ODS preferuje jednotnou sazbu DPH
Jan Skopeček

Zavedení třetí sazby DPH, na kterém se dohodla vládní koalice, považujeme za nesystémové a nepromyšlené. České ekonomice tento návrh nepřinese nic pozitivního.

Opakovaně upozorňujeme na to, že další sazba vyvolá dodatečné náklady pro podnikatele, ještě více znepřehlední a zkomplikuje daňový systém, zvýší administrativní náklady na jeho správu a navýší riziko daňových úniků. ODS preferuje jednotnou sazbu DPH. 

Chci otevřít diskuzi, zda jako prorůstové opatření pro českou ekonomiku preferovat spíše zvýšení minimálního obratu pro povinnost platby DPH na 2 mil. Kč nebo usilovat o co nejširší základ daně, ale s nižší sazbou. 
 
Otázka DPH by měla být jedním z témat diskuse v rámci nové ekonomické skupiny odborníků, ve které usednou jak členové ODS, tak odborníci z akademické a podnikatelské sféry.

A co tak kdyby se ODS opřela

A co tak kdyby se ODS opřela do zásad a připomněla, že podle platného zákona by mělo dojít ke sloučení sazeb a k zavedení jednotné sazby DPH ve výši 17,5% od
1. 1. 2016.

Zatím jenom plky na úrovni okresního přeboru v šachistech.

Všechno.

Všechno.

ODS se taky moc nepředvedla.

ODS se taky moc nepředvedla. Zavést u sazeb desetinná místa vyžadovalo značné překopání všech programů a hlavně dokladů, kde se počítá s každou pozicí, třeba paragonů. Ale třetí sazba je pochopitelně ještě větší humus. I když nevyžadujé žádné předělávání programů, které už dříve měly být funkční na Slovensku - tyto už jsou připravené i pro duální režim při přechodu na euro a taky pro počítání cen vnitřně na 4 desetinná místa, jak to již dnes vyžaduje slovenská legislativa.

Čím víc sazeb, tím větších prostor pro spekulanty.

Machrování s daněmi je vždy

Machrování s daněmi je vždy symptomem bezradnosti ekonomické politiky.

V prvé řadě je třeba si uvědomit, co DPH ve skutečnosti je. Je to v podstatě další zdanění pracovní síly, která ze značné části vytváří přidanou hodnotu. Zatěžuje jak podnikatele, tak finálně paradoxně i toho, kdo přidanou hodnotu vytvořil, tedy pracující.

DPH by měl být v zásadě jednotná z trojího důvodu - jednak různé sazby deformují finální ceny a tudíž celý trh, jednak se zamezí daňovým únikům z důvodu záměna sazeb a konečně i z důvodu snížení administrativní náročnosti a zjednodušení kontroly. Rozumné" sazby se pohybují v rozmezí 19 až 21 %.

DPH by jako čistě ekonomický nástroj neměla být využívána jako nástroj sociální politiky.

Za úvahu stojí kombinace daně z přidaného hodnoty a daně z obratu, čímž by se snížily daňové úniky z titulu uměle navýšených nákladů.

Rozumná sazba je kolem 6%.

Rozumná sazba je kolem 6%. Když jsem kdysi hrál hru Hamurabi, po zvednutí sazeb nad 10% se objevilo oznámení: Hra na genocidu je na jiné disketě.

DPH není nic jiného než

DPH není nic jiného než zbytečná daňová zátěž pro uspokojování tzv. "sociálních potřeb"..... takže se divím, jak mohla civilizace až do roku 1961 vůbec bez DPH existovat a vyvinout se do této úrovně..... jsem pro minimální přímou daň z jakéhokoliv finančního příjmu..... postupem DPH snižovat až zrušit..... jenže, tohle pobliticky nemůže projít, to není totiž korektní, aby peníze zůstaly těm, co je umí vydělat.....

není, už její existence

není, už její existence napovídá, že vás někdo nutí z již jednou zdaněných peněz platit další daň.......

Tak. cbd Pozn.: Zákon o DPH:

Tak.

cbd

Pozn.: Zákon o DPH: "Od roku 2013 pak má platit jedna sazba daně z přidané hodnoty ve výši 17,5 %."

I když jste to dal do

I když jste to dal do uvozovek, rozumná sazba neexistuje..... jen minimálně nutná pro chod státního aparátu jako správu. A pokud jste narazil na daň z obratu, jsem pro...jako pro jedinou daň, která má opodstatnění.... tedy ani spotřební daně na vybrané komodity, ani DPH......

Vážený eTony! Souhlasím s

Vážený eTony!

Souhlasím s Vámi - měl jsem napsat "za současné ekonomické situace a současného uspořádání státu". Samozřejmě, že by měla být snaha DPH postupně stlačovat dolů.

Daň z obratu je založena na jednoduché úvaze - podnikatelé podnikají proto, aby vytvářeli zisk, a to v takové míře, aby byli alespoň schopni reprodukce.

Když zisk nevytvářejí (a neodvádějí daň z příjmu), tak by přece neměli podnikat. A většinou přesto podnikají a mají se dobře.

Podobně mám určité potíže s tím, že lidé, kteří žádné daně z příjmů neodvádějí klidně využívají "státních" služeb, například školství, komunikace, policii, apod. DPH to přece nemůže utáhnout. Dokonce bych preferoval jakousi povinnou daň z hlavy, třeba jen z dospělé (nebo v rozmezí 18 až 65 let).

S pozdravem

pane Hrbku, máte pravdu,

pane Hrbku, máte pravdu, podnikatelé a podnikání vůbec je založeno na tvorbě zisku, aby následně tvůrce zisku rozhodl o alokaci finančních prostředků ( dnes se to hrubě neděje ), i zaměstnanci, příjemci mezd, musí jen oni rozhodovat o použití jejich finančních prostředků ( ani toto se dnes hrubě neděje ).
Tím "hrubým neděním" je navozen nezdravý stav věci, kdy firmy jedou systémem náklady = výnosy, prakticky bez tvorby zisku. Případný zisk jim krade, ano, vyloženě krade "stát", který na to vymýšlí zákony a pak o jejich finančních prostředcích sám rozhoduje. Že špatně, neefektivně a korupčně ? Zajisté, "stát" to jinak ani neumí....

A tou daní z obratu si občané mají platit stát za služby, které si sami zaopatřit neumějí ( pokud tedy nechceme sklouzávat ke kriminální povaze případného "zaopatření" ).

Vážený eTony, žijeme ve světě

Vážený eTony,

žijeme ve světě ptedype a vědomých lží.

Daň z příjmů není z příjmů, ale ze zisku. Povinné zdravotní veřejné pojištění není všeobecně povinné, není zdravotní, není veřejné a není pojištění. Je to sprostá daň. kterou platí jen někteří. Hrubá mzda není hrubá mzda. Atd. Atd. A lžeme a lžeme.

Sám jsem bojoval za zachování superhrubé mzdy s tím, že by byla plně vyplácena zaměstnanci, od kterého by daně měl vybírat stát a ne zaměstnavatel. A žádné slevy na daních, ale kontrolované příspěvky. Ale dopadá to čím dál tím hůře.

Vy vidíte nějaké světlo? Já již hodně dlouho ne.

S pozdravem

každý člověk, ať už

každý člověk, ať už podnikatel, zaměstnavatel ( s výjimkou státu ) nebo zaměstnanec má tendenci platit na daních co nejméně, je to přirozené. Ta nechuť je přímo úměrná výši a počtu zdanění...... takže je snaha minimalizovat základ pro platbu daní..... proto jsem, asi necitlivě, nehovořil o zisku jako o zdanitelné položce.
pane Hrbku, já ani nevidím snad nějaké světlo, ale spíše kolaps.... ten, za zachování momentálních podmínek prohlubující se krize, je podstatně blíže....

Jako obvykle jde jen o hloupé

Jako obvykle jde jen o hloupé populistické snažení vládnoucí socialistické ČSSD, která ohlupuje veřejnost svým zájmem a starostí o lid, aby se jim snížily v některých "sociálních" komoditách maloobchodní ceny. Některý lid si totiž neuvědomí, že snížení DPH většinou nemívá na ceny větší vliv, zvláště když jde o nízký efekt. Příkladem hlouposti bylo i to 1% Kalouska, které bylo jen hezkým falešným motivem pro celkové navýšení cen v podstatně většího rozsahu, ke kterému by došlo i bez tohoto "vládního" motivu a efekt - vyšší zdroj pro rozpočet by byl i tak zajištěn bez politických škod. To, že složená kvóta DPH vlastně lidu zvýší rodinné náklady je přitom fikaně skryto, nehledě na náklady státu na administrativu a daňové úniky, které více sazeb vždy doprovázejí.

navýšení daně o 1% ztrácí z

navýšení daně o 1% ztrácí z pohledu nutnosti, nezbytnosti systémových změn v ekonomice na důležitosti..... je snad východiskem pro úsporné opatření vlády v daném čase, při snaze snižovat tempo míry zadluženosti..... ale dlouhodobě toto řešení není.
A návrhy této vlády ? Slevy nebudou zadarmo a nutné systémové změny ? Těch se z rukou této vlády rozhodně nedočkáme.
Když opominu lhaní Babiše, tedy důvody, proč nelze "stát" řídit jako firmu... je tu stále plánovaný deficit státního rozpočtu představující 100 mld., a ty stačit nebudou......
Pokud by firma vykazovala dokonce plánovanou ztrátu v hospodaření, je zralá na konkurz. Ani likvidita by nestačila.

Žádným východiskem pro

Žádným východiskem pro úsporné opatření vlády pochopitelně není, snad jen v oblasti chimerických teorií, protože nikdo kvůli 1 % DPH nebude měnit ceny. A bez změny skutečných cen do eráru nic nepřibude.

Nevím, jestli změnu cen, ale

Nevím, jestli změnu cen, ale cenu může přesně určit jen trh, nikdo jiný...... a erár tu není proto, aby byl sycen jako bumbrlíček bez adekvátních služeb státu, které občan opravdu potřebuje.... stát se chová "tržně" tím, že si poptávku po jeho službách stanovuje sám...... bez ohledu na skutečné potřeby lidí, což je systémově naprosto špatně.

Dodatečné náklady pro

Dodatečné náklady pro podnikatele.... je zvláštní, že tato slova jaksi není slyšet z parlamentu - od vlády to ani nečekám..... tak kolik podnikatelů bude nadšeně jásat nad chystanými opatřeními.... pět, šest ? Počet samozřejmě neznám, ale budou to ti, kterým toto "opatření" půjde tzv. na ruku.
pamatuji si na rozhovor pro německou televizi pana Sulíka s panem Schulzem, kde pan Sulík řekl jasně na adresu zuřivého socialisty Schulze - volně cituji : .... kdyby Německo zrušilo všechny daňové výjimky ( pozn. jedná se o několik set výjimek ) mohlo by klidně zavést jednotnou daň jako Slovensko......
Schulzovi padla brada a okolo sedící přítomní bouřlivě tleskali.
Zřejmě nestačí zaneřádění právního systému, musí být zaneřáděn i systém daňový..... bordel, svrab a špína....