Pětka „antifoltán“ v Radě ČTK nezná zákon?
Pavel Foltán

 Na svém každoměsíčním zasedání v lednu 2021 rozhodla většina hlasů v Radě ČTK o přijetí usnesení č. 11/2021 v tomto znění: „Rada ČTK pověřuje generálního ředitele ČTK J. Majstra přípravou podkladů k projednání zpravodajství ČTK týkajícího se vánočního poselství prezidenta ČR a novoročních projevů předsedy Poslanecké sněmovny a Senátu ČR.“ V takovém případě má ředitel ČTK dodat sekretariátu Rady kompletní podklady tak, aby je bylo možno doručit členům Rady nejpozději do 15 dnů před termínem následujícího zasedání, což v tomto případě bylo nejpozději do 31. ledna tohoto roku. Avšak tuto již zavedenou – a jinak už běžně aplikovanou – lhůtu v daném případě nesplnil hned celý ten řetězec (i za to zodpovědných) subjektů. Čili ani ředitel ČTK, ale ani předseda Rady ČTK, ale ani sekretariát Rady ČTK – ačkoli všichni ti jmenovaní jsou i zde vázáni dotčeným usnesením – tak ale ani jeden z nich nesplnil tyto své povinnosti. To je vážný nedostatek v kontrole plnění veřejné služby.

Generální ředitel ČTK vyhotovil a dodal předsedovi Rady a jeho sekretariátu materiál k projednání bodu v rozsahu asi 40 stran až den před termínem zasedání, kde se ten bod měl projednávat. Takže ředitel ČTK se „opozdil“ asi tak o 15 dní – inu, asi „žádná velká míra“, že? A ještě k tomu připsal, něco jako (řečeno s klasikem) „ve smysl ten“, že co jako po něm ta Rada (tedy ten jeho kontrolní orgán) vlastně vůbec chce. No a ten sekretariát Rady těch asi 40 stran od ředitele ČTK rozeslal členům rady až někdy ve faunově pozdním odpoledni před termínem toho zasedání Rady – no a já osobně jsem se k tomu mailu dostal až večer. Takže už jsem neměl reálnou šanci těch asi 40 stran ani přečíst, natož odpovědně prostudovat a profesionálně analyzovat, abych to pak druhý den mohl pak při tom zasedání odpovědně projednat, a případně o tom i hlasovat. (V den zasedání mi celé dopoledne zabere cesta do Prahy na to zasedání.)

Toto všechno (a ještě něco navíc) jsem k tomu bodu pak na tom zasedání členům té Rady řekl a zároveň jsem ze shora uvedených příčin dal odůvodněný návrh, aby celý ten bod Rada přesunula na příští zasedání. Zejména z důvodu možnosti seznámit se v klidu s těmi všemi podklady od ředitele ČTK a logicky i z důvodu možnosti připravit se v klidu a v plném rozsahu na projednání těch podkladů v rámci tohoto bodu. Tento můj návrh podpořil i kolega Petr Žantovský – avšak zbylých pět členů Rady to jako už obvykle proti našim dvěma hlasům svými pěti hlasy zamítlo. Prostě ten bod zařízli.  

Závažný problém jejich postupu dále spočívá například i v tom, že:
1. V únoru (podezřele sehraně) hlasovali proti svému vlastnímu usnesení z ledna,   
2. při tom neuvedli žádný relevantní důvod k takovému svému postupu,
3. z jejich postupu jasně plyne, že nehájí zájmy veřejnosti (podle zákona),
4. z jejich postupu jasně plyne, že hájí zájmy ČTK podle vůle ředitele, (což nelze),  
5. z jejich postupu jasně plyne, že neplní řádně funkce kontrolního orgánu,
6. z jejich postupu jasně plyne, že neznají zákon a jeho smysl (ani se o to nesnaží).

Ta jejich hlasovací pětka „antifoltán“ se odmítla bavit o tom, že ředitel nedodržel svou povinnost dodat materiály v termínu alespoň 15 dní před zasedáním. Úporně a velmi emotivně se snažili, aby se ten bod neprojednával. Asi měli nějaký společný závažný důvod – a prý podle dojmu kohosi kdesi patrně i důvod politický. Zkusili celý problém přehrát na mou osobu – a dokonce i pomocí osobních invektiv proti mně. I to už je standardem jejich postupu – a čím dál, tím víc. Inu, kdo chce kam … Pusťte si video.

___________________________________________________________________________________