Politický komentář IVK č. 6 - Evropská vlajka na Hradě aneb oživování dávno mrtvé debaty


Na Pražském hradě, sídle českých panovníků a prezidentů od středy 3. dubna 2013 vlaje bleděmodré sukno se žlutými hvězdami. Pro někoho potupa, pro někoho zadostiučinění, pro někoho nezajímavý prázdný symbol.

Za léta nesmyslně vyprovokovaného sporu o vhodnosti či nevhodnosti umístění této „vlajky“ na Pražském hradě padly snad už všechny argumenty. Nejde samozřejmě o oficiální vlajku EU, protože Evropská ústava, která ji měla zavést, byla v lidových referendech odmítnuta a do Lisabonské smlouvy se myšlenka EU vlajky už nevešla. Bývá zapomínáno, že de iure jde o vlajku Rady Evropy, jejímiž členy je i Turecko, Rusko či Ázerbajdžán, což vlajkoví aktivisté asi vyzdvihovat nechtěli. Tento symbol ani zdaleka nevlaje na všech sídlech hlav členských států EU, jak se nám někdo snaží tvrdit. Navíc nelze zapomenout, že na Pražském hradě v minulosti skutečně vlála kromě naší státní vlajky jen nacistická vlajka se svastikou během protektorátu. Ani komunisté si netroufli instalovat tam rudou vlajku se žlutou hvězdou a srpem s kladivem. A konečně: je-li EU skutečně jen mezinárodní organizací, zachovávající suverenitu členských států, pak nedává smysl, proč milovníci bleděmodrého sukna nehorují pro umístění vlajek NATO či OSN na stejném místě.

Ne, o tom všem dnes hovořit už je skoro nadbytečné. A po sezóně. Pro stoupence vyvěšení symbolu bruselské centralizace šlo o klíčový spor někdy před osmi či šesti lety. Motivaci měli v zásadě trojí:

- přivlastnit si monopol na reprezentování prozápadní orientace a vystavit své kritiky do pozice agentů jiných civilizací,

- prezentovat se před mocnými z Bruselu, Paříže a Berlína jako jejich poslušní adoranti a ucházet se tak o jejich podporu v domácím politickém boji,

- zpochybnit demokratické procesy v naší republice a zvýšit šanci na prosazení svých sociálně inženýrských projektů, jejichž realizace je mnohem snadnější v rámci nedemokratické mezinárodní organizace než v rámci jakékoli, byť i socialistické, avšak přeci jen legitimní parlamentní demokracie.

Jakkoli s touto motivací nemusíme souhlasit, byla celkem srozumitelná, byla nesena srozumitelnými a v části naší společnosti reálně sdílenými zájmy. Jenže uplynulo několik let a situace se radikálně změnila. Dnes již neexistuje společenská poptávka po postojích, jejichž realizace před očima celé evropské veřejnosti prožívá svou agónii.

Dnes již těžko lze naší veřejnosti vydávat dosavadní směr evropské integrace za jedinou cestu k prosperitě. Dnes již těžko lze u domácí veřejnosti získávat laciné body označováním každého kritika bruselských nesmyslů za nacionalistu či agenta Pekingu a Moskvy. Dnes již se lze jen těžko dovolávat se podpory mocných v Bruselu, protože tito mocní se mezitím stali nemocnými.

Ano, jediná tehdejší motivace stále ještě nějaký čas asi přežije. Prostřednictvím evropské legislativy lze i dnes prosadit daleko více absurdních zásahů do rovných pravidel volného trhu ve prospěch vybraných zájmových skupin. Ale ani ti již nepotrvá dlouho.

Probruselský eurofanatismus vyšel z módy. Je to mrtvý kůň. V nejlepším případě kůň se zlomenou nohou. Dokonce i potlesk našich probruselských médií včerejšímu aktu není tak fanatický, jak by jistě býval byl před těmi osmi lety. Vypadat dnes jako eurohujer už není zrovna sexy. Proto se zdá být akt prezidenta Zemana ze všeho nejvíc tak nějak po sezóně. Jeho nasedání na zchromlého koně v sobě nese podobnou komičnost, jako má snaha přepsat výsledek již skončeného fotbalového zápasu kdesi v šatně. 

Dosavadní styl evropské integrace svůj zápas už prohrál. A na Pražském hradě zažívá svou exhumaci.

Institut Václava Klause, 4. dubna 2013

K tomu, co se tu v diskusi

K tomu, co se tu v diskusi napsalo, bych měl tři poznámky:

1) Myslím, že zmatek v pojmech je jeden z největších dnešních problémů. Chaos v chápání slov pravice a levice je způsobený převážně tím, že se snažíme (já tedy ne, ale zpravidla se lidi snaží) ty pojmy vymezit tak, aby mezi nimi byl rovnovážný poměr. Aby rozdělení mezi pravičáky a levičáky bylo zhruba 50 na 50. A tak se význam slov v čase a kraji posouvá. Jakoby byl nějaký průšvih, kdybychom si přiznali, že pravičáků je 5 procent a levičáků 95... Pravice a levice se v důsledku toho víc váže na konkrétní lidi, než na obsah.

2) Můj výklad pojmů pravice a levice je že: levice = etatismus, pravice = pravidla "laissez-faire". Levičáci věří, že svět je možné řídit, a tak se o to snaží. Pravičáci se (pokorně!!!) smířili s tím, že to nejde. Výše daní, která je často vydávaná za alfu a omegu rozdílu, není podstata rozdílu, ale až důsledek.

3) E. Kocourek se správně zamýšlí nad tím, kdo víc škodí. Nesprávně to ale dělá otázkou: "Kdo je větší 'lump'?" Copak nelze škodit nevědomky? Copak cesta ke zlu není "dláždění dobrými úmysly"? JE!!! Je a z devadesáti procent! Lumpové jsou naprosto okrajový činitel.
A tady mě taky napadá to řešení, existuje-li vůbec nějaké. Přestat nadávat, nenalhávat sobě a druhým, že jsme obklopení zloději, lháři a podvodníky. Obklopení jsme naopak pověrami, omyly a povrchností. A proti tomu se bojuje jinak než proti zlosynům. V takovém bojí jsou tahouni jiní lidé než tzv. extrémisti (E. Kocourek).

Šmarjá! Teď skoro vyzývám k pozitivní evoluci, to bych nerad...

Ano a ne, jako vždy. Dejme

Ano a ne, jako vždy.

Dejme tomu, že výše daní je až následek. Ale co to mění na věci, že je s protipóly silně asociována? ////

Ano, škodit lze i nevědomky. Dokonce uznávám, že valná většina příkoří, jimž člověk musí čelit, je způsobena hloupostí a neschopností "těch ostatních" spíše než zlými úmysly. Nepříjemná domovnice, škodící učitelka ve škole i neschopný řemeslník jsou opravdu jenom blbí. Ale pokud posuzuji působení politiků a osob veřejně činných, jenom mizivá menšina z nich (konkrétně Miroslava Němcová) neví co činí a nedomýšlí důsledky svých činů. Takový Drábek dobře věděl, jak škodí občanům zavedením povinné S-karty - ale bylo mu to jedno, šlo o tu provizi. Všichni lidovečtí politici, od Luxe po Kalouska, vždycky moc dobře věděli, jak škodí podrýváním akceschopnosti koaliční vlády - ale jim přece šlo jenom o jejich vlastní koryta. ////

Ano, cesta ke zlu JE "dlážděna dobrými úmysly". Klidně i z devadesáti procent. Ale máte tam non sequitur, pane Vitovský. Z množství hlouposti a neschopnosti nevyplývá, že lumpové jsou naprosto okrajový činitel. Na rozdíl od hlupáků a dobrodějů jsou lumpové schopní, ambiciózní a cílevědomí, takže pro svoje zlovolné působení získávají výhodnější podmínky. ////

Kdo chce, ať si bojuje proti pověrám, omylům a povrchnosti, haha. Já zůstanu u Kalouska, Bendy jr., Dienstbiera a pod. ////

"Na rozdíl od hlupáků a

"Na rozdíl od hlupáků a dobrodějů jsou lumpové schopní, ambiciózní a cílevědomí, takže pro svoje zlovolné působení získávají výhodnější podmínky."
Přesně o tomhle pochybuju... Lumpové sice postupují racionálně, tudíž mají větší šanci, že se svým jednáním trefí do cíle. Jenže hlupáci a pomýlení dobrodějové mají větší šanci, že získají spolupracovníky. Hloupost je nakažlivá. Komunismus u nás vládnul čtyřicet let. Propadli a uvěřili mu statisíce nebo spíš miliony lidí. Jeho původci pomřeli a on tu přežíval další desítky let...

Před plyšákem se řešení

Před plyšákem se řešení tohoto sporu - zda je lepší levice nebo pravice - zdálo triviální. Všichni viděli, že komunismus je špatný. Mimo jiné proto, že nedosahuje té správné produktivity. ////

Avšak dvacet let zkušeností s kapitalismem a vládou pravice (případně s "kapitalismem" a vládou "pravice") mě vede k domněnce, že míra škůdcovství toho kterého politika (či dokonce celé partaje) s jeho pozicí na pravo-levé škále vůbec NESOUVISÍ. Byl Husák větší lump než Havel? Byl Štrougal méně schopný premiér než Nečas? Existují nějaká objektivní kriteria pro porovnání režimů levicových a pravicových? Může kriteriem být produktivita? ////

Politická třída, její

Politická třída, její systemizace a elitizace, je v současném kapitalismu téměř identická jako v "komunismu" - tedy státněmonopolistickém ne-kapitalismu.
Rozdíly samozřejmě existují - jeden z nich je, ža na tehdejší ohlodanou kost to byla jediná grupa, dnes se o tučnou morkovou dělí (v podstatě svorně) smečky kooperujících "konkurentů"¨.

Kdyby to četl nějaký nově

Kdyby to četl nějaký nově příchozí, musel by si myslet pane Kocourku, že jste se zbláznil stavěním politiků na stejnou úroveň v diktatuře komunistů bez jakýchkoliv svobod s demokratickými politiky. Protože známe Vaši mentalitu, vše po revoluci je špatně, nikdo nemá ani sílu a zájem Vám takové pitomosti vyvracet. V tom jste na stejné úrovni s Petem, Právě ty svobody způsobují, že se novináři spolu s hospodskými politology shodují na lidovém lynčování jimi zvolených politiků, ačkoliv přes momentální ekonomickou stagnaci vyvolanou evropskou krizí, jsou všechny ekonomické parametry i životní úroveň na podstatně vyšší úrovni. Pokud budete tvrdit opak, tak se běžte podívat do nějakého hypermarketu s plnými vozíky, podívejte se na statistiku cestovního ruchu, vybavení domácností PC,mobily, cyklistické, lyžařské i jiné sportovní vybavení, úroveň automobilového parku atd. Kdyby nakrátko nabyl jasného vědomí Fifejda, zase by došel k závěru, že provádím politické školení mužstva. Řekl bych že právem, soudní lidé to vědí a nesoudní, kteří to nechtějí vidět, tak přirovnávají dobré výsledky Nečasovy vlády se Štrougalem, který nezajistil ani dostatek elektřiny, základních potravin, uhlí i symbolický nedostatek mýdla a hajzlpapíru, nebudoval dálnice ani jinou dopravní infrastrukturu, památky se řítily samy k zemi, vnitřní dluh přesahoval biliony,etc.,etc.etc.,etc.

Typicky "socialistický" -

Typicky "socialistický" - tedy rurálně politickoekonomický - výklad obsahu slova *produktivita*.
Stejně bezcenné srovnávání, jako pomocí hádépé.

Pro mne, pane Kocourku, je

Pro mne, pane Kocourku, je kritériem co největší svoboda občana a tržního hospodářství s co nejmenším zasahováním státu do obou domén. Relevantní pravice podle tohoto kritéria v EU vlastně neexistuje.

A víte, co je na tom veselé? Tuhle jsem jel před pár dny ráno do práce a poslouchal zprávy, no a nějaký zdejší francouzský socialista zasvěceně mluvil o ultraliberální Sarcozyho periodě... Vše je relativní, osobně jsem Sarcozyho považoval spíše za centristu, stejně jako naše tzv. pravičáky třeba z ODS a podobně.

Zajímavé, jak silně se vžilo

Zajímavé, jak silně se vžilo klišé, že neexistuje pravice a vůbec se zpochybňuje prosazovaná ideologie vládnutím . Předpokládám, že nikdo nepochybuje, že anarchisté, pak komunisté, pak socialisté představují stupně levicové ideologie, ve středu jsou hledači třetích cest, něco od levice, něco od pravice, hlavně vyzobávají ty populistické libůstky pro voliče, mpro něž se vžil termín centristé a následuje pravice od klasických liberálů po konservativce. Tvrdit, že když koaliční ideologický slepenec není schopen prosadit všechny programové cíle pro neshody, či momentálně zhoršený vývoj ekonomiky či jiné objektivní faktory, jsou všichni nalevo, či maximálně s nějakými centristy je náramným zjednodušením. I uznávaný pravičák Reagan byl nucen v Kalifornii v rozpočtových nesnázích výjimečně zvýšit daně, přičemž např. zvýšení DPH o 1 %bod u nás, tolik omílané jako úlet doleva byl marginálií. Kdyby tomu opravdu bylo tak, že pravice přestala existovat, nabyly by takové sveřepé politické sváry. Navíc je tu i faktor volitelnosti, který působí nepříznivě pro pravici při stagnaci ekonomiky, když se nemusí škrtat sociální výdaje atd. Jinbak si též myslím, že sarK!ozy byl větší populista, než bylo nezbytně nutné. Pro mě problematické je řazení fašistů do krajní pravice, jelikož jde především o popírání svobod a více státu, což je charakteristické vždy pro levici.

Pravice dobrá, levice všechno

Pravice dobrá, levice všechno zlé, béé béé. Pořád čekám, až někdo navrhne nějaké rozumné kriterium. Podle zdejších "pravičáků" tím kriteriem není výše daní - i Reagan zvyšoval daně, takže tak je to správné pravicové. A prý je to svoboda - a jak se ta svoboda pozná? Že mohu svobodně jít bydlet pod most? ////

Fašisté, národní socialisté a

Fašisté, národní socialisté a představitelé tzv. konzervativní pravice jako u nás třeba pan Semín z D.O.S.T. bojovali a bojují proti tradičnímu liberalismu, tedy kapitalismu. Bojoval proti němu třeba i ultrapravicový konzervativec Julius Evola, i když z jiných důvodů. Řekl bych, že to není jednoznačně černobílé, nicméně národní socialisty a fašisty mezi pravici neřadím, spíše je vidím jako představitele té "třetí cesty".

Mohl byste mi říct, koho z našich porevolučních politiků považujete za klasického pravicového liberála, či konzervativce? Nemyslím podle proslovů a článků, ale hlavně podle reálných činů.

Politik prosazuje svoje

Politik prosazuje svoje vnímání světa podle přijaté ideologie, ale s nutným pragmatismem podle toho, co je možné. Takových nekompromisních až puristických pravičáků typu M. Thatscherové je málo, protože vždy neexistují tak příznivé podmínky jako měla při nápravě mimořádných omylů LP, na britské poměry militantních, veřejnost odpuzujících odborářů a později klesající podporu opět nabyla vítězstvím na Falklandech.
V našich podmínkách neznám žádného politika levičáka, který by vystupoval v ODS, ODA, DEU, ačkoliv ti, co vycházejí z kavárenského pojetí politiky s planým teoretizováním, které by převedeno do praxe skončilo trvalým působením jen v opozici, nikdy nepochopí, že by nikdy se neprosadilo nic pravicového.
Pokud třeba takového Klause, jak je v oblibě u některých teoretiků, pasují na levičáka, tak nevím kam patřili všichni ti ostatní v 17 členné Čalfově vládě, kteří transformaci pojímali pomaleji přes prioritní restrukturalizaci nár.podniků i vč. hloupé fikce o bankovním socialismu ve státě s největším podílem socializace na světě, ve státě se silnou koncentrací průmyslu, bez kapitálu, max. se spekulativním cizím kapitálem. Do stejného ranku patří další "argumenty" o privatizaci bank, atd.
Určitě pravičákem je i Kalousek, který pojímá prioritně vyrovnaný rozpočet před krátkodobou výpomocí formou vyššího tarifu nepřímých daní.

Tentokrát celkem souhlas, v

Tentokrát celkem souhlas, v mnoha bodech, pane M.M. Ano, vše je relativní. Ano, relevantní pravice v EU, brr. Ano, co největší svoboda jako kriterium je fajn. Ale ... ////

O jaké "svobodě" lze hovořit, když zlodějský stát rovnou ukradne polovinu mých příjmů? A ještě mi večer ve zprávách předvedou, kdo všechno si ty mně ukradené peníze rozebere a jak při tom mlaská. A mazaný stát se stará, abych ještě byl rád, že o zbytek mě neokradou cikáni, amnestovaní kriminálníci a exekutoři (kteří kašlou na to, kdo je dlužníkem a kdo se jim připletl do cesty nevinně). ////

Pokud mohu soudit, ani v U.S.A. dnes už není nějaké extra svobodné prostředí pro podnikání. Jeden můj známý (obchoduje na Středozápadě se zemědělskými stroji) mi líčil, na co všechno naráží, když chce rozšířit podnik. ////

Kdyby zlodějský "stát" ukradl

Kdyby zlodějský "stát" ukradl jen polovinu našich příjmů, kdyby u toho politici tak hlasitě a radostně nemlaskali plníce si vlastní kapsy penězi daňových poplatníků a kdyby systém fungoval i ke všeobecné spokojenosti pracujících občanů, kteří ho financují, bylo by vše v pořádku.

"Dejte mi pevný bod a pohnu

"Dejte mi pevný bod a pohnu Zemí" ... a k tomu mi dopomáhej - kdo?

Jak ztohoven?

Asi se shodneme na tom, že

Asi se shodneme na tom, že "samo" se to nezlepší. Dále je zřejmé, že kapři si rybník nevypustí a tedy nelze počítat s pomocí od současných etablovaných politických stran, tzv. "demokratických". Ba ani solitérní "demokratičtí" politici stojící mimo partaje (např. VK a MZ) nemají důvod režim měnit. Pro začátek je tedy třeba hledat a najít sílu, která je schopná a ochotná situaci změnit. Odsud to vypadá, že v úvahu padají jenom tzv. extrémisté. ////

Za pozoruhodnou považuji pozici těch virtuálních komentátorů, kteří považují současnou situaci za úplně nejlepší možnou, i současné politiky za ty úplně nejlepší možné, a tudíž veškeré změny za nežádoucí. ////

Souhlas. Obávám se, že změnu,

Souhlas.
Obávám se, že změnu, a to "mladou, která se nezakecá" si vynutí až spontánní skutečná krize.
Zdá se mi, že současná situace - a to jak hospodářská, tak politická (ostatně je to vlastně totéž) - není "krizí či recesí a Bude Líp!", ale rovnovážným stavem hmoty i ducha, kdy není přechodná konjunktura; ta poslední trvala od konce osmdesátých let a příčinou byla revoluce (kontrarevoluce?) nejen U Nás, ale i na Západě - tam byla východiskem z poctivé doby, kdy peníze byly ještě kryty prací a nebylo jich desetkrát víc, než by odpovídalo bohatství lidstva. K úspěchu jsme "jim" pomohli i My, ale naše síly si to vyžralo - termín "samo" se nabízí sám.

Včele s Milošem Zemanem,

Včele s Milošem Zemanem, kterého jste volil presidentem.

Jedná se o vskutku velmi jedinečnou rovnici mezi řečmi a činy. Někoho mi to připomíná...

Měl jsem na mysli někoho

Měl jsem na mysli někoho jiného, no, však určitě víte koho ;-)

Vyvěšení eurofangle na hradě

Vyvěšení eurofangle na hradě mi vadí.Hodně. Proti podpisu eurovalu nic nemám, protože nic neznamená.A Zemanovo hlášky o federalizaci EU ? Zemanovi se chlastem asi dost snížil intelekt,ale pořád je to dost mazanej dědek a ekonom, kterej si umí představit vývoj Unie a eura.

Ať to přebírám z jaké chci

Ať to přebírám z jaké chci strany, zase mi vychází, že můj president Zeman udělal tu správnou věc. Ano, nesmyslnost plánů EUrohujerů každý vidí a hvězdnatá vlajka nad Protektorátem to jenom podtrhuje. A na rozdíl od vlastizrádných ČINÚ hajzlů z ODS (o TOP nemluvě) z toho pro ČR pranic nevyplývá. ////

Sockomouš podle Kajana, to je

Sockomouš podle Kajana, to je každý, kdo obdivně nevzdychá nad "výkony" onuce Nečase a dalších podobných, např. zloděje Cabrnocha a vlastizrádce Vondry, nejnověji lumpa Bendla. Avšak zdá se, že na odeesácký zvěřinec už se vaří voda. To proto jste nervózní, Kajane? ////

A dokázal byste nějak

A dokázal byste nějak vysvětlit, co jste myslel slovem "sockomouš" a proč jste tak označil pana Kocourka?
On přece hodnotil konkrétní lidi. Velmi nelichotivě a zbytečně expresivně sice, ale pro to byste zrovna Vy mohl mít pochopení - děláte to taky a taky většinou zbytečně.
Co se týče "myšlenkových schémat", tak v nich byste našli hodně společného. Kdybyste se ovšem v diskusích (do kterých se sám dobrovolně zapojujete) dokázal držet témat a kdybyste neprskal na každého, kdo má jen trochu jiné PERSONÁLNÍ preference.

Ptal jsem se, co konkrétního

Ptal jsem se, co konkrétního jste myslel slovem "sockomouš". Psal jsem taky, že se neumíte držet tématu. Zase jste to potvrdil.

Klidně prskejte. Bylo by to v pořádku, pokud by existovala šance, že tím něčeho dosáhnete. Že ty lidi s "prázdnou hlavou" nějak poučíte. O to se ale vůbec nesnažíte. Naopak se vytrvale snažíte své oblíbence (Hayeka, Nečase) a sám sebe svými výstupy zesměšňovat.

Blázni vždycky tvrdí, že

Blázni vždycky tvrdí, že všichni kolem nejsou v pořádku.

v lékařské hantýrce se tomu

v lékařské hantýrce se tomu říká : ...operace se zdařila, evropský pacient zemřel.....
Začalo to léčení v Řecku, nyní to prodělal Kypr.....kdo bude další??!!
Nedivím se, že z toho má VK srandu, jak jeho předpovědi naprosto vycházejí.....já se tomu řehtám také.
A to si ti blbečkové povídají o měnové unii......a přitom není Euro, jako Euro. Např. za německé si můžete koupit cokoliv, ale za kyperské nedostanete nic!!!! No, Není to k smíchu.... bohužel není.
Naštěstí dle posledního průzkumu, věří u nás EU už jen ca. 25% ( podobné procento je asi i v celé Evropě ??).......takže opravdu už to nebude dlouho trvat!!!???

Aniž by to bombastický Zeman

Aniž by to bombastický Zeman měl v úmyslu, vyvěšením neoficiální vlajky EU rozšiří počet českých euroskeptiků, protože mnoho dosud eurofilů si uvědomí tu servilní návaznost na nacistickou a později sovětskou porobu se ztrátou suverenity.
Každý nezdar, úlet přicházející z Bruselu bude připomínat ten kus textilie nad místem české státnosti a trvale provokovat nejen Pražáky. A čím více bude servilní, tím více bude euroskeptiků, protože tvrdé jádro,tj.NSR a Francie ho nepřijme, k ničemu ho totiž nepotřebuje.

Zeman je daleko víc v obraze

Zeman je daleko víc v obraze než zarytí kremlofilové klausovští. Nicméně, s tím tvrdým jádrem mu nevěřím. Tvrdé jádro samozřejmě vznikne, přece si Západní Evropa nenechá zkurvit EU kvůli zlodějům z Jihu a Východu. Problém je, že o Česko už nebudou mít zájem. Jsme zkorumpovaný, prolhaný, zlodějský Východ, co bychom dělali jiného v jádru Evropy než opět a jen kradli. A upřímně řečeno, už tam nepatříme. Jsme ruská zóna, těm sviním se to podařilo, zkurvili tenhle stát znovu, jak komunisti, tentokrát pravicoví klausovci. Bude jen dobré si to pamatovat pro budoucnost, Klaus-zasloužil se o stát Rusáků, jako Beneš.

pane Pete, v neděli prý máte

pane Pete, v neděli prý máte sraz na Václaváku...??? Bude tam Slávek Popelka, ten by vám mohl být názorově blízký.....A vemte sebou brekouše, milse a ivoše !!
Bude vás tedy pět, takže můžete pak napsat pokračování Poláčkova románu....bude to určitě také humorné..??

Nečetl jsem v té záplavě

Nečetl jsem v té záplavě komentářů nic přesnějšího a výstižnějšího.

ESVO je jedinou možnou cestou

ESVO je jedinou možnou cestou evropského prostoru k prosperitě, což vidí každý, kdo vidět chce. ////

V současnosti tam jsou jen 4,

V současnosti tam jsou jen 4, protože několik členů "přestoupilo" do EU. Až se všem rozleží v hlavě, kam EU směřuje, zase se vrátí do ESVO. ////

Kdybyste se úzce nezaměřil na

Kdybyste se úzce nezaměřil na hledání hnid a hlouběji uvažoval o souvislostech škodících Evropě v důsledku špatně načasované a podmínkám nepřizpůsobené integrace dosud národních států, nemusel byste tu pindat Vaší originální vodní řečí o věcech, které kdekdo již rozebral, snad nejlépe pan prezident VK i další protagonisté jeho Institutu. Žádný pocit evropanství v jednotlivých státech Evropy neexistuje, nejméně dokonce u politiků, kteří víc než jindy prosazují národní(i svoje) zájmy, ačkoliv je skrývají nátěrem prospěchu Evropanů. IVK i Klaus nejsou nijak proti určitým integračním aktům na daném stupni evoluce spočívajících především ve svobodách volného pohybu všech 4 známých faktorů v rámci Evropy či její bezpečnosti a smysluplné normalizaci. Staleté historické kořeny a rozdílné priority nelze mávnutím byrokratické ruky zprovodit ze světa příkazy několika nevolených komisařů s Barossem, s německým kancléřem a francouzským prezidentem v pozadí.
IZMB(Institut zeleného mužíka bekáče) by se měl vykašlat na Evropu a ve svém zájmu spíše řešit stav vody a její kvalitu na českých tocích a brčálnicích.

No nevím, nevím ... pan

No nevím, nevím ... pan Gardnes a humor ? Jo, servilita, ta z něj kape, to jo ... :-)
Dnes ale inkvizitora zase rozebrali, řekla bych, že docela s přehledem ... :-)
http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/o-klausovi-liberalovi-v-klausov...
:-)

Také jsem si nemyslel, že je

Také jsem si nemyslel, že je paní S.Š. taková vtipkárka, ale po přečtení nabízené odvolávky jsem dlouho smíchy nemohl popadnout dech.
Ještě, že jsem udělal výjimku a ten humorný text jsem si vyvolal. Manželka sice ťukala významně na čelo, čím že to ztrácím čas, ale projednou se svět nezboří, alespoň vím, kde lze pravidelně najít trapnosti a s chutí se zasmát. Je to skoro na úrovní jednoho mailu, který mi zaslal přítel z demonstrace asi 10 lidí na Slovensku, kde je burcoval nějaký býv.příslušník ČSLA z Brna. To bylo ještě zdařilejší než ta povídka o liberálovi Klausovi.

Čeští historici tvrdí, že

Čeští historici tvrdí, že rozvoje průmyslu v zemích koruny České bylo dosaženo jen a jen tvrdým soutěžením českých průmyslníků s českoněmeckými. Nikdo z historiků se ani slůvkem nezmíňuje o tom, že by vídeňská vláda stanovovala nějaké kvóty pro Němce nebo pro Čechy či jiný národ mocnářství. Ani daňová zátěž v Cislajtánii nebyla podle historiků nikterak vysoká.

Tohle by mohla být cesta pro celou Evropu, sice politicky nekorektní, ale velmi pravděpodobně účinná. Řekl bych, že něco podobného prosazuje Václav Klaus již drahnou dobu, ale zřejmě bude třeba počkat, až celá Evropa bude definitivně v bruseli.

Žasnu, že v čele Evropy není

Žasnu, že v čele Evropy není mimořádně inteligentní a nadějný národ český s prezidentem Klausem, vzorem ryzí poctivosti.
Jakým zvláštním přičiněním osudu došlo k tomu, že jsou češi národ mrňavý, nedůležitý a bez vlivu na evropské, natož světové dějiny?
Jak to, že Evropu řídí blbí Němci, Francouzi i Bruselané a ne státotvorní Češi? Češi ekonomicky veleúspěšní, s perfektně fungujícím a přitom úsporným státem, s maximálně efektivní byrokracií, korektní a nezkorumpovatelní?
Nechápu to, jak to že na čechy a česko a jejich zkušenosti včetně jejich pravicového cimrmana Klause svět totálně sere?
Kdo mi odpoví, snad Kajan?

Když někdo zhruba patnáct let

Když někdo zhruba patnáct let vytrvale, důsledně, slušně, věcně a logicky tvrdí, že se nemá regulovat trh a společnost, ale má se jim dávat volný průběh. Že se nemají předávat pravomoce z národně volených politických struktur ke strukturám úřednickým a nadnárodním, protože ty se z jasných a zřetelných důvodů hůře kontrolují. Že se nemají sanovat neúspěšné banky a deficitní rozpočty cizích zemí. Že se nemají dotovat projekty, které by samy nikdy nevznikaly, ale mají se snižovat daně. Že se mají respektovat výsledky referend a ne je pokoutně obcházet.
Tak tohle všechno jsou podle Vás jenom "Kecat o tom, že to někdo dělá špatně"???

Nebo to myslíte jako vtip?

Žasnu, že v čele Evropy není

Žasnu, že v čele Evropy není mimořádně inteligentní a nadějný národ český.
Jakým zvláštním přičiněním osudu došlo k tomu, že je to národ mrňavý, nedůležitý a bez vlivu na evropské, natož světové dějiny?
Jak to, že Evropu řídí blbí Němci, Francouzi i Bruselané a ne státotvorní Češi? Češi ekonomicky veleúspěšní, s perfektně fungujícím a přitom úsporným státem, s maximálně efektivní byrokracií, korektní a nezkorumpovatelní?
Nechápu to, jak to že na čechy a česko a jejich zkušenosti svět totálně sere?
Kdo mi odpoví, snad nějaký Kajan?

Aha... To, co píšete,

Aha... To, co píšete, nemyslíte vážně. To je fakt jenom legrace.

Dobře to vyšlo. Tak to má

Dobře to vyšlo. Tak to má být. Paskvil a zesměšnění Slavnostního Aktu. Jako v Hoří má panenko. Příznak konce. Jedeš-li na mrtvém koni, sesedni.
(s poklepem na hlavu:) Je někdo doma?!
(opakuji svůj včerejší večerní text:)
Ještě jednou se vrátím k té šaškárně s modrým hadrem. Nepředpokládám, že to můj prezident Miloš Zeman plánoval (ač to nepřizná, dobře ví, že ve SŘLI žádný sofistikovaný plán Jak poručit větrudešti nemůže vyjít - jinak viz Petr P. Hájek z Protiproudu), ale vyšlo to báječně.
Výsledkem byla geniální Óda na eurohujerství páriů a jemná parodie na Velebrusel a na "úroveň" papalášů politické třídy vzor DEU. To nevymyslíš, to se musí udát samosebou, spontánně!
http://stans.rajce.idnes.cz/Policy/#skupinkaeurohujersmaoistou.jpg

Ten snap z Reportáže psané na Hradě od České, tedy jejich, televize se mi opravdu povedl - "důstojnost" chorovodu fčele s Mylošem a Maoistou, v zákrytu s ouředníky objímajícími acta acta, jejich "ustrojení" pro tento slavnostní Akt bez závoje /jenom pootevřené poklopce chybí/, čáplovitý krock defillée před nastoupenou jednotkou a vztyčeným přirozením Plečnikova pravého padesátižáru ... a nakonec šaškec s tiskovkou, Mylošovy bonmoty /nejsem Britská královna/ a v pozadí ouředník a tajomníčka, jak si domlouvají rande, ... pusťte si tu ČT24 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/2134110340...

Ševečku, stejně se nudou v

Ševečku, stejně se nudou v prdeli rýpeš, zkus ty své výplody ještě rýmovat.

V době, kdy v EU, zvláště v

V době, kdy v EU, zvláště v Německu ( když opominu jižní státy ) roste nesouhlas s politikou EU mezi lidmi, je poněkud zvláštní posvěcovat rituály servility vůči těm, kteří problémy v EU způsobili. Čím více ve mě sílí dojem, že konstruktéři, či sociální inženýři, EU si připravují, nebo už dokonce mají připravené, prostory pro strategický ústup a ponechají státy EU vlastnímu osudu.
Ta naivní víra v pozitivismus bude mít ještě nějakou dobu svoji setrvačnost.

Dobré ráno Sedmi statečným, z

Dobré ráno Sedmi statečným, z Café Hawelka: "Lepší dobré PIVKo,nežli blbé IVKo!

....

....

Uložit

Uložit