Pomohla by federalizace ekonomice Evropy?
Ivo Strejček

Nemyslím si, že ekonomický propad, růst nezaměstnanosti a snižující se míra blahobytu jsou zapříčiněny absencí centrálního plánování z Bruselu. Ekonomické zaostávání za rychle rostoucími centry světa způsobuje strnulost přeregulovaného prostředí v Evropské unii.

 


Thomas Hobbes kdysi poznamenal, že "svoboda člověka a jeho jednání spočívají v nedostatečnosti zákonů". Neměl tím na mysli nízkou kvalitu zákonů, myslel tím obecnější fakt – přemíra zákonů naše životy a rozhodování komplikují a zpomalují. Podstatnou příčinou ekonomického zaostávání EU za zbytkem světa je naše utkvělá touha vše svázat, kontrolovat a harmonizovat. Běžný život je naštěstí naopak jiný. Konkurence je založena na rozdílnosti. Dynamika vývoje je vždy určována soupeřením mezi odlišnostmi a soubojem variant. Federalizace Evropské unie znamená násilné sjednocování různorodostí, což nutně vyústí v další zaostávání. 
 
Federalizace, tedy koncentrace moci do jednoho centra, bude znamenat růst byrokratických nákladů. Již dnes se státy EU potýkají s vážnými finančními problémy a je sporné, zda budou schopny federální bruselskou administrativu hradit. Ta si ovšem jistě najde své vlastní finanční zdroje a prostřednictvím tzv. evropských daní (které zarámují již tak bohatou škálu daní národních) doplní svůj evropský rozpočet. Více daní ovšem znamená méně peněz do životadárného systému podnikatelských aktivit. Ovšem pozor, práci lidem nedává Evropa. Tu dávají firmy a vyšší zdanění je zpomalí nebo zničí. Evropská federální byrokracie zvýší náklady na svoji obsluhu, přičemž efektivita ovlivňování států na periferii bude vyžadovat další růst byrokracie v provinciích. Jednou z příčin zániku Římské říše byla právě tato skutečnost. 
 
Pokus federalizovat EU je skokový postup, ne vývojový. Ideovým východiskem je víra v nedotknutelnost jednotné evropské měny a z toho plynoucí neschopnost zvládnout dílčí krizi (Řecko). Federalisté se domnívají, že jednotná vláda v Bruselu, s jedním evropským ministrem financí a jedním evropským rozpočtem si direktivně s problematickými situacemi poradí. To je ale v prostředí, ve kterém neexistuje jednotný evropský národ, tedy ve kterém neexistuje jednotné veřejné mínění, iluzorní. Zprávy z řeckých ulic (a nejen z nich) jsou důkazem, že i lidé v těžce zkoušených zemích si nedají nic přikazovat od zahraničních autorit. 
 
Obávám se, že pokus skokově, bez vědomí voličů, federalizovat EU povede k posilování ekonomického nacionalismu, k nežádoucímu růstu podpory radikálních politických proudů a v důsledku k růstu ekonomické nejistoty, sociálního chaosu a strádání. Tlačit na federální politickou pilu znamená ohrozit zdravou myšlenku evropské ekonomické integrace. Menší, hbitější, národní a svobodně spolupracující subjekty mají větší šanci než dohody neschopná, a proto pomalá evropská federace. 

Pane Kajane, ten Váš trolling

Pane Kajane, ten Váš trolling už začíná být únavný. Kdybyste zkusil šířit osvětu někde v hospodě, pravděpodobně byste po své akci zakusil spontánní lidskou reakci naživo.

Opakování matka moudrosti ...

Opakování matka moudrosti ... toto byste si přece, jurasi, ještě mohl pamatovat ze školních škamen učitelských, ne?!

Co? Z jakých škamen

Co? Z jakých škamen učitelských? To je slovní spojení jako třeba dětský prezervativ.

Každé opakování se neotelí. To je ten problém. Některé opakování je sterilní stokrát nic, co umořilo osla.

Ano, to co říkáte, je velmi

Ano, to co říkáte, je velmi únavné. Všichni tady už to známe. Už můžete začít říkat tu druhou větu, kterou jste se naučil.

myslím, že takový krok nelze

myslím, že takový krok nelze uskutečnit jen podle přání "charizmatického" van Rompuye, či maoisty Barossa, ale jen a jen na základě výsledku referend v jednotlivých zemích...??!! A jak by takový výsledek asi dopadl, si lze domyslet....
Takže klídek a pracujme, učme se, prosperujme....a to vše s pokorou!!!

Nepomohlo, Evrope, tedy

Nepomohlo, Evrope, tedy obyvatelum Evropy nepomuze nic jineho, nez vykopnuti EU byrokratu, tak zvyklych na svou obrovskou nevolenou moc.

http://euroseptik.cz/nigel-farage-barroso-je-opravdovy-naprosty-idiot-a-...

___________________________________________________________________________________