ODS po Kongresu: „Čím začít?“
Tomáš Haas

Tomáš Haas pro Virtually

 


Profesor Fiala vydal na začátku roku dokument, který nazval „Sedm kroků k obnovení ODS“. Význam dokumentu daleko přesahuje jeho délku. Petr Fiala v něm stanoví cíle ODS a podává nástin budoucího jejíh  budoucího směřování.


1. Stanovit politické cíle
2. Posílit akceschopnost strany
3. Aktivizovat a motivovat členy
4. Prokázat kompetence
5. Připravit strategie
6. Být otevření a naslouchající
7. Být důvěryhodní a mít sebedůvěru

Předseda ODS zároveň vyzývá k aktivizaci členské základny a k diskusi na všech úrovních ODS.


Tento můj příspěvek se týká šestého a sedmého kroku dokumentu Petra Fialy. Začínám od konce jen zdánlivě, ve skutečnosti, myslím si, nelze postupovat jinak.
Základním předpokladem pro to, aby se všech sedm cílů ODS mohlo plnit a naplnit, jsou podle mého názoru poslední dva.


Nedají se podle mého názoru řešit ve vzájemné isolaci. Otevřenost, pozornost k voličům a jejich problémům a obavám přímo souvisí s tím, jak voliči ODS vnímají, jak vnímají změny, kterýma ODS prochází, zda věří, že je ODS ochotná a schopná pro ně pracovat, zda mohou věřit, že to co slibuje také v maximální možné míře splní a zda má ODS být tou stranou, která má jejich zájmy zastupovat.


Hlavním problémem ODS je nedůvěra voličů. Z dlouhodobého neduhu se dnes stala kritickým problémem. Zásadní příčinou je to, že ODS jej nikdy neřešila, popírala jej a když už nešel popírat, prohlašovala jej za vyřešený, za „vec minulosti“, vyřešený prostým faktem, že strana vyměnila svého předsedu a přesunula křesla nekolika vedoucích představitelů. Samozřejmě, že to nestačilo, a ODS problém prostě valila před sebou, jako větší a větší sněhovou kouli.


Problém ztracené důvěry se nedá léčit jinak, než otevřeností a upřímností. Říci občanům, že jsme o jeho příčinách vedli rozsáhlou diskuzi, že jsme si jej vysvětlili a vyřešili jej, že je věcí minulosti, prostě není pravda. I kdyby to pravda byla, nepůsobí to jak by to působit mělo. Říci, že se musíme přestat zabývat sami sebou je přesně to, co utvrdí v jejich pochybách o ODS ty, kdo jí přestali volit právě proto, že k nim nebyla upřímná a že jim neříkala pravdu. Je to totéž, co slyšeli již mnohokrát a je to proč úbytek důvěry a odliv voličů akceleruje. ODS od roku 2006 do dnes, ztratila více než milion a půl voličů. A nedůvěra rostla zrychleným tempem zejména v posledních měsících. Podívejme se na výsledky ODS ve volbách do Poslanecké sněmovny od roku 2006.

20061 892 47535,38
2010
1 057 792
20,22
2013384 1747,72


Výsledky všech mezi roky 2006 a dneškem konaných voleb, ať už senátních, nebo krajských či komunálních odpovídají tomuto trendu. Jde o trend plynulý a zrychlujícím se tempem sestupný. Nedá se ukázat na nějaký zlom, nějakou jednotlivou událost a říci: to je ten moment, kdy jsme ztratili důvěru voličů. ODS ale jednala tak, jako by žádný problém neexistoval.


Praccvidelně, po každých volbách, slyší voliči od ODS kouzelnou větu „voliči nám dali jasný signál“. Jakkoliv jasný ten signál byl, ODS těm voličům, kteří jej vyslali nenaslouchala. Během nekolika hodin byl zapomenut. Nikdy se ODS nepokusila ten signál vyhodnotit a pracovat s ním. Nikdy nechtěla připustit, že ten signál je výzvou, své neúspěchy vysvětlovala sobě i voličům jako přirozený důsledek reformní politiky a obvyklé únavy voličů uprostřed volebního období vládnoucí strany, na své koaliční partnery, jejichž chyby odnáší ODS jako největší koaliční strana.


ODS umírá na nedostatek důvěry voličů. Ano, měla by být sebevědomou stranou. Měla by se obracet k občanům a nabízet jim řešení. Měla by prosazovat pravicové myšlenky. Ale aby je mohla uplatňovat, musí pro to mít platformu. Musí mít sílu je prosazovat a musí mít odkud je prosazovat. Musí vyhrávat volby. Musí letos vyhrát v komunálních volbách všude, kde to je možné. Do voleb musí její poslanci a zastupitelé pravicové myšlenky hlásat a tam kde mohou, v těch ostrůvcích, v těch městech, městských částech a obcích, kde  ODS je v posicích ze kterých může pravicová řešení uplatňovat, je uvádět do praxe. Ale spoléhat jen na to nelze, času je málo a o důvěryhodnosti ODS se musí vést boj od počátku, doslova ode dneška. ODS musí jít za svými voliči, nesmí ignorovat žádnou příležitost ke kontaktu s nimi a musí pracovat na svém mediálním obrazu.


Jinak vše co zůstane, bude pravicová rétorika strany, které lidé nevěří.


Pravicoví voliči nevolí ODS na jen na základě toho, že je pravicovou stranou. Chtějí stranu, která bude hájit jejich zájmy a volit budou stranu o které věří, že je dokáže hájit. A stále větší část jich už nevěří, že tou stranou je ODS. Kdyby volili jen na základě pravicovosti, byl by jejich odliv směřován napravo. A největší pravicovou stranou by byli Svobodní. Lidé je ale ve velkých počtech nevolí a bývalí voliči ODS k nim nijak výrazně nepřechází. Za prvé proto, že jsou ve své rétorice příliš ortodoxní a v očích voličů příliš jednostranně orientovaní na otázky EU a jednal proto, že nevěří, že mohou svou pravicovost nějak uplatnit, že budou schopni po volbách něco ovlivnit, mnozí mají dokonce pochyby o tom, zda hlas pro Svobodné není hlasem ztraceným. ODS je dnes blízko tomu, že stejná obava nastane i u jejich potenciálních voličů, že i oni se začnou obávat, že hlas pro ODS je ztraceným hlasem, mimo jiné i pro to, že dnes už ODS není jedinou stranou pravice, TOP09 jí již jednou velký počet voličů přebrala a jsou zde i Svobodní, jediná strana napravo od ODS a jediná pravicová strana, která v letošních volbách voliče získala se stanou repektuhodnou alternativou, pokud dokáží přeměnit svůj dvojnásobný zisk přeměnit v trend,


Voliči ODS v poslední době většinou napravo neodchází. Odchází jinam a smutným faktem je, že velká část jich důvěřuje slepeným neurčitým politickým seskupením Andreje Babiše a Tomio Okamury více, než straně která je kdysi tak dobře reprezentovala a která je později tolik zklamala. Značka ODS je poškozena a prvním úkolem nového vedení ODS je napravit její pověst.


Mám-li to říci v krátkosti, ODS svou pravicovostí a svou praktickou politikou, která uplatňí pravicový program a pravicové myšlenky mohou voliče přesvědčit o tom, že jí mohou věřit a mají ji volit jen tehdy, kdy získají platformu, ze které mohou svou filosofii a hlavně svůj program  nejen hlásat, ale i uplatnit. Uplatnit jej ale mohou jen budou li k tomu mít politickou sílu. A tu nezískají, pokud jim voliči nebudou věřit.

Pes, který pronásleduje svůj vlastní ocas.


Spoléhat se na pravicový program a na dobrou pověst ODS mohlo to být reálné před několika lety, kdy ODS stále měla velkou voličskou podporu. ODS mohla svým programem a pravicovou rétorikou získávat tímto způsobem důvěru voličů. Těžko to bude fungovat nyní, kdy ODS zápasí o poslední zbytky důvěry posledního zbytku voličů. Hrozí, a to velmi reálně, že ODS zanikne dříve, než se nějaký efekt takové změny může prakticky projevit.


Ten zakletý kruh je nutno otevřít.


Proto se domnívám, že zahájit proces obnovy uzavřením diskuze a prohlášením, které voliči slyšeli již mnohokrát, o tom, že problémy ODS (každý ví, o jaké problémy jde) jsou vyřešeny a jsou věcí minulosti, nemůže mít positivní výsledek.  Volič to slyšel mnohokrát a pokud tomu kdy uvěřil, byl zklamán. Ti kdo už nevěří věřit nezačnou, a těch kteří doposdud věřili ale věřit již nebudou, bude přibývat. Navíc stále od některých vedoucích politiků ODS slyší, že ODS pokládá věc za uzavřenou i vnitřně a další diskuzi o problému nepřipustí, že se ODS musí přestat zybývat svými vnitřními problémy.


Měl by stát pravý opak. ODS by měla otevřeně říci “Ano, máme problém. Nejsme jediní kdo takový problém má, ale jsme jediní kdo jej přiznávají a kdo jej chtějí řešit. Chceme jej řešit se svou členskou základnou, chceme jej ale řešit tak, aby i naši příznivci viděli že tentokrát jej řešíme věrohodně.“


ODS musí projít změnou myšlení, musí se stát otevřenou stranou. Dosud působila jako tajný spolek, který chrání strašlivé tajemství, své vnitřní problémy. Ale tady už žádné tajemství není. Věta, že „špinavé prádlo se pere doma“ je v případě ODS komická. Hlavně proto, že to prádlo se doma nikdy nepralo a nepere. A protože jej neprala ODS, prala jej za ní media a prala je velmi nešetrně, bez ohledu na stupeň zašpinění a barvu. Prala je velmi zkresleně, nekterých problémů si nikdy nevšimla a jiné vykreslila do extrémů které se skutečností měly jen velmi málo společného se skutečností. A neprala je doma, špinavé prádlo ODS se propíralo v tisku, v rozhlase, na obrazovkách televizorů a v každé hodpodě.


ODS se ani nesnažila svůj zkreslený mediální obraz problému korigovat. Zakázala o něm mluvit a vše halila do temného hávu tajemství. Z živých kmotrů se stali v oficiálním slovníku ODS hlasy ze záhrobí, vymřelé „Osoby z příšeří“.


Zaznělo na kongresu to, že jsme se mezi sebou přestali rozdělovat na tzv. „čisté“ a „špinavé“ nebo jinými slovy na „staré“ a „nové“. Není to úplně pravda, kongres a představitelé ODS ve svých výstupech hrdě hovoří o „nové ODS“ a o jejích „nových tvářích“. To že se přestáváme dělit a že končíme diskuzi o vlastních problémech znamená, že všichni jsme dostali punc „nových“, bez ohledu na skutečnost. Novým se stal kdysi a nyní první místopředseda Zahradil, který je vysokým činitelem ODS již dvacet let a z toho je členem gremia posledních patnáct let. Novými jsou bývalí krajští hejtmani ODS, místpoředsedové Tošenovský a Vystrčil. Aniž chci nějak hodnotit členy nové Výkonné rady, těžko budou pražští voliči věřit, že Filip Dvořák je novou tváří ODS. Nebo jí je pro Jihočechy Martin Kuba, pro občany Plzně Jiří Pospíšil, pro obyvatele Brna Libor Šťástka a voliče v Karlových Varech Jan Mraček. A o některých z nich to platí celostátně.
Novými jsme všichni. A protože jsme noví, jsme všichni i čistí. Usnesením kongresu. Nebudeme se rozdělovat. Semkneme se. Semkneme se kolem těch nových tváří.


Semkli jsme se i na kongresu. Hned z kraje, ve volbách místopředsedů. Diskuzi jsme prohlásili za zbytečnou. Všichni přeci víme koho chceme volit. Dohody žádné nebyly, to je pravda jenom z části. Dohody se záhy rozsypaly a tak volba končila divoce a chaoticky.
Ano, delegáti kongresu z velké části vyjadřovali naději a víru v obnovu ODS. Pravda je, že cítí změnu asi tak jako první jarní vítr přináší změnu do studené a statické zimní přírody, že ostrůvky nového zájmu o oživení tak dlouho stagnující ODS vznikají a rostou.

Budoucnost ODS závisí na tom, zda tuto novou a možná poslední šanci nepromarníme.
Musíme dokázat, aby voliči začali ODS znovu věřit. Aby si lidé v ODS začali vzájemně věřit. Aby ODS začala věřit sama sobě. A pokud se nám to nepodaří, vše bude jen pravicová rétorika, kterou hlásají recyklované tváře bez důvěry.


Nejdůležitějšími volbami jsou pro ODS v blízké budoucnosti podzimní komunální volby. Volič by neměl mít důvody k obavám, že ODS prohlašuje uplatňování svých pravicových hodnot a principů za své primární poslání, že žádá voliče o pověření tyto hodnoty uplatňovat, aby pak okamžitě po volbách vstupovala do zbytečných a pochybných koalic se socialistickými levicovými stranami, zejména potom, co si voliči ještě pamatují neslavné a ODS silně poškozující konce takových zbytečných a pochybných koalic v našich největších městech, Praze a Brně.

 
Kongres byl prvním krokem. Je nutné udělat vše pro to, aby to nebyl také krok poslední.
Musí následovat kroky další a další. Změnou nesmí zůstat jen výsledek kongresu, změna je proces, kterým musí ODS projít odspodu a musí jím procházet viditelně, volič musí procesu její změny věřit, musí jej přijmout za svůj, aby mohl za svou přijmout i novou ODS.

V analýzách po kongresu

V analýzách po kongresu trochu zaniklo, že kromě Thatcherové, Reagana a zakladatele ODS se Fiala ve svém nominačním projevu přihlásil k odkazu Antonína Švehly. Někdejší agrární politik a dnešní brněnský profesor mají nepochybně jedno společné: politický realismus. A důraz na realismus a zdravý selský rozum musí být odrazovým můstkem obrozené ODS. Cesta na vrchol bude dlouhá a cestující se musí obrnit trpělivostí.
http://www.pravybreh.cz/2014/01/28/alexandr-vondra-kongres-ods-petr-fial...
===============================
Ano, politickému realismu. Noblesa a zdravý selský rozum! Kolika politikům by TGM nepodal dneska ruku? Pochybuji, že by mezi nimi byl prof. Fiala...

K sprostotě, hrubosti se uchylují hulváti a cvoci, a ještě si na tom zakládají.

Ok...souhlas...

Ok...souhlas...

"ODS musí projít změnou

"ODS musí projít změnou myšlení, musí se stát otevřenou stranou......" atd., atd, ovšem podobné fráze k ničemu praktickému nepovedou, protože ODS má takovou náturu, jakou ji vtisknou především její představitrelé a členové. Členové se nezmění (proč také?) a tak zvítězila strategie, vyměnit představitele. Ačkoliv jsem osobně přesvědčen, že i to bývalé vedení bylo v rámci existujících politických stran nejvyspělejší a ztráta důvěry má zcela jinou příčinu než personální selhání, Kongres udělal nezbytnou totální změnu vedení. Ovšem to přihlouplé svedení viny frustrovaných občanů s blbou náladou z evropské krize, pomalého oživování dynamiky ekonomiky na jednu politickou stranu, která tu 20 let byla u všech zásadních změn, 6 volebních období vedoucí silou v exekutivě a jen 2 v opozici, ovlivnilo českou populaci natolik, že i po Kongresu a zásadní změně vedení, útočí kde kdo, i členové na tuto stranu,resp. její nové vedení aniž by posečkali na další vývoj , až se nutně naskýtá otázka, co vlastně část těchto zfanatizovaných hysterek a remcalové od přírody chtějí? Stačí jim pravicová strana, která nemůže pokrýt svojí činností vše, co si kdo přeje? Uznají, že bude proevropská, když nebude vystupovat z EU, že bude kriticky, erurorealisticky tepat do socialistického příkaznictví, byrokracie, nedemokratickým jevům atd. Jde o to že "proeprovská " má u různých lidí různý obsah. Je pupkem světa a pravicovosti vztah k EU, či nejsou to zcela jiné projevy pravicové politiky, tj. méně státu, podpora soukromého podnikání, euroatlantické vaszby, co nejširší svobody ap.? Nejde jen o falešné zámínky?

ale ani konzervativci.

ale ani konzervativci.

Asi sama vidite rozdil mezi

Asi sama vidite rozdil mezi hejtmanem a beznym internetovym silencem.

Volební výsledky 2006

Volební výsledky 2006 reflektovaly osm let flády KSČSSD s lidovci a US.

(a v kampani dominovali renegates - nebo snad vyhnanci? - jako třeba Tlustý)

Podívejte se kolem nás...

Podívejte se kolem nás... Polsko, Slovensko, Maďarsko.... všude to odnesly strany, které se nejvíce zasloužily o transformaci přechodu od totality k demokratické společnosti. To je NORMÁLNÍ vývoj. S tím se nedá nic dětat... To je evoluce... ODS to pouze trvalo o "chvilku" déle. ODS je mrtva... jen většina "věrných" to ještě nepochopila....

A tak je to se vším ;-)

A tak je to se vším ;-)

..Tak funguje psychologie

..Tak funguje psychologie davu....

nejdůležitější je bod 7. být

nejdůležitější je bod 7. být DŮVĚRYHODNÍ
což ODS od roku 2006 není.
volební program se ani nesnaží plnit.
před volbami v roce 2006 deklarovala, že nebude předávat další kompetence mimo republiku a pak tlačila lisabonskou smlouvu tak nechutným způsobem, že se pro mě stala naprosto nedůvěryhodnou.
a kalousko-nečasova vláda zcela pravicově zvyšovala daně
byla zavedena objektivní odpovědnost provozovatele vozidla a další pravicové kroky.

Souhlas. Přidal bych

Souhlas.
Přidal bych Pospíšilův nápad odebírat neplatičům alimentů řidičáky. Kdyby takto dementně zauvažovala jedna hlava v koalici, nebyla by to ještě tragédie. Ale když po prezidentském vetu je tento nápad znovu prohlasován, co soudit o "pravicových" koaličnících s většinou ve sněmovně? Že tam seděli především dementi.

Kalouskovsko-nečasovská vláda

Kalouskovsko-nečasovská vláda zcela nepravicově zvýšila nepřímou daň DPH, aby zamezila ultralevicovému zvýšení zadluženosti na úkor příštích generací. Z téhož důvodu zvyšovaly daně(dokonce i přímé) takové ikony pravice, jako byl guvernér Kalifornie Reagan i pravicový prezident G.H.W. Bush a nikdo se z příznivců pravice nepos..l a proto dvakrát zakrátko republikání zvolili jeho syna, ačkoliv byl dehonestován intelektuály. A zase se už nemohou dočkat, jak nahradí středového Obamu.Béďo.
Jestli nejde o obvyklý český remcalismus s nepochopením pravicové ideologie, která nemůže prosazovat demagogicky styl pravicových nepragmatických puristů, kam bezesporu již dávno patří i autor tohoto článku a zřejmě i Vy, Béďo.

zadluženosti se dá zabránit i

zadluženosti se dá zabránit i omezením výdajů (nemyslím tím odložením spotřeby ala kalousek)
o kolik klesl počet státních zaměstnanců (víte že máme skoro nejvíc policistů v evropě)
z dotacemi více méně nesouhlasím, ale když už zde jsou tak se s tím musí žít. evropská pravidla pro čerpání dotací (ve stavebnictví) jsou šílená. to co s nimi provedl náš "pravicový" parlament je daleko horší.
a Obamu zvolili taky dvakrát.

Z Vás by byl jistě nejlepší

Z Vás by byl jistě nejlepší ministr financí EU, protože znáte jednoduché nástroje na získání úspor financí, když ekonomika v době krize není schopna zabezpečit téměř ani mandatorní výdaje, kofinancování nutné pro zisk dotací a pro efektivnější snižování státního aparátu neměla dostatek času, přestože po dlouhé době k určitému zjednodušení došlo. To teprve uvidíte, jak to roztočí připravovaná Sobotkova vláda se všemi novými orgány.
Opakovanou volbou republikánů jsem argumentoval, že přechodné zvýšení daní není jejich voliči vnímáno jako Herodesovo vraždění neviňátek.

Bedo, Vás mohou oslovit pouze

Bedo, Vás mohou oslovit pouze Svobodní, ti chtějí z Unie vystoupit. Podle mého názoru je to nereálné. Podívejte se, jak dopadá každá petice o vystoupení. Přesto přeju SSO, aby získala aspoň jednoho europoslance... Zviditelňování na úkor ODS je netaktické... Náš společný protivník je někdo jiný...

ANO.. socialistická EU... to

ANO.. socialistická EU... to je můj protivník...

petice nic neřeší, protože na

petice nic neřeší, protože na ní vláda kašle
hlasování o vstupu do unie nebylo žádným výrazným vítězstvím europtimistů
a o lisabonské smlouvě s pro jistotu nehlasovalo .

když demagogie tak

když demagogie tak důsledně.
77% z 55% oprávněných voličů není nijak mnoho
část lidí co nešla hlasovat byla jednoduše líná a část nehlasuje nikdy, ale část nebyla rozhodnutá.

takže pro vstup do EU se vyjádřilo 43% oprávněných voličů

po mediální kampani (placené

po mediální kampani (placené s veřejných peněz) podporující vstup do EU hlasovalo pro vstup 42% oprávněných voličů.
odpůrci vstupu žádné finance na svoji kampaň nedostali

Podle této demagogie 45 %

Podle této demagogie 45 % absentujích voličů si asi přálo nevstoupit do evropských struktur, kam se každý stát mimo EU dere všemi způsoby. Pouze tmář si myslí, že naprostá izolace mimo Evropu by byla pro ČR dobrodiním. Naši furianti, pozbyvší selský rozum.

umíte číst? chápete smysl

umíte číst?
chápete smysl psaného textu?
co je na této větě nejasné
část lidí co nešla hlasovat byla jednoduše líná a část nehlasuje nikdy, ale část nebyla rozhodnutá.

jakákoliv další debata s Vámi nemá smysl

Kdyz je nekdo linej nebo

Kdyz je nekdo linej nebo nehlasuje nikdy, tak ma proste smulu. Vase hratky s cisly jsou smesne.

Tak proč argumentujete

Tak proč argumentujete demagogickým trvrzením, že pro vstup bylo jen 43 % a nepoužijete obrácený model, že proti vstupu bylo jen cca 11% oprávněných voličů?

například. · Odebírá členským

například.
· Odebírá členským zemím právo veta v oblasti legální migrace
· Odebírá členským zemím právo veta v oblasti dopravní politiky.
· Odebírá členským zemím právo veta v oblasti energetiky.

klidně Vám najdu další

v čem má migrace přezhraniční

v čem má migrace přezhraniční přesah?
jestliže si stát chce na svém území zakázat jadernou energetiku je to čistě jeho věc. (postavit jadernou elektrárnu, tam lze s trochou nadsázky vidět přezhraniční přesah, ale zavřit ji?)

takže jsme se dobrovolně vzdali kompetencí ve prospěch moudré brusele.
jestli Vám to nevadí, mě ano. u nás se po volbách vlády mění a někdy i zásadně. na úředníky v bruseli má český volič pranepatrný vliv

Kdyby neexistovalo právo veta

Kdyby neexistovalo právo veta v OSN.... tak..by Vaše maličkost možná nebyla..........

Verčo, víte na co se upřímně

Verčo, víte na co se upřímně těším? Na materiály ODS, které budou vypracovány pro potřeby květnových voleb do EP. Budou bezkonkurenčně nejlepší - díky prof. Fialovi...

Doufám, že tyto volby prokáží, že ODS ještě neleží v márnici, že má co navrhnout občanům. Bude to propagace zdravého rozumu...

odkdy se socialismu,

odkdy se socialismu, tentokrát s bruselskou tváří, říká hlubší typ integrace ? Že by to bylo od té doby, aby levicoví zločinci potřebovali čas k jejich lumpárnám, než to lidem v EU docvakne, co je tato banda zač ?
sami dobroserové z brusele a jejich poskoci vytváří v Evropě atmosféru nepřátelství..... a troufám si tvrdit, že kdyby členské státy EU doma uspořádali referendum o EU, tak v polovině zemí EU neprojde.....

Verčo...Potvrzuje hegemonii

Verčo...Potvrzuje hegemonii "velkých" států přehlasovat malé nevýznamné...jako jsme my... ono.. duch Mnichovské dohody není ještě mrtvý.. ústy klasika.. Kdo zradil jednou, zradí i podruhé....

Pustá naivní teorie, která

Pustá naivní teorie, která nebere v úvahu existenci "salonní" politiky, jelikož hlavní hráči mají argumenty, aby malí a slabí sklapli "kufry" a zasalutovali " rozkaz pane kapitáne" jak se právě teď naučila říkat i tříletá pravnučka. Proto také existuje deficit demokracie v EU parlamentu, kdy cca ve 2/3 rozhodování je nutný souhlas s exekutivou a pokud není, jedná dohadovací výbor, ale při jednomyslnosti exekutivy, platí její návrh.

Jsme malí, slabí. Dosti

Jsme malí, slabí. Dosti těchto řečí, jen kdo tak zoufá sláb a malý jest. Obdivuji Vás Verčo, kolik času jste ochotna věnovat amatérské politice, který Vám někde musí chybět. V rodině či při randění a j. Váše teoretická výbava co se týče institucí a orgánů i stanovisek tu nemá obdobu a přesto Vaše závěry z mého pohledu trpí přílišnou důvěrou k jednotlivým politickým hráčům a proto zavání silnou naivitou. EU je jasně ve vleku Německa, protože mnoho států je na něm ekonomicky a finančně závislých, stejně jako byla ekonomika poválečné Evropy na kapitálu USA. Jediným štěstím, aby se vše nezvrhlo v podlézání a ustupování Němcům je přítomnost V.-B., na kterou německá politika musí brát neustále ohledy. Ale domnívat se, že v rozhodných událostech se neprosazuje dnes sice poněkud oslabený tandem NSR+Francie neodpovídá realitě.

ČR dělala cavyky s podepsáním

ČR dělala cavyky s podepsáním LS. Jestli si dobře pamatuji, stačil jeden večerní rozhovor Merkelové s Topolánkem a bylo vymalováno. Najděte si na Netu, co právě Topolánek říkal o federalizaci EU... Najednou začal mluvit o hrozbě Moskvy...

Jednoduchá otázka: může v

Jednoduchá otázka: může v Unii projít něco, proti zájmům Německa?

Neni toho mnoho, ale neco

Neni toho mnoho, ale neco prece jenom - odchod Velke Britanie. A muzou se Skopcaci stavet na hlavu. ////

No jo...:-).. tak jste

No jo...:-).. tak jste chytřejší než Klaus.. napište oponenturu posledních jeho tří knih... závidím Vám.... mj. tímhle nám socani mažou med kolem huby už léta...

Proboha.. kdo řekl, že LS je

Proboha.. kdo řekl, že LS je Mnichovská dohoda? Pouze připravila půdu, pro schvalování smluv typu Mnichovské dohody.. a mj. hegemonii Německa a Francie v EU Klaus VŽDY zdůrazňoval!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! jste naivní jak studentka před prvním......................

Ne... to nemá smysl... KONČÍM

Ne... to nemá smysl... KONČÍM S TOUTO DEBATOU!

tak to by snad stačilo, vy

tak to by snad stačilo, vy jste pro LS a nejste dostatečně informována..... a to jste příznivcem přímé demokracie.... a to je právě ten průšvih, nikdy nebudete mít relevantní informace....tak jak, k čertu, chcete o něčem rozhodovat ?

no, pokud informace máte a

no, pokud informace máte a nedokážete je vyhodnotit, to je jako byste je neměla. Lisabonská smlouva je podvodem schválený dokument, který se dříve jmenoval ústava a ta byl odmítnuta v referendech ve Francii a Holandsku, a je jedno z jakých důvodů. Pokoušel jsem se návrh ústavy číst.... ten text je nečitelný, nesrozumitelný, je psán bruselštinou. Nebudu tady vypisovat, co mi na LS vadí, ve vašem případě by to byla pro mne naprosto zbytečná práce.

A Irsko ??? Aha, to je ten

A Irsko ??? Aha, to je ten příklad hluboké integrace EU - já tomu říkám neobolševická diktatura. A voliči si nic nevyhodnotili..... neměli možnost rozhodnout jako v případě vstupu do EU. A z brusele neslyšíme nic jiného, než vydírání..... typu - když nepřijmete toto a toto, nedostanete eudotace - a to je, vyloženě kriminální čin !! Tak jestli vám toto nevadí.....

Debata ne, ale musí být

Debata ne, ale musí být zničena.............

Myslíte těch 5, max. 10,

Myslíte těch 5, max. 10, zdejších frekventantů, paní Veroniko ? Ti neznamenají nic. Navíc prezentují postoje blízké spíše KSČM (což velmi neradi slyší). A nejen v této otázce. Alternativu nabídnout nedokáží (alespoň ne nahlas).

http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a3871/f3/1011...
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7097/f3/pm13...

paní Šauerová, ten Alzheimer,

paní Šauerová, ten Alzheimer, to je svinstvo co....???? To už nám sem tapetuje snad potřetí....???? n-tsss, n-tsss.
PS. ...někdy si říkám, zda trpíte jen inkontinencí, nebo již i demencí....???

Vy ste hotovej pilíř

Vy ste hotovej pilíř virtually, "rozšafnej" petrofe, drzej jste jak vopice.

jelikož je ODS proevropská,

jelikož je ODS proevropská, musí jít proti principům EU a jejím tvůrcům, protože právě tito jsou protievropští.

Bez EU totiž slovo

Bez EU totiž slovo proevropský nemá ani žádný význam? Milá dámo, Evropa byla před EU a já doufám, že bude i po ní.

Slovo proevropsky taky nema

Slovo proevropsky taky nema zadny smysl, je to radobylibezny patvar.

Dobra poznamka, zejmena

Dobra poznamka, zejmena levice ma ve zvyku si vzdy uzurpovat nejake dobre znejici slovo a jejim opakem pak mlatit vsechny sve odpurce.

Takze holt pak jsme vsichni protievropsti, nemame socialni citeni, pripadne jsme homofobove, coz dodnes nevim jestli ma znamenat ze mame strach ze stejneho nebo z lidi nebo neco uplne jineho. Proste ptydepe a patvary...

nejde o to jak moc nebo jak

nejde o to jak moc nebo jak málo proevropská ODS je, ale o důvěryhodnost.
i proevropská strana může mít svoje voliče, ale musí se ke svému směřování přihlásit v programu a ten se pak snažit plnit.

vadí mi obojí ale nedodržení

vadí mi obojí
ale nedodržení programu, byť ji v tom nikdo nebránil (LS nebyla součástí koaliční smlouvy) mi vadí víc.
to že strana nereprezentuje na 100% moje názory se dá přijmout. dokonce můžu mít s jejími názory tak velkou shodu že je budu volit i při souhlasu třeba jen s 60% jejich programu.
podrazáka a podvodníka volit nebudu

___________________________________________________________________________________