Petr Fiala: Jsme-li ve válce, musíme se podle toho chovat. Druhou šanci mít nebudeme


(Aktuálně.cz)

Po brutálních pařížských útocích si komentátoři a politici kladou řadu otázek. Většina proto, aby je zase do příštího teroristického útoku rychle zapomněla. Teď už ale není na samotné otázky čas, je potřeba mít odpovědi. Jsem na to připraven, zde jsou.

 
 
Terorismus byl vždy, je jeho nebezpečí nyní větší?
 
Ano, nepochybně. V roce 2002 zemřelo při teroristických útocích ve světě 725 lidí, v roce 2010 už 13 126, v loňském roce měl terorismus 32 727 obětí. Teroristé využívají moderní technologie, otevřenost globalizovaného světa, dostává se jim výcviku, mají ideologické a materiální zázemí, státy, které je podporují a nyní dokonce přímo své území (Islámský stát).
 
 
Je terorismus produktem radikálního islámu?
 
Ano, také. Terorismus má řadu podob a zdrojů (včetně evropských, od separatismu, přes chudobu, rozpadlé státy až po zneužité náboženství), ale jeho až masové rozšíření v posledních letech souvisí s radikálním islámem. Na západní civilizaci (ale nejen na ni) útočí jeho stoupenci. 
 
 
Souvisí radikální islám s islámem?
 
Ano, není mezi nimi rovnítko, ale souvisí. Ne islám jako celek, ale některé jeho tradice a výklady poskytují radikálnímu islámu nábožensko-ideologické zázemí. Islám je ovšem náboženství, radikální islám ideologie. Rozlišovat musíme, úplně rozdělovat nesmíme. Souvislost je podobná, jako třeba mezi levicovým terorismem a radikálními interpretacemi socialismu. Nebo jinak: mezi silničním pirátstvím a automobilismem prostě existuje souvislost. Těžko mohu bojovat s piráty silnic tak, že budu regulovat lodní dopravu nebo železnici. 
 
 
Souvisí terorismus s migrací?
 
Ano, nepochybně. Teroristé mají zázemí v uprchlických komunitách v západní Evropě, jejich stoupenci jsou synové a vnuci bývalých uprchlíků, řada strůjců teroristických útoků žila po léta mezi námi v Evropě. Selhala ideologie multikulturalismu, nezdařila se zcela integrace, máme zde ghetta a uzavřené muslimské komunity, které nerespektují naše hodnoty a chtějí naši civilizaci zničit. Teroristé se často rekrutují z frustrovaných lidí v uprchlických táborech. A samozřejmě platí, že s nekontrolovanou a obří migrační vlnou se do Evropy teroristé mohou snadněji dostat. 
 
 
Stojí za to západní civilizaci bránit, je lepší?
 
Ano. Mnoho hodnot jsme sice obětovali, nevěříme jim, děláme chyby. Ale nikde na světě žádná jiná civilizace nepodala takový sociálně-kulturní výkon. Jednoduše řečeno: nikde jinde není člověk tak svobodný, tak důstojný, žena a muž si tolik rovni, chudí tak bohatí, bezmocní tak zajištěni, všichni tak vzdělaní, všichni tak zdravotně, hygienicky, kulturně a ekonomicky zabezpečení, jako v západních demokraciích. Ví to všude, jinak by všichni nechtěli k nám. Žádný jiný systém není lepší a dokonce ani stejný. Stojí za to naši civilizaci bránit, jinak o to vše přijdeme.
 
 
Máme pomáhat uprchlíkům? 
 
Ano, ale jen do jisté míry. Nejlépe tím, že odstraníme důvody, proč utíkají, pak těm v uprchlických táborech a teprve nakonec těm, kteří sem přicházejí. Nelze pomoci milionům tak, že je sem přijmeme. Nelze pomáhat uprchlíkům na úkor naší bezpečnosti. Nelze pomáhat uprchlíkům na úkor naší civilizace. Naše zájmy musí být prioritní, jinak nikomu stejně nepomůžeme a sebe ohrozíme.
 
 
Lze teroristickým útokům zabránit? 
 
Ano, do jisté míry. Útokům osamělých šílenců nelze preventivně bránit, organizovanému terorismu, jako je ten islámský, do značné míry ano. Jak? Vojensky zničit jejich zázemí, posílit činnost zpravodajských služeb, narušit jejich komunity, preventivně omezovat práva podezřelých stoupenců radikálního islámu.
 
 
Lze naši bezpečnost zajistit humánně a pro všechny spravedlivě?
 
Ne. Bezpečnost je vždy v jistém protikladu ke svobodě. Zatím z bezpečnostních důvodů omezujeme všechny (srovnejte s lety před dvaceti roky a nyní), to nikdy dlouho nefunguje a nelze to dělat důkladně, účinnější je omezovat hlavně rizikové skupiny. Může to být nespravedlivé, jako třeba vůči Japoncům v Americe za 2. světové války, je potřeba to neustále korigovat demokratickými institucemi, ale jiná cesta k bezpečnosti není. 
 
 
Jsme ve válce?
 
Ano, nepochybně. Psal jsem o tom už před více než rokem. Radikální islám nám vyhlásil válku, musíme se podle toho chovat. Musíme být připraveni slevit ze své pohodlnosti, být ostražití, ale ne vystrašení. Musíme bojovat. Ti, co to odmítají, ohrožují naši bezpečnost. Není to nic nového, před Hitlerem Evropa taky kvůli míru ustupovala, až ji skoro celou obsadil. Síla rozumí jen síle, nebudeme-li bojovat, nebudeme.
 
 
Jakou válku máme vést?
 
Na všech frontách. Máme profesionální armády, musíme je posílit, dát více peněz do obrany a budovat moderní kapacity, posílit bezpečnostní služby, ale i policejní složky, investovat do kybernetické bezpečnosti, akceptovat hybridní podobu konfliktu. Investovat do vzdělávání a vybavení těch, kteří nás chrání a maximálně sdílet zkušenostmi se státy a profesionály, kteří této hrozbě již museli bezprostředně čelit. Vojensky porazit Islámský stát, vést informační válku, rozbít zázemí teroristů na území Evropy, zamezit jejich příchodu. 
 
 
Může za současnou situaci západní politika?
 
Ano i ne. Může za naši nemoc naše nekázeň? Může za zločince společnost? Někdy ano, ale primární odpovědnost má vždy zločinec. Slabost Západu, nejasná politika na Blízkém východě a v severní Africe, nešťastný nápad, že budeme vyvážet demokracii, nesledování našich zájmů, ale ideologických cílů – to všechno bohužel spoluvytvořilo dnešní situaci. No a co? Zločince taky chytneme a zavřeme, i když třeba na jeho špatné výchově máme podíl.
 
 
Dokáže si se současnou krizí poradit Evropská unie?
 
Ne, v současné podobě jistě nedokáže. EU v posledním desetiletí žádnou krizi nezvládla, společné postupy blokují rozumné řešení, ideologie stále hlubší integrace je scestná. Nedaří se eurozóně, nefungují společné politiky, EU potřebuje změnu. Podílejme se na ní aktivně, nečekejme, až někdo rozdá karty bez nás. Teď už nejde jen o prosperitu, jde o existenci. Nejsou evropské zájmy, jsou zájmy jednotlivých států. Pokud jim EU vyhovuje, má smysl. Pokud ne, hajme svoje zájmy jinak. Nejde o to zachovat za každou cenu integrovanou EU, jde o to zachovat za každou cenu demokratickou Evropu národních států.
 
 
Co má dělat Evropa?
 
Vytvořit koalici s USA a islámskými zeměmi, které bojují proti radikálům a rozbít Islámský stát. Vést pozemní vojenskou válku, porazit nepřítele a být na území Blízkého východu vojensky přítomna do doby, než se situace stabilizuje a aktivně budovat v rozvrácených státech podmínky pro stabilní vládnutí. Zavřít vnější Schengenskou hranici, zastavit proud uprchlíků, pomoci jim v uprchlických táborech. Chránit bezpečnost a zájmy evropských států. Bojovat za náš způsob života, za bezpečnou budoucnost.
 
 
Co máme dělat my?
 
Podílet se na společném postupu západních demokracií, půjde-li to. Nepřistoupit na přenášení problémů z jedné země do druhé (kvóty). Bránit národní zájmy, neměnit dosavadní migrační a azylovou politiku. Nepůjde-li najít společný postup, chránit svoje hranice a naši bezpečnost. Definovat si národní zájmy a ty prosazovat. Neexistuje jediný důvod, proč bychom to, co máme, měli obětovat. Proč? Čemu? Pro koho? 
 
 
Jsou nabízené odpovědi populistické?
 
Ne, právě naopak. Populistické je říkat, že se nic neděje, že všechno bude zase jako dřív, že nemusíme nic dělat. Moje odpovědi nejsou příjemné a pohodlné, ale vycházejí ze znalosti faktů, historické zkušenosti a pravdivého pohledu na věc. Nevylučuji, že pseudohumanističtí namyšlení ideologové si s fakty, argumenty a zdravým rozumem jinak neporadí než zase hloupým nálepkováním. Moje výhoda je, že to, co zde píši, říkám v různých podobách veřejně už mnoho let. Nepotřebujeme extrémistické a populistické odpovědi, potřebujeme dobré a pravdivé odpovědi. Potřebujeme radikalizaci demokratického středu v obhajobě západních tradic a hodnot, kontrarevoluci normálních lidí. Pokud nezačneme nazývat věci pravými jmény bez politické korektnosti, pokud se neodhodláme něco dělat, pokud nebudeme připraveni se bránit, prohrajeme. Kdo to nechápe, pomáhá nepříteli. Svět není jednoduchý, některé věci ale ano. Jsme-li ve válce, musíme se podle chovat. Druhou šanci mít nebudeme. 
 

já být v kůži předsedy ODS,

já být v kůži předsedy ODS, tak bych se té války moc nedovolával !!!
Při známém faktu totální dezorientace a naprosté disfunkce naší armády, až fatální neschopnosti jejího vedení a skoro legračního dovolávání se případných záloh .....by to mohlo mít tragické následky !!!
Pro úplnost ..... ČS armáda má v současnosti ca. 20 000 mužů, ca. 2000 aktivních záloh ( plány na zvýšení na 3000 jsou zatím na papíře ) ......ca. 6000 tzv. ČS vojáků v záloze, kteří se ovšem netají averzí k NATO a s těmi nelze rozhodně počítat.

Naprosto komicky vyznělo včerejší prohlášení náčelníka gen. štábu Bečváře, že se budou muset "vyzkoušet" způsoby povolávání, jeho organizace a celková logistika poplachu....(sic).

PS ....v tomto smutném kontextu pak vyznívají slova ministra sebeobrany Stropnického : ...že ČR může poskytnout pro boj proti IS max. 100 vojáků .....celkem logicky ...n-tssss

a aby té legrace nebylo ještě

a aby té legrace nebylo ještě dost : .....soud pro Prahu 1 rozhodl, že Sněmovna musí doplatit Rathovi 288 tis. Kč ( ošatné a dopravné ), za dobu kdy byl ve vazbě a nemohl tak vykonávat reprezentaci ......(sic)

PS ...pod tíhou takových zpráv musí člověk uznat, že jsme těch 26 let nebojovali za tu "naši" demokracii zbytečně ......n-tsssss

Je to hezké slohové cvičení

Je to hezké slohové cvičení ale nečekal bych ho od šéfa ODS.
Prezident E.Beneš také se spoléhal na smlouvy s Francií a V. Británií a pak musel v roce 1938 nechat republiku na pospas Německu a kolaborantům.
Nakonec dospěl k tomu, že Slované mají držet spolu.
Nevěřím, že by státy EU a NATO bylo ochotno pro naši bezpečnost cokoli udělat.
Věřím pouze ve vlastní síly našeho národa, které však nesmí nikdo rozvracet nereálnými představami o tom, že se nic neděje a že není potřeba se ničeho obávat.
Nesouhlasím!
ODS sešla se správné cesty alespoň pokud jde o tyto věci.

Z Benesova "dospeni" a

Z Benesova "dospeni" a slovanskemu primknuti k Stalinovu dubisku jsme se poradne nevzpamatovali dodnes, zvlast nekteri ruso-slavjanofilove.

Kdo je na spravne ceste, pokud jde o tyto veci ?

kdybych já dostal alespoň

kdybych já dostal alespoň šanci, volit někoho jiného .....ale kdykoliv mi přijdou domů volební lístky, mám tam vždycky jen jeden - ten s ODS......a pak, že demokracie ??
PS ....tak za dva roky pane Fialo .....ale fixujte to, fixujte ......!!!!

Druhá šance ... Pozdě, ...

Druhá šance ...

Pozdě, ... pozdě.

MM: "Praha v pondělí zrušila slavnostní rozsvěcení stromu, které se mělo konat v sobotu 28. listopadu večer na Staroměstském náměstí. Vedení města tak učinilo z bezpečnostních důvodů po událostech ve Francii…
Už jsme prohráli! Se sraby na místě vůdce smečky to jinak dopadnout nemůže…"

Je zcela lhostejné, kolik v

Je zcela lhostejné, kolik v tuto chvíli(!) (nejmodernější slovní obrat, dříve třeba momentálně) je v našem a blízkém prostoru stoupenců výkladu militantního islámu, důležité je, že se uchycuje v Evropě a s imigrací poroste absolutně s tendencí nabalovat všechny ublížené, nespokojené, (tak jak se vyrojili třeba na Virt. petrof s miuečkem) svalující všechny hříchy světa na EU, USA atd. Tak, jak i v civilizované demokratické Evropě se s posměšky zabydlovala totalita v podání fašistů Franca či Mussoliniho nebo Hitlerův nacismus zlikvidovaný až válkou,( která ovšem v dnešním světě by znamenala pro liudstvo apokalypsu,) je i dnes reálné nebezpečí šíření této vynalezené ideologie k šikaně lidstva. Proto bez skrupulí a bez odkladu je potřeba tvrdě potlačovat všechny projevy militantního islámu, bez jakékoliv obvyklé demokratické slabosti nemístné tolerance.

media jsou nadšená z toho,

media jsou nadšená z toho, jak studenti včera na Albertově uctili ten "jejich" svátek ...(sic)
PS ....pak tedy navrhuji slavit 17. listopad až toho 22. .....??!! .....n-tsssss

Jaký studenti? Ať žije Zeman,

Jaký studenti? Ať žije Zeman, Konvička, Sládek a Landa se to jmenuje...to je jejich svátek.

Jak na Laputě. Co s tím? ...

Jak na Laputě.

Co s tím? ...

Uložit

Uložit