Petr Nečas: Nominační projev na předsedu ODS


Vážené delegátky Kongresu, vážení delegáti Kongresu, dámy a pánové. Během projevu Ivana Fuksy se mě někteří z vás stihli dotázat, zda by mě premiér Fuksa vzal do vlády. Já musím říci, že nevím, že to netuším. Nicméně, když označil Ministerstvo práce a sociálních věcí za výkladní skříň ODS, tak bych chtěl poděkovat za tuto pochvalu své práce ve vládě.

Včera jsem tady, dámy a pánové,  uvedl hlavní důvody, které nás přivedly do situace, ve které jsme. Zhodnotil jsem podíl vedení ODS i svůj vlastní osobní podíl, svoji vlastní osobní zodpovědnost na této situaci. Nejenom já, ale, troufám si říct, většina řečníků, kteří mluvili u tohoto pultíku v průběhu včerejšího dne a včerejšího večera a také části noci, se shodovali v tom, že základní problém, který řešíme, je ztráta důvěry u našich voličů. Ale že je to současně mnohovrstevnatý problém a že je to současně problém, který je dlouhodobý, který nenastal teď v těchto týdnech a v těchto měsících. Chci jednoznačně říci, že tu situaci považuji za vážnou, že ji neberu na lehkou váhu, ale že také jsem přesvědčen, že umím nabídnout řešení této situace. Chci učinit kroky, které povedou k obrácení tohoto trendu.

Musím ale také současně jednoznačně odmítnout apokalyptické vize, které se tady z některých projevů hrnuly. Přirovnání k Titaniku a podobně. Tento nihilismus odmítáním. Nestrkám hlavu do písku před problémy, ale odmítám nihilismus, protože věřím ve 25 000 členů ODS. Věřím v ODS. Jsem v ní od roku 1991 nepřetržitě. Nikdy v jiné straně nebudu a nikdy z ODS neodejdu, a proto věřím, že tato přirovnání k Titaniku jsou naprosto nepatřičná a nemístná. Koneckonců věřím v ODS tak, že klidně řeknu, že když ODS přežila Mirka Topolánka, přežije i Petra Nečase, takže prosím, nebojme se Titaniku. Jsem přesvědčen, že umíme oslovit voliče. Kdybych v to nevěřil, kdybych nevěřil ve vás, členy ODS, kdybych nevěřil ve svou politickou stranu, ve vás jako delegáty Kongresu, věřte, že bych tady nestál a neusiloval o vaši podporu.

Musíme naleznout řešení k mobilizaci voličů. Ty analýzy jednoznačně ukazují, že od nás neodešli, že pouze zůstali doma. A my je musíme namotivovat, aby šli opět s námi, aby šli s námi k volbám, a musím říci, nejenom k volbám do Poslanecké sněmovny. Nezapomínejme, že v roce 2014 budou i evropské volby a především volby komunální. Nemůžeme myslet pouze na jedny volby, ale musíme myslet na všechny tyto troje volby. A musíme přesvědčit voliče, že my jsme pro ně jediná reálná alternativa.

Dámy a pánové, levice jenom čeká na naše chyby. Jitření vnitřních ran občanských demokratů nedělá nikomu v této zemi větší radost než takovým, jako je Bohuslav Sobotka nebo Vojtěch Filip.

Spor o jeden procentní bod u jedné sazby daně na jeden rok, znovu opakuji, spor o jeden procentní bod u jedné daňové sazby na jeden jediný rok. Jako alternativa toho, že otevřeme dokořán cestu k moci této levici, která již dnes říká, že by složenou daňovou kvótu zvýšila o tři procentní body, to je, dámy a pánové, o 120 miliard korun ročně. Tak si, prosím, položme tyto dvě věci na váhu a zvažme, co děláme, zvažme, co činíme, zvažme, co říkáme.

Socialisté takové zvýšení slibují a jsem bohužel přesvědčen, že to myslí skutečně upřímně. A nejenom plakátově, ale že to budou skutečně schopni provést . Rozumím znepokojení členů ODS. Beru tu kritiku, která se snesla na moji hlavu, vážně. Ale já jsem přesvědčen, že nemusíme měnit program. Jsem přesvědčen, že každý, kdo si poctivě přečte volební program ODS, každý, kdo si poctivě přečte koaliční smlouvu a vládní programové prohlášení, tak tam najde čitelný, zřetelný a jasný rukopis občasných demokratů. Jestli k některé politické straně v koalici má tento vládní program nejblíže, je to jednoznačně ODS. Prosadili jsme tam 80 % toho, co máme ve volebním programu. Je to náš program, se kterým se můžeme a musíme ztotožnit a nemusíme se za něj stydět. Ani za jeho plnění. Já jsem také přesvědčen, že musíme samozřejmě změnit programové akcenty, musíme změnit styl komunikace a musíme také změnit naše chování. 

To, co nás čeká, nebude, dámy a pánové, žádná procházka růžovým sadem. Bude to částečný Churchill. Proč říkám částečný Churchill? Bude tam pot, možná tam budou slzy, dámy a pánové, ale nebude tam krev. To v žádném případě. Proto mluvím o částečném Churchillovi. Nicméně to bude tvrdá práce a já jsem jednoznačně odhodlán znovu vyakcentovat některé priority, které jsou z hlediska ODS důležité a které mají oslovit voliče.

Na druhé straně ale velmi varuji před naivními názory, že je jenom tak možné roztrhat koaliční smlouvu. Pokud si někdo vážně myslí, že roztrhaná koaliční smlouva je cestou k lepší koaliční smlouvě, že je tady jiná pravicovější alternativa než ta stávající, tak si troufám říct, že projevuje nebetyčnou naivitu. A nebetyčná naivita nepatří na vrcholná místa v politickém systému. Rozdal jsem vám již svůj návrh dokumentu Cesta k důvěře. Jsou tam konkrétní kroky, konkrétních sedm priorit, konkrétní opatření , konkrétní věci, které chceme akcentovat, které chceme prosadit.  Nikoliv ve dvou letech volebního období , které nás čeká, ale už jenom rok a půl, dámy a pánové, jenom rok a půl. Nikoliv dva roky. Samozřejmě, že musíme být dál rozpočtově zodpovědní, samozřejmě, že musíme klást důraz na dobré školy, na dobré vzdělání, na prostor pro podnikatele, aby mohli vytvářet nová pracovní místa. Ale především, a to chci tady zmínit, dál pokračovat v naší sebevědomé politice v Evropě.

To nevyžaduje pouze odvahu, říci ne. To vyžaduje říct fundované ne. Odůvodněné ne. Mít pro to spojence. A já jsem prokázal, že toto Česká republika dokáže. Dokázali jsme říct ne fiskálnímu kompaktu,  dokázali jsme říct ne paktu pro euro plus. Bude-li to v rozporu s českými národními zájmy, vláda ČR pod mým vedením řekne ne i bankovní unii. Věřte tomu, že to tak bude.

Rozpočtová odpovědnost a snižování dluhů není něco, co nám vnucuje koaliční partner. To je přece bytostná součást programu ODS. Přece nezadlužená buducnost je jeden ze čtyř poděbradských artikulů. To my razíme tuto cestu, i když samozřejmě deficit státního rozpočtu se nesmí stát fetišem. To naprosto souhlasím. A na druhé straně toto je to nejbytostnější, co my jsme vždycky voličům nabízeli. Že nechceme, aby byly zadlužené naše děti. Že nechceme, aby byli zadluženi naši vnuci. A musíme v této politice pokračovat. Na druhé straně musíme zdůraznit i některé jiné akcenty a některé jiné priority tak, jak jsou definovány v dokumentu Cesta k důvěře. Potřebujeme samozřejmě měnit fungování naší politické strany.  Musíme dávat prostor lidem, kteří mají kredit. Kredit u voličů. Pro každého z nás, politiků, na jakékoliv úrovni: místní, oblastní,  regionální nebo celostátní. Není přece větší test toho, zda jsme dobrými politiky, než je obstát před voličem. Nejsou to dokonce ani naši spolustraníci, ale je to skutečně volič. Ten dokáže nejlépe posoudit, zda já, vy nebo on je politik s nějakým kreditem u voličů. A my  musíme dát prostor skutečně těm lidem, kteří ten kredit mají.

Nesmíme dát prostor lidem, kteří rozhodují jako šedé eminence někde ze zákulisí. Tento prostor musíme neustále zmenšovat a musíme se ptát každého, kdo usiluje o nějakou vyšší stranickou funkci typu místopředseda regionu, člen výkonné rady nebo místopředseda ODS, ptát se, normálně, lidsky, slušně: Jsi ochotný projít voličským testem? Jsi ochotný nastoupit na krajskou kandidátku nebo nějakou celostátní kandidátku? Ne nějak agresivně, protože někdo může být pracovně vytížen, nemůže na tyto věci přistoupit, ale musí to být schopen zdůvodnit. Nemůžeme připustit situaci, kdy se někdo notoricky vyhýbá  bez jakéhokoli zdůvodnění nechat se napsat na kandidátku a projít testem důvěry u voličů. Nikoliv pouze u spolustraníků. Je bezva mít důvěru spolustraníků, je bezva mít jejich podporu, ale to, co je v politice nejdůležitější, je podpora voličů. Tento test musíme podstupovat a ptát se každého, kdo usiluje o vyšší funkci , zda je ochoten nějakým způsobem zdůvodnit, že ten test buďto podstoupí, nebo nepodstoupí.

Potřebujeme mimo vší pochybnost, dámy a pánové, a já budu chtít, pokud bud zvolen předsedou, abychom takto upravili stanovy na příštím Kongresu ODS. Nikoliv pouze neformálně, ale oficiálně znovu zřídit pozici výkonného místopředsedy  ODS. Já jsem o tom mluvil včera a věřte mi, že je to mé hluboké přesvědčení, je to i moje dvojitá zkušenost z vládního angažmá. Bez toho se neobejde strana, která má vládní ambice, má ambice stavět premiéra, a my nemůžeme mít nižší ambice v celostátní politice. Musíme to ukotvit do stanov, musíme tam tuto pozici mít. Musíme mít zkrátka člověka z vrcholného managementu ODS, který se každodenně, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce bude věnovat naší politické straně. Je to krok nutný, je to krok nezbytný a musíme ho udělat.

Musíme samozřejmě zlepšit vnitrostranickou komunikaci. Já chci také, abychom před příštím Kongresem otevřeli debatu o zmenšení formátu Výkonné rady ODS. Výkonná rada je dneska spíše jakýmsi celostátním sněmem než skutečně akceschopným exekutivním orgánem ODS a otevřeme o tom, prosím, debatu, abychom se vrátili někdy k tomu číslu mezi 15 a 23 členů, což byly tradiční Výkonné rady v 90. letech. Jsem přesvědčen, že toto je legitimní debata, kterou bychom měli otevřít.  Ne ji uzavřít nějakým hlasováním, ale do příštího Kongresu se jí skutečně zabývat.

Dámy a pánové, dovolte mi zmínit také velmi důležitou věc. Není čas na přešlapování, protože v podstatě již běží prezidentská kampaň. A teď bez ohledu na to, že tady kandiduji na předsedu ODS, chci využít této příležitosti, abych oslovil vás všechny, všech 600 delegátů, abyste i vaším prostřednictví oslovili všech 25 000 členů ODS, abychom podpořili a udělali vše po našeho prezidentského kandidáta, pana doktora Přemysla Sobotku. Máme člověka s vyprofilovanými,  konzistentními, pravicovými názory, člověka, který má jasný pohled i na evropskou tematiku, máme člověka, který je poctivý, slušný, pracovitý a dlouhodobě prověřený politik. Zaslouží si naši podporu, nezaslouží si nějaké okopávání kotníků nebo zlehčování jeho kandidatury. Zaslouží si, aby nás všech 25 000 členů ODS za ním stálo a udělalo všechno pro jeho úspěch ve volbách. Protože jeho úspěch bude samozřejmě i úspěchem všech občanských demokratů. A já vás o to chci požádat.

Dámy a pánové, máme před sebou hodně práce a já chci naprosto jednoznačně říci, že jsem si vědom toho, že nebudou-li změny v politice vlády, tak ta vláda má strašně malé šance.  Ale chci také současně říci, že nebude-li jednota v poslaneckém klubu ODS, opět, ta vláda má velmi malé šance. Protože pokud vláda ztratí většinu pro svou rozpočtovou politiku, ztrácí se smysl vládnutí.

Ve volebním období jsou čtyři nejdůležitější zákony, které vláda a Poslanecká sněmovna projednává. A to jsou čtyři státní rozpočty. Jestliže vláda nemá většinu pro svou rozpočtovou politiku, a to je podstata debaty o tzv. konsolidačním balíčku, velmi těžko může uplatňovat jakoukoli jinou politiku, nota bene v situaci, kdy pro nás je nezadlužená budoucnost klíčovým axiomem našeho politického působení. To, co by se nám mohlo stát vůbec nejhoršího, je nějaká dlouholetá agonie přežívající vlády. To si troufám říci, že by voliči už vůbec neocenili, vůbec nepochopili. Ta politika by se stala naprosto nesrozumitelnou a občanské demokraty by poškodila nesmírným způsobem. Takže musíme změnit akcenty vlády, ale vyžaduje to také to, abychom byli maximálním způsobem jednotní. 

Já jsem tady zmínil, že v příštím roce nás čekají troje volby. Já chci také jednoznačně říci, že ODS přežije, když nebude mít předsedu vlády.  ODS přežije, když nebude mít ministry. ODS přežila a přežije, když nemá hejtmany. ODS přežije, když má nižší počet krajských zastupitelů, byť je to nemilé. ODS přežije, když bude mít méně poslanců než má teď a pamatuju poslanecký klub, kde nás zůstalo 38 po odchodu do Unie svobody velké části našich kolegů. Zvládli jsme to. A je tady řada z vás, se kterou jsme to zvládli společně.  Ale ODS nepřežije, jestliže přijde o své starosty, starostky, primátory, primátorky, členy komunálních zastupitelstev. To je základna naší politiky.

My všechno zvládneme na té krajské a celostátní úrovni jako politicky oslabeni, ale pokud politicky oslabíme v komunální politice, tak to bude teprve ta rána pro ODS. Proto celá činnost ODS i nás ve vládě, pokud dostanu vaši důvěru, bude orientována nejen na volby do Poslanecké sněmovny, ale primárně na náš úspěch v komunálních volbách v roce 2014, protože to skutečně ODS potřebuje, na této základně stojí, na ramenou vás, komunálních politiků, stojíme my, celostátní politici. Bez vás to nezvládneme a chci, aby toto byla součást mandátu, pokud mě zvolíte, abych takto postupoval i ve vládě, abychom takto postupovali i v parlamentu, abychom takto postupovali na celostátní úrovni.

Dámy a pánové, na tomto Kongresu nevolíme pouze vedení ODS, a už vůbec nevolíme hezké a sympatické lidi, kteří mají být na volebních plakátech (jakkoli nepochybuju, že všichni kdo budou zvoleni, budou hezcí a sympatičtí, snad s mojí výjimkou). Ale volíme především krizový management, protože jsme ve vážné situaci, všichni, kdo kandidují do vedení ODS, si toho musí být vědomi a věřte, že já jako kandidát na předsedu ODS si toho vědom naprosto jsem. Také bych vám chtěl říci, jak bych chtěl, aby nás občané a voliči a také konkrétní voličské skupiny, na které míříme, viděli v roce 2014. V době těch voleb do sněmovny, ale také voleb do komunálních zastupitelstev.

Voliči by měli mít pocit, že ODS vede vládu, které rozumějí. Tito voliči nás možná nemusí mít rádi, ale musí chápat a  rozumět našim krokům. Musí rozumět tomu, co děláme. Tito voliči musí mít pocit, že vláda jim nekomplikuje život. Že jim neháže klacky pod nohy, ale že se jim naopak snaží pomáhat. Měli by mít pocit, že peníze, které odvádí v podobě daní nekončí v kapsách nějakých nenechavců, ale že jsou účelně využívány ku prospěchu naší země a občanů,  kteří tady žijí.  Měli by mít pocit, že s námi nemusejí mít strach o svou budoucnost. Měli by mít pocit, že jako strana nabízíme konkrétní řešení. Že si všímáme lidí, že nás zajímá občan, jeho situace a jeho každodenní starosti. Jsem přesvědčen, že tento  přístup nás učiní politicky a voličsky silnějšími.

Já osobně chci, dámy a pánové, pokud dostanu vaši důvěru, ODS spojovat. Chci více komunikovat, chci více vysvětlovat, chci změnit fungování ODS, chci důrazněji prodávat politiku ODS. Dámy a pánové, žádám vás o vaši podporu, ale nic nedokážu bez vás.  Vytvořme, prosím, společně tým, tým ODS, který přivede ODS k vítězným volbám do Poslanecké sněmovny a do komunálních zastupitelstev v roce 2014. Děkuji. 

Před lety, pro vstup do ODS

Před lety, pro vstup do ODS bylo nutné doporučení člena ODS. Platí tato praxe i nyní?

Paní S.Š., na Praze 6 bychom

Paní S.Š., na Praze 6 bychom to mohli zkusit společně...

Dobrý den, pane Zeolite,

Dobrý den, pane Zeolite, obávám se, že by to nešlo. Styděla bych se, to za prvé (viz Kubera, lidé se za značku ODS stydí). Za druhé, nepřijali by mě (a dobře by udělali, nenechala bych na nich suchou nit). Za třetí, i kdyby mě nakrásně přijali, trvalo by to jen pár dnů, než by mě vykopli. To mě tady nedávno pobavil pan enigma (taky chce vstoupit). O lidi, kteří by něco chtěli měnit, přece naprosto, ale naprosto není zájem, prochopte to, prosím.
Podívejte, to jen namátkou (a taky na tu karmu, kterou získala, mimochodem, vypadá na docela příjemnou dívčinu ta paní/slečna Hrindová)
http://hrindova.blog.idnes.cz/c/300730/Kongres-ODS-o-tom-co-neni-videt.html

Opravdu příjemná dívčina, to

Opravdu příjemná dívčina, to se hned pozná, zvláště když je popletená stejnou vizí, jako pí.S. Š, že tu je halda morálních andělů, které ti démoni z vedení ODS nechtějí připustit k lizu. Je jen otázkou krátkého času, než se prosadí charakterní politici a vytvoří tu správnou stranu, resp. odstraní ty býčí šíje prolezlé cholesterolem z ODS vč. bledé Nečasovy tváře. Ještě že už nejezdí po libeňském parku Musílek s přítelkyní na koni.. Jakže se jmenoval ten charakter z Budišova, Lžičař? A neskončil jako korupčník? Na první pohled má paní S.Š slabost pro zdejší milé a příjemné chlapce Milse,obšťastníka a neu.p.

Trefa, pane Gardnesi, no,

Trefa, pane Gardnesi, no, alespoň v něčem, zbytek nestojí za poznámku. Ještě Vám napíši, proč. Nejsou to blbci. Tak to je všechno.
:-)

S.Š., podíval a přidal jsem

S.Š., podíval a přidal jsem si otevřený dopis Babišovi. Napsal jsem 11 řádek a smazal... Zdravím do LA.

:-) Mimochodem, pane Janyško,

:-)
Mimochodem, pane Janyško, teď, tedy do konce září, jsem bydlela U Matěje, resp. v Matějské ulici v Praze 6, bylo to skoro lepší než na Vinohradedech. Koukala jsem, jestli nepotkám Tesáka (to bych bývala byla docela ráda), ale nestalo se ... :-)

Tak by to ale nemělo být, že

Tak by to ale nemělo být, že ne. Ve straně by mělo být více oponentů a diskutérů na úrovni. Jestli je všechny válcujete, tak to opravdu vypadá nedobře...

milý obře

milý obře

Vidíte, já toliko zaznamenal

Vidíte, já toliko zaznamenal nevídaně tempo osobních a firemních bankrotů...

Kde se tedy bere ten váš

Kde se tedy bere ten váš optimismus, že se jedná o spanilou jízdu státu, který si žije, abych vás citoval, jako prasata v žitě ? Vy tomu opravdu věříte ?

Inu, to je tou vaší

Inu, to je tou vaší posedlostí minulostí...

Tak jsme probrali kongres

Tak jsme probrali kongres ODS, který v zásadě rozhodoval o tom, která býčí šíje, vyholená vejčitá hlavy s náběhem na cukrovku a s cholesterolem krystalizujícím na oční duhovce, bude momentálně dominantní, Nečas je obklíčen, člověku ho musí být líto.

Je zde ale zajímavější zpráva : senátoři shánějí deset podpisů pro kandidaturu Jana Švejnara. Tak to je ovšem vynikající načasování, Livie už to nemůže stihnout
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/162868-kubera-pokud-pujde-svejna...
:-)

Svejnar, to je ten rozhodny

Svejnar, to je ten rozhodny muz s nazorem?

Klausovi ale dal zabrat, co ?

Klausovi ale dal zabrat, co ? :-) Nebýt Topolánka, kterému se Klaus následně adekvátně odvděčil, na Hradě by neseděl.

Silene, vetsiho protivnika

Silene, vetsiho protivnika nemel. Nebyt komunistickeho becka, Svejnara by si nikdo nevsiml.

Ale sedel. To jako ze by Topolanek volil Bobosikovou???

Jojo, přisypali by nějakému

Jojo, přisypali by nějakému dalšímu Snítilému či Snítilým, to byla příliš vážná věc.

Aha. a to vite, nebo jste si

Aha. a to vite, nebo jste si ted prave vymyslel? Koukam jak je jednoduche si neco vymyslet a vydavat to za skutecnost.

A myslíte si, že kuřata

A myslíte si, že kuřata hrabou zadarmo?

http://www.rozhlas.cz/prezident08/zpravodajstvi/_zprava/424502

Myslim si, ze kecate. Myslim

Myslim si, ze kecate. Myslim si, ze jsou i neketri lide normalni, kteri neposuzuji vsechno pres prachy jako vy a ze jsou lide slusni, kteri nesoudi sebe podle ostatnich. To je takove moje presvedceni a druhym dechem dodavam, ze mezi levicaky je jich malo, nebot to jsou vetsinou lide poklesleho charakteru.

Byci sije, tim myslite Bendu

Byci sije, tim myslite Bendu od Paroubka?

O "býčích šíjích" psal na

O "býčích šíjích" psal na "xychtoknize" člen Strany Zahradil, ten, co za eura rozvrací EU zevnitř:

"Není to třeba zrovna vaše oblast, váš region, kde se symbolem ODS stala např. tlustá býčí šíje, opásaná zlatým řetězem, či za podvod pravomocně odsouzený vekslák, nebo tzv. "podnikatel" s evropskými fondy a veřejnými penězi, popř. místní don Vito Corleone, bez jehož souhlasu nelze jmenovat ani hajzlbábu na veřejném záchodku? Pokud ano, tak vám nepomůže ani výměna předsedy ODS každé 2 měsíce. Dokud s tím něco sami neuděláte...,""

Ano, pane sp, i toho. Ti už

Ano, pane sp, i toho. Ti už ale nehyzdí sociální demokracii. Příště pište třeba o Hulinském nebo někom ze severu či středu Čech. Tady jsme ale, pane sp, na stranickém webu ODS a přesně pod projevem předsedy ODS na kongresu. Neodvádějte řeč, je to dětinské, a nezabývejte se sociální demokracií. Co tím sledujete ? Chcete napravovat tamní poměry ? Tak to budete muset na nějaké jiné fórum.
:-)

nechci napravovat zadne

nechci napravovat zadne pomery a uz vubec ne v te nasi bolsevicke socialni demokracii. Jen chci upozornit, ze vy, kdyz jste na "stranickem webu ODS" (pani Dedeckova asi nebude uplne souhlasit, nebot stranicky web je na www.ods.cz) tak byste mohla prestat lhat stale dokola a alespon jednou dokazat neco ze svych tvrzeni. Treba tu o tom mafianovi Dlouhem (mimochodem, ODS jej nezvolila do vykonne rady).

Dokazovat nebudu rozhodně

Dokazovat nebudu rozhodně nic, pane sp. A už vůbec ne Vám. Adekvátních informací je plný internet, tak si dejte trochu práce.

Klasicka vymluva, plny

Klasicka vymluva, plny inetrnet. Internet je plny predevsim silenych blabolu a nesmyslu.
Pokud neco tvrdite, tak byste to mela i dokazat, tak to ve slusne spolecnosti chodi. Ale to je vam zrejme cizi.

Přece byste něco nechtěl od

Přece byste něco nechtěl od blbé svodkařky ? Jo, navíc, Vy píšete něco o slušnosti ? Ani jako vtípek to není dobrý.
:-)

zdravím vás Pachmane, po

zdravím vás Pachmane, po dlouhé době....tak nostalgie, jóóóó...??? Zajisté jste těmi ústavními chovanci myslel zdejší tradiční matlaly Peteho, občasníka....a poslední dobou se mezi jejich řady, vášnivě deroucí i paní Šauer-Vanečková....??!!
Jenom ta dálka ji omlouvá, že ta chudák ženská neví, že největší "boj" se odehrál až včera večer ( bez novinářů), kdy se volila výkonná rada a účastníci vykroužkovali, jejího oblíbence Dlouhého, Tluchoře, Langera atd.
Ale "mele" si stále dál, tu svoji mantru o "býčích" šíjích apod.

PS. ...jako dnes ten pitomec Veselovský na ČR1, kdy se snažil vymámit na Jiřím Pospíšilovi, zda Nečas oslabil, či posílil, když měl před 2 lety 543 hlasů a nyní "jenom" těch 397..... a vůbec mu nevadilo, že to bylo před těmi 2 lety a tehdy neměl protikandidáta.......jo, a také mu nešlo do makovice, jak to ten Blažek vlastně myslel s tím omezení vlivu médií......??!!

ale jo šachisto, jestli to

ale jo šachisto, jestli to berete takto, tak to já je (vás)mám také rád......i když ne všechny stejně !!! Asi jako v rodině, kde je 10 dětí.....také nemůže mít ta matka ráda všechny stejně ( ...i když to tvrdí )...??!!
Dnes se však bavím, jak jeden kongres té (údajně) nenáviděné pravicové strany, zahýbá republikou......??!! Od rána to řeší všechna média, novináři, komentátoři, blogeři atd.
Jeden je nespokojený s Nečasem, druhý s radou, třetí tvrdí, že neslyšel nic nového a očistného (!), další hodnotí kmotry.......atd.
Slovutný politolog Pehe ODS již pohřbívá, paní S.Š. použila výraz, že Nečas je obklíčen.....??!!
Zřejmě čekali, že se tam budou rovnou holit hlavy ( jak by řekl Werich), bude k tomu hrát a zpívat Moravanka a Zděnek Izer bude vyprávět přisprostlé vtipy.....
Já osobně jsem spokojen, že Nečas obhájil, převolila se rada a toť vše......v půli závodu se prostě nic jiného nedělá!!!
Jinak zdravím na Sever, s tou krajskou volbou vám to tam vyšlo - dodatečně gratuluji.

40% NE Nečasovi jasně ukládá,

40% NE Nečasovi jasně ukládá, že když ODS není schopna vyprodukovat lepšího vůdce, je to na něm, aby se víc držel programu ODS, méně kmotrů a hlavně aby nevydíral spolustraníky vládním harakiri.

40% delegátů upozorňuje, že

40% delegátů upozorňuje, že předseda má co zlepšovat /a kdo ne, že/. Jestli je cca 25.000 členů, 24.999 by mělo předsedovi k tomu napomáhat. V první linii by se měli vytáhnout všichni místopředsedové. Kuba má imidž profíka, měl by to prokázat skutky. Blažkovy projevy mám rád, ale těmi by to nemělo skončit. Němcovou tak trochu beru jako svědomí ODS. Chalupu média šetřit určitě nebudou - už se to jenom potvrzuje. Pospíšil by měl dělat šéfa HK a tiskového mluvčího. Pro zlepšení obrazu ODS může udělat hodně, navíc bude mít na to čas...

Souhlasim. Chalupa to s tou

Souhlasim. Chalupa to s tou hranou konzervativnosti v projevu prehnal. Ale mozna se mylim.

Zkuste se přihlásit za

Zkuste se přihlásit za poradce premiéra, když vidíte snadná řešení, jak udržet vládnoucí koalici, kde hlavní partner předloží ultimatum zvýšit DPH o 1%(!), jinak..... S těmi kmotry už jde o zahrané klišé, není to už vůbec moderní, když každý soudný ví o omezené existenci vlivných dravých iniciativních jedinců v každé vlivné straně (resp. kolem ní se motajících), v každém státě. Jen hloupý Topolánek stáhl tento nešvar na bedra ODS a média se již postarala, že jde o specifický problém ODS. Jinak jsme se od Topolánka nic nedozvěděli, než o přirovnání ODS k Titanicu a že důležitější je výsledek Fed-cupu

Inu, v obou případech měl

Inu, v obou případech měl pravdu...

Ale kdež, pane Gardnesi, ale

Ale kdež, pane Gardnesi, ale kdež ... větší míra darebáků je nalepena na ODS pouze a toliko proto, že už příliš dlouho vládne a že se s nimi - z nedostatku politické vůle a z posírství - nezatočilo včas (vždyť už dávno, totiž letos zjara, to řekl Topolnek jasně : "Na víc jsem neměl politickou sílu !"). Je to přesně tak, jak řekl Nečas (úvodní projev sem paní JD, bohužel, nedala). Tak se na něj podívejme :

"... NEHLEDEJME VINÍKA TÉTO PORÁŽKY NIKDE JINDE NEŽ SAMI U SEBE, a říkám-li, nemáme ho hledat nikde jinde, než sami u sebe, musíme začít vedením ODS ... Naše značka, dámy a pánové, je zkrátka poškozena, stala se pro podstatné skupiny voličů v této zemi nositelem symbolu jako je korupce, jako jsou tzv. kmotři, jako je klientelismus, jako je vláda peněz, jako jsou ekonomické zájmy v politice a jako je nezájem o osudy občanů. ...".

A teď čtěte dobře, pane Gardnesi :

"... Jsme bohužel příliš často spojováni s lidmi, kterým více než o obsah politiky jde o vlastní prospěch. A všichni víme (všichni ne, totiž pan Gardnes a spol. - pozn. S.Š.), že TYTO LIDI MÁME NĚKDY NA MÍSTNÍ ÚROVNI, NA OBLASTNÍ ÚROVNI, NA REGIONÁLNÍ ÚROPVNI I NA ÚROVNI CELOSTÁTNÍ. VŠICHNI VÍME, ŽE SE S NIMI POTKÁVÁME A UTKÁVÁME V KOMUNÁLNÍ POLITICE, V KRAJSKÉ POLITICE I V CELOSÁTNÍ POLITICE. ..." (úvodní projev Petra Nečase, 23. kongres ODS, 3. 11. 2012).
---

"Všichni víme", říká Nečas, a doplňuje, kde. Chyba je u nás, v ODS.

To je ovšem hrubý omyl, rozborář pan Gardnes VÍ, že problém zavinil Topolánek a média. Spěte sladce dál, pane Gardnesi, vyplatí se to !
:-)

Bylo zábavné, jak Nečas

Bylo zábavné, jak Nečas zkritizoval Topolánka za slovo kmotr. Že kdyby to byl Topolánek neřekl, tak si toho sprostý lid nevšiml a ODS byla nevinná jak padlý sníh. A přišel největší bojovník za svobodu evropských národů osvoboditel Zahradil a proflákl býčí šíje se zlatými řetězy a to už Nečas jen mlčky spolkl. To už nezvládnul. Kůůůůůůl.

:-) Nejlepší ovšem byl pokus

:-)

Nejlepší ovšem byl pokus o nasazení pana Fuksy. Tak tímto člověkem chtěli nahradit Nečase ? Vypadá to, že příště přijde Kuba nebo Blažek, tak to si ODS rozhodně polepší.
A víte, pane Pete, Zahradil byl samozřejmě dobrej, jenže kde byl celá ta léta, co ODS provozovala pštrosí politiku a kupř. pan Rittig inkasoval svých 17 haléřů za každý lístek na pražskou MHD ? Kde byl, když Pavel Dlouhý nakupoval v jižních Čechách majetek, který v podobném rozsahu nashromáždili schwarzenbergové za 300 let ? A co senátor Alexander Novák ? Nic ? A co nedávno vazebně stíhaný pan Markvart, člen výkonné rady ? Co Hrdla, kámoš ministra Blažka, a všichni ti pražští výtečníci ? Co Filip Dvořák, kde vůbec bere tu drzost postavit se na tribunu kongresu ? No nic, to by se člověk upsal.

Shrnutí politologa máme tady : "... Představitelé ODS na sjezdové tribuně říkali, že voliči straně nevěří, že její značka je zprofanovaná kvůli korupci a propojování politiky z byznysem a klientelisticko-mafiánskými sítěmi. Ale když volili vedení, tak do něj navolili Tomáše Chalupu a Martina Kubu. Tedy postavy, které právě toto symbolizují. Je to taková schizofrenie a svědčí o tom, že mocensky si premiér sjezd pohlídal. Opřel se o lidi, kteří mají reálnou možnost sehnat hlasy delegátů. Petr Nečas se opírá o Martina Kubu od doby, kdy jej instaloval do funkce ministra. Patrně se tedy také opírá o kmotrovské vazby, které Martin Kuba má. A to samé se dá říci o Chalupovi" (Josef Mlejnek jr.).

Myslím, že se však není třeba opírat o politology, oč jde, je jasné každému. No, skoro ... :-) Když jsem zde před pár dny napsala, že Nečas se naučil koexistovat s kmotry, následovaly nadávky (stále stejných lidí). Nadávat a nálepkovat je ale marné, marné, marné. Značí jenom prázdnotu, bezmoc a vztek.

Zase tuna demagogického

Zase tuna demagogického slizu. To, co tvrdí pan Gardnes, není v zádném rozporu s tím, co na kongresu řekl předseda Nečas. Nápověda: Petr Nečas neříká, že jsme spojeni, ale "jsme často spojováni" s určitými lidmi. Nostra culpa. To je trochu rozdíl. (Jako mezi tou hrdostí a pýchou, který je pod prahem vaší vnímavosti.) Takže než tu začnete vést s práporem lid na barikády, zkuste dvakrát třikrát měřit a ještě si to po sobě přečíst.
P.s. A tohle pracovalo na BIS, a ještě se to tu s tím vytahuje!

TYTO LIDI MÁME NĚKDY NA

TYTO LIDI MÁME NĚKDY NA MÍSTNÍ ÚROVNI, NA OBLASTNÍ ÚROVNI, NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI I NA ÚROVNI CELOSTÁTNÍ. VŠICHNI VÍME, ŽE SE S NIMI POTKÁVÁME A UTKÁVÁME V KOMUNÁLNÍ POLITICE, V KRAJSKÉ POLITICE I V CELOSTÁTNÍ POLITICE.

To je slabota, pane básníku, slabota ... :-) A pozor na TK ... :-)

Zatimco ODS to resi a

Zatimco ODS to resi a priznava to, CSSD mlci doslova padni komu padni:-)) Kdybych tady mel jmenovat ty byci sije od CSSD, uz byste se nedostali ke slovu.
Ale jasne, soudruzko prokuratorko vinna je ODS.

Ano, samozřejmě že vinna je

Ano, samozřejmě že vinna je ODS, špatně jste četl ? :

"... NEHLEDEJME VINÍKA TÉTO PORÁŽKY NIKDE JINDE NEŽ SAMI U SEBE, a říkám-li, nemáme ho hledat nikde jinde, než sami u sebe, musíme začít vedením ODS . ...".

Tohle prostě neokecáte žádnou prokurátorkou, ani blbcem, ba ani žádnou jinou nadávkou, pane sp.
:-)

Neco jineho je sebekritika a

Neco jineho je sebekritika a neco jineho je vase posedlost. neumite rozlisovat. A pani prokuratorkou, spise soudruzkou vas nazyvam proto, ze odsuzujete bez soudu. Porste vam je to jasne, DLouhy je mafina, sice nedolozite nic z toho co trvdite, ale protoze to pisis vsude, tak to bude pravda. VY jste take zlodejka, pracovala jste prece u Junka.
nebo ne? Dukazy na to nemam, ale pise se o tom vsude.

Ale no tak. Chce to klid,

Ale no tak. Chce to klid, začínáte být rozčilený. Písmenka vás neposlouchají, reagujete podrážděně. Teď sleduji v Hyde Parku pana Pavla Suchánka z ODS, který je známý svoji golfovou hrou v Dubaji s Romanem, Janouškem, Krskem a teď pobaveně sleduji, že nedokáže prakticky na nic odpovědět a laskavý posluchač mile zareagoval, kdy se otázky přesunuly směrem na jeho volný čas, vize, dokonce se některé ujišťovaly, zda li pan poslanec ví, co dělá v práci. A hle, je tu výsledek. Přesvědčil 10 %...

Hyde park, opravdu vyborny

Hyde park, opravdu vyborny porad. Skakajici do reci Takac z nasivasitelevize, rozliceny lid, ktery na svych telefonech za pet tisic posila SMSky. Opravdu porad pro debily. Minus body jeste ani clovek nezacne odpovidat.

To vite golf, to je neco jeste horsiho nez nemecke limuziny, to se neodpousti. Alepson v Hydeparku ne. Vy jste taky dobry komik...

Vidíte, moje oblíbená hra.

Vidíte, moje oblíbená hra. Představte si, že si zcela snobsky zařizuji na zimu indoor simulátor. Abych vás uklidnil, nic velkého, dancin dogg přes amazon.com. Přijatelná investice. Kdybyste neměl cestu na Brno, stavte se na Vysočinu. Dáme race na sněhu u Nového Města na Moravě, simulátor, vyzkoušíte si švih a nějaké pěkné hřišťátko v USA. Urazíme pivo v konírně, z udírny vytáhnu sýr nebo klobásku, zapijeme domácí slivovičkou. Pokud nenaserete tchána ( dříve ODS) půjčí vám i 4kolku za předpokladu, že se nebudete řídit ve stavu spontánního řádu lidské interakce...

Ano, pane sp, zlodějka,

Ano, pane sp, zlodějka, prokurátorka, blbec, slepice, svině, kráva a svodkařka s deficitem charakteru, štěnice, udavačka, lhářka, to všechno už si zde o mně mohli různí čtenáři přečíst. No a ? Pleju len ... a jak už sem řekla, tohle je všechno brnkačka, tak jen pište, pište.
:-)

No je toho plny internet,

No je toho plny internet, vasimi slovy. Tak co, nepoznavate se?

Ale přesně tohle tu zrovna

Ale přesně tohle tu zrovna kolega Gardnes psal už několikrát, opakovaně. Strana, která má vliv, rozhodování, se tomuto nebezpečí nevyhne. Na tzv. Svobodné a jejich volební promile se žádní šíbři lepit nebudou. U nás, ve Francii, kdekoliv. Nečas netvrdí, že je ODS prolezlá kmotry a že ji tito mají v hrsti. Zase jste u Nečase přehlédla to NĚKDY. Na rozdíl od vás mají Nečas i Gardnes´realistický pohled na politiku, nevysnívají si Stranu andělské běloby, která by se "zjevnými hříchy" (korupcééééé!!!!)po husitsku zatočila tak, že by se nikdo živé duše nedohledal v několika generacích.

Člověče, vy jste se nutně

Člověče, vy jste se nutně musel na stará kolena zbláznit. Gardnes a realistický pohled na dění v ODS. Jednu jako druhou kauzu v ODS za posledních 10 let považuje za uměle vykonstruovanou a který navrhuje STOP médiím, tedy těm útočným. Snažíte se tady dokladovat cosi na základě rozboru hrdosti a pýchy, či někdy a stále, jakoby to hrálo jakýkoliv rozdíl. Poprvé hovoříte ZA SEBE a vykládáte za DRUHÉ, podruhé dovedete si představit v politické mluvě například šéfa strany, kterak v projevu o své straně, v tomto kontextu namísto " někdy použije stále ..." Berličky a židličky...

Nestarejte se o má stará

Nestarejte se o má stará kolena, neu.p. Existuje něco jako "stylistika lži", psal o ní pěkně už za totáče jistý Karel Palek řečený Petr Fidelius. Právě různými nenápadnými posuny významů a jiným "hraním se slovíčky" dokáže tato z ctihodného občana učinit zemského škůdce. A právě tato stylistika lži si jistou pí Š. nazula jako holínky. Může se tu - ta pí Š - klidně uvztekat. A s vámi? S vámi si dávno ona "stylistika" vytírá schody.
p.s. Tak zase někdy na jaře.

___________________________________________________________________________________