Otázky České televize
Monika Čírtková

Zaregistrovala jsem boje o "nezávislost" České televize a s tím spojené různé ikonky "podporuji ČT" a jiná vyjádření sounáležitosti.
Bohužel se jako obvykle nezapojím.
Nechápu smysl České televize v současné podobě, nerozumím obsahu pojmu "veřejnoprávnost".

Česká televize je mi lhostejná; v zásadě si přeji, abych o ní slyšela co možná nejméně. Což se bohužel neděje, protože redaktoři pokládají za nutné exhibovat na sociálních sítích, fotit se se směšnými odznáčky "Evropa mne potřebuje", případně deklarovat, koho příště vyhodí ze studia, když bude říkat něco, co se moderátorovi nelíbí. Což je patrně také součástí té záhadné "veřejnoprávnosti".

Nechápu účel programové skladby veřejnoprávní televize. Proč má financovat nějaké estrády, vysílat drahé sportovní přenosy, vyrábět seriály? To přece mohou dělat - a také to dělají - soukromé televizní stanice. V čem je "veřejnoprávnost" těchto programů? Ví to někdo?

Pochybnosti ve mně vzbuzuje také zpravodajství. Už proto, že doslova každé dítě ví, co si redaktoři myslí, komu fandí ve volbách, českých i zahraničních, komu naopak vítězství nepřejí. Kdo může mít důvěru v takto připravené zpravodajství? Samozřejmě, diváci, kteří zastávají podobné názory jako redaktoři ČT, jsou s jeho vyzněním spokojeni. A co ti ostatní? Zajímají někoho?

Jediné, v čem bych spatřovala určitý přínos veřejnoprávní televize, by byla síť kvalitních zahraničních zpravodajů, protože to si skutečně soukromé stanice dovolit nemohou. To by znamenalo zachování zpravodajského kanálu, tedy ČT24. Nicméně není přece nutné, aby tato stanice vysílala dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu. Proč by měla? Rozumí někdo smyslu takového nepřetržitého, dokola omílaného "zpravodajství" pro českého diváka? K čemu to má být?

Když shrnu tyto své úvahy, vychází mi z toho, že veřejnoprávní televize v současné podobě je naprostý přežitek. Neposkytuje téměř nic, co nemohou nabídnout soukromé televizní stanice či jiné informační kanály, a to, co poskytuje, nevykazuje požadovanou kvalitu.

Je potom nutné položit si otázku, zda skutečně má být tento moloch financován z povinně hrazených poplatků. Proč nemohou být poplatky dobrovolné?
Ať si občané, kteří mají o  tuto "veřejnoprávní" ČT zájem, poplatky platí, třeba i vyšší, když budou chtít.

Ti ostatní by mohli mít od povinné veřejnoprávnosti pokoj. Nepochybně by to mnozí ocenili.

___________________________________________________________________________________