Pane ministře, za požadavek omluvy byste se měl sám omluvit
Jana Zwyrtek Hamplová

blog

 

Protože za předpokladu, že tu máme právní stát, jste prostě těžce přestřelil.

Četla jsem to třikrát, a pořád jsem doufala, že se probudím.

Ministr životního prostředí Richard Brabec vyzval k omluvě kritiky, kteří napadali postup ministerstva při posuzování záměru těžby štěrkopísku u Moravského Písku na Hodonínsku. Soud kroky ministerstva vyhodnotil jako správné, uvedla mluvčí resortu. Odvolala se na rozsudek soudu v Brně ze začátku října. Soud tehdy zrušil rozhodnutí Českého báňského úřadu o stanovení dobývacího prostoru, a vrátil mu věc k novému projednání. Žalobci v případu byly převážně obce a města, a také Jihomoravský kraj.

O co ve věci jde?

Ministerstvo životního prostředí vydalo k záměru kladné stanovisko EIA, odpůrci těžby, tedy obce, města a kraj (samospráva) ho považují za problematické. Brabcův resort v pátek zdůraznil, že soud prozkoumal kroky, které při posuzování záměru těžby ministerstvo učinilo, a došel k závěru, že postup ministerstva byl v souladu se zákony.

A jak na to reagoval ministr?

"Věřím, že ten pětiletý politický i mediální hon na ministerstvo životního prostředí v souvislosti s těžbou u Uherského Ostrohu skončil. Za to, co někteří vypouštěli z úst směrem ke mně, omluvu nečekám, na to jsem si již zvykl, ale vždy jsem stál za ministerskými úředníky, kteří záměr těžby v procesu EIA nestranně posuzovali."
A vyzval k omluvě.

Abychom si to ujasnili - ministr vyzval k omluvě za zcela STANDARDNÍ právní argumentaci v případě právní obrany před rozhodnutím, které podle názoru téměř všech obcí a měst a kraje daného regionu může ohrozit dodávky pitné vody v budoucnu. Odpor v regionu je opravdu masivní, a má zcela racionální jádro. A my advokáti (jednu právní linii zastupuji) volíme zcela standardní právní obranu spočívající v jasném formulování výhrad. Tedy nepořádáme žádný HON, ale postupujeme klasickou právní cestou odvolání, správních žalob, a mohu pana ministra ujistit, že nelze vyloučit, že věc skončí třeba až u Nejvyššího správního soudu nebo soudu Ústavního - tak zásadní je to pro samosprávu regionu podstatná věc.

Existence správního soudnictví, tedy přezkum úředních rozhodnutí nezávislými soudy, je zcela základní podstatou právního státu. Pokud je tento pilíř zpochybňován, a pokud se žádá dokonce za jeho využití omluva ze strany ministra (!!!), tedy žádá se omluva za běžnou a stndardní právní argumentaci, je něco hodně špatně.

Obce a města a kraj v daném sporu hájí své občany, pokud jde o právo na pitnou vodu v budoucnu, kterou cítí ohroženu, a dokonce i když připustím, že by právní obrana nemusela být ve finále úspěšná (protože i to se u právně těžkých sporů stává), je požadavek omluvy za vyslovený právní názor nehorázný.

Ale pozor - pan ministr mne inspiroval! Za všechna nezákonná rozhodnutí státu v jakékoli věci budeme tedy také chtít osobní omluvu ministrů nebo úředníků, kteří označí postup obcí, měst nebo krajů za nezákonný, a ono se ukáže, že tomu ta nebylo. Zatím to žádáme jen v trestních kauzách (já osobně aktuálně zastupuji 15 nezákonně stíhaných zástupců samosprávy), ale přihodíme tam tedy s radostí i špatná rozhodnutí ve věci dotací (má kancelář za 20 let zachránila obcím a městům už přes půl miliardy nezákonně žádaných finančních prostředků, které by jinak už obce a města a třeba nemocnice neviděli), a za další rozhodnutí v oblasti státní správy. A že jich je.

Ale závěrem velmi vážně - pokud budeme zákonnou obranu a právní obranu brát téměř jako nějaký osobní útok, a vyslovené obavy podepřené právním názorem za důvod k nějaké omluvě, víte, k čemu dojdeme? Že se budeme zase bát legitimně bránit, a budeme stát před úředníky v pozoru s tím, že jejich rozhodnutí a názor jsou nekritizovatelné. Ale správní soudnictví bylo založeno právě proto, aby úřední postup byl podroben případné kontrole, a úřednická rozhodnutí mohla být podrobena přezkumu nezávislého soudu - to je totiž základní princip právního státu. Takže aby nám ho zase nechtěli sebrat.

Navíc výrok byl velmi předčasný. Samospráva svou obranu nevzdává - konec konců první kolo se svými právníky, k nimž mám tu čest patřit, vyhrála. A zdaleka nic nekončí. A děkujme Bohu, že to právo na soudní přezkum zákon zakotvuje!!! Když vidím tu sebestřednost zhora. Nemusíme mít vždy pravdu, ale nikdy se nebudeme nikomu omlouvat za to, že bráníme svá práva a říkáme v odvoláních a žalobách a kasačních stížnostech a ústavních stížnostech svobodně své názory a argumenty. Nebo se nám chce zakázat chodit k soudům? Nebo nějaké myšlenky?

Pan ministr prostě opravdu přestřelil. A za svůj výrok, kterým žádá za vyslovení právního názoru ve standardní právní obraně omluvu (!!!), by se měl sám omluvit.

___________________________________________________________________________________