kouření v soukromých objektech milý petrofe se selským rozumem nebyly k pláči, dalo by se nad nimi mávnout rukou.
Řada zdejších borců patrně ve snaze exhibovat a ze snobárny ve společenském životě přelouskala pár filozofických a politologických prací ( Milostivá, co říkáte na na Blackwellovu encyklopedii?), aniž by vše daly do praktických souvislostí, což pak některé vede k nálepkování druhých jako etatisty, národní socialisty, kolektivisty ap.a sebe jako individualistu a liberála, ačkoliv jejich názory jsou přesně opačné než si přidělují. Individualista a liberál hledá cestu, jak uspokojit obě strany sporu a ten který s plnou hubou pouček sekernicky "zdůrazňuje roli státu při řešení společenských a hospodářských problémů..." je typickým etatistou,(Třeba Wikipedie).
Jistý hejkal z Vrbna mnohokrát denně do omrzení odkazuje na Hayeka či SŘLI, ale skutečný Hayek by tomuto znárodňovači, etatistovi, kolektivistovi, který chce, aby stát diktoval podmínky pro soukromé podnikatele dal akorát pár facek.

Nepisete sice urcite o mne,

Nepisete sice urcite o mne, nejsem ani liberal ani militantni odpurce, natoz koureni v souromych prostorach, bavime se o prostorach definovanych jako verejne. V soukromi at si kazdy dela co chce. A specialni problem pak jsou zarizeni soukrome vlastnena ale samotnym vlastnikem definovana jako verejna, prip. verejne stravovaci, a tam by melo jit podle nen o definici, pokud si ji majitel definuje jako "kurarnu", pak je to jeho vec.

Jinak slovo etatista (s nimz se koukam rozthl pytel) jsem na rozdil od vas v zivote nepouzil, a argumentuju selskym rozumem, ne tim co milostiva vycetla v encykopedii nebo politologickem cancu a dokonce ani nemavam lekarskymi dobrozdanimi o (ne)skodlivosti koureni, naopak, rikam ze to neni pro nasi diskuzi to zasadni, to at si kazdy rozhodne podle sveho uvazeni, ze zasadni je vyuzivani sve svobody tak, abych neobtezoval druhe. No a pokud v sobe takovy vnitrni kompas nemas, tak holt te slusnemu chovani musi donutiti chte nechte zakaz. To plati pro vsechny lidi, kteri si uzurpuji vetsi "prava" nez jim nalezi.

A k predrecnikovi a tomu udajnemu mavani pravy vseho druhi: Pofidernim pravem kourit ve spolecnosti lidi kterym je to neprijemne mavaji nekteri kuraci. Zadne takove pravo ale neexistuje.

Bavíme se o obecném zákazu

Bavíme se o obecném zákazu kouření zákonem ve všech restauračních, hospodských zařízení, vesměs provozovaných soukromým podnikatelem. Vás jsem vážený konservo neměl na mysli, protože ze sebe neděláte něco jiného, než jste, tedy konservativcem. Nechápu ani nadsazenou netoleranci některých, kdy třeba nekuřákovi U muzea vadí cigareta zapálená na Můstku a přitom mu nevadí dlouhodobý zápach vycházejíci ze stanice metra do ulice Na Příkopě nebo celkové klíma daleko více naplněné škodlivými exhaláty. O extrému, který používáte, foukání kouře do obličeje, není pochopitelně řeč, v tomto směru jde o nevychované militantní kuřáky.

To do obliceje muzete brat i

To do obliceje muzete brat i obrazne, ne tak, ze vam to schvalne do nej zblizka fouka, staci ze sedi vedle.

jestli to smrdi vic na Mustku nebo Prikopech netusim, a ani nevim proc to tam smrdi, nejsu Prazak,, ale rozlisoval bych mezi tim co zmenit nemuzu (nebo jen tezce) a tim co zmenit muzu sam. A ne ze reknu, no kdyz to smrdi na Prikopech, tak to si jeste muzu narvat plice dalsim zbytecnym kourem a smradem.

tak to se vám pane Janyško

tak to se vám pane Janyško povedlo.....!!!
Právo soukromé, souhlasím, ale nechápu, proč se toho tedy, v případě majitelů restaurací, nedržíte...???

PS. ..Jinak ta vaše "hluboká" myšlenka ze 17,15......že jediná svoboda, je ta, která je daná zákonem.....(sic) ..........to jste si dělal srandu, nebo je to s vámi horší, než to z té věty vypadá....???

Egoisté (nikoliv liberální

Egoisté (nikoliv liberální individualisté), jež nerespektují jiné a kolektivisté, u kterých je nerespektování jiných atavismem kmenové společnosti...

Kajane, také v tom mám bordel

Kajane, také v tom mám bordel jako petrof?

Vidím to stejně jako Kajan a

Vidím to stejně jako Kajan a zároveň by mi nevadila legalizace veškerých drog, i těch tvrdých.

Ať si každý dospělý člověk dělá, co chce, pokud tím neohrožuje ostatní.

S úplnou legalizací všech

S úplnou legalizací všech drog naprostý souhlas. Jenomže to by drogové mafie přišly o své zisky - legalizaci nedovolí.

To znamená jako etatista,

To znamená jako etatista, národní socialista, kolektivista, beranovec a hlavně bolševik upírající právo každého na svobodné podnikání ve vlastním objektu.

Ani nevadí následkem drog ty

Ani nevadí následkem drog ty smrtelné auto a jiné nehody, vraždy v nepříčetnosti, rodinné tragedie, ale kouření v kuřácké hospodě etatistům a kolektivistům vadí nade vše.
Podivný to liberál!

Když jsem několikrát

Když jsem několikrát diskutoval s přáteli problematiku drog, byl většinou největší rozpor v tom, jestli by po legalizaci stoupl počet uživatelů nebo nikoliv. Zastánci zákazu soudí, že by do toho spadlo spousta mladých. Já myslím, že ne. Myslím, že by do toho spadli přesně ti lidé, kteří do toho spadli i nyní. Možná méně - protože kdyby se dala droga koupit za skutečnou cenu legálně v drogerii, nic by nenutilo mafiánské dealery budovat si odbytiště. Protože by prostě nemohli své zboží prodat.

Jsem přesvědčen, že na nelegálnosti drog mají největší zájem drogové mafie. Povedlo se jim vybudovat takovou atmosféru, že je skoro nemožné navrhnout legalizaci drog skutečně.

No a proto, že má jisté procento populace problémy s drogami, mají to zakázané všichni. A lidé, kterým pomáhá konopí se zdravotními neduhy, nesmí pěstovat sami nebo kupovat levně od souseda, musí zadraho kupovat od farmaceutických firem.

V celé drogové problematice cítím hnus - hájí zájmy drogových bossů a farmaceutických firem. Nevím, jestli ty zákony vznikly na zakázku anebo se jenom zákonodárci nechali šikovnými manipulátory zblbnou, ku prospěchu lidí a svobodě to ale není.

Legalizací drog by se ušetřila spousta peněz za represe. A tyto peníze by byly účelněji vynaloženy v prevenci.

Katolická církev

Katolická církev (kolektivisté), vždy vedla boj proti přírodním drogám, tedy kupodivu kromě alkoholu, vína, no a postupně se k ní spojili nejrůznější etatičtí bojovníci z USA a EU...

Aha, takze kdyz nekdo hlasa

Aha, takze kdyz nekdo hlasa jedinecnost a jedinecnou hodnotu kazdeho lidskeho jedince a osobni zodpovednost kazdeho jedince pred Bohem, tak je kolektivista ? Jeste neco nam povezte...

A nejaky katolicky vynos ohledne boje proti prirodnim (proc zrovna prirodnim, proti umelym ne?) drogam by po ruce nebyl ?

To všechno je s ilegálními

To všechno je s ilegálními drogami taky, navíc ještě hospodářská kriminalita, protože drogy se v důsledku ilegality prodávají předražené a smažky si na ně musí nakrást.

Nikoliv, jsem zastáncem toho,

Nikoliv, jsem zastáncem toho, že moje svoboda končí tam, kde ohrožuje svobodu jiného občana.

Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany, či církevní organizace a podobně, nejsem ani "beranovcem" a ani jiným stádně-kolektivistickým typem.

Kuřárny opia, pane Gardnesi,

Kuřárny opia, pane Gardnesi, či kuřárny tabáku, hašiše, nebo marihuany a podobně, by mi nevadily.

Cely problem koureni v

Cely problem koureni v restauracich a debaty o jeho skodlivosti atd je v podstate problemem nevyjasneneho vlastnictvi. Je-li uznavano vlastnictvi jako nedotknutelne, pak je cela debata bezpredmetna. Protoze si ale mnoho lidi mysli, ze vlastnictvi restaurace je dotknutelne, pak neni divu, ze jsou pro zakaz koureni. jenze podobny zakaz, opatreni v podstate s nenulovymi naklady ma samozrejme skryte vydaje, takze nemusi byt nutne pozitivni.

Ja jsem zastance toho, ze vlastnictvi restaurace je nedotknutelne a tudiz stat ani nikdo jiny nema co do toho, zda se tam kouri ci nikoliv, kecat. Je uplne jedno, ze to skodi (otazka je jak) nekurakum a detem, to je zodpovednost nekuraku a rodicu tech deti.

Nezuzoval bych cely problem

Nezuzoval bych cely problem koureni jen na restaurace.

Podle me by melo obecne platit, ze clovek by mel kourit jen tam, kde nikoho neobtezuje, tzn. bud doma nebo nekde osamote, nebo nekde na volnem prostranstvi, a nebo pokud mu to lide nachazejici se v bezprostredni blizkosti dovoli nebo v zarizenich deklarovanych jako "kurarny" (kde by se nemusel nikoho dovolovat). To by mela byt samozrejmost vyplyvajici z uplnych zakladu slusneho chovani a ohleduplnosti. Pokud to pro mnohe kuraky nevyplyva, pak necht pro tyto hovadka plati zakaz.

U soukromych provozoven by pak proste zalezelo na jejich definici majitelem, jestli chteji byt definovany jako "kurarny", kuracke hospody, bary, kluby, a co ja vim co, a nebo jestli je jeich majitel definuje jako svym zpusobem verejna stravovaci zazrizeni (zni to blbe, ale snad je jasne co je tim mysleno) kde by pak platila pravidla z druheho odstavce.

Vlastnictvi za nedotknutelne povazuju.

Takze shrnuti:
Ve svych soukromych prostorech at si vlastnik dela co chce a nikdo se ho dotykat nebude. Pokud se ale sam rozhodne, ze cast svych soukromych prostor deklaruje (pro vymezeny cas) jako prostory verejne (nikdo ho k tomu nenuti), pak musi respektovat pravdila pro takovy prostor platna (viz vyse), podobne jako v tom pripade musi respektovat dalsi pravidla, napriklad o hygiene, a nemuze se vymlouvat na to, ze mu to zvysuje naklady Samozrejme muze sve prostory ale deklarovat i jinak a specilane, treba jako kurarny, a pak at mu tam zadny clovek neleze si stezovat ze tam lidi huli. Snad je to vysvetleno jasne.

Také bolševik a zuřivý

Také bolševik a zuřivý odpůrce filozofa a ekonoma F.A. Hayeka, který prosazuje likvidaci soukromého majetku a podnikání.

Pane Gardnesi, základní

Pane Gardnesi, základní axiomem liberála je podle mne skutečnost, že svoboda končí tam, kde ohrožuje někoho jiného.

Kdo koho vážený M. ohrožuje v

Kdo koho vážený M. ohrožuje v hospodě, která je z rozhodnutí majitele(!!!) kuřácká, když nekuřák, pokud nechce pobývat v kuřácké hospodě může navštívit nekuřáckou hospodu, kterou tak označil jiný majitel resp. vyhrazenou místnost pro nekuřáky. Vždyť je to tak jasné, pokud ovšem parta nekuřáků si z kaprice vymýšlí pseudoproblémy, místo aby umožnila spokojený pobyt s přáteli v hospodě u dobrého pivka všem. Nekuřáků je sice ve společnosti cca 2/3, ale kuřáků v hospodách je přinejmenším také 2/3. Alespoň tak soudím, že hospody, které zakázaly kouření začaly mít ekonomické potíže. Také nekouřím a právě jako liberál nechci dělat nikomu potíže podle hesla, když už se mě problém netýká, ať nekouří nikdo nikde. Je to takový přehnaný středověký hon na čarodějnice.
Velice rád používáte nálepky a právě nic více se nehodí na etatisty, socialisty, kolektivisty, jako zasahovat do práv soukromého podnikání ve vlastním objektu

Myslím si, pane Gardnesi, že

Myslím si, pane Gardnesi, že problém nejen u nás v EU, ale i v USA a tak nastává s tzv. "veřejným prostranstvím", což jsou prostory, které jsou přístupné každému bez omezení.

Velmi oceňuji, když se nekouří v restauracích u jídla. Co se týče barů a putyk, nevadilo by mi to, prostě bych je nenavštěvoval, stejně jako kuřárny opia, hašiše a a podobně...

Jinak souhlas, jedná se o dlouhý a přehnaný hon na čarodějnice (přírodní drogy). Začala to katolická církev, když tuším v šestnáctém století v Evropě zakázala vaření piva z bylin a "uzákonila" jako jediný zdroj hořkosti chmel, nebo když likvidovala tradiční šamanské kulty v Jižní Americe a podobně...

Takhle blbou osobni reakci

Takhle blbou osobni reakci jsem presne cekal. Je to nepodstatne a nebudu na to odpovidat.

Bravo sp! Konečně jasně

Bravo sp! Konečně jasně pravicový postoj, na tomhle pravicovém webu. ////

Je snaha omezit i kouření

Je snaha omezit i kouření elektronických cigeret a pravděpodobně k němu dojde. Naprosto nezávadných, často naopak různě voňavých.
Z toho vyplývá, že ta zdánlivě bohulibá snaha je nebetyčná buzerace bytostných blbů a je logické a očekávatelné, že se na té frontě protikuřáckých bojovníků objevují jména největších blbů české politiky jako je neochvějný klausofil Boris Šťastný nebo náš starý známý klausofil Kajan, který spí s prasaty. Ta mu na rozdíl od kuřáků či psů nesmrdí.
Však na vás, počišťovači, taky dojde, to je totiž proces postupující debility, například Kajanovy kecy jsou toxičtější než nikotin a proto musí být také brzo zakázány.

Jste trdlo. Plácáte neustále

Jste trdlo. Plácáte neustále o něčem, o čem nic nevíte.

A což pak největší blbové

A což pak největší blbové italské politiky.... fašistický trotle....

Co to zase žvaníš, svobodu

Co to zase žvaníš, svobodu garantovanou zákonem jsme měli i za bolševiků a byla nám kompletně na hovso, ty strašlivé hovado tupé.

Hlupáku...... bolševici

Hlupáku...... bolševici garantovali vše, dokonce i právo ( spíše povinnost ) pracovat, ale o svobodě ani slovo.....

Zákonem garantované není de

Zákonem garantované není de facto nic, natož svoboda. Naše české superblbé zákony na všechno vám garantují leda to, že jsou špatně provázané, vzájemně si odporují, tři právníci čtyři názory, co znamená ten Kajanův žvást "zákonem garantovaná svoboda" konkrétně pro vás?
A o bolševické svobodě taky kecáš, dodnes je bolševická Kuba Ostrovem svobody s věznicemi plnými politických vězňů. Svoboda je poznaná nutnost, tak se vypořádal Marx se svobodou, byls nejsvobodnější, když poslouchals. To je jako když kajan mluví o 3 velkých negativech - svobodě, spravedlnosti a míru. Strašlivě blbé žvásty kterým ani sám nerozumí.

Svoboda je přirozenost,

Svoboda je přirozenost, hlupáku...... ale to byste o tom musel něco vědět......... a zákonná garance jen tuto přirozenost má potvrzovat a bedlivě ji chránit. A o čem hovoří Kajan, víte hovno, a opět vám zdůrazňuji, netykejte mi, to si zkoušejte na své kamarády, já jím rozhodně nejsem......

___________________________________________________________________________________