Poslanci ODS měli při hlasování o katastrálním zákoně jasno. Na rozdíl od TOP 09 a ČSSD
Ivana Weberová

Není pravda, že se sněmovna při hlasování o katastrálním zákoně ztratila v množství pozměňovacích návrhů. Projednávání zákona naopak provázela dlouhá diskuze, která byla dokonce přerušená na jednání poslaneckých klubů.

Právě poslanci ODS poté jednotně podpořili konstruktivní návrhy pana poslance Doktora, aby vlastníci byli z katastru nemovitostí informováni o všech pokusech o zápis, pokud o to projeví zájem. Tento návrh již dříve podpořil po důkladné diskuzi také ústavně právní výbor. Naopak poslanci TOP 09 spolu s ČSSD prohlasovali část pozměňovacích návrhů poslance Ohlídala (ČSSD), které předtím ústavněprávní výbor neprojednal a při jejichž schvalování vypadla ze zákona ochranná lhůta pro zápis i lhůta pro informování vlastníka. V důsledku schválených návrhů poslance Ohlídala se navíc informování o změnách v katastru výrazně prodraží (odhadem jde o 20 milionů korun ročně) a prodlouží se proces zápisu v katastru.
 
Zároveň ale nesouhlasím s advokátkou Hanou Marvanovou, podle níž by právě ochranná lhůta byla účinnou ochranou proti podvodníkům. Ani v případě zavedení ochranné lhůty, během které úředníci nesmí změnu v katastru zapsat, totiž nelze bez dalších změn předpisů zastavit řízení. Katastr by pouze mohl řízení přerušit a odkázat účastníky na soud. Soudu by se tedy původní vlastník v případě podvodu tak jako tak nevyhnul, protože katastr nemůže zkoumat, který z účastníků má pravdu - zda ten, podle kterého je smlouva v pořádku, nebo ten, kdo tvrdí, že žádnou smlouvu nepodepisoval. 
 
Pokud by se zavedla možnost, aby mohl prodávající např. formou čestného prohlášení smlouvu zpochybnit a katastr by v takovém případě řízení zastavil, vytvořilo by to zase právní nejistotu na straně poctivých kupujících, kterých je naprostá většina. Zároveň bychom šli na ruku podvodníkům, kteří by vylákali peníze od kupujícího a potom lehce zabránili převodu. Pozměňovací návrh poslance Ohlídala, který přesně tento princip zakotvoval, naštěstí v konečném hlasování neprošel. 
 
Ve finální podobě zákona je naopak obsaženo praktické ustanovení o sledování změn v katastru elektronickými prostředky, které sice schválil Ústavně právní výbor, ale pokud by  při závěrečném hlasování nezasáhli procedurální námitkou poslanci ODS, opozice ho chtěla prohlásit za nehlasovatelný.

obávám se, aby z

obávám se, aby z katastrálního zákona, nebyl po všech připomínkách, zákon katastrofální....???? Copak naše bojovnice Marvanová, ta vidí podvodníka, za každým, rohem.....chá-chá......
Osobně si však myslím, že když už se někdo rozhodne, připravit někoho o střechu nad hlavou.....žádný zákon mu v tom nezabrání!!!!
Takže jako nejlepší pojistka se jeví "umělé" zástavní právo, na základě tzv. tiché exekuce......??!!

___________________________________________________________________________________