Poprvé od listopadu 1989 jsou zpochybňovány naše euroatlantické vazby
Miroslava Němcová

Veřejnost byla vládou opakovaně ujišťována, že zahraniční politika je jednotná a proevropská. Mediální výstupy vlády a prezidenta však hovoří o pravém opaku. Realita je jiná a v poslední době se dokonce vyhrocuje. Proto bychom si měli zde na parlamentní půdě ujasnit, jaká je vlastně zahraniční politika České republiky, a jestli vůbec existuje.

Poslední vývoj rozhodně nelze bagatelizovat. Poprvé po listopadu 1989 dochází k tomu, že jsou zpochybňovány naše tradiční euroatlantické vazby. Česká republika přestává být srozumitelná v takových základních pojmech, jako je sounáležitost s našimi spojenci, a to v době, kdy se mění zahraničně politické postoje Západu a NATO vůči rozpínavé politice Ruska na Ukrajině.

Situace není úplně normální. Předseda vlády Bohuslav Sobotka vzkazuje ze své návštěvy ve Spojených státech amerických prezidentovi České republiky, že musí svoje zahraničně politické kroky konzultovat s vládou. Doslova říká: „Já chci o tom mluvit s prezidentem. Bude o tom mluvit ministr zahraničí s prezidentem, tak abychom ty věci co nejvíce sladili, aby Česká republika se na půdě NATO, na půdě Evropské unie vyjadřovala jednotně a srozumitelně z hlediska jejích postojů a jejího dalšího postupu."

Tyto výhrady vůči prezidentovi jsou vážné a mají svoje opodstatnění. Jsou reakcí na jeho sporné výroky, které vyvolaly vážné znepokojení u našich západních spojenců a na Ukrajině. Zároveň ovšem Bohuslav Sobotka přiznává, že to nebude tak jednoduché, když dodává: „Nikdy to nemůže být jenom jednostranná záležitost, že se snaží vláda, ministr zahraničí, premiér, ale musí se také snažit prezident republiky, a měl by některé své postoje a výroky konzultovat, komunikovat. Je to ale jeho rozhodnutí. My na přímo zvoleného prezidenta jako vláda žádný přímý vliv nemáme.“

Co je ještě bizarnější, předseda vlády z Ameriky apeluje na prvního náměstka ministra zahraničí Petra Druláka, aby držel vládní politiku. Lubomír Zaorálek ho přitom ve funkci podržel. Jak je možné, že premiér neprosadí odvolání úředníka, který se chová spíše jako stínový ministr, a který proslul svými kontroverzními výroky oprávněně vzbuzujícími pochybnosti, zda se zásadně nemění zahraničně politický kurz České republiky? Nebo je to jen obojetná hra rozpolcené sociální demokracie, která najednou nemá jasno, co má dělat?

V této souvislosti, kdy Česká republika vysílá do zahraničí velmi nepříznivé signály, Hrad veřejnost ujišťuje, že zahraniční politika je naopak pravidelně konzultovaná. Tvrdí, že „prezident stejně jako vláda zastává proevropský kurz zahraniční politiky. Veškeré aktivity pana prezidenta jsou v souladu se zahraniční politikou České republiky a vlády.“

Toto prohlášení může mít dvojí vysvětlení. Buď je pravdivé a situace je ještě vážnější, než se navenek zdá, nebo Hrad ve snaze zahlazovat řadu těžko vysvětlitelných mediálních excesů z poslední doby nemluví pravdu a výrazně si přibarvuje realitu. Obě tyto varianty jsou přitom pro Českou republiku škodlivé a vrhají na ni velmi špatné světlo.

Zahraniční politika České republiky působí nejen nejednotně, ale i nevypočitatelně a alibisticky. Je poznamenána nejen vztahy prezidenta a vlády, ale i vnitřními poměry uvnitř sociální demokracie. To lze doložit na řadě příkladů z poslední doby.

1) Summit NATO ve Walesu

Z počátku září lze připomenout slova prezidenta Miloše Zemana, která zazněla během summitu NATO ve Walesu, zpochybňující názor NATO, že se na území Ukrajiny nacházejí ruští vojáci. Miloš Zeman v rozhovoru pro Pressklub uvedl, že bere vážně prohlášení ministra zahraničí Lavrova, že tam žádní ruští vojáci nejsou. Prohlásil, že bude žádat jasné důkazy o ruské přítomnosti na východě Ukrajiny. Jeho názor byl tehdy konfrontován nejen se švédským premiérem Carlem Bildtem, ale byl v rozporu s vyjádřením vedení NATO, premiéra Bohuslava Sobotky a ministra obrany Martina Stropnického, podle jehož informací na východě Ukrajiny bojuje kolem 5000 ruských vojáků.

Tehdy ještě prezident svůj postoj korigoval a nakonec připustil, že Ukrajina čelí ruské agresi.

2) Konference na ostrově Rhodos

26. září proběhla na ostrově Rhodos konference Dialog civilizací, kterou spoluorganizoval ruský oligarcha a blízký spolupracovník Vladimíra Putina Vladimir Jakunin, zařazený na sankční seznam. Miloš Zeman se jí zúčastnil a mimo jiné uvedl: „Ukrajinský konflikt a občanská válka je něco jako chřipka. Je nutno zrušit sankce, které jsou zbytečné a kontraproduktivní. Mají opačný efekt, než očekávali jejich autoři.“

Byla tato návštěva konzultována s vládou a v souladu s vládní politikou? Považuje také vláda ukrajinský konflikt s tisíci obětí za pouhou chřipku?

3) Rozhovor pro ruskou televizi První kanál

16. listopadu poskytl prezident Miloš Zeman rozhovor ruské televizi První kanál, kde byl představen jako disident a bojovník za lidská práva. Zdůraznil přitom: ,,Podle mne je nejdůležitější pochopit, že na Ukrajině je prostě občanská válka. Nesmíme se zabývat nějakými sny o podpoře, včetně ekonomické podpory Ukrajiny, protože v podmínkách občanské války je ekonomická podpora naprostým nesmyslem.“ Zároveň opět kritizoval protiruské sankce.

Ozbrojený konflikt na Ukrajině byl primárně vyvolán anexí Krymu, kdy došlo k porušení mezinárodního práva, a následným vměšováním Ruska do vnitřní situace na jihovýchodě Ukrajiny. Ukrajinská vláda zároveň hospodářskou pomoc Evropské unie a USA označuje za klíčovou pro ozdravění tamní ekonomiky, i když se s ní musí zacházet uvážlivě. Jak tyto názory ladí s vládní politikou?

O nesouladu české zahraniční politiky svědčí i přístup k protiruským sankcím. Vláda je zpočátku také zpochybňovala, čímž se vyčlenila z většinového názoru západních spojenců. Nakonec se k nim ale připojila a podporuje je. Bohuslav Sobotka na návštěvě Spojených států prohlásil, že Česká republika postupuje v souladu se zbytkem Unie a protiruské sankce se ukázaly být efektivní. To je odlišný pohled, než opakovaně předkládá prezident republiky.

4) Znepokojení ukrajinského ministerstva zahraničí

Za vážný incident v zahraničních vztazích lze považovat předvolání velvyslance Ivana Počucha na ukrajinské ministerstvo zahraničí dne 20. listopadu. Upozornilo na nepřijatelné výroky Miloše Zemana ohledně situace na Ukrajině a ke schůzce uvedlo: ,,Bylo zdůrazněno, že podobná prohlášení neodpovídají duchu tradičně přátelských ukrajinsko-českých vztahů“.

Jak následně vysvětlil ukrajinský ministr zahraničí Pavlo Klimkin, ukrajinskou vládu znepokojují některé nedávné výroky českého prezidenta, které se týkaly například Krymu. Dále řekl, že „Pan Zeman jako český prezident má samozřejmě právo vydávat jakákoli prohlášení, ale pro nás je důležité, aby jeho jednotlivá vystoupení i jejich interpretace byly ve shodě. Aby nevzbuzovaly pochyby o Ukrajině, její suverenitě, kontrole jejích hranic a významu našeho evropského směřování.“

Ministr Lubomír Zaorálek ke schůzce poznamenal: ,,O tom, co bylo mezi panem velvyslancem na Ukrajině a vrchním ředitelem, který si ho pozval na ministerstvo zahraničí, o tom se budu s panem prezidentem a panem premiérem bavit, protože to jsou věci, které nemůžeme brát na lehkou váhu.“

A to byl zřejmě poslední impuls, který vedl premiéra Bohuslava Sobotku k výzvě, aby prezident lépe konzultoval s vládou svoje kroky.

5) Finlandizace Ukrajiny

Tím však disharmonie v zahraniční politice nekončí. Prezident Miloš Zeman při návštěvě Kazachstánu dne 25. listopadu pronesl další závažný výrok, který zjevně nebyl s vládou koordinován, a který se opět týkal Ukrajiny. Řekl, že „pokud jde o Ukrajinu, zastávám neměnný názor, že by mělo dojít k její neutralitě a k její takzvané finlandizaci.“

Je mimochodem opravdu kuriózní, že si prezident a premiér posílají vzkazy ohledně zahraniční politiky ze zahraničních cest. Bohuslav Sobotka na tento návrh reagoval při návštěvě Izraele: „V tomto směru nemohu souhlasit s doporučením pana prezidenta. Finlandizace znamená, že uznáme Ukrajinu jako sféru vlivu Ruska a akceptujeme fakt, že o své budoucnosti se nerozhoduje sama.“

V podobném duchu názor prezidenta odmítli i místopředseda vlády Andrej Babiš a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Andrej Babiš, který se k zahraniční politice jinak téměř nevyjadřuje, řekl: „Je to samostatný stát, má si o tom rozhodovat sám a ne aby mu to někdo diktoval zvenčí. Já bych to nechal na Ukrajincích. Pokud budu s panem prezidentem, tak ho můžu informovat o názorech velvyslanců a o nějakém dopadu jeho vyjádření. Ale v rámci tohoto má vláda jednotný názor a pan Sobotka to má s ním řešit.“

Opravdu není jasné, jaké pohnutky vedly prezidenta Miloše Zemana navrhovat Ukrajině řešení, které je pro ni těžko přijatelné. Finlandizace Ukrajiny by znamenala novodobý Mnichov a rezignaci na možný budoucí příklon Ukrajiny k NATO a Evropské unii, i když rozhodně nejsou na pořadu dne. Jelikož prezident je hlavou státu s velkou odpovědností právě v zahraniční politice, jde o další projev jeho necitlivosti vůči řešení ukrajinské krize

Závěr

Disharmonie v zahraniční politice je zjevná a hraničí s chaosem. Připouští ji i vláda. Ze zahraničí včetně Ukrajiny se ozývají hlasy, že Miloš Zeman je prodlouženou rukou Ruska v Evropě. Že je využíván ruskou propagandou, aby poukázala na to, že Evropa není ve svém názoru sjednocena. Proto považujeme vyjasnění pozic zahraniční politiky České republiky za mimořádně závažné. Zvláště v době 25. výročí pádu komunismu, se kterým souvisí i zásadní změna naší zahraničně politické orientace.

přesně tak .....až si to

přesně tak .....až si to vyřešíte, tak dejte vědět...!!! Moje řeč .....
PS. ...ale za chvíli je tady Gardnes s tím svým mezinárodním právem ......Ufffff

na diletantskou politiku

na diletantskou politiku Bruselu teď ( tedy po Ukrajině ) doplatilo Bulharsko...!!!
Tak dlouho oddalovalo a na pokyn Bruselu bojkotovalo projekt plynovodu South Stream, který měl vyřešit zásobování jihu Evropy mimo území Ukrajiny )....až jej Putin s definitivní platností zrušil ......(sic)

PS. ...a Bulharsku vzkázal, že si vzniklé náklady a možné budoucí zisky má nárokovat na EU .......je to šprýmař ten Voloďa .....!!!

Pedofilové milují děti.

Pedofilové milují děti.

Ano, myšlenky o novém

Ano, myšlenky o novém světovém řádu jsou mimořádně nebezpečné......

nejlépe to asi vystihli v

nejlépe to asi vystihli v poslední době Švédové .....prohlásili, že se nebudou přiklánět ani k Východu ani k Západu........!!! Jinými slovy - nechtějí být sice neutrální ale na štvavou politiku a současnou propagandu zvysoka serou...!!!
PS. ...nechtěl by Gardnes přehodnotit své stanovisko ..???... buď doprava, nebo doleva, jiná cesta prý není .........n-tssss

Pozn - ...a ta údajná ponorka u Švédska byla prý opravdu jen velryba ......Ufffff

"nečlen"

"nečlen"

Bohužel jde o dojem hraničící

Bohužel jde o dojem hraničící s jistotou, že nám v petrovovi už jako druhému zdejšímu diskutéru zkolaboval zdravý rozum, se kterým diskutovat či na něj reagovat je zcela beze smyslu a nejlépe se odpovědím vyhnout, jak už delší dobu se snažím v případě vrbenského génia všech géniů. Normální reakci už nelze očekávat.

já bych byl také raději

já bych byl také raději aktivní .....cha-cha

svatá prostato.....do hlavy

svatá prostato.....do hlavy néééééé.

Verčo nemám čas ani chuť tady

Verčo nemám čas ani chuť tady s vámi šermovat s věcmi, o kterých víme oba dva kulové.....já prostě citoval jeden článek, ve kterém se mi zdál ten postoj zdrženlivý a tedy správný ....!!!!
A vy mi tady začnete předkládat další názory, které to vyvrací .....
PS. ...to je, jako byste rozebírala názory českých novinářů .......n-tsssss

já už nevím, kde jsem to

já už nevím, kde jsem to četl.....ale přijde mi logické, že když je tento stát neutrální, tak jeho mezinárodní postoje budou také neutrální, tedy zdrženlivé.
V Evropě je takových států je pět, takže je pozorujme a i takto posuzujme!!!
PS. ...bohužel čtyři z nich jsou členy zločinné EU......n-tssss

"nečlen".

"nečlen".

co to zase melete

co to zase melete ....Rakousko ani Irsko se žádných vražedných misí neúčastní !!!!
( teď si nejsem jistý, ale myslím, že Finsko také ne ??)

ano Kajane, já to jen nechtěl

ano Kajane, já to jen nechtěl říct tak naplno ....díky.

Přesně. A kdyby zúčastnění

Přesně. A kdyby zúčastnění měli rozum, mohli zasednout ke stolu a domluvit ekonomické otázky, rozdělení státního dluhu atd. Dokud řinčí zbraně, probíhá toto živelně a se zbytečně velkými ztrátami, které nedožene nikdo jiný, než tamější obyvatelé tvrdou prací. Ale zato budou mít všecko nové, moderní, a my budeme žít v rozpadajících se baráčcích s rezivějícími kohoutky a zatékající střechou. :-)

Doprava chodit nemusite, ale

Doprava chodit nemusite, ale pak se konecne prestante nazyvat pravicakem (stejne vam to nikdo soudny davno neveri, tovarisci)

Zvlast kdyz vasim vzorem je Svedsko a kdyz pouzivate bolsevickou retoriku o stvave politice. Pozdravujte Kojzara.

Česko nemůže viset volně v

Česko nemůže viset volně v politickém prostoru, protože možnost nějaké neutrality není otázkou přání. Pak zbývají jen dvě orientace, evropská nebo ruská. Kdo to neví, je podle mě trouba. Evropská zahraniční politika, po všech zkušenostech z minula je zejména z ekonomických a bezpečnostních důvodů založena na úzké spolupráci se Severní Amerikou, což podtrhuje navíc vojenský pakt NATO prakticky sdružující téměř tytéž státy. Na tom nemohou nic změnit ani určité nedostatky vyplývající z momentálních omylů nomenklatury EU čekající na vývoj a řešení, jak je tomu vždy při každé radikální změně.
Skvělé vystoupení Němcové, největší slabinou je nevšímavost médií, ačkoliv zahraniční politika svými důsledky a významem je prioritní.

Podsouváte, že EU a Evropa je

Podsouváte, že EU a Evropa je to samé, když píšete "evropská" orientace a myslíte tím bruselskou. Jenže Brusel není Evropa, on nám jen chce Evropu ukrást. Němcová odváděla skvělou práci ve vedení sněmovny, ale politice nerozumí, a zahraniční už vůbec ne.

Gardnesi, já bych, být na

Gardnesi, já bych, být na vašem místě, s termínem ´trouba´ moc neoperoval. Jsme uprostřed Evropy a jinou orientaci, než tu evropskou mít ani nemůžeme. Ale otázkou je a zároveň obrovským problémem je ten evropský politický model, který konkuruje modelům stalinistického Ruska nebo hitlerovského Německa ( tj. veškerá politická, vojenská a finanční moc do jednoho centra s ambicemi ovládat co největší území ).
Obamova administrativa je natolik zparchantělá, že americký velvyslanec v Praze neváhá prohlásit, že bude úzce spolupracovat s našimi nevládními organizacemi v boji proti korupci. Po ukončení tohoto prohlášení už měl sedět v letadle směr USA s kopancem na prdeli.
Ano, vojenská výhoda a nutnost je naše členství v NATO, i když jsme se doslova vykašlali na pomoc tomuto vojenskému paktu s radarem v Brdech, kdy se mohli místní bolševici a havloidi doslova podělat z toho, aby Rusko neudělalo tytyty, tak o jakém vlivu to tady básníte ?

Já bych proti radaru v Brdech

Já bych proti radaru v Brdech neměl nic, pokud bychom ho postavili a obsluhovali sami. Data bychom samozřejmě poskytovali všem spojencům NATO, zvlášť, kdyby na výstavbu přispěli i fondy NATO. A neměl bych nic ani proti tomu, kdyby tam na stáži bylo i několik spojeneckých vojáků. Na výměnu za naše vojáky získavající zkušenosti v mimočeských základnách NATO. Ale cizí základna na našem území, to je úplně jiná muzika.

"Jsme uprostřed Evropy a

"Jsme uprostřed Evropy a jinou orientaci, než tu evropskou mít ani nemůžeme."

eTony, slysel jste neco o 42 bolsevickych letech ve druhe polovine minuleho stoleti ? Nebo to jsme se ze stredu Evropy fyzicky odstehovali ?

V Evropě jsme byli, jsme a

V Evropě jsme byli, jsme a budeme. A vždy se vše, co se bude dít, bude týkat evropského prostředí. Dlouhou dobu jsme byli členy fantasmagorického a násilnického vojensko-politického bloku a, bohužel, po krátké době svobody a rozvíjejícího se trhu a obchodu jsme opět členy fantasmagorického spolku...... nutno podotknout, že jsme v životní úrovni a kvalitě poskočili hodně dopředu, to ale není zásluha žádné EU......

To nam bylo fakt hodne

To nam bylo fakt hodne platny, ze jsme zemepisne v Evrope, kdyz za humny stal ostnaty drat a do Evropy jsme nemohli.

Proč bychom eT. nemohli mít

Proč bychom eT. nemohli mít orientaci "východní", copak tu není dost proruských, proputinovských sympatizantů? Pokud by se jejich podíl dále zvyšoval a projevil se ve volbách těch, co by program založili na této politice, tak je vymalováno. Tak jak moudrý český lid volil v r. 1946 Gottwalda. Stačí propagovat, že Rusko je bližší než fašistická, socialistická, nedemokratická, proněmecká atd. EU a pár fanatických idiotů se určitě nachytá. Ne základnám je ovšem produktem antiamerikanismu v Česku, kde třeba politika Obamy se hodnotí jako zparchantělá pro nepodstatné projevy, ale Putinova nás nezajímá, a tím se řadíme zcela mimo Evropu. Třeba v Polsku dobře vědí, která bije a všude tam, kde USA má v Evropě základny. Zde vadilo i pár techniků.

V naší zemi je tolik zlých

V naší zemi je tolik zlých lidí, že tito stoupenci socialismu vidí spásu ne v Rusku, ale v EU, tak podobné tehdejšímu Sovětskému Svazu. Proto není možné jít někam na východ, jak to tady neustále omíláte. A EU bude nucena se s Ruskem spojit a s Putinem spolupracovat, to až bude nutno bránit Evropu proti násilí islámu, jako programového bodu proti masivnímu vniku islamistů do Evropy. Jenže, jak vidno, EU si je raději pozve a ono to nějak dopadne, že.
Ve vlastní zaslepenosti ani nevidíte, že evropská komise má neomezenou a despotickou roli vedení v EU, tak podobnou s diktátorstvím, tyranií. Hlavně, že tu rozséváte strach z Ruska a Putina. Já z nich strach nemám, ale mám strach z toho, co přichází z brusele.
A kdože jsou ti ´antiamerikanisté´ ? - socani, komunisté, havloidé poschováváni v různých nevládních nebo petičních hnutí apod.
Nepodstatný jev ? To, že se velvyslanec cizí země politicky a aktivně angažuje do cizích záležitostí je pro vás nepodstatné ? Jak moc dokážete plivat na vlastní zem, Gardnesi ??? Že se nestydíte.

pan Gardnes je už velmi starý

pan Gardnes je už velmi starý pán ....a má to prostě někdy pomotané ...!!!
PS. ...ne nadarmo mu jeho známí přezdívají "České století" ..po tom příšerně zpackaném Sedláčkovo seriálu....n-tssss

ale když je to naše-vaše NATO

ale když je to naše-vaše NATO prý "podkopané".......(sic - Stoltenberg)

PS ....Gardnes nám rve ty poslední vlasy ....zvolal děd Vševěd .....n-tsssss

No jistě, pokud v EU má místo

No jistě, pokud v EU má místo názor na vytvoření jedné, evropské, armády, budou se hodit každé křivárny a prasárny vůči NATO.
Navíc má Gardnes bordel v jednotné zahraniční politice USA a EU, kdy Izrael podporují USA a Palestinu pro změnu EU.....

Obávám se, že brusel nám

Obávám se, že brusel nám rozkáže v otázkách syrských uprchlíků a ani náš ministr nebo předseda vlády si ani neufouknou.....až tak těžce jsme s EU v pr....., brusel má možnost, díky ztrátě práva veta, nařídit jiným cokoli a kdykoli.... a vedoucí roli má Německo....

Vy jste se tak pořád obával,

Vy jste se tak pořád obával, až se z Vás stal protievropský fanatik, což je ovšem Vaše svaté právo a mě osobně vůbec nevadí. Zcela pomíjíte, že státy sdružené do EU ( i ty ostatní mimo putinovské Rusko a Bělorusko) představují nejširší demokracii s nejvyšší mírou všech svobod, zcela ctících zásady a pravidla vyplývajících ze Základní listiny práv a svobod. A Vy tady dštíte oheň a síru na stav v této oblasdti, jaká ještě nikdy a nikde v novověku na této úrovni nebyla uplatněna. To, co se vymýká na základě byrokratického přístupu bruselské administrativy bude evolučně potlačeno, protože nejde o nevratný stav, ale o běžný proces v tak složitém ději, jako je integrace tolika národních států, které dosud nic nespojovalo, dokonce ani řeč.

Tak teď už vyloženě

Tak teď už vyloženě lžete.

Současná EU vůbec nestojí na demokracii a svobodě, stojí na neomezené moci nevolených, kteří jsou připraveni jakýmkoliv způsobem likvidovat svobodu. Příklad ? Referendum ve Francii, Holandsku ( a následný podvod s evropskou ústavou přejmenovanou na LS s tím, že se nemohla konat referenda v členských zemích EU ), Irsku ( opakované referendum za účelem ´správného´výsledku ), Papandreu, Berlusconi odstaveni od vlády jen díky tomu, že chtěli rozhodnutí vlastního lidu referendem, rozhodnutí parlamentu Slovenska pod vedením pana Sulíka, kdy se hlasovalo po druhé a padla vláda..... tak jaká svoboda ?????
Listina práv a svobod je pouhým ideologickým a politickým klackem na nepřizpůsobivé ve věcech politických cílů levičáků....
Ano, vy všichni euroburani nás, odpůrce socialistické EU, napadáte, že jsme protievropští, ale je to zcela naopak, já osobně jsem pro Evropu svobodnou, tvořená svazkem národních států, stojících na svobodném trhu, a proto budu vždy proti fašistické EU, řízenou centrální bankou, MMF a evropskou komisí s dominantním postavením Německa, jejíž členové stojí v ostrém rozporu s postoji občanů vlastních států !!

Pro euroatlanticke vazby byl

Pro euroatlanticke vazby byl predevsim Vaclav Havel, a byl a je Karel Schwarzenberg. Nesoulad zahraniční politiky MZ a proruskeho a protiEU prezidenta byl patrný už za Topolánka. Za Nečase se stav zhoršil, na straně prezidenta ("nas celovek iz pragi") byl i premier Nečas. Proti tomu paní Nemcova ničeho nenamítala a taky se o tom nezminuje (a mela by). Její dnešní slzy jsou tak slzami krokodýlími. Navíc za zvolení ruskeho poskoka Zemana orodoval (oproti Schwarzenbergovi!) rusky poskok Klaus. Zeman je desný, ale aspoň není tak anti EU jako jeho předchůdce.

Takže díky Vaší prioritní

Takže díky Vaší prioritní posedlosti proti Klausovi jsou veškeré snahy o navrácení naší zahraniční politiky do euroatlantických vazeb k ničemu, krokodýlími slzami, jako by dosud Klaus, Nečas, potažmo ODS usilovala o neúčast v NATO, EU. To, že Klaus zblbnul teprve v poslední době, kdy se jeho ideologickou prioritou v pořadí po boji s levicí, proti enviromentalismu, stal boj proti evropským strukturám i za cenu kolapsu snad vidí každý soudný člověk a vůbec nehraje roli ten základní gigantický omyl, že Česko žene z civilizované Evropy do východních stepí s totalitou a oligarchy. Žádné podobné výroky, kterými se "proslavil" Zeman přece nikdy předtím nezazněly, a to ještě nebyla obnovena vlažná válka. Nesoulad v zahraniční politice za Topolánka se netýkal zásadních otázek, byl založen jen v averzi osobní(Svoboda ap.) Vyslovovat takový nesmysl,, že pro euroatlantické vazby byl především Havel(levicový intelektuál s nepolitickou politikou) a Schwarzenberk může osoba ztrativší paměť, upřednostňující ve svých stanoviscích chorobné antipatie. To, že exekutiva hledala rozvoj obchodu i na ruském trhu v té minulé době může spojovat s nějakou podřízeností jen osoba ignorující fakta.

Být proti nynější podobě EU

Být proti nynější podobě EU znamená být pro Evropu. A ani Miloš Zeman, natož Václav Klaus nejsou ruskými poskoky..... i prezident Zeman, a to je socialista, chápe význam trhu a obchodu.

Když dříve paní Němcová

Když dříve paní Němcová ničeho nenamítala, tak podle Vás má držet zobák na furt, že?

To ne, ale není věrohodnou.

To ne, ale není věrohodnou.

Pro Vás.

Pro Vás.

"..... proevropský kurz

"..... proevropský kurz zahraniční politiky..... " nějak se mi to zdá podezřelé..... že by další ideologický klacek bruselských vašnostů ?

___________________________________________________________________________________