OVĚŘENÁ FAKTA VS. ARGUMENTAČNÍ KLAM
Hana Lipovská

Od posledního jednání Rady ČT jsem se zabývala především dopisy a stížnostmi koncesionářů. Za necelé dva měsíce mého funkčního působení v Radě ČT jsem e-mailem přijala na čtyři desítky stížností, které mohu rozdělit do tří kategorií:

1. Stížnosti technického a formálního rázu, zahrnující např. hladinu hlasitosti pořadů a reklam, otevírací dobu Galerie ČT nebo úroveň českého jazyka ve vysílání ČT. Tyto stížnosti a dotazy se budu snažit průběžně řešit.

2. Stížnosti vyjadřující obecnou nespokojenost především s pořady publicistiky. Část z nich nejlépe vystihuje upřímný povzdech jednoho z diváků: „Já mám tu Českou televizi rád, ale už si s ní vůbec nerozumím.“ Tyto stížnosti se snažím kvantifikovat a ověřovat.

3. Stížnosti věcné, faktické, poukazující na konkrétní chyby a selhání v konkrétních pořadech ČT. Z těchto stížností jsem pro začátek zvolila dvě, které považuji za naléhavé. První se týká pořadu Události, komentáře, druhá pořadu Reportéři ČT. K oběma jsem vypracovala rozbor a budu se snažit, aby byly zítra projednány. V této souvislosti mimo jiné požaduji:

- omluvu divákům ČT,

- omluvu dotčeným osobám, včetně těch, které byly zavádějícím způsobem dlouhodobě a systematicky dehonestovány,

- vyvození důsledků z neprofesionální práce redaktorů a jejich nadřízených;

- profesionalizaci týmů dotyčných pořadů zejména ve smyslu dodržování zásad právního státu a běžných standardů novinářské práce, které byly hrubě porušeny, a ke kterým patří:

a) ověřování informací z více zdrojů;

b) uvádění všech dostupných relevantních informací;

c) seznámení s pojmem argumentační klam, včetně záměrného vynechávání informací, a argumentační klam ad hominem;

d) seznámení s faktem, že o tom, zda někdo spáchal trestný čin rozhoduje pouze a výlučně nezávislý soud;

e) dodržování Kodexu ČT.

V mezidobí jsem se zabývala také studiem smluv uzavřených ČT. Na zítřejším jednání Rady ČT požádám o předložení detailního vyúčtování nákladů na vybrané konkrétní činnosti ČT

Při řešení – z mého hlediska nevyhovujícího – systému stížností jsme v pátek odpoledne na Kavčích horách krátce hovořili s ombudsmanem ČT panem Čestmírem Fraňkem, který nabídl, že se spolu budeme nad stížnostmi diváků setkávat dvakrát měsíčně. Část problémů by naše spolupráce mohla řešit. Včera jsme se také k diskusi setkali s ředitelem programu Milanem Fridrichem.

V návaznosti na nedávnou diskusi „O situaci v Radě ČT“ poslance Petra Gazdíka s arcibiskupem Janem Graubnerem jsem Jeho Excelenci Otci arcibiskupovi během dvouhodinové olomoucké audience představila svá východiska a cíle práce v Radě ČT. Výsledky měsíční práce uvidíme zítra. Upřímně doufám, že se pro začátek podaří napravit alespoň některé křivdy a pochybení.

Aby si diváci se svou televizí opět začali rozumět.

___________________________________________________________________________________