Podvádění u maturit pod dvojím drobnohledem
František Schilla

 

(Pravicová rehabilitace pojmu „ekologie“)

 

„Tato Velká národní lež je daleko závažnější než to, že nějaký ministr zatajuje své bankovní konto v zahraničí,“ zdůrazňuje Alain Finkielkraut, jeden z tzv. „nesmrtelných“ (členů Francouzské akademie). 

Citujeme ze sbírky akademikových komentářů k veřejnému dění z let 2013 až 2015 vydaných knižně pod názvem La seule exactitude (Jediná přesnost, poprvé vydáno roku 2015; zde vycházíme z druhého, rozšířeného vydání – Gallimard 2016, 334 s.). Hned dvě velká počáteční písmena v textu (s. 81) i v nadpisu komentáře „Au pays du Grand Mensonge“ („V zemi Velké lži“ – v češtině jsme se u daného spojení spokojili s jedním) jsou ve francouzštině neobvyklá, nota bene u strážce jazyka (jakým má každý z „nesmrtelných“ být)! 

Maturity a úpadek jazyka 

Jakou lež Finkielkraut (dále jen „AF“) pranýřuje? Z prestižního gymnázia prosákl pokyn shora: nadhodnocovat výsledky ústní maturitní zkoušky z francouzštiny (posunutím nejlepšího možného hodnocení z dosavadních 20 na 24), aby se vylepšil dosažený místní (potažmo celostátní) průměr … Dle AF běží o maškarádu, jež statistikou zastírá hroucení francouzské školy. Kousavá to kritika moci výkonné, a to samotného ministerstva školství! 

V rumunsko-francouzském filmu Zkouška dospělosti (Bacalaureat, z roku 2016) v jeden okamžik zazní věta: „Všichni přece podvádějí u maturity!“ Film je ve světě hodnocen jako mimořádný – tématem i jeho uchopením. V české distribuci je uváděn s ročním zpožděním, přesto na relevanci neztratil. Komentář AF, poprvé zveřejněný (rozhlasově a časopisecky) v roce 2013, představuje trefu do černého též jaksi trvaleji. (Ve shodě s citátem Charlese Péguyho předřazeným jako motto publikace, podle nějž nikoli předstih, natož pak zpoždění, nýbrž toliko včasnost, dochvilnost je jedinou přesností.) 

„Hroucení naší /francouzské/ školy“ – tak zní jedno z filosofových silných témat, jež se v knize komentářů vrací. AF brojí proti „půlstoletí demagogických reforem“, proti opouštění latiny a řečtiny na veřejných školách, kritizuje škrty a zjednodušující „inovace“ v osnovách pro výuku dějepisu. Podobně rumunský režisér Christian Mungiu dává hrdinovi svého filmu (chirurgovi, který považuje svůj návrat z emigrace do porevolučního Rumunska za životní omyl) jako hlavní motivaci snahu dostat dceru na univerzitu ve Velké Británii, k čemuž tato nezbytně potřebuje dosáhnout určitého výsledku u maturity. V zájmu zdárného průběhu věcí má proto dcera v maturitní kompozici z rumunštiny (románském jazyce s gramatickou obtížností odpovídající zhruba francouzštině) na první stránce přeškrtnout tři poslední slova (a tak nenápadně přelstít anonymizaci při následném hodnocení) … 

Rehabilitace pojmu „ekologie“ 

V prvních záběrech Mungiova filmu udeří diváky do očí všudypřítomná ošuntělost a eroze, jež poznamenává třeba i oblečení postav (včetně mladší milenky hlavního hrdiny). K bezútěšnému koloritu patří kámen opakovaně házený do okna bytu chirurgovy rodiny ... Na tomto pozadí obzvlášť vynikne Finkielkrautův důraz na nepostradatelnost tradičních civilizačních hodnot a až „zpátečnické“ tvrzení, že v některých věcech (např. ve školství a v oblasti masmediální) to ve Francii bylo lepší dříve.

Při prezentaci vlastních konzervativních postojů dospívá posléze AF až k rehabilitaci pojmu „ekologie“ zprava. Charakterizuje je totiž jako „zobecněnou ekologii“ (Vedle odporu proti reformám ve školství se vyznačuje třeba straněním „farmovému chovu“ proti „živočišné výrobě“ v zemědělství a nostalgií po mediální době před rozšířením internetu.) V zápase s „frankofobií“ zastává tezi, že Francii činí Francií především francouzština (v celé kráse i obtížnosti) a klasická francouzská literatura (Balzac, Hugo, Flaubert atd.) … 

Elegance a přesná argumentace 

Kniha AF La seule exactitude (Jediná přesnost) obsahuje 29 komentářů k událostem roku 2013, 24 k roku 2014, 17 k roku 2015. Většina z nich dle mého názoru trvalejší trefu představuje. Našince přinejmenším přiměje k samostatnému uvažování a porovnávání … 

Vyzdvihněme např. fiktivní reakci prezidenta Hollandea na mstivou knihu jeho bývalé partnerky, kde AF zdůrazňuje hranici mezi privátní a veřejnou sférou též u veřejných činitelů a Hollandeův pomyslný projev zakončuje výkřikem: „Ať žije republika! (Ta je však mrtva a žádné nové číslo /toho či onoho média/ ji nevzkřísí.) Ať žije Francie! (Avšak tato literární vlast je jenom matnou vzpomínkou.) Ať padnou sociální sítě! (Avšak tato pekelná hydra vyhrála válku.)“ (s. 190, fejeton „Kdybych byl F. Hollandem“ zabírá 5 tiskových stran). U nás se před časem nedokonalostmi bývalého premiéra v privátní oblasti kochaly davy nikoli na základě bestselleru z pera jeho předchozí manželky, nýbrž zveřejněných policejních odposlechů. O to byla situace horší! (Zostouzeného se s péguyovskou včasností a pohotovostí zastal politolog Bohumil Doležal. Já sám jsem si z aféry kromě znechucení odnesl nejasný dojem, že bývalý premiér by možná byl veřejně vláčen špínou poněkud méně, pokud by se svého času – ještě ve funkci – neobul do „dalajlámismu“.) 

Polemika dovádí AF zpravidla k elegantním formulacím, jež by někdy mohly tvořit samostatné aforismy: „Nevracejí se třicátá léta. Vracejí se, a to ve zcela novém kontextu, užiteční idioti.“ (s. 195)

V Lidových novinách z 18.3.2017 byl ovšem ctihodný francouzský akademik (spolu s jinými) hozen do tří povšechných, nelichotivě znějících kategorií: „bez kritické distance vůči moci“, „islamofobní“, „televizní“. Trefy do černého? Spíš vedle jak ta jedle! (Chybí navíc citace a argumentace; módní nálepku „islamofobie“ charakterizuje v týdeníku Le Point z 6.4.2017 alžírský spisovatel Kamel Daoud jako „především koncept k zákazu reflexe, kritiky ... “.) Doufejme jen, že podobně v tuzemských masmédiích nedopadne také Finkielkrautův rumunský souputník Christian Mungiu se svým posledním znepokojivým filmem!

Kalvoda zaregistroval, že se

Kalvoda zaregistroval, že se začaly sbírat podpisy na podporu prezidentských kandidátů. Začal Horáček, nyní Zeman a Drahoš. Mají své mluvčí a jeho si dosud nikdo nevybral. Oživuje "Kroměřížskou výzvu". No, já vím že tam byl a snad stále je blázinec, nyní korektně psychiatrická léčebna. Prý na ten tyjátr hradního pána nereaguje ani opozice. Nezapomenu na jeho působení v politice.

však oni ti Bartoškové,

však oni ti Bartoškové, Dykové a Krausové zase vykouknou. Jen co budou zase ty týdny neklidu !!!
A přidají se další mrdky ....Hřebejkové, Svěrákové, Šiklové, Sommerové ....n-tssss

Usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva vesničky střediskové, Zmrdov, 26.4. 2017. "Na Tatrováky nám nešahejte inteligenti!!! " Z dolů Tykačových jde plamen a dým, přijde den, zúčtujem spolu"/jen co burmistr Hochfelder došuká Maryčku/

zdravotní sestry žádnou

zdravotní sestry žádnou vysokou školu nepotřebují ......bude jim stačit zdravotka a rok nástavby, prohlásil ministr Ludík a předkládá změnu zákona ......(sic)
PS ....doufám, že tím také defitivně skončí jejich křik o zvýšení platů ??? ....n-tssss

Muzete si tu jejich praci jit

Muzete si tu jejich praci jit zkusit delat, zvanile.

ano, také se těším na tu

ano, také se těším na tu dobu, kdy bude zase platit : ....uspokojená sestra = uspokojený pacient !!!
PS ...ale to se budeme muset vrátit do doby předplyšové ......kucky.

Voláte po sexu na zdravotním

Voláte po sexu na zdravotním pracovišti?

ano, příteli ......každý máme

ano, příteli ......každý máme své vzpomínky.
Prostě tenkrát byly sestry laskavější a braly to tak nějak po lidově demokraticku.....jako službu státu.

ČT by měla znovu nasadit

ČT by měla znovu nasadit seriál Nemocnice ...... .

ČOIka šla v kontrole

ČOIka šla v kontrole dodržování zákonového zavírání obchodů o Velkonocích najisto. Odboroví zaměstnanci to jistili.

Opět zavřít se bude muset 8. května - na "státní" svátek emerických čechovlastenců.

Všichni víme, že Osvobození od Němců slavíme společně s Rusy 9. května. Občan si bude moci takto svobodně nakoupit 9. května - to německé zboží v německých hypersuper, dočasně umístěných v našem Protektorátu.

někomu se mohlo zdát divné,

někomu se mohlo zdát divné, že jejich ČT ani slovem nevzpomenula nedožité výročí mimořádného, vynikajícího a světoznámého architekta Kaplického ??!!
Tento architekt byl mimořádný právě tím, že za svého života nic vyjímečného nepostavil.
A snad tedy právě proto si dramaturgie řekla .....kde nic - tu nic......

Rusové rádi nazývají všechno

Rusové rádi nazývají všechno ruské slovanským, aby později mohli nazvat vše slovanské ruským. K.H. Borovský.

A to ještě neznal terajšího autistického banditu, karatistu...

no toto ....až 30% Rakušanů

no toto ....až 30% Rakušanů je znechuceno tamní demokracií a požadují silnou vládu ....n-tsssss
PS .,..zpráva raději neuvádí, kolik je to v ostatních státech ......ale u nás máme jiné starosti ......lidé čekají fronty na kotlíkové dotace ......jako tenkrát .......n-tsssss

Silnou vládu by vedl zajisté

Silnou vládu by vedl zajisté silný lídr.

Kde však lídra splašíš, to snadněji hašiš.

S těmi diktátory, kteří mohou

S těmi diktátory, kteří mohou býti i osvícení, mám však pořád ten jeden základní problém. Představte si, jak byste třeba reagoval na skutečnost, že by silnou vládu vedl například premiér Matěj Stropnický.

To je pak

škoda, že tam nepíšou, že

škoda, že tam nepíšou, že Lenina vyškolili a vše financovali Němci .....kucky.
PS ....Gardnes by se aspoň poučil .....

Nejde o to, kde ho vyškolili,

Nejde o to, kde ho vyškolili, ale kde skočili na ty jeho utopistické bláboly. Čím zaostalejší země, tím lepší podmínky k realizaci. Tím také lze vysvětlit veliký obdiv ke světovým tyranům Leninovi a Stalinovi v dnešním Rusku, který je nenápadně podporován současným ruským politickým vedením.

I kdyby ho pred 100 lety

I kdyby ho pred 100 lety vyskolili tatari, tim min by dnesni Rusaky nemuselo nic nutit k tomu, aby toho reznika dodnes obdivovali. Leda ze by byli uplne vygumovani, coz asi taky nejspis budou, podobne jako jejich zdejsi trubadur petrov.

Lenina, toho čuvašžida,

Lenina, toho čuvašžida, poslali Němci do Ruska vlakem a on se jim vrátil obratem proxy různými položidorevolucionáři - čtu knihu Hitlerův Mnichov a tam se to "ruskými" revolucionáři v roce 1918-1919 při vzniku "demokracie" jenom hemží ... stejně to Marxovi "Němci" vymysleli sociální stát a světovou revoluci.

Dobře Němcům tak!

(včelám med, nám hovno)

Nebýt vašeho "čuvašžida"

Nebýt vašeho "čuvašžida" Lenina, tak by si ten váš "gruzínožid" Stálin ani neškrt.
(Ten "rakušákožid", ten byl taky dobrej, to jó.)

Tak tomu je vždy, když

Tak tomu je vždy, když samovládce se rozhodne k upevnění své moci nalézt nepřítele a využít navazující bezduchý a nepatřičný nacionalismus, ve kterém hrají významnou roli i despotové, co zemi přivedli ke kolapsu a kterých se ostatní národy bály. Tragický je osud Rusů, kteří ještě za celou svoji existenci nepoznali, co to je demokracie, když po carské despocii následovala bolševická krutovláda Lenina a Stalina a jeho všech pohrobků, vč. toho současného autokrata důstojníka KGB Putina.

...aneb co se v mladi a za

A o kompozitivní teorii zase

A o kompozitivní teorii zase howno. Nic o ní nevědí ani na vysokých školách, natož tak na nižších... Dzp.

že se blíží čas maturit jsem

že se blíží čas maturit jsem poznal zase podle mediálního šumu :
- maturitní sloh by nenapsal ani Čapek ......
- maturitní písemku z matematiky by nedal snad ani Einstein .....

PS .....to byl těžká práce, i já jsem s ní měl co dělat ....povídá Hujer ....n-tssss

___________________________________________________________________________________