Osobní poznámka k událostem na Ukrajině
Tomáš Müller

Konzervativní listy

Prožil jsem v Kyjevě dohromady téměř rok. V roce 1983 jsem byl vyslán na stáž do KIIGA (Kyjevského institutu inženýrů civilního letectví). Na škole se ke mně chovali jako k prominentní osobě – k nám v té době na Ukrajině vzhlíželi jako my k západu. Narazil jsem tehdy na skupinu českých studentů. Jednalo se vesměs o synáčky našich nomenklaturních prominentů, proto jsem se raději stýkal s několika polskými studenty a udělal si řadu přátel hlavně mezi Ukrajinci. Jednoho dne si mne vzal stranou odborný asistent na katedře a začal mne zasvěcovat do poměrů na Ukrajině. Vysvětlil mi mimo jiné latentní nenávist většiny Ukrajinců k Rusům, především v důsledku hladomoru v letech 1932-33. Mluvil tehdy velmi otevřeně a nabídl mi, že mi bude dělat občasného průvodce po Kyjevě. Náš rozhovor tehdy nezůstal bez povšimnutí – v nejbližších dnech se na mne obrátilo nezávisle na sobě několik kantorů a asistentů s prosbou, abych se nikde nešířil o tom, co mi tento člověk vyprávěl. V podstatě mi sice nikdo z nich přímo nepotvrdil, že s jeho názory souhlasí, ale všichni jej chránili před tím, abych jej udal.

Tehdejší pobyt v Kyjevě na mne dosti silně zapůsobil: v centru města jsem tehdy denně vídal žebrající beznohé válečné invalidy, kteří sice měli hruď posetou metály, ale pohybovali se bez špetky lidské důstojnosti na dřevěných deskách na kuličkových ložiscích místo invalidních vozíků; potkával jsem kultivované lidi evropského vzezření, ale i typické ruské burany v teplákách. Zažil jsem sledování a odposlouchávání telefonů. Jednou mi volal do mého hotelového pokoje výše zmíněný asistent – můj průvodce po Kyjevu, abychom se dohodli, kde se sejdeme. Dorazil jsem na místo o něco dříve a stal se svědkem toho, jak příslušníci milice mého průvodce legitimují a vyptávají se ho, na koho čeká.


Když jsem se snažil najít lepší hotel, než ten, ve kterém mne ubytovala škola, všude mne odmítli, že mají plno. Druhý den si mne pozval prorektor pro mezinárodní záležitosti, aby mne přátelsky upozornil, že v Sajůzu není možno jen tak se ubytovat v hotelu a předal mi potvrzenou rezervaci do nejlepšího hotelu v Kyjevě. Věděl přesně, ve kterých hotelech jsem se pokoušel ubytovat.


Díky tomu, že jsem se během svého dvouměsíčního pobytu prakticky nestýkal s komunitou českých studentů, měl jsem příležitost poznat lépe život ukrajinských studentů a především vysokoškolských kantorů, kteří mne velmi často zvali k sobě domů, aby mne představili svým blízkým a mnohdy i svým sousedům a známým. Byli neobyčejně srdeční a pohostinní. Když poznali, že mi mohou důvěřovat, byli i nečekaně otevření. Troufám si konstatovat, že jsem tehdy porozuměl mentalitě Ukrajinců. Silně jsem tehdy vnímal jejich snahu o emancipaci, prakticky denně jsem se setkával s ukrajinštinou.
Před r. 1989 jsem absolvoval ještě několik kratších služebních cest do Kyjeva. Z té doby si ještě vybavuji jeden zajímavý a možná signifikantní postřeh: během jednoho z pobytů v Kyjevě mne, coby svého kolegu, pozval k sobě domů i tehdejší ředitel obchodního zastoupení ČSA. Z jeho projevu jsem pochopil, že tento kovaný soudruh příslušníky „bratrského národa“ zcela nepokrytě pohrdá. Cítil jsem, že je považuje za cosi jako mezistupeň mezi námi a opicemi. Chlubil se mi, jak zde kšeftuje s tenisovými míčky a jak mu „místní dacani“ trhají ruce, když jim prodává naprostý šunt. Přitom já, už tehdy zapřisáhlý antikomunista, si v té době našel na Ukrajině řadu skvělých přátel.
V roce 1990 mi škola nabídla bezplatné kombinované studium, takže jsem v Kyjevě absolvoval několik dalších pobytů v celkové délce cca 300 dnů. V té době jsem už cítil emancipaci Ukrajinců i odpor k Rusku mnohem silněji.


To, že jsem měl možnost poznat život v Kyjevě mne jistě neopravňuje k tomu, abych se bez pochybností odvážil komentovat současné události. Proto se podivuji tomu, s jakou lehkostí a jistotou někteří „komentátoři“ odsuzují násilí na straně demonstrantů a ospravedlňují zásahy ozbrojených složek, aniž by disponovali věrohodnými a ověřenými informacemi. Je nezpochybnitelné, že demonstrace měly dlouhou dobu velmi klidný a nenásilný charakter. Demonstranti demokraticky projevovali svůj názor na současný režim a žádali odstoupení zkorumpované vládnoucí politické reprezentace. Byl jsem v podstatě příjemně překvapen, jak dlouho se podařilo zachovat nenásilný charakter protestů. Je nepochybné, že v současnosti se mezi poklidné demonstranty zamíchali i náckové, chuligáni a jistě i provokatéři. Řada z nás si ještě dobře pamatuje, za jakých okolností došlo ke zdemolování pražské kanceláře Aeroflotu po vítězství našich hokejistů nad Rusy v březnu r. 1969. Jak čirou náhodou byly před kanceláří pár hodin před incidentem složeny hromady dlažebních kostek. K dalším podobným incidentům došlo i na jiných místech, například v Ústí nad Labem byla poškozena budova místního sovětského velitelství. Tehdejší protesty u nás jistě byly méně násilné, nicméně podle zastánců postupu ozbrojených složek na Ukrajině zřejmě tehdy měly i naše ozbrojené složky bránit pořádek i za cenu lidských obětí.


Řada mých ukrajinských přátel se mi v posledních dnech ozvala. Všichni se shodují v přesvědčení, že vlna násilí byla vyvolána provokatéry. Tomu nasvědčuje i fakt, že v počátcích násilí ozbrojené složky proti demonstrujícím nijak nezasahovaly. Mí přátelé jsou přesvědčeni, že to bylo proto, aby provokatéři mohli v klidu opustit bojiště dříve, než armáda a policie tvrdě zasáhnou. Upozorňuji, že mí přátelé nejsou žádní extrémisté či nacionalisté. Jedná se vesměs o vysokoškolské kantory na největší letecké universitě na světě.

tlačenkový Budha Zeman

tlačenkový Budha Zeman přirovnal anexi Krymu k humanitárnímu bombardování Jugoslávie......(sic)
PS,. ....tak to by s ní Veškrna asi také souhlasil .....???

„Mnohé důležité otázky jsou

„Mnohé důležité otázky jsou však stále na pořadu. Jedna se týká zásady ´územní integrity´. Ano, je důležitá, není však jedinou ze zásad, jež třeba zohlednit. Rusové budou argumentovat, a to na docela důvodně, že Spojené státy zajímá územní integrita jen tehdy, je-li v zájmu americké vlády.“

Samy „americké vlády ji však, kdykoli se jim to hodí, znovu a znovu ignorují“. Spolu „se spojenci z NATO porušily srbskou územní integritu tím, že vytvořily a uznaly nezávislé Kosovo“. Stejně tak „podpořily odtržení Jižního Súdánu od Súdánu, Eritrey od Etiopie a Východního Timoru od Indonésie“.

„Pokud jde o porušování územní integrity, Rusko poukáže i na invazi Spojených států do Panamy a uvěznění Noriegy, na invazi do Grenady mající předejít tomu, aby se z amerických občanů nestala rukojmí (ač si je nikdo za rukojmí nevzal), na invazi do Iráku na základě podvrhu, že Saddám Husajn disponuje zbraněmi hromadného ničení, na to, že lidi z jiných zemích mění v cíle svých bezpilotních dronů atd. atp.“

„Kázání Spojených států, že třeba respektovat suverenitu a bránit územní integritu, ruskému prezidentovi vyzní jako nárok na zvláštní práva, upřená všem ostatním.“
http://www.stripkyzesveta.cz/cz/media/725/jack-matlock-realne-zajmy-fari...
==============================
Před chvílí jsem si dočetl článek Jacka Matlocka, velvyslance USA v SSSR za Gorbačova. Jsem rád, že se ve svých názorech mohu opřít o slova tohoto diplomata. Gardnesi, i jeho budete mistrovat?

S pozdravem

Rusko: pokud USA zavedou

Rusko: pokud USA zavedou sankce, hrozí, že opustíme dolar jako rezervní měnu.
======================
Viki, co Vy na to?

Faktem je, že nový ministr už

Faktem je, že nový ministr už během prvních dnů v úřadu několika umnými prohlášeními diskvalifikoval Českou republiku jako možného diplomatického aktéra při zprostředkování míru na Ukrajině. Zaujal slepě jednostranné stanovisko, čímž se stal nevěrohodným partnerem pro druhou stranu. Nechápe, že hysterická rusofobie je definiční znak České televize, nikoliv však kompetentní diplomacie, píše exkluzivně pro Prvnizpravy.cz profesor a politolog Oskar Krejčí.
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/profesor-krejci-federalizujte-...
=======================
Je dobré se podívat na WIKI, kdo je Oskar Krejčí, ale to snad nesníží kvalitu jeho článku:

Podle Ministerstva vnitra ČR je evidován v seznamu spolupracovníků Státní bezpečnost v celé řadě kategorií[2] pod krycími jmény Oskar a Kaláb od roku 1975. Krejčí spolupracoval s 11. oddělením II. správy StB (zaměřena na mládež, vědu, školství a kultura) a s X. správou StB (zaměřena na boj proti vnitřnímu nepříteli) jakožto důvěrník, agent a jako rezident, tedy zvláště spolehlivý a prověřený tajný spolupracovník, jenž organizoval práci dalších agentů, kteří mu byli svěřeni, a předával výsledky jejich činnosti.[3]
Do KSČ vstoupil už koncem 60. let a zůstal zde i v době tzv. normalizace. Od února 1989 do listopadu 1990 byl poradcem komunistických předsedů federálních vlád ČSSR Ladislava Adamce a ČSFR Mariána Čalfy. Od léta 1989 zprostředkovával kontakty premiéra poslední komunistické vlády Adamce s iniciativou Most. Je autorem projevu, kterým byl v prosinci 1989 ve Federálním shromáždění ČSSR navržen na prezidenta Václav Havel a posléze jednomyslně zvolen prezidentem. Krejčí připravoval programové prohlášení přechodné federální vlády národního porozumění a byl i hlavním redaktorem programového prohlášení federální vlády Mariána Čalfy vzešlé z voleb roku 1990.

Takže nabídnete opis myšlenek

Takže nabídnete opis myšlenek Oskara Krejčího, abyste nezapomněl připomenout, že se jedená o komunistu, Stbáka a z povahy věci a názorového ukotvení, i rusofila...

A což takto historik Zubov, jehož názor je nejrozšířenější diskuzí, která probíhá na ruských soc. sítích... a kterého ruští demokraté následně vyrazili z University, kde přednášel...

"Jsme na pokraji války s naším nejbližším, spřízněným národem Ukrajiny, prudkého zhoršení vztahů s Evropou a Amerikou, na pokraji studené, a možná horké války s nimi," napsal Zubov například.

Jako historik přirovnal velmi otevřeně současnou akci prezidenta Vladimira Putina k připojení Rakouska k hitlerovskému Německu v roce 1938.

"A všechno se jevilo tak zářivé. A sláva Hitlera byla na vrcholu. A svět stál v úžasu před Velkým Německem. Připojení zemí a území k Říši proběhlo bez jediného výstřelu, bez kapky krve – není Führer geniální politik?" napsal Zubov.

"Přátelé. Historie se opakuje. Na Krymu opravdu žijí Rusové. Ale cožpak je tam někdo utlačoval, byli tam snad občany druhé kategorie, bez nároku na jazyk a pravoslavnou víru? Před kým je musí chránit vojáci ruské armády? Kdo je napadl? Vstup cizích vojsk na území jiného státu bez jeho souhlasu – je agrese," dodal.

Neu.p., informace z Wiki jsem

Neu.p., informace z Wiki jsem dal proto, že určitě by se někdo našel a zpochybnil Krejčího tvrzení tím, že byl zdatným agentem StB. Doufám, že Vám neuniklo, jakým způsobem napomohl ke zvolení Havla prezidentem. Zdravím. :-))

Něco se děje, nastává zmatení

Něco se děje, nastává zmatení pojmů. Zeolit, Petrof odsuzují Západ a podporují důstojníka KGB a neu.p. to má naopak. No toto?!

milý Gardy, aby bylo jasno,

milý Gardy, aby bylo jasno, já nekritizuji Západ, ale EU.....Česká republika je Západ, na rozdíl od civilizačně nekompatibilních východních částí Ukrajiny.
Ta konfrontace nás bude stát pravděpodobně zvýšení cen plynu a potažmo energií ........uvidíme??!!

To je škody, že se vám (via

To je škody, že se vám (via Klaus a Dlouhý) nepodařilo bloknout Ingolstadt. co? Ale bylo to vo fous! ;-)

To byste řádili ještě víc :-)

ivoš blbne...to je známá

ivoš blbne...to je známá věc....a přitom bych mu tak rád pomohl. Ale jak ????

Je známo, že když kuřák přestane kouřit, má za pár let plíce jako zvon, alkoholik po pár letech abstinence má játra jako nová, dokonce prý i hymen dorůstá, když si dají lehké děvy na chvíli pokoj......ale co s vadnou hlavou, neporadí nikdo...n-tsss.

dorůstající hymen petrof je

dorůstající hymen petrof je zhulenej, furt ;-)

Oúúúch!

zdravím vás, starý

zdravím vás, starý brachu......tak to přece zabralo...????

vy zaberete vždycky :-))

vy zaberete vždycky :-))

http://blog.aktualne.cz/blogy

http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-urban.php?itemid=4401

Berte, nebo napište kvalitní oponenturu.

Nepanoval, protože Lux ;-)

Nepanoval, protože Lux ;-)

A co jako?

A co jako?

Jo, zase nic :-(

Jo, zase nic :-(

Tak znovu: uveďte argumenty,

Tak znovu: uveďte argumenty, proč je podle vás Urbanův článek nepravdivý.

Uvádíte jen, že byl ropovod postaven. No a proč ne, když byla jeho stavba (naštěstí) schválena.

Khokhodácký argument.

Khokhodácký argument.

a vida, Diaga Hymena Urbana

a vida, Diaga Hymena Urbana se vám zachtělo....??? A já bloud si už myslel, že jste z toho venku....

(Zeolite, pro Vás) Dosud

(Zeolite, pro Vás)
Dosud nikdo ani nenaznačil zájem Polska na situaci Ukrajiny. Je evidentní ... možná i územní. Bude zajímavé sledovat vývoj.

(jsem možná první, kdo na to upozorňuje; stejně tak jsem byl první - v otevřených strojích - kdo si po vyhlášení nové ukrajinské "demokratické nejvyšší rady" o zrušení jazykového zákona a následném jásání demokratických havlistů tento zákon přečetl a zjistil pravou povahu mejdanu)

Zájem Polska o Ukrajinu je z

Zájem Polska o Ukrajinu je z mnoha příčin enormní, ale není vhodné ukazovat karty... /Jen tak mimochodem, vystoupení M. Němcové k situaci na Ukrajině mě zklamalo. V případě, že by kandidovala na prezidentku v příští volbách, můj hlas by už nedostala. Někdy mlčet znamená skutečné zlato.../

Chudák paní Němcová... A

Chudák paní Němcová... A takový jsi byl její fanda.

Zraješ Jardo jako víno :-(

(Můj hlas rovněž nedostane, ale její postoj k "situaci na Ukrajině" oceňuji.)

Ivoši, už bys mě mohl znát.

Ivoši, už bys mě mohl znát. Jestli se mi něco na politikovi nelíbí, tak veřejně sdělím svůj názor a to bez nějakých vytáček. Po jejím vystoupení se ukázalo, že na funkci prezidenta nemá. A je dobře, že jsem se to dozvěděl včas. Doufám, že vedení ODS nebude uvažovat o její kandidatuře. /Také jsem byl pro Robejška.../ Tvůj charakteristický rys povahy se projevuje něčím na způsob dětského kyš, kyš anebo "dlouhého nosu". Pokud Ti to dělá takovou rozkoš, jen tak dál, doktore.

S pozdravem

Zvlastni, ze sem cele dny

Zvlastni, ze sem cele dny kopirujete a davate linky na kazdy prd kazdeho hejhuly, ale kdyz jde o vase zatraceni vami nedavno chtene prezidentske kandidatky, tak nahle nejak zapomenete dolozit citat, kterym vas zase tak nahle uhasila.

Jardo, paní Němcovou znáš z

Jardo, paní Němcovou znáš z veřejného vystupování přes 15 let. Pokud vím tak jsi ji chválil a opakovaně doporučoval jako vhodnou kandidátku na prezidenta, naposledy před pár týdny.
Pokud se jednou projeví opravdu tak, že se s ní dá souhlasit, tak ji okamžitě zavrhneš

To (zdaleka nejen to) vypovídá především o tobě, a nezakrývej to nějakým kyš kyš.

Ostatně zkus napsat, co se ti na postoji paní Němcové tak nelíbí, že jsi ji rezolutně "odmrštil", trochu se snaž.

A jak je to s manifestem LES, který tě nedávno tak vzrušil a pořád jsi se vyptával kdekoho co o něm soudí? Už víš, s čím na něm souhlasíš/nesouhlasíš?

Nebo máš už zase jinou hračku?

Zdravím.

Zapaluji-horim-hasim-zapaluji

Zapaluji-horim-hasim-zapaluji-horim-hasim...

To jsem ja, Vas Zeolit.

Vidíte ... ještě před

Vidíte ... ještě před několika měsíci byl Zaorálek považován za rusofila a mj. je mu přičítána rozhodující role v tažení za neuskutečnění US radaru v Brdech ... dnes válečný štváč proti Rusku.

(je to jenom debil - dávám mynystrovi Zaorálkovi tak dva, maximálně dvaapůl měsíce)

http://lubomirstejskal.blog.idnes.cz/c/399322/Ukrajina-1-memorandum-a-2-...

http://josefhavranek.blog.idn

http://josefhavranek.blog.idnes.cz/c/399318/Svejkovsky-souboj-EU-s-Putin...

(klikáte vůbec karmu panu Havránkovi? Já vždycky)

proč?

proč?

Ten Zaorálek se musí cítit

Ten Zaorálek se musí cítit jak potulný strádající pes. Známý marxista a rusofil se nedoptřením demokratické slabiny,tj. vítězství neodpovědných ve volbách, stal ministrem zahraničí i při svém zjevném inteligenčním deficitu, vč. neznalosti AJ a musí hlásat společná stanoviska EU, která jsou přesně opačná k jeho osobním názorům. To mu přeji.

Vy jste zase známý plácal,

Vy jste zase známý plácal, pane Gardnesi ;-)

Zaorálkovu postoji nelze zatím nic vytknout a tak kydáte...

he is very

he is very optimistic../Zaoralda/

Nevím, anglicky jsem ho

Nevím, anglicky jsem ho mluvit neslyšel, nějaká americká novinářka o něm v r 99 prohlásila, že jeho angličtina je "kreativní". Od té doby se mohl zlepšit. Má-li nedostatky, měl by pracovat na jejich odstranění, u MZ je angličtina podstatný pracovní nástroj.

Kavan anglicky uměl skvěle, a jaká to byla kreatura.

narážel jsem na dalšího

narážel jsem na dalšího inglišmana Kužvarta..

All is good....odvětil

All is good....odvětil Lubínek na dotaz, zda je všechno OK....n-tsss, n-tsss.

PS. ...učebnice angličtiny pro pokročilé, lekce 4, odst. 6 ( str. 28)....

Nikoliv rusofil, ale

Nikoliv rusofil, ale pacifista. A pokud hledáte opravdového rusofila, stačí načíst pár textů vaší ikony VK. Vaše nedopatření demokratické slabiny a vítězství neodpovědných je další hlupoňovina, stejně jako empatické vcítění se do rozpolceného Zaorálka. Inu, posedlost hranic nemajíce...

Mala vyhoda v nevyhode u

Mala vyhoda v nevyhode u techto socanu je ta, ze se krome chlacholicich veticek typu "Ajem very optimistyk" pripadne "All is good" na vic nezmuzou a tedy nemohou skodit tolik kolik by treba skodili, kdby zvladi vic nez pretlumoci tlumocnikem pretlumocene stanovisko kolegu:-)

.

.

Jedna anketa na

Jedna anketa na netu.....

Anketa
Schvalujete ruskou okupaci Krymu?
Ano 81%
Ne 17%
Nemám zcela jasný názor 2%
hlasovalo: 9639 lidí
......no comment......

Kde se podíváš, samý Jiřík,

Kde se podíváš, samý Jiřík, který neví, kam by měl patřit.

Kde se podíváš, samý Jiřík,

Kde se podíváš, samý Jiřík, který neví, kam by měl patřit.

A co vas na tom prekvapuje?

A co vas na tom prekvapuje? Podobne dopadla anketa pri "proverkach" po okupaci Ceskoslovenska, 1968.

Schvalujete bratrskou pomoc Sovetskeho svazu?
Ano, pres 81% :-)))

To bylo ovsem pod natlakem,

To bylo ovsem pod natlakem, takze michate jabka s hruskama.

Tehdy pod natlakem, dnes tedy

Tehdy pod natlakem, dnes tedy dobrovolne, ale vysledek je stejny...? To je definice idiocie, Konzervo.

A co vas na tom prekvapuje?

A co vas na tom prekvapuje? Podobne dopadla ankta pri "proverkach" po okupaci Ceskoslovenska, 1968.

Schalujete bratrskou pomoc Sovetskeho svazu?
Ano, pres 81% :-)))

Havlistická mrdia to totiž s

Havlistická mrdia to totiž s adorací mejdanu přehnala - stejně jako v případě Kníže.

Lidi se nedají ojebat tak snadno ... ve světle svých zkušeností z posledních 100 let a posledních 25 let flády tfé.

Inženýre, nechcete raději

Inženýre, nechcete raději místo toho vašeho "nelibozvučného" pojmenování médií používat novotvar "epimédia"? :-))

http://www.paratdnes.cz/2011/11/Jaroslav-Matuska-EPIMEDIE-EPIMEDIA.html

Vy byste tak rad se stal

Vy byste tak rad se stal neceho hybatelem, a vono furt nic, co, skokane ?

Ten Havel musi mit strasne

Ten Havel musi mit strasne dlouhe prsty, kdyz z hrobu nejen ridi co budou psat nase media, vcetne Babisovych, ale i ta svetova.

Nejaky Majdan me nezajima a vubec jsem ho nekomentoval, ale lzete i zde, od pocatku se psalo o nasili z obou stran.

Druha vec je ruska okupace, tam byste se hlavne nemel nechat Rusem oje..at, vzhledem ke zkusenostem, ale vypada to, ze se klidne nechate a jeste u toho budete tleskat jak to bylo prijemne.

___________________________________________________________________________________