Opravdu jsme jen týden před volbami?
Václav Klaus

Týden před volbami by žádný z účastníků volebního souboje neměl v médiích dostat nepřiměřeně velký prostor. Já naštěstí žádnou „stranou“ nejsem, i když i pro mne jsou letošní parlamentní volby velké politikum. Nejsem nestranným, nezaujatým pozorovatelem. Předmětem voleb je naše země, týkají se naší nedávné minulosti (našeho posledního čtvrtstoletí) i naší budoucnosti. Vůči tomu nejsem a nemohu být nezainteresovaný a nezaujatý.

Na první pohled naše parlamentní volby žádné velké, zjevné, všemi přijaté a všemi rozebírané téma nemají. Nabízet takové téma týden před volbami by bylo naivní a zpozdilé. Přesto naše volby jisté, byť nahlas nevyslovené téma mají. Je jím přihlášení se k cestě, kterou jsme za poslední čtvrtstoletí ušli, nebo naopak téměř „štítivé“ oddělení se od ní. Každý seriózní kandidát by měl přijmout, že tato cesta byla cestou naší, že jsme v ní byli vedeni námi samotnými, našimi stále se proměňujícími politickými seskupeními a koalicemi a našimi stovkami, ne-li tisíci na politické scéně se nepřetržitě vyskytujících (ale i už dávno zapomenutých) politiků. Nebyl to nikdo cizí. Není možné se toho zříkat.

Budou naše říjnové parlamentní volby přihlášením se k naší nelehké a určitě ne přímo a jednoznačně vzhůru jdoucí cestě nebo vyhraje volby ten, kdo se od této cesty a od jejího pokračování bude co nejvíce distancovat? I to druhé se může stát, ale bylo by to projevem selhání a zrady nás samých. Bylo by to popřením obrovského úsilí milionů nás všech, bylo by to oddělením se od našeho národa, postavením se mimo něj (u některých namyšlených nad něj), byla by to prohra nás všech.

Nežádám vést staré války, ale bráním se dopustit popření všeho (a zneuznání všeho), o co nám v celé dosavadní postkomunistické éře šlo. O co jsme – při vší své nedokonalosti, nesvornosti a názorové protikladnosti – usilovali. Tím byla svoboda, demokracie, státní suverenita, znovunalezení našeho národa a jeho svébytnosti, zajištění prosperity a národní sounáležitosti. Právě o to jde i v těchto volbách. Skoro nikdo to však neříká tak výslovně.

Letošní volby se – na rozdíl od těch před čtyřmi lety – odehrávají v relativně příznivé a klidné domácí situaci. Máme nejnižší nezaměstnanost v EU, ekonomický růst je poměrně slušný, státní dluh klesá, nejsou žádné velké sociální konflikty, bezpečnostní situace uvnitř země je oproti situaci v mnoha sousedních zemích velmi dobrá. O co tedy v těchto volbách jde či by jít mělo? Reflektují toto „něco“ naše politické strany dostatečně jasně při svých volebních kampaních a ve svých volebních programech? Nejsem o tom přesvědčen. Nejsem si jist, že politické strany využily svou šanci přiblížit se voličům a jejich dnešním tématům, obavám a potřebám. Renesance našich tradičních politických stran nenastala, ty náhle se objevivší mají ještě příliš daleko k tomu, aby byly plnohodnotnými stranami. Pro voliče to bude těžké.

Nechci zneužívat dnešní chvíle k přihřívání si své polívčičky, ale musím říci, že pro mne zásadním tématem dneška zůstává zajištění existence našeho státu a budoucnosti našeho národa. Vím, že to mnozí tak ostře necítí a že to kvůli ohlušujícímu mediálnímu hluku jako vážné a téměř osudové nevidí. Vím, že nechtějí připustit, že za mnohé – trochu nečekaně vznikající – problémy může dnes prosazovaná verze evropské integrace a zejména úsilí evropských elit urychleně Evropu sjednotit a fakticky přitom zlikvidovat národní státy a podřídit je centrálnímu rozhodování z Bruselu. Nezbývá mi než věřit, že je poslední, svou arogancí téměř neuvěřitelná vystoupení francouzského prezidenta z jejich klidu snad aspoň trochu vyrušila.

Kdo má otevřené oči, nemůže nevnímat, že se v naší zemi šíří nespokojenost, nejistota, obavy, a to zcela nového, v minulosti neznámého typu. Nemůže si nevšimnout, že příčiny těchto nových jevů nevznikají u nás doma, ale že přicházejí zvenku. A že se jim neumíme – v důsledku naší nesvornosti a proto, že se ostýcháme nazvat je pravými jmény – dostatečně bránit. Nové je to, že na nás negativně a destabilizačně působí okolní svět. Ne my na něj. Začalo to k nám zcela importovanou krizí let 2008-2009 a následnou, nás naštěstí bezprostředně se netýkající krizí eurozóny a Řecka, pokračovalo to otřesem, který způsobila ukrajinská krize a prozatím to končí od roku 2015 Evropu ničící masovou migrací a stále se zesilujícími teroristickými útoky. Bylo to – a to považuji za nejvýznamnější – doprovázeno již delší dobu zvnějšku přicházejícím, stále zesilujícím tlakem na změnu tradičních kulturně civilizačních postojů a hodnot (útok na rodinu muže a ženy, genderové blouznění, neskrývaná podpora homosexualismu, agresivita zelené ideologie, zdánlivě žádoucí diktát zdravého životního stylu, atd.).

Dnes z našeho relevantního okolí, tedy z Evropské unie, z NATO a z USA neimportujeme stabilitu, bezpečnost, prosperitu, demokracii, civilizovanost, kulturnost. Dnes odtud importujeme obrovský tlak na uniformitu, na povinné přijímání falešného pokrokářství, na opouštění tradic, obyčejů, zvyklostí a vzorců chování našich předků, na obdiv k aktivitám a jednání mediálních, politických a intelektuálních kosmopolitních celebrit. Tato témata u nás bohužel nejsou dostatečně jasně vypointována a politicky uchopena. V tom naše politické elity evidentně selhávají a ze setrvačnosti zůstávají u vedlejších témat. Z kampaně našich politických stran se nedá poznat, o co jde, resp. že jde právě o tyto zcela zásadní existencionální, „člověčí“ věci.

Jestli mám pravdu a skutečně se to poznat nedá, co volby zvoleným politikům napoví? Jaký mandát v těchto základních věcech od voličů dostanou, když se jich na ně neptají? Nejde přece jen o to, kdo bude vládnout. Mělo by jít hlavně o to, jak vládnout, s jakými tématy a postoji!

V žádném případě nechci, aby mé úvahy vypadaly, že není důvod jít k volbám. Je třeba k nim jít. Ať nikdo nerezignuje, ať si nikdo nenechá vnutit, že jednotlivec je nic, že na jeho hlasu nezáleží. Jenom se ptám, jak mohou voliči – při téměř neexistující kampani – naznačit politikům, o jaké věci jim jde? Když říkám, že kampaň jakoby není, týká se to jak politicky a ideově ukotvených „starých“ stran (s členskou základnou), tak i stran nového typu (bez ideologie a bez členské základny). Nenazýval bych tyto strany protestní (jak se občas děje), jde spíše o strany – zatím – mimoestablishmentové. Bohužel se mohou establishmentem brzy stát a třeba takoví Piráti jsou přímo symbolem toho, jak si na revoltu jen hrát. Nedávno mi kdosi vysoce intelektuální řekl, že sice Okamuru volit nebude, ale že skutečné problémy naší doby reflektuje se svými velmi zjednodušenými recepty právě on, zatímco ostatní se jim vyhýbají. To může být smutná pravda. Ti ostatní totiž nepovažují za politicky korektní o nich vůbec promluvit!

Chce nově volená reprezentace naší země v těchto věcech od voličů získat jasný mandát nebo se spokojí s „řešením“ pseudoproblémů? A se zabýváním se „skandály“? A s obviňováním jeden druhého, že lže? Proč se politické strany neptají voličů na Evropskou unii? Bojí se, že by od nich dostaly příliš kritický mandát? Proto radši mandát žádný? Volné ruce? (Nejpozoruhodnější v naší volební kampani je asi to, že nejvíce prounijní strana TOP 09 má na svých plakátech větu „EU se musí změnit“, což je – ve světle toho, co o EU a kriticích EU vždy říkala – skutečně úsměvné.)

Vím, že se lidi u nás o EU nestarají, resp. že jim jde jen o pro ně výhodné jednotlivosti – některým jde o dotace, jiným jen o program Erasmus (a studium v cizině). O podstatu EU a o to, co z ní plyne a jaké přináší problémy, jim bohužel nejde. Tu druhou stránku EU se snažím dlouhá léta diskutovat. Většinou marně.

Před čtvrt stoletím byl naším základním tématem boj o svobodu. Tento boj není u konce. Zdá se, že znovu prohráváme. Proč dnes politické strany otázku svobody netématizují a proč ji nevztahují k EU? Proč v tom selhávají nejen strany, ale i média, která už dávno přestala být prostředníkem mezi politikou a občany a stala se nástrojem propagandy hlavního evropského politického proudu, evropských a na ně těsně napojených našich elit? Kdy si to naše společnost uvědomí? Jak dlouhá doba musí uplynout? Důvodem k optimismu je snad jedině to, že relativní blahobyt přestává lidem stačit a že se mezi nimi rodí něco nového. Ještě jim není přesně jasné, co mají chtít, ale už jim začíná být jasnější, co nechtějí. Tak to začínalo v minulosti vždycky. Ani teď to nemůže být jiné.

Na toto vše mysleme, až půjdeme za týden odevzdat svůj hlas. Zkoumejme, zda jsou ti, pro něž jej odevzdáme, schopni, připraveni a ochotni za nás opravdu bojovat. Zda jim jde o zájmy země a svých spoluobčanů, nebo spíše o cizí pochvalu, či dokonce jen o své vlastní privátní zájmy. Zda o vážných problémech doby něco alespoň tuší, nebo zda pouze hrají cynickou hru s emocemi krátkozrakých voličů. Zda budou schopni vzdorovat nesmírným tlakům, které Juncker a Macron už neskrývaně naznačují. Zda budou umět vyjednávat. Zda budou mít odvahu a páteř. Zda budou schopni realizovat svůj program, protože to vyžaduje znalosti, cílevědomost, organizační schopnosti. Mechanismus politiky je složitý a je třeba mu rozumět.

Nemám konkrétní radu, jak mohou voliči to, co opravdu chtějí, vyjádřit ve volbách s dávno rozdanými a poněkud zamlženými kartami. Navíc v situaci, kdy žádná strana dnešní realitu nehájí a dává si – leckdy velmi křečovitě – záležet na tom, aby vypadala protestně.

Právě proto se musí voliči pořádně dívat. Právě proto musí hledat, kdo jim vážnou reflexi reality a aspoň náznak odvahy opravdových a ne jen zdánlivých řešení nabízí. Která strana, který jedinec. Třeba i koho kroužkovat a koho „vykroužkovat“. I v těchto volbách má každý šanci najít si podle svého přesvědčení stranu, která je mu nejbližší a tím svůj signál vyslat. Ještě je na to týden.

A ani pak nebude úplně dohráno. Pravda o naší době bude stále více a více vycházet najevo. Záplatování reality a odvádění pozornosti nebude stačit. To je zdrojem našeho optimismu.

Václav Klaus, publikováno v deníku MF Dnes dne 14. října 2017.

YO YO BAND - Jedem do

YO YO BAND - Jedem do Afriky:

Ve volbách pohořel i nestraník Ivan Gabal, který vedl kandidátku lidovců ve Středočeském kraji. "Zrovna se tady bavím s ženou, že odletím do Afriky. Žiju jednou nohou v Africe," řekl. Manželka Gabala, Jana Hybášková, působí jako velvyslankyně Evropské unie v Nabii. iROZHLAS.cz

https://www.youtube.com/watch?v=Ec7Mz50froc

Na Robejška už sere pes :-))

Na Robejška už sere pes :-))

Už máš zase jiný hračky :-)

Nejspíš je v Namibii. Rovněž

Nejspíš je v Namibii. Rovněž jsem rád za rozumné volby - Herman, Gabal neprošli. Po Hermanovi zde zůstal smrad z odkupu vepřína v Letech za 450 milionů a pak další miliony za zbourání, památník a jeho provoz. Aby se z toho nestala nová vyloučená lokalita.

PROČ z toho Gabalova

PROČ z toho Gabalova neúspěchu mám takovou nelíčenou radost? Považoval jsem ho za "válečného štváče" č. 1. Zítra už mi bude lhostejný. /Stejně tak Davida Ratha jsem nemiloval, 14.květen jsem považoval za svátek - nyní ho spíše "lituji". S Paroubkem to mám podobné. / Bunga bunga!

Spis to dela dojem, ze vam je

Spis to dela dojem, ze vam je lhostejny vas vcerjsi milacek a Mentor. Dene jste nas tady krmil pomalu i tim, kde si zrovna upsoukl, a po volbach vam zu nestal za jedine slovo ?

Tyhle pubertacke lasky jsou holt zhave a kratoucke.

Ke komu zahorite ted?

ALTERNATIVA PRO NĚMECKO

ALTERNATIVA PRO NĚMECKO pogratulovala vítězi voleb.:

"Gratulujeme panu Babišovi k jeho skvělému vítězství v České republice," napsal v pondělí šéf frakce Alexander Gauland. Předseda hnutí ANO, které v českých volbách jasně zvítězilo, podle něj na obavy a problémy svého lidu dokázal reagovat správnými návrhy řešení. http://jdem.cz/dhun74

A aby bylo jasno, v případě, že nepřátelé českých národních zájmů zvítězí a dojde k novým volbám, budu volit demonstrativně ANO. Tečka.cé zet

Zdravím :-)... no a právě

Zdravím :-)... no a právě proto na opakování voleb nedojde..(aniž bych Vám bral právo vyjádřit se)... modelová situace nastala při posledních volbách na Slovensku... SNS a Fico na sebe káleli do okamžiku, než si uvědomili, že opakované volby by pro ně znamenaly katastrofu a nakonec se...... dohodli... pokud ale bude idiot Fiala se svojí falangou bude trvat na svém... půjde do prdele..... promarní jedinečnou šanci....

"Jedinecnou sanci" muze

"Jedinecnou sanci" muze spojeni s estebackym praskacem a obvinenym podvodnikem (dalsi jeho mafianske charakteristiky pro strucnost vynechavam) nazvat jenom nekdo totalne bezpaterny a bezhodnotovy, nejaky jirzik, kocourek, bolsevecek a tato sorta lidi.

Jinak zvlastni jak ti, kteri tady Fialovi sproste nadavali a nadavaji nahle strasne stoji o koalici s nim.

Nasrat, soudruzi, je vas tam diky vam v parlaci vic nez dost, tak se spojujte s vami rovnymi, ehm krivymi.

Teď zrovna na ČT 24 říkali,

Teď zrovna na ČT 24 říkali, že pro ekonomickou stabilitu republiky by byla nejlepší koalice ANO a ODS - říkají podnikatelé... Doprdele... Ti STBaci jsou nalezli všude....

Milý.. nesvéprávný.... ty tři

Milý.. nesvéprávný.... ty tři % co získala ODS oproti minulým volbám je díky V.Klausovi jr.. ty tři% získala ODS NAVZDORY panu Fialovi(a jeho falanga).. ale takové drobnosti jsou mimo Vaše rozlišovací schopnosti... bohužel... Kdyby byl včele ODS mladý Klaus měla by klidně ve volbách zisk kolem 20%...

Nechte plechovku na pokoji.

Nechte plechovku na pokoji. On je Topkař jak poleno, ale teď se za ně stydí a je od sobotního večera odesák.

A tady se velmi, velmi mýlíte

A tady se velmi, velmi mýlíte Mirku. TOP je dlouhodobě a zcela konzistentně pro-bruselský troll. Nikdy jste cokoliv v podobném duchu od p. Konzervy tady číst nemohl.

To jsou ty následky. Sotva to

To jsou ty následky. Sotva to tam Miuek hodil Babisovi, už lze jak bolševik a ani se nezacervena.

TOP jsem nevolil nikdy, ODS vždy, blbe.

Ale ony jsou TOP obě. Jedna

Ale ony jsou TOP obě. Jedna TOP 09 druhá TOP 014. To je obří chyba členské základny ODS... Dzp.

Kdyby chyby, v cele je Fiala

Kdyby chyby, v cele je Fiala a on byl a je zodpovedny za volebni vysledek.
Az povede nejakou stranu Klaus ml., bude zodpovedny on.
Vzhledem k tomu, jak dopadly tradicni strany vcetne vladnich a minule nejsilnejsich, je druhe misto docela necekany uspech (samozrejme zkaleny uspechem vas fujtajblaku).

Vase fantasmagorie jsou jen otec coby pranim myslenky. Existuje plno volicu, kteri ODS volili (nevolili) kvuli (navzdory) Fialovi nebo Klausovi, zname jsou pripady z obou taboru, tak si prestante vymyslet k obrazu Klausovu.
Je plno lidi kteri ODS nevolilo prave kvuli tomu, ze v ni vubec Klaus kandiduje, to zas musite od tech jeho krouzku odecist.

At tak ci onak, ODS usty (nejen) sveho predsedy pred volbama deklarovala (zcela spravne) ze s fujtajblaky-estebaky-podvodniky o zadne vlade vyjednavat nebude, a ja jako volic ODS a priznivec Fialy jsem spokojen s tim, ze to plati i po volbach.Ze s tim nejsou spokojeni volici a priznivci fujtajblaku je jen dobre.

Netahejte ODS laskave do toho vaseho humusu. Je vas tam humusaku dost (jasna vetsina) na to, abyste si vystacili bez ODS.

....tak ať to dotáhnou do

....tak ať to dotáhnou do předčasných voleb, Babiš získá 101 mandátů a Fiala si bude moci dávat křenový placky na bolavá kolena....

Preletava, ale o to

Preletava, ale o to vasnivejsi milenka Zeolit, pote co zahodil svuj hlas do hajzlu, pohrbil dalsi svou vcerejsi nadejnou modlu a hleda dalsi, samozrejme jeste horsi nez minule, tak aby zustal verny svemu sestupnemu trendu.

MĚL JSEM VOLEBNÍ SEN. Pak

MĚL JSEM VOLEBNÍ SEN. Pak jsem se probudil...

http://jdem.cz/dhpbp3

Letošní volby jsou

Letošní volby jsou nejbizarnější, co jsem kdy zažil.
Volební kraj Praha, lístek KDU-ČSL, 2. místo:
Mgr. Jan Čižinský, 39 let, starosta řádně spravované Městské části Praha 7, učitel, Praha, člen KDU-ČSL

Tolik lidí ze sebe úplné kretény dobrovolně ještě nedělalo!!!

Lidovci tentokrát zvlášť vynikají:
http://g.cz/sites/default/files/styles/clanek_-_velke_foto_586x330/publi...

Saturnin Paní Kateřina

Saturnin
Paní Kateřina pravila Podle sebe soudím tebe ... asi to jídlo zajímá lidovce i jejich voliče až na prvním místě.
Pan ředitel zvolal Teda, Kateřino?!

Konzervo, přimkněte se ke

Konzervo, přimkněte se ke komu chcete. O mě se nestarejte. Jestli máte problém s ANO, nevolte je, najdou se jiní.

O tom nepochybuju, treba

O tom nepochybuju, treba Miuecek uz se (konecne) nasel.

Budu volit ANO. Přidá nám na

Budu volit ANO.

Přidá nám na důchodech čtyři stovky, společně s SPD nás provede peripetiemi rozpadu EU, ...

Dobré rozhodnutí. Ať po

Dobré rozhodnutí. Ať po volbách předvede ČSSD "duhovou koalici" proti hnutí ANO.

Miuecek se nam konecne nasel

Miuecek se nam konecne nasel a puimknul se k Babisovi :-)

Babis se vcera dusoval, ze s

Babis se vcera dusoval, ze s Okamurou nepujde, ale "vyhoda" vas, co volite bolsevicke lhare a gaunery je v tom, ze se na jejich dusovani muzete vykaslat i kdyby prisahali na zdravi svych deti.

Vrana k vrane, koho by to zde prekvapilo...

A pokud bude mít aspoň 50%,

A pokud bude mít aspoň 50%, tak vyhlásí vedoucí úlohu ANOfertu a nás, kteří jsme kdy řekli něco proti jejich hlavní svini, zavřou do lithiových dolů.

Nad 50% by byl slušný

Nad 50% by byl slušný výsledek. Máte zabaleno?

Myslíte kartáček a hřebínek

Myslíte kartáček a hřebínek do toho lágru? Nemám. Věřím tomu, že zas tolik blbců ve státě nemáme, aby tyto volby byly poslední.

Jo jo, se silnym vudcem by si

Jo jo, se silnym vudcem by si i Miuecek konecne pripadal tak nejak dulezitejsi.

Jo, peripetie, rozpady,

Jo, peripetie, rozpady, odpady, to je vono!

Tak souvěrci, hrrr na ně!

Tak souvěrci, hrrr na ně! Rozum do hrsti, rozumí se, kdo ho vlastní..

ODSI? https://holotova.blog.i

ještě blok na psaní, tužku,

ještě blok na psaní, tužku, ořezávátko, gumu, pravítko, lepící pásku a pozor - baterku ( co kdyby přišel blackout ?) .......vše nandat do tašek a odvézt do volební místnosti ...(sic).
ProBoha ....tak takhle se volí v Česku a píše se rok 2017......

Nějak ten volný čas musí

Nějak ten volný čas musí vyplnit, nelze furt dávat reklamu.

Seznam Zprávy,

Seznam Zprávy, protibabišovská propaganda vrcholí. ČSSD jsou v reklamě slibování nemilosrdní. Snad to dotáhnou na "pečené holuby do huby".

je jasné, že dnes večer to

je jasné, že dnes večer to bude mít 4% Moravec velice těžké, udržet ty politické hřebce ve svých pozicích, tak krátce před startem ??!!
A přitom by stačilo pár netradičních otázek, při kterých se budou muset zamyslet ( pokud bude čím ?) a pak teprve začít něco koktat .... např. :
- kdy myslíte, že budeme jezdit po dálnici D3 do Rakouska ( tolerance plus/minus 10let)?
- proč myslíte, že česká koruna ani půl roku po uvolnění neposiluje, a spí na ca. stejné hodnotě , jako před intervencemi, které stály tento stát zbytečně ca.6 mld.Kč ???
- jak velké zásoby hnědého a černého uhlí má tato republika ještě pod zemí (odhad roky?) a proč se nestará, s péčí řádného hospodáře, o jejich vytěžení ??
- kdy bude tato republika připravena opustit ten přístav klidu, bezpečí, prosperity, jistoty a ekonomického blahobytu (EU) a vydat se vlastní cestou ??

Horsi nez na Barrandove, kde

Horsi nez na Barrandove, kde Zemanova podrztazka Soukup podkuroval a nahraval Piratum a podobnym zoufalcum tak okate (zvukem i obrazem), ze to vic uz neslo, to asi nebude.

poslední varování : ještě než

poslední varování : ještě než vhodíte svůj hlas do urny, uvědomte si, že za vámi jde ještě jistý pan D´Hondt .....a ten s výsledky pořádně zamíchá tím, že hlasy stran, které skončí pod 5% hranicí přepočítá a přidělí stranám úspěšným.
Takže si pořádně rozmyslete, zda budete volit strany malé, a bez jisté záruky úspěchu.
Z tohoto pohledu se doporučuje volit strany s preferencí min. 10% a výše ....

PS ....já nejdu pro jistotu volit vůbec .....jednak abych toto riziko naprosto eliminoval, a pak jsem si uvědomil, že tato česká "demokracie" si můj hlas nezaslouží ....n-tssss

To jenom šíříte manipulace

To jenom šíříte manipulace vymyšlené k podpoře větších stran. Rozumný člověk volí raději stranu s menší šancí uspět, která ale hodlá dělat to, co chce. Jen tak nepropadne jeho hlas. Pokud zvolí stranu, která se pravděpodobně dostane do parlamentu, ale o níž ví, že bude dělat mimo jiné i to, co by podle něj dělat neměla, zahazuje svůj hlas a snižuje si šanci, že se bude dít to, co by si přál.

To si trochu lzete do

To si trochu lzete do kapsy.

"S mensi sanci uspet" je casto tak trochu eufemismus pro "bez sance uspet".

Pokud se Vase strana do parlamentu nedostane, vas hlas proste propadne, a ne ze "jen tak nepropadne".

Strana, která už jednou

Strana, která už jednou uspěla, je bez šance uspět?

Pokud se moje strana do parlamentu nedostane, nebude mě to těšit. Ale nebudu podporovat stranu, s kterou nastopro nesouhlasím a nebudu mít výčitky, že zrovna můj hlas přispěl k neúspěchu (mnou nevolené) strany.

Doufám, že se najde dost těch, kteří konečně přestali podléhat manipulacím s propadlým hlasem. Těch příznivců je bohatě dost. Jen se nebát řečí lidí, jako jste Vy. ;-)

Tak v sobotu odpoledne si to

Tak v sobotu odpoledne si to s tou údajnou šanci a vaším propadlym hlasem můžeme říct, jestli přijdete.

Mohu být trochu osobnější?

Mohu být trochu osobnější? Dlouhodobě mně nesedí jedna věc.

Vy konzervativci nám libertariánům pořád říkáte, že mezi námi není až takový rozdíl a že bychom se tedy měli spojit. Já tomu rozumím a v zásadě mě mrzí, že to tak není. Na druhou stranu ty důvody, proč to tak není, nejsou úplně triviální. Například rozdíl mezi snahou vystoupit z EU a reformovat EU je v důsledcích zásadní. A v současnosti to JE základem mnoha rozepří.
Jestli mezi námi opravdu velký rozdíl není a my jsme opravdu spojenci, proč teď vy konzervativci neřeknete "hodně štěstí, ať vám to konečně vyjde"?

Nemyslím tím konkrétně Vás a konkrétně tahle slova. Myslím to obecně... Já prostě od konzervativců (třeba mezi mými příbuznými a kamarády je jich většina) slyším jen výčitky.

Představte si, že by volby nedopadly ODS 15%, Svobodní 4%, ale ODD 13%, Svobodní 6%. Nebyli byste rádi???

Tak co ? Chybelo vam

Tak co ? Chybelo vam stesticko ?

Zalezi co myslite tim spojit.

Zalezi co myslite tim spojit. V pripadne povolebni koalici ? No to urcite...

Krome toho ani ODS neni zadna ciste konzervativni strana, jsou tam lide konzervativni, mne blizci (Fiala, Benda,...) a jsou tam lidi liberalni, mne nesedici (Zahradil, Kubera,...).
Presto preji ODS "uspech a hodne stesti".

Se Svobodnyma je jiny problem, podle mne je to vzhledem k jejich realnym moznostem ciste vyhozeni hlasu do kose, a to podle mne skoda.
Otazka nestoji, jestli, kdyz vy, juras a par dalsich, jim to tam hodite, budou mit 4 nebo 6% hlasu, ale jestli budou mit 1 nebo 3% hlasu. A to nic neresi. Vase hlasy spadnou tak jako tak pod stul a pak si tady zase budete, pri pohledu na vsechny ta Babise, Okamury, komunisty a Piraty moct vest nicneresici teoreticke debaty o spojeni konzervativcu a liberalu.

Ja reknu rad kazdemu slusnemu a aspon trochu pravicovemu subjektu hodne stesti, ale tam kde neni sance, trocha stesti nestaci a nevytrhne to.
Vim, ze si bezvychodnost jejich stavu a situace nechcete priznat a budete cekat, ze tentokrat to vyjde, ale podle mne jsou jejich sance tentokrat snad jeste mensi nez kdykoliv pred tim.

A abyste si nemyslel, ze takto merim jen liberalum, tak treba Alexander Tomsky je vylozenen konzerva a taky nebudu svuj hlas hazet Realistum, dalsi strane bez sance. (i kdyz tam je to navic spojeno i s extremne nesympatickou postavou jejich nabubreleho mentora, priznavam).

--
Juras tady vcera napsal, ze chce volit jen takovou stranu, s niz na stopro souhlasi, nebo tak nejak. Tak narocny ja nejsem, takova strana by musela mit jednoho clena a tim bych musel byt ja sam :-), jinak mi vzdy nejaka necim a nekym nebude stoprocentne vyhovovat. Ale osobne si myslim, ze ve volbe ODS by se pri trose dobre vule mohli najit jak konzervy tak vy liberalove. Bez (nedosazitelneho) naroku na 100%, ale jako s odstupem nejlepsi REALNA volba a varianta.

Musel bych si plivnout do tvare, kdybych svuj hlas zahodil a nepouzil ho proti tomu, co se tady na nas vali za sebranku.

Nevím, odkud čerpáte hodnoty

Nevím, odkud čerpáte hodnoty 1% nebo 3%. V posledních volbách měli Svobodní taky mizerné preference a nakonec získali europoslance.

Chtel jsem napsat 0,5% az

Chtel jsem napsat 0,5% az 2,5%, ale nechtel jsem vas zbytecne drazdit.

No vsak vidite sam, kdo mel pravdu. Totalne bez sance, predem jasne zahozeny hlas.

Ale fanousci holt realitu neuznaji...

U ODS je pro mě dost zásadní

U ODS je pro mě dost zásadní jejich orientace na Evropskou Unii a akceptování dotačního šílenství. Samozřejmě stoprocentní shoda byla ode mě přehnaná, myslel jsem ji na shodu ve všech zásadních věcech. A to u Svobodných mám. U ODS naopak mám jistotu, že budou vzhledem k EU dělat to, co nechci. A to nebudu podporovat. Pokud se Svobodní nedostanou, moje situace se slabší či silnější ODS bude prakticky stejná. Bude se dít to, co nechci.

Sdílím Fialův a Kalouskův názor, že v těchto volbách jde o hodně. Ale proti průseru nemá cenu volit někoho, kdo je mi sice sympatičtější než ti zlí, ale které zas tak moc nechci. Pokud se stane průser, skončí demokracie a občané budou muset začít dělat něco jiného než chodit proti Babišovi k volbám. Bude na čase vyměnit klíče za vidle.

Uložit

Uložit