Picassův obraz Sedící žena byl nelegálně vyvezen z ČR, tvrdí zdroj z NG
Irena Válová

http://www.ceska-justice.cz/

Slavný Picassův obraz Sedící žena (Sedící akt) už není v České republice. Poslední informace o něm je, že přistál v New Yorku a nacházel se na území USA. Obraz byl vyvezen bez souhlasu české vlády, která musí v případě této kulturní památky vývoz posvětit. Jde o obraz, který se už v roce 2011 pokusil vyvézt galerista Jan Třeštík, avšak byl na letišti v Ruzyni zadržen. Obraz podle posledních informací patří firmě, kterou ovládá matka developera Luďka Sekyry Libuše Sekyrová.

 

Informaci o Picassově obrazu Sedící žena potvrdil České justici důvěryhodný zdroj profesionálně spojený s Národní galerií, který v této fázi nechce veřejně sdělit jméno. „Sedící akt nebo Sedící žena je Picassova zlomová práce a český národní kulturní poklad, jehož nejnižší hodnota činí 120 milionů korun. Za situace, která nastala – tedy že byl nelegálně vyvezen z České republiky, což víme, je pro polovinu investorů nepoužitelný. Druhá polovina si ho může pověsit doma za zeď a to je asi tak všechno,“ uvedl zdroj informace s tím, že zájem právě o tento obraz je ve světě obrovský. „Ze Spojených států mohl odletět kamkoli, třeba do Abú Dhabí. My s jistotou víme, že přistál v New Yorku, ale tam stopa končí,“ sdělil zdroj České justice.

 

Pověřený ředitel Národní galerie prof. Vít Vlnas na dotaz České justice, zda má Národní galerie informaci, že obraz se už nenachází na území České republiky a zda Národní galerii je známo, kde se Sedící žena nachází, uvedl, že Národní galerii informace známa není. „Národní galerie není institucí, která má zákonné právo kontrolovat obrazy u soukromníků, i když jsou na seznamu kulturních památek. Tyto kulturní památky spravuje Ministerstvo kultury a Národní galerie zkontroluje předmět v případě, že se na ni Ministerstvo kultury obrátí, aby tak učinila,“ sdělil prof. Vít Vlnas s tím, že o situaci bude příslušný odbor Ministerstva kultury neprodleně informovat.

 

Jak dále uvedl, trvalý vývoz Picassova obrazu Sedící žena je podle zákona zcela nemožný, o povolení k dočasnému vývozu by musela rozhodnout vláda a osvědčení v tomto řízení by vydávala podle zákona Národní galerie. Nic z toho se nestalo. Vlastník obrazu ze seznamu kulturních památek je podle zákona povinen oznámit každý přesun. Další možností je, že vlastník požádá o zrušení statutu kulturní památky, k čemuž ovšem také nedošlo, upozorňuje k této situaci profesor Vít Vlnas.

 

Obraz je podle zákona 71/1994 předmětem kulturní hodnoty a jako takový nesmí být vyvezen z České republiky bez osvědčení. Podle zdroje informace, že obraz už byl z českého území nelegálně vyvezen, pravděpodobně dojde k pokusu vydat toto osvědčení a souhlas s vývozem se zpětnou účinností. „Například 15. 7. se objeví papír, aby byl obraz připraven na výstavu v USA 20.7.,“ je přesvědčen zdroj z NG. „Souhlas s vývozem není a už to jednou bylo konstatováno v rámci trestního řízení. Nyní je nutné urychleně vyzvat ke kontrole, zda je obraz na území České republiky,“ říká zdroj. Pokud se prokáže, že obraz už není v České republice, bude příslušný podnět předán Obvodnímu státní zastupitelství pro Prahu 1.  

 

Podle zákona 71/1994 o vývozu kulturních statků do zahraničí lze předměty kulturní hodnoty vyvézt z území České republiky, „pouze jsou-li doloženy osvědčením k vývozu na dobu určitou nebo osvědčením k trvalému vývozu. Osvědčení nemůže být nahrazeno posudkem znalce. Vlastník takového předmětu je povinen umožnit ohledání a strpět úkony nezbytné k identifikaci a prověření předmětu, uvádí dále zákon.

 

Podle některých historiků umění má Picassův obraz hodnotu až 200 milionů korun. Vhledem k jeho malému rozměru nemusel být jeho vývoz složitý. Sedící žena je kvaš z roku 1909 o rozměrech 27 x 21 cm.

 

Podle bývalého ředitele Národní galerie Milana Knížáka došlo v minulosti už ke dvěma pokusům obraz ilegálně vyvézt do zahraničí, druhý pokus učinil v roce 2011 galerista Jan Třeštík, který byl za tento čin v roce 2012 pravomocně uznán vinným. Podle Knížáka je vlastníkem obrazu pocházejícího z kolekce Vincence Kramáře matka Luďka Sekyry. Knížák to uvádí na svém osobním webu. Formálně je vlastníkem obrazu firma Interpoint, kterou podle listiny, vložené do obchodního rejstříku minulý rok, skutečně ovládá Libuše Sekyrová.

___________________________________________________________________________________