Poprvé od listopadu 1989 jsou zpochybňovány naše euroatlantické vazby
Miroslava Němcová

Veřejnost byla vládou opakovaně ujišťována, že zahraniční politika je jednotná a proevropská. Mediální výstupy vlády a prezidenta však hovoří o pravém opaku. Realita je jiná a v poslední době se dokonce vyhrocuje. Proto bychom si měli zde na parlamentní půdě ujasnit, jaká je vlastně zahraniční politika České republiky, a jestli vůbec existuje.

Poslední vývoj rozhodně nelze bagatelizovat. Poprvé po listopadu 1989 dochází k tomu, že jsou zpochybňovány naše tradiční euroatlantické vazby. Česká republika přestává být srozumitelná v takových základních pojmech, jako je sounáležitost s našimi spojenci, a to v době, kdy se mění zahraničně politické postoje Západu a NATO vůči rozpínavé politice Ruska na Ukrajině.

Situace není úplně normální. Předseda vlády Bohuslav Sobotka vzkazuje ze své návštěvy ve Spojených státech amerických prezidentovi České republiky, že musí svoje zahraničně politické kroky konzultovat s vládou. Doslova říká: „Já chci o tom mluvit s prezidentem. Bude o tom mluvit ministr zahraničí s prezidentem, tak abychom ty věci co nejvíce sladili, aby Česká republika se na půdě NATO, na půdě Evropské unie vyjadřovala jednotně a srozumitelně z hlediska jejích postojů a jejího dalšího postupu."

Tyto výhrady vůči prezidentovi jsou vážné a mají svoje opodstatnění. Jsou reakcí na jeho sporné výroky, které vyvolaly vážné znepokojení u našich západních spojenců a na Ukrajině. Zároveň ovšem Bohuslav Sobotka přiznává, že to nebude tak jednoduché, když dodává: „Nikdy to nemůže být jenom jednostranná záležitost, že se snaží vláda, ministr zahraničí, premiér, ale musí se také snažit prezident republiky, a měl by některé své postoje a výroky konzultovat, komunikovat. Je to ale jeho rozhodnutí. My na přímo zvoleného prezidenta jako vláda žádný přímý vliv nemáme.“

Co je ještě bizarnější, předseda vlády z Ameriky apeluje na prvního náměstka ministra zahraničí Petra Druláka, aby držel vládní politiku. Lubomír Zaorálek ho přitom ve funkci podržel. Jak je možné, že premiér neprosadí odvolání úředníka, který se chová spíše jako stínový ministr, a který proslul svými kontroverzními výroky oprávněně vzbuzujícími pochybnosti, zda se zásadně nemění zahraničně politický kurz České republiky? Nebo je to jen obojetná hra rozpolcené sociální demokracie, která najednou nemá jasno, co má dělat?

V této souvislosti, kdy Česká republika vysílá do zahraničí velmi nepříznivé signály, Hrad veřejnost ujišťuje, že zahraniční politika je naopak pravidelně konzultovaná. Tvrdí, že „prezident stejně jako vláda zastává proevropský kurz zahraniční politiky. Veškeré aktivity pana prezidenta jsou v souladu se zahraniční politikou České republiky a vlády.“

Toto prohlášení může mít dvojí vysvětlení. Buď je pravdivé a situace je ještě vážnější, než se navenek zdá, nebo Hrad ve snaze zahlazovat řadu těžko vysvětlitelných mediálních excesů z poslední doby nemluví pravdu a výrazně si přibarvuje realitu. Obě tyto varianty jsou přitom pro Českou republiku škodlivé a vrhají na ni velmi špatné světlo.

Zahraniční politika České republiky působí nejen nejednotně, ale i nevypočitatelně a alibisticky. Je poznamenána nejen vztahy prezidenta a vlády, ale i vnitřními poměry uvnitř sociální demokracie. To lze doložit na řadě příkladů z poslední doby.

1) Summit NATO ve Walesu

Z počátku září lze připomenout slova prezidenta Miloše Zemana, která zazněla během summitu NATO ve Walesu, zpochybňující názor NATO, že se na území Ukrajiny nacházejí ruští vojáci. Miloš Zeman v rozhovoru pro Pressklub uvedl, že bere vážně prohlášení ministra zahraničí Lavrova, že tam žádní ruští vojáci nejsou. Prohlásil, že bude žádat jasné důkazy o ruské přítomnosti na východě Ukrajiny. Jeho názor byl tehdy konfrontován nejen se švédským premiérem Carlem Bildtem, ale byl v rozporu s vyjádřením vedení NATO, premiéra Bohuslava Sobotky a ministra obrany Martina Stropnického, podle jehož informací na východě Ukrajiny bojuje kolem 5000 ruských vojáků.

Tehdy ještě prezident svůj postoj korigoval a nakonec připustil, že Ukrajina čelí ruské agresi.

2) Konference na ostrově Rhodos

26. září proběhla na ostrově Rhodos konference Dialog civilizací, kterou spoluorganizoval ruský oligarcha a blízký spolupracovník Vladimíra Putina Vladimir Jakunin, zařazený na sankční seznam. Miloš Zeman se jí zúčastnil a mimo jiné uvedl: „Ukrajinský konflikt a občanská válka je něco jako chřipka. Je nutno zrušit sankce, které jsou zbytečné a kontraproduktivní. Mají opačný efekt, než očekávali jejich autoři.“

Byla tato návštěva konzultována s vládou a v souladu s vládní politikou? Považuje také vláda ukrajinský konflikt s tisíci obětí za pouhou chřipku?

3) Rozhovor pro ruskou televizi První kanál

16. listopadu poskytl prezident Miloš Zeman rozhovor ruské televizi První kanál, kde byl představen jako disident a bojovník za lidská práva. Zdůraznil přitom: ,,Podle mne je nejdůležitější pochopit, že na Ukrajině je prostě občanská válka. Nesmíme se zabývat nějakými sny o podpoře, včetně ekonomické podpory Ukrajiny, protože v podmínkách občanské války je ekonomická podpora naprostým nesmyslem.“ Zároveň opět kritizoval protiruské sankce.

Ozbrojený konflikt na Ukrajině byl primárně vyvolán anexí Krymu, kdy došlo k porušení mezinárodního práva, a následným vměšováním Ruska do vnitřní situace na jihovýchodě Ukrajiny. Ukrajinská vláda zároveň hospodářskou pomoc Evropské unie a USA označuje za klíčovou pro ozdravění tamní ekonomiky, i když se s ní musí zacházet uvážlivě. Jak tyto názory ladí s vládní politikou?

O nesouladu české zahraniční politiky svědčí i přístup k protiruským sankcím. Vláda je zpočátku také zpochybňovala, čímž se vyčlenila z většinového názoru západních spojenců. Nakonec se k nim ale připojila a podporuje je. Bohuslav Sobotka na návštěvě Spojených států prohlásil, že Česká republika postupuje v souladu se zbytkem Unie a protiruské sankce se ukázaly být efektivní. To je odlišný pohled, než opakovaně předkládá prezident republiky.

4) Znepokojení ukrajinského ministerstva zahraničí

Za vážný incident v zahraničních vztazích lze považovat předvolání velvyslance Ivana Počucha na ukrajinské ministerstvo zahraničí dne 20. listopadu. Upozornilo na nepřijatelné výroky Miloše Zemana ohledně situace na Ukrajině a ke schůzce uvedlo: ,,Bylo zdůrazněno, že podobná prohlášení neodpovídají duchu tradičně přátelských ukrajinsko-českých vztahů“.

Jak následně vysvětlil ukrajinský ministr zahraničí Pavlo Klimkin, ukrajinskou vládu znepokojují některé nedávné výroky českého prezidenta, které se týkaly například Krymu. Dále řekl, že „Pan Zeman jako český prezident má samozřejmě právo vydávat jakákoli prohlášení, ale pro nás je důležité, aby jeho jednotlivá vystoupení i jejich interpretace byly ve shodě. Aby nevzbuzovaly pochyby o Ukrajině, její suverenitě, kontrole jejích hranic a významu našeho evropského směřování.“

Ministr Lubomír Zaorálek ke schůzce poznamenal: ,,O tom, co bylo mezi panem velvyslancem na Ukrajině a vrchním ředitelem, který si ho pozval na ministerstvo zahraničí, o tom se budu s panem prezidentem a panem premiérem bavit, protože to jsou věci, které nemůžeme brát na lehkou váhu.“

A to byl zřejmě poslední impuls, který vedl premiéra Bohuslava Sobotku k výzvě, aby prezident lépe konzultoval s vládou svoje kroky.

5) Finlandizace Ukrajiny

Tím však disharmonie v zahraniční politice nekončí. Prezident Miloš Zeman při návštěvě Kazachstánu dne 25. listopadu pronesl další závažný výrok, který zjevně nebyl s vládou koordinován, a který se opět týkal Ukrajiny. Řekl, že „pokud jde o Ukrajinu, zastávám neměnný názor, že by mělo dojít k její neutralitě a k její takzvané finlandizaci.“

Je mimochodem opravdu kuriózní, že si prezident a premiér posílají vzkazy ohledně zahraniční politiky ze zahraničních cest. Bohuslav Sobotka na tento návrh reagoval při návštěvě Izraele: „V tomto směru nemohu souhlasit s doporučením pana prezidenta. Finlandizace znamená, že uznáme Ukrajinu jako sféru vlivu Ruska a akceptujeme fakt, že o své budoucnosti se nerozhoduje sama.“

V podobném duchu názor prezidenta odmítli i místopředseda vlády Andrej Babiš a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Andrej Babiš, který se k zahraniční politice jinak téměř nevyjadřuje, řekl: „Je to samostatný stát, má si o tom rozhodovat sám a ne aby mu to někdo diktoval zvenčí. Já bych to nechal na Ukrajincích. Pokud budu s panem prezidentem, tak ho můžu informovat o názorech velvyslanců a o nějakém dopadu jeho vyjádření. Ale v rámci tohoto má vláda jednotný názor a pan Sobotka to má s ním řešit.“

Opravdu není jasné, jaké pohnutky vedly prezidenta Miloše Zemana navrhovat Ukrajině řešení, které je pro ni těžko přijatelné. Finlandizace Ukrajiny by znamenala novodobý Mnichov a rezignaci na možný budoucí příklon Ukrajiny k NATO a Evropské unii, i když rozhodně nejsou na pořadu dne. Jelikož prezident je hlavou státu s velkou odpovědností právě v zahraniční politice, jde o další projev jeho necitlivosti vůči řešení ukrajinské krize

Závěr

Disharmonie v zahraniční politice je zjevná a hraničí s chaosem. Připouští ji i vláda. Ze zahraničí včetně Ukrajiny se ozývají hlasy, že Miloš Zeman je prodlouženou rukou Ruska v Evropě. Že je využíván ruskou propagandou, aby poukázala na to, že Evropa není ve svém názoru sjednocena. Proto považujeme vyjasnění pozic zahraniční politiky České republiky za mimořádně závažné. Zvláště v době 25. výročí pádu komunismu, se kterým souvisí i zásadní změna naší zahraničně politické orientace.

Není, teď petrof přicestoval

Není, teď petrof přicestoval vlakem s ostatními zdrženými balíky..3 000 jich bylo..podle něj...to ta námraza.

republikánský kripl McCain se

republikánský kripl McCain se opět ukázal v plném světle......(sic)
http://zahranicni.ihned.cz/c1-63210960-mccain-popsal-orbana-jako-neofasi...

PS. ...kvůli takovým magorů se rozpadne EU i NATO .....a bude blaze ....n-tssss

už i Turecko se odvrací od

už i Turecko se odvrací od USA a sbližuje se s Ruskem .....(sic) no těBůh to zase bude v alejích nalito ......n-tssss
PS ....kdo těm amíkům vůbec zbude, v tom jejich hrdinném boji proti pasáčkům koz v Afganistánu .....????

vas budět mnogo..

vas budět mnogo..

Západ tiskne peníze ....Rusko

Západ tiskne peníze ....Rusko nakupuje zlato ...(sic)
Kdo má alespoň trochu ekonomického "filipa" asi tuší, jak to dopadne .....!!!!

Bruselská radnice se rozhodla

Bruselská radnice se rozhodla namísto tradičního vánočního stromu umístit na hlavní náměstí stromkovitou světelnou skulpturu z krychlí, aby neurážela náboženské cítění některých menšin. Proti tomu protestovalo před 10.000 občanů. Marně.

Silnější důkaz toho, že euroatlantická civilizace páchá sebevraždu v přímém přenosu, snad ani neexistuje......(převzato od Macka).

Pokračuje v tom, jak dělal

Pokračuje v tom, jak dělal aktivní politiku. Dobrý radil s knížecími radami, ale vše vždy končilo krachem. Proto se neuměl ani udržet ve vysoké politice, protože ODS přinášel jen záporné body. Už ten nápad, zahájit politickou kariéru pochybnou privatizací Knížního velkoobchodu je hodno snoba bez bázně a hany se špatným odhadem a předvídavostí.

Trocha dávné lidové tvorby, v

Trocha dávné lidové tvorby, v dobách temna zvláště potřebné:
https://www.youtube.com/watch?v=o3kIMGCZ75w

No vida, skvělé, mnohem lepší

No vida, skvělé, mnohem lepší než utopené v diskusi pod článkem.

A pro pana ivoše, ad

"Pro euroatlanticke vazby byl predevsim Vaclav Havel, a byl a je Karel Schwarzenberg. Nesoulad zahraniční politiky MZ a proruskeho a protiEU prezidenta byl patrný už za Topolánka. Za Nečase se stav zhoršil, na straně prezidenta ("nas celovek iz pragi") byl i premier Nečas. Proti tomu paní Nemcova ničeho nenamítala a taky se o tom nezminuje (a mela by). Její dnešní slzy jsou tak slzami krokodýlími. Navíc za zvolení ruskeho poskoka Zemana orodoval (oproti Schwarzenbergovi!) rusky poskok Klaus. Zeman je desný, ale aspoň není tak anti EU jako jeho předchůdce."

Máte sice, pane ivoši, pravdu v tom historickém exkursu, to nic ale nemění na tom, že dnes je M.N. jediným člověkem, který dokázal v PS zvednout hlas (zatímco například lidovci včera hlasovali PROTI zařazení jejího návrhu na zařazení bodu "Zahraniční politika ČR" na program jednání sněmovny, případně se zdrželi). Domnívám se, že za tohoto stavu věcí bychom měli být rádi, že to vůbec někdo udělal. Jen na okraj, lidovci dnes také navrhli osekat finance pro ÚSTR, vedou si nad všechna má očekávání ... :-)
Nu, a pokud jde o Zemana, troufla bych si říct, že Klause už stačil trumfnout. Ano, vyvěsil sice vlajku EU na Hradě, tím ale také v podpoře EU skončil a při první příležitosti ji kopl do hýždí. Že je proevropský ? Jen per hubam. Rétorika je jedna věc a to, co dělá, zase druhá (a podstatnější), nemyslíte ?

Už ten úvod, že bojovník

Už ten úvod, že bojovník proti vojenským paktům, nepolitický politik Havel byl nejhlavnější český politik propagující NATO je lež, jak ta věž. Jinak pokrokem u pí. S.Š.je názor, že Zeman trumfnul Klause v servilnosti k Putinovi, protože tomu tak opravdu je, tak servilní patolízalské podbízení okatě vedené pro nějaké vzdálené ekonomiclé službičky pasuje Zemana do role téměř zrádce Moravce. U Klause jde o primitivní antievropanství, které škodí obdobně, ale přece jen o fous méně, protože motivy nejsou rusofilní.

Řeč není o EU, kajane. Řeč je

Řeč není o EU, kajane. Řeč je o jeho patolízalství k putinovskému Rusku, za nějž ostatně již obdržel dvojí vyznamenání.

Ale no tak jistě, Puškinovu

Ale no tak jistě, Puškinovu medaili přece také dostal za "šíření a studium ruštiny, uchovávání kulturního dědictví a sbližování různých kultur a národů".
Oslíku. :-) Divím se, jaké emoce s Vámi stále ještě cloumají. Vlastně nedivím. Se Zemanovými fans to je nemlich totéž.

:-) Milý plechovko, s tím,

:-)
Milý plechovko, s tím, kdo nadává, vždycky cloumají emoce. Jinak by nenadával. Btw., co že jsem to napsala za LEŽ ? Že se peleší s Putinem ? Není přece jediný. A že je to odporné ? Máte pravdu, to je.
:-)

odporné hody - je

odporné hody - je správně...jinak máte zajímavý sloh, vaše náznaky jsou tak pýthické, že většinou matou než vedou. Vašimi slovy: prase aby se v tom vyznalo...

Já bych si tipla, že s tím

Já bych si tipla, že s tím NATO to bylo skutečně tak, jak říká Havel na památné pracovní schůzce, pane gardnesi.
https://www.youtube.com/watch?v=NvCbpDQ0cfQ

A že u Klause nejde o motivy rusofilní ? A jaké tedy, prosím ?

Ani Havel nepovažoval nějakou

Ani Havel nepovažoval nějakou poznámku Klause o nákladech a NATO za zásadní, na veřejnost spíše proniklo, že Havel byl proti všem vojenským blokům. Nepochybuji, že jednání s Klausem bylo pro Havla utrpením, že se vždy cítil méněcenně, ale nikdy Havla v té době (1994)neztrapňoval na veřejnosti, ani jeho funkci.
Tu účelově svolanou sešlost za účelem veřejné dehonestace Klause, kterou znám nazpaměť, pokládám za mírně řečeno neseriozní podpásovku, takto se nevolá na pomoc veřejnost jedním ze dvou nejvyšších politiků, aby si posílil sebevědomí. Zcela trapná byla historka o pozvání do jazz klubu i zmínka o mamince
Je příliš na Havlovi vidět, proč bylo vše natočeno a odvysíláno, čímž se mi tehdy dosti znechutil a vše bylo dokončeno rudolfínským projevem. Tehdy jsem přišel o poslední iluze o Havlovi.
Dnes jediná mezinárodní síla vystupující oficiálně proti EU je Rusko a proto se stalo Klausovi v jeho cílech samovolně spojencem, protože když vezmu vše, co Klaus hlásal, psal o svých vztazích, vždy vyzníval jako amerikánofil a vztah k Rusku byl spíše pragmatický, ekonomický. Dokonce jsem to kvitoval v dobách Putinových nezralých malin, že je třeba Putina podržet, aby nepřišel k moci nějaký populista s totalitními ambicemi. Nakonec přišel a je to sám Putin. Holt KGB se nezapře.

Nevím, pane gardnesi. To jsou

Nevím, pane gardnesi. To jsou všechno spekulace (Vaše i moje). Do jeho hlavy nikdo nevidí, motivy zkrátka neznáme. Usuzovat se dá jenom z množství nejrůznějších střípků z průběhu posledních 25ti let. Mě se dnes zdá, to i s přihlédnutím k tomu, že ještě pár dní před převratem Klaus hájil oficiální státní perestrojkovou politiku, že na Západ se mu ve skutečnosti nikdy moc nechtělo (lidé žádné hlubší reformy nechtějí, pamatujete ?), jenže v 90. letech mu zkrátka nezbývalo než zařadit se do tehdy hlavního proudu. Kdyby tehdy říkal to, co dnes, lidé by ho byli bývali roznesli v zubech, a ne že by se byl mohl postavit do čela liberálně-konzervativní politické strany. Tak se mi to dnes jeví.
Jenže V.K. je dnes již jen politický důchodce a jakkoliv svými vystoupeními proti EU a proti NATO a proti Západu obecně pomáhá Zemanovi (a dalším) ve změně veřejného mínění (a daří se mu !), zdá se mi, že větší škody už napáchat nemůže. To Zeman, to je jiná. Uvidíme, kam až to stihne dotáhnout. A připraveni jsou už další, Babiš, Dlouhý a jistě se najdou i jiní. Chudinka naše zemička.

zmatená Šauerová potvrzuje,

zmatená Šauerová potvrzuje, že havlisté útočí na vše, co se hýbe .....( jak kdosi vtipně glosoval ) .....n-tsssss

Nikoliv. Myslel na něj v

Nikoliv. Myslel na něj v tomto případě pan ivoš. :-)

Der Spiegel pod tlakem

Der Spiegel pod tlakem znechucené veřejnosti sděluje fakta o Ukrajině ....(sic)
Každý dnes ví, že pokus připoutat Ukrajinu k EU nevyšel a tento stát se fakticky rozpadl. Navíc by tak radikální posun NATO směrem k ruským hranicím a pokus o přepsání hranic po II. světové válce přivedl Evropu k hrozbě války, tedy nejen k probíhající občanské válce na Ukrajině. EU prozatím ztratilo Rusko a po 70 letech je Evropa stejně rozdělena jako po válce. A za to nemůže Putin, ale Merkelová.......

http://news.e-republika.cz/article2899-Spiegel-pod-tlakem-znechucene-ve-...

PS. ...všichni se teď v Německu ptají, co na to řekne Gardnes s Mlejnkem ....n-tssss

S takovou hovadinou, že Západ

S takovou hovadinou, že Západ chtěl získat Ukrajinu z jakýchsi strategických důvodů se jen zesměšňujete a uvěří Vám to leda jen zeolit a ten pošuk z Vrbna, který neví ani co se děje, když pořád cosi mele o Německu a myslí si že asiociační smlouva byla na nátlak EU. Západ vyhověl jen ukrajinské snaze odpoutat se od ruského vlivu, jak činíval i podporami disidentů v ČSFR,Polsku,Maďarsku. S Ukrajinou si Západ přivázal jen balvan problémů na krk bez jakýchkoliv výhod. Snad i Váš titánský rozum ví, že Rusko je obklopeno státy NATO od Finského zálivu až po Turecko a při dnešní vojenské technice a jí přizpůsobené strategii přímá hranice se státem chovajícím se nepřátelsky není žádnou strategickou výhodou. To tak někdy v dobách napoleonských. I to Černé moře s Krymem je v podstatě pastí bez vojenského významu, kdy Bospor a Darnadely z něj činí obyčejnou louži. A to můžete plácat sebevětší nesmysly, že EU ztratilo Rusko, když každý ví, že příčinou vyhrocení krize je ruská snaha být opět velmocí s následnou agresí v podobě anexe..
Nakonec to stejně skončí jako vždy, tj. na nerovnováze ekonomik. Zvláště když
http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/60732/putin-ma-velky-problem-rusko-po....

EU má o Ukrajinu zájem,

EU má o Ukrajinu zájem, protože si bruselští potentáti uvědomují, že se jim ten domeček z karet hroutí pod rukama a nutně potřebují ukázat, že o členství v EU mají zájem další státy. Jenže jediný, který je v tak zuboženém stavu, že si obyvatelé myslí, že by vstup do EU pro ně mohl být přínosem, je Ukrajina. Ostatní spíš stále víc mluví o vystoupení z toho bruselského spolku.

Trochu krkolomná konstrukce,

Trochu krkolomná konstrukce, že EU stojí o Ukrajinu z důvodů propagace společenství. Rozvrácená ekonomika Ukrajiny při neustálé destabilizaci ze strany agresivního Putina bude pro EU význačnou ekonomickofinanční přítěží. Nezaznamenal jsem, že by některý oficiální zástupce státu v EU prosazoval vystoupení. Tedy kromě petrova, zeolita, Klause a UKIP, Cameron ještě neví. Důvody UK jsou ovšem jiné než ty Klausovy. Mají zmáknuté postupné a následné kroky, což radikálové s ohněm v srdci v naší kotlině těžko, nějak to prý dopadne. Nejspíš však tak, že EU bude pokračovat bez radikálů v silnější sestavě a Zeman bude muset vyjednávat kšefty v Moskvě a Pekingu a o volném pohybu a bezcelní zóně bude jen snít.

Zase pár pěknejch úletů

Zase pár pěknejch úletů zdejších kremlolobotů

Prostě maj Ukrajinci rusáků po krk, což zjevně je mimo duševní obzor našich kremlolobotů, počínaje Klausem (připouštím, že u něj je to projev jeho nelásky k EU), přes Zemana (od agenta Lukoilu jiný postoj nelze čekat) a konče internetovými idioty, kteří se slzou v oku vzpomínají na litr benzinu za pár kaček a jiná šmé, uzavíraná na družebních ožíračkách v posádkách zachránců socialismu.

Selka se odkopala.. pěkné

Selka se odkopala.. pěkné peep show pro gerontofily...:-D:-D:-D

Ba, ba, konflikt na Ukrajině

Ba, ba, konflikt na Ukrajině neměl co dělat s anexí, protože žádná nebyla, kdo jiný by to měl vědět nejlíp, než Oleg Bibikov, petrov a pak kvet. K pláči to tedy opravdu je, že ještě neco podobného chodí po zemi.

Rudý květe, toť veřejný

Rudý květe, toť veřejný diskuzní web. Jestli si něco přeješ, je pro mě irelevantní. Pokud se za své názory stydíš, nech si je pro sebe a nebo pro rovnocenné frustráty u vás v putyce 4. cenové skupiny.

http://slovnik-cizich-slov.ab

Tak proč?

Tak proč?

Aha ... proč EU?

Aha ... proč EU?

Jistě, Putin zcela zapomněl

Jistě, Putin zcela zapomněl na to, co řekl během návštěvy Španělska v roce 2004: "chce-li Ukrajina vstoupit do EU a EU ji přijme, Rusko to přivítá.
Ale k Vašemu tvrzení: proč tedy Barroso odmítl se vůbec setkat s představiteli Euroasijské Unie (25.II.2013).
(Vždyť např.mohlo být předmětem jednání snížení celních tarifů - obvykle "win, win" opatření pro obě strany).

Mám pokračovat?

Mám pokračovat?

Proč EU? "EU zas tak

Proč EU?
"EU zas tak Ukrajinou nežije. Na Ukrajině je nízká kupní síla, zaostalé zemědělství a mnoho lidí v EU se až obává migrace. Mnoho Západoevropanů není schopno strávit ani volný pohyb osob ze zemí SVE, hlavně Polska."

Odkláníte.

Turecko ...

Slepičí vidění.

Slepičí vidění.

Verčo, drcněte se do tý svý

Verčo, drcněte se do tý svý špekuličky ....!!! A ty přemlouvací návštěvy Asthon, Fulleho a Rompuye byly co, .........soukromé návštěvy ???

Nam nekdo taky asociacni

Nam nekdo taky asociacni smlouvu vnutil nasilim nebo o vstup do EU Cesko stalo nejvic samo?
A co vy, vam v referendu nejaky zly Nemec drzel u hlavy pistoli nebo jste se pro vase ANO rozhodl svobodne?

Tim spis. Kdyz EU nasilim

Tim spis. Kdyz EU nasilim nenutila CR a vas, tim min bude nutit nejakou podelanou Ukrajinu. Zas takovy terno to pro vyspele zeme neni.
Ukrajinci do EU chteji zcela dobrovolne, at uz z naivity nebo po zrale uvaze a z dobrych duvodu, podobne jako jste do ni chtel vy, jedno jake jste mel duvody, ale nikdo pako jako vas do EU nenutil.

Co to placate o Nemecku,

Co to placate o Nemecku, proste jste kecal, ani EU ani Nemecko nikoho natlakem nenutilo a nenuti pristupovat, natoz abyste to srovnaval s hitlerovskou agresi, posuku. Nenutilo ani nas (to vy jste si to pral a svobodne hlasoval pro nase pristoupeni, uz jste zapomnel?), a tim spis nenuti jakousi jeste mnohem podelanejsi vychodnarskou Ukrajinu. Zase si tolik nefandete, konecne sam vidite, ze si s vama EU moc nepomohla, ted jste jim tam dalsim vasim svobodnym hlasem a prostrednictvim pana prezidenta zatahl ozralecko-vulgarni- lumpenproletarske moresy minimalne desate cenove skupiny, na ktere ve starych zemich EU nebyl nikdo ani zvykly ani zvedavy.

Tak se uklidnete, soupejte nohama a budte rad, ze vase upenlive prani a hlasovani pro pripojeni vubec nekdo na Zapade vyslysel, zrovna s vama teda fakt zadne terno neudelal a s Ukrajinou by to lepsi nebylo.

Může s Vámi někdo diskutovat,

Může s Vámi někdo diskutovat, vždyt Vy jste už totálně mimo realitu, nechápete ani pojem násilí.

Gardnesi, na Krymu k žádnému

Gardnesi, na Krymu k žádnému násilí nedošlo....lidé si tu změnu přáli.
PS. .....vy si to pletete s Oděsou, ano tam řádili ukrajinští náckové ......!!!

Slyšeli jsme slovo primitiva,

Slyšeli jsme slovo primitiva, který neví, o čem mluví. Ztráta času reagovat. Člověk s rozhledem ví a pomatenec typu zeolita to stejně nepochopí, když žádá, aby Západ ustupoval ve všem ruskému nátlaku, aby zajistil mír. Tak jako kdysi v Mnichově, že zlu je třeba ustupovat, ustupovat, až není kam.

já vás chápu Gardnesi...vy

já vás chápu Gardnesi...vy byste nejraději ty s jiným názorem někam pozavíral....ale ono to nejde. Už je nás hrozně moc ...........n-tsssss

Vy už jste tak totálně

Vy už jste tak totálně zblbnul, že nechápete zhola nic. Zralý na Chocholouška.

dosti autorů se poslední

dosti autorů se poslední dobou ve svých článcích zabývá tvrzením, že Západ ( tedy EU a USA ) se připravují na válku s Ruskem .......(sic)
Pokud je to pravda, pak bych doporučoval počkat na léto ......jak vidno z těchto dní, stačí teplota kolem nuly a společnost je paralyzována.......a na Rusku si již vylámali zuby mnohem slavnější vojevůdci ........n-tsssss

Amíci poskytli kalašnikovy??

Amíci poskytli kalašnikovy??

NZety.

NZety.

___________________________________________________________________________________