Potřebujeme další zvýšení daní?
Miroslava Němcová

V posledních letech jsme zažili největší hospodářskou krizi od druhé světové války. Přes všechny problémy jsme si s ní dokázali poradit s menšími dopady než řada jiných evropských zemí. Především díky zbrzdění tempa zadlužování u nás nedošlo k zásadnějším ekonomickým problémům jako jinde v Evropě, kde celkem čtrnáct zemí muselo požádat o nějakou formu finanční pomoci. Naše veřejné finance jsou nyní stabilizované.

 
Ze zprávy Evropské komise zveřejněné v červnu 2007 vyplývalo, že Česká republika patřila mezi země s nejrizikovějším výhledem veřejných financí. V té době v Evropské unii hospodařilo hůře už jen Maďarsko. Proto trváme na postupném ozdravování veřejných rozpočtů. Žít bez dluhů znamená žít svobodně a nepřenášet na budoucí generace zatížení, které je bude fatálně brzdit. Proto chceme do roku 2020 prosadit vyrovnaný státní rozpočet. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je i finanční ústava, která zavádí finanční sankce pro ty politiky, kteří rozpočtovou disciplínu nedodržují. 
 
Vývoj posledních měsíců ukazuje, že to není samozřejmé všem. Vláda Jiřího Rusnoka zvýšila výdaje státního rozpočtu na příští rok o téměř 30 miliard korun a maskuje vyšší schodek účetními triky na straně příjmů. 
 
Nikým nezvolení ministři SPOZ tak zneužívají situace před volbami a nejsou ochotni řídit svoje resorty úsporně. Tak nelze hospodařit. 
 
Příliš mnoho změn škodí 
 
S otázkou veřejných rozpočtů souvisí přístup k daním. Na rozdíl od socialistů chceme ponechat lidem a firmám více peněz z přímých daní a odvodů a vybrané prostředky cílit adresně zejména nejpotřebnějším. Nejškodlivější účinky na ekonomiku má zvyšování daně z příjmu právnických osob a sociálních odvodů. To vezme firmám peníze na investice a na zaměstnávání lidí. 
 
Ke snížení daně na současných 19 procent došlo za vlády ODS a považujeme za nutné ji zachovat. Zvyšování přímých daní z dílny ČSSD o 40 miliard korun ročně jen podváže ekonomický růst a zvýší nezaměstnanost. 
 
V následujícím období chceme zachovat co možná největší stabilitu daňového systému. Je to důležitý vzkaz pro podnikatele. Pro chod firem je klíčové plánování finančních toků a to jim stát změnami daní komplikuje. Prosazujeme zachování současných daňových sazeb a zachování rovné daně pro všechny. 
 
Progresivní zdanění nepovažujeme za spravedlivé, protože trestá lidi za úspěch, snahu a úsilí o vyšší kvalifikaci. Vždy jsme preferovali nepřímé zdanění před přímým, které u nás patří k nejnižším v Evropě, především u rodin s dětmi. Současná solidární přirážka u vysokopříjmových skupin a zrušení daňové slevy pro seniory jsou pouze přechodnými kroky. Výhledově chceme zrušit daň z převodu nemovitostí, a tím pomůžeme rozhýbání trhu s nemovitostmi. Složená daňová kvóta tak při příznivém vývoji ekonomiky – a dnes již dochází k jejímu oživení – postupně klesne. 
 
Česká republika má dnes šestou nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, zatímco za vlád ČSSD jsme byli sedmnáctí. Abychom si toto postavení zachovali nebo je ještě zlepšili, nesmíme sociální odvody zvyšovat, ale naopak snižovat. Daně z příjmu právnických osob jsou u nás pod průměrem Evropské unie. Majetkové daně jsou u nás nejnižší v celé Unii. Naopak zdanění práce je u nás stále vysoké, což ohrožuje pracovní místa.
 
Pokud hospodářská situace umožní prostor pro snížení daní, měly by být právě náklady práce snižovány jako první. Zaměstnavatelé budou lépe motivováni k tvorbě nových pracovních míst, sníží se výdaje na sociální podporu. 
 
ODS jako jediná strana dlouhodobě hájí živnostníky a drobné podnikatele. Nemají placenou dovolenou, nárok na odstupné, jistotu příjmů a další ochranu, kterou poskytuje zákoník práce zaměstnancům. Jsou vystaveni riziku, které podnikání přináší. Bez růstu této části společnosti nebudeme vypadat jako sousední země: Rakousko, Německo. Nebudeme jim proto zvyšovat odvody, zachováme výdajové paušály. Odmítáme zavedení registračních pokladen, které kromě zvýšení nákladů podnikatelům nic nepřinesou, a naopak uvolníme podmínky pro podnikání odstraněním zbytečné byrokracie. 
 
Na půdě Evropské unie odmítáme jednotnou daňovou a sociální politiku. Česká republika je zemí s podprůměrnou výší daní v Unii a toto postavení chceme udržet.

Vážený Gardnesi, patrně

Vážený Gardnesi,

patrně nevěnujete pozornost z ekonomického hlediska poměrně objektivní knize Václava Klause "Česká republika na rozcestí". Tam byste se dozvěděl, že za vlády pana Škromacha se počet nezaměstnaných pohybovala v rozmezí 570 až 520 tis. Ale díky podpoře podnikání se podařilo vytvořit až 150 tis. volných pracovních míst. Takže na jedno pracovní místo připadalo cca 3,5 nezaměstnaných.

V roce 2013 byl v únoru počet nezaměstných cca 590 tis. a počet volných pracovních míst poklesl na katastrofálních cca 34 tis. Na jedno pracovní místo připadá tak cca 17 nezaměstnaných.

S pozdravem

Vážený pane Janyško, právě

Vážený pane Janyško,

právě jste prohlásil Václava Klause za demagoga nejvyššího řádu. A prozradil jste se, že jeho poslední dílo jste nečetl. Natož prostudoval.

S pozdravem

Kajane, zkuste si přečíst

Kajane, zkuste si přečíst níže odkazovanou Zprávu o stavu Česka; odhlédnete-li od některých socpopulistických štěků Zeleného proti Vám (tedy proti Klausovi a Vám), tam je podstata dnešní situace, nikoliv v "situaci v EU a ve světě" vč. "momentálně".

(a ta "makroekonomická" analýza v knize VK a IVK je skutečně nedostatečná ... nepotěšil mě a ani já VK nepotěším)

Čtu. Data jsou tam cenná a

Čtu. Data jsou tam cenná a stojí za to si je promýšlet v souvislostech. Znovu ale musím říci, že mně hloubka analýzy neuspokojuje.
To pravé "ořechové" číhá někde hlouběji. viz třeba http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-zeleny.php?itemid=21263

Počet nezaměstnaných - domnívám se, že značná část těch nezaměstnaných nemá ani tak zájem o práci (možná tak o "zaměstnání), jako o úřední registraci a o dávky.

(srdečně zdravím)

To opsal ode mně.

To opsal ode mně.

Čochtane, kdybyste nosil

Čochtane, kdybyste nosil svoji hlavu na správném místě, tak nepíšete takové hlouposti.
Pokud by zisky zahraničních firem trvale rostly, tak se naše HDP "neválí" již třetím rokem kolem nuly!!!!
To, že dividendy odcházejí za akcionáři je přece naprosto přirozené, i kdyby to bylo těch ca. 220 mld (?), o čemž lze jednoduchým výpočtem úspěšně pochybovat.
Pan prof. Zelený zřejmě shání podklady pro své články, systémem "jedna paní povídala", jinak by nemohl napsat, že Hyundai platí 16 tis.Kč "čistého".....??!!
Už jste někdy někoho viděl uvádět čistou mzdu???

Neznám větší skupinu voličů,

Neznám větší skupinu voličů, kteří by se zajímali o volební programy a dopady z nich vyplývající. Nejvíce škodlivou politiku spatřuji v populistické hře ČSSD, jak pustí žilou firmám, pro efekt uvádí zejména neoblíbené ČEZ a co získá, rozdělí mezi lid, jak mu před volbami naslibovala. Důchodcům, zaměstnancům s nízkou mzdou, nemocným zrušením poplatků, hrazení nemoci i v prvních 3 dnech, však to ČEZ a ostatní firmy lehce utáhnou, atd.
Z toho lze předpokládat s absolutní jistotou, že
1. se zvýší podstatně nezaměstnanost, jak už to bylo za ministrování Škromacha, kdy v době konjunktury byla nezaměstnanost v ČR historicky nejvyšší,
2. Zvýší se absence z důvodu nemoci opět na první místo v Evropě, což bude spolu s náhradou za zrušené poplatky mít za následek zvýšení pojištění (daní) pro zaměstnance a zaměstnavatele,
3. Jestliže se již nyní přes 13.000 firem v ČR přesunulo do daňových rájů, bude tento počet strmě růst se současným snížením daňového výběru

Za této situace, i kdyby došlo k oživení ekonomiky, nebude tento faktot mít za následek větší míru bohatství občanů ČR.

Bohatství občanů........

Bohatství občanů........ nevím a nechápu, jak mohou tak socani pyšně lhát o tom, že bohatství občanům zprostředkovává stát... "stát" to tiž nemůže vědět, co jednotliví občané považují za bohatství......

To není lež, eTony - chybí

To není lež, eTony - chybí tak pouhých pár slov, aby to bylo exaktní:

- bohatství NĚKTERÝM občanům
- zprostředkovává stát DAŇOVOU LOUPEŽÍ A ZADLUŽOVÁNÍM na úkor těch ostatních občanů

yes Mr.Ševeček..... ti

yes Mr.Ševeček..... ti vyblízanci si neumí představit jiné bohatství než peníze a do politiky se hrnou prostřednictvím lží o nich..... samozřejmě, že systémové řešení problémů státu nemají na progranu dne a ani dní příštích..... jdou po penězích, kterých se změnami daňových zákonů budou chtít zmocnit pro sebe a pro své VyVolené.... má se občan nač těšit, ona nestačí ta pakáž z brusele, našinci si zvolí tu pakáž i doma....

"jsme si s ní dokázali

"jsme si s ní dokázali poradit s menšími dopady než řada jiných evropských zemí."

Asi se ještě nedostala k nové knize VK&IVK.

(jinak - a ve všem - hodně slabé ... kdo jí to pýše?)

Jejda, jejda, remise je

Jejda, jejda, remise je bohužel stále v nedohlednu.

Ano, bez rizika v podnikání

Ano, bez rizika v podnikání není růst možný....

Návrh na volební slogan ODS:

Návrh na volební slogan ODS: Uhájíme živnostníky a drobné podnikatele. Před Kalouskem. ////

Hřebík do hlavy v prvním

Hřebík do hlavy v prvním odstavci, to si mohla pí. Němcová odpustit. Zřejmě nás porovnává s Řeckem a problémovým jižním křídlem EU, zeměmi tradičně hospodářsky rozmařilými, v porovnání s nímiž se skutečně Česko vyrovnalo s krizí celkem se ctí.
To porovnání poněkud zaráží, kdysi jsme se srovnávali spíše s Rakouskem.
V poměru k zemím nám kulturně i hospodářsky blízkými, se zeměmi střední Evropy a to včetně ostatních postkomunistických krachistánů, je však Česko případ nejhoršího žáka třídy. Zvyšovat daně v krizi a neosekávat byrokracii a mandatorní výdaje, to dělá skutečně jen blbec. A že to dělal skutečný blbec, to dokládá osud ODS, která přišla o své voliče a balancuje nad hranicí pro vstup do sněmovny.
Někdo musí být nejhorší a je od nás šlechetné, že se toho nevděčného úkolu Česko tak nesobecky ujímá čím dál častěji.
Naštěstí pro ODS, ostatní české strany jsou podobný šmejd, takže možná se štěstím z toho nakonec ODS vyjde jako jednooký mezi slepými.
Já to těm hajzlům přeju, ale volit je už nemohu a nebudu.

Je tomu přesně tak, jak

Je tomu přesně tak, jak napsala paní Němcová. Pořád si pletete, jak vypadalo postavení na čáře při našem vstupu do EU. Především z hlediska míry bohatství, kdy bohaté státy pouze odložily nijak zvlášť nutné záměry, nijak netlačily na snížení zadlužování atd. Byly jsme na úrovni Rakouska, možná i o fous před ním, ale tomu už je kolem 90 let a mezitím nás potkalo neštěstí v podobě komunistické totality, kterému rozhodnutím velmocí se Rakousko ( mj.i převážná část Německa) vyhnulo, Przniteli historie z pošahanosti.

Poslední pamflet VK říká

Poslední pamflet VK říká shodou okolností o poslední vládě ODS v podstatě totéž co já, jen já to tu píšu už cca. 3 roky, Klaus o tom vydal knížku nyní a blbci to prošlé zboží kupují.
A neřešíme minulých 90 let, řešíme tu teď poslední roky vlády ODS, ty užvaněný a horlivý popleto.
Nicméně, to "rozhodnutí velmocí" je jen oblíbená česká výmluva. Např. Rakušáci byli taktéž ruská okupační zóna, ale nebyli tak blbí, aby si sami zvolili ve volbách komunisty, kteří je zaprodali Rusákům.
Tak blbí jsme ve střední Evropě byli jen my, češi. A to je historický fakt. Ani Slováci, ani Poláci, ani Maďaři, všechny tam Rusové museli dokopat, my šli sami jak tupé ovce.
A vypadá to, že půjdeme zase.

Milý frustráte, opuštění

Milý frustráte, opuštění sovětské zóny v Rakousku bylo dílem velmocenského rozhodnutí, proto Rakousko je momentálně na špici EU v životní úrovni, ačkoliv v roce 1947 jsme jim z vděčnosti za výhru nad Švédskem a získání titulu MS v hokeji posílali vagony brambor, uhlí atd. Ještě u nás neproběhl Vítězný Únor, nebyl odmítnut Marshallův plán a ještě jsme nebyli definitivně přičlenění do sféry vlivu SSSR..Ovšem osud byl nevyhnutelný, protože 3 8 % (v Čechách 43,3%) hloupých voličů uvěřilo slibům KSČ a houby bylo platné, že záhy procitli, protože průzkumy ukazovaly na volební debakl KSČ v květnových volbách 1948, už bylo dokonáno.
Stejná absence zdravého rozumu u Vás způsobuje ostatní bláboly typu,"vláda ODS", která nikdy nenastala.

Gardnesi, za vše co jmenovals

Gardnesi, za vše co jmenovals můžeme sami. Nesváděj omítnutí Marshallova plánu na dohodu mocností, Američané nám to nabídli, nabídli to dokonce i Rusákům, ale odmítli jsme to stejně tak jako Rusáci. My, Češi. A dnes blouzníme znovu o ruských trzích a ruských investicích, jako bychom nevěděli, že všechny ruské firmy se zpovídají Kremlu. Jsme stejně nepoučitelně blbí a svádíme vše na EU stejně jako dřív na imperialisty.
Končím s tebou debatu, jsi typický český prolhaný hlupák.

Jak to mám z jeho užvaněných

Jak to mám z jeho užvaněných keců poznat? A kolik je tobě, Kajane? Deset?

Mentálně to odpovídá.

Mentálně to odpovídá.

Někdy to vypadá na sto dvacet

Někdy to vypadá na sto dvacet jeden.

No ale i kdyz frustrat

No ale i kdyz frustrat vetsinou pise jako pako, tak v tomto mu ted trochu davate za pravdu, ne ? nelze to vsechno hazet jen na velmoci, my jsme svoji debilni volbou i celkovym postojem vuci Stalinovu Rusku (vcetne naseho uzasneho Benese, kteryza nim pres varovani jezdil) delali vse proto, abychom se ruskym bolsanum sami naservirovali na stribrnem tacku.

Zatimco v Rakousku (i jinych okolnich zemich) se tomu branili ses mohli. Nekde se ubranili, nekde ne, ale to je druha vec....

Ikdyž jde již spíše o

Ikdyž jde již spíše o spekulace, vše ukazovalo, že dříve či později podlehne ČSR tlaku Sovětů, který byl započat misí Zorina ale hlavním faktorem našeho začlenění do "říše zla "bylo skutečně totální ohlupnutí velké části veřejností, způsobené také určitým vděkem za osvobození. Západní Čechy, které byly osvobozeny americkou armádou byly dlouho baštou odporu ke komunistického zřízení, jak ukázaly i demonstrace po měnové reformě v r.1953, kdy první krize socialistického zřízení připravila české občany o veškeré úspory.
Takže souhlasím, že frustrát má omezenou pravdu, zvláště když Rakousko nemělo svého Gottwalda, zrádce Fierlingera s Erbanem a při nižším podílu průmyslu i méně levicověji zaměřené občany.

Už rok 1945 vznikem tzv.

Už rok 1945 vznikem tzv. Národní fronty byl konec demokracie v ČR - zrušení nepohodlných politických stran, vznik nových jen pokud přijali politiku Národní fronty, masivní znárodnění průmyslu, obrovské krádeže majetku zejména Němcům ale i Čechům, pětileté plánované hospodářství se státním dirigismem... Už v roce 1945 jsme naprosto přestali být svobodným státem i národem a Češi drželi hubu a podlehli komunistické ideologii do té míry, že v roce 1946 komunisté vyhráli volby.
1945-1948, třetí republika, to byl souhlas velké většiny národa s totalitním státem, totální debakl české demokracie.
1948 bylo jen definitivní potvrzení, že si komunisté můžou dělat s celým národem co chtějí. Zanechte naděje, vládne české gestapo.
A většina Čechů, historicky nevzdělaná a pomýlená, si neuvědomuje nebezpečí ani dnes.

V jedné jediné zemi střední

V jedné jediné zemi střední evropy vyhráli komunisté po válce poslední skorodemokratické volby - v české části československa.
Přestože ve světě se vědělo o koncentrácích v Rusku, nacisté se tam jezdili učit po paktu Molotov-Riebentrop, čeští zpravodajci v Rusku podávali domů informace o ruském teroru, tak v česku se stále blouznilo o říši, kde zítra znamená včera. A lidé co tam jeli, např. Beneš, oblboval národ o tom jak demokratické poměry tam jsou.
No budiž, nejsme tedy o moc blbější, ale proč podobné blouznění o Rusku vidíme i dnes vůči Putinovu Rusku, což je autoritářský systém jak vyšitý?
Nevidí snad Klaus, co se děje? Je český pravicový guru debil nebo Putinův poskok? A proč prezident Zeman se ožírá na ruském velvyslanectví? On vychvaloval kdysi Grosse i Špidlu, vyznává obdobně inteligentně i Putina? Je český levicový guru debil nebo co vlastně? A to jsou nejpopulárnější české figury pravice i levice!
A kde vidíte nějaký jasný důkaz, že jsme se poučili z historie a že nejsme opět nejblbější národ ve střední Evropě?

Hlavně nemělo svého Beneše,

Hlavně nemělo svého Beneše, který od roku 1935 v podstatě konal to, co chtěl Stalin, který Košickým vládním programem dovolil zcela zničit demokracii a volný trh v Československu už v roce 1945 a umetl dokonale cestičku komunistům. A kterému zcela nedávno demokratický český parlament udělil zvláštní zákon, Lex Beneš - zasloužil se o stát.
A pak že nejsme stále jen stát pro svině a blbce, před i po revoluci.
Ale psát to českým vlasteneckým blbům, co neznají a nechápou ani své dějiny, to je házení hrachu na zeď. Činím to už jen z určité škodolibosti zdejším kokotům, považuji Česko za ztracený případ, jsme blbci střední Evropy.

Mimochodem, komunisti tam

Mimochodem, komunisti tam propadaji furt, zatimco nam na pochopeni co jsou zac zrejme nestacilo ani 42 let velmi velmi blizkeho pozorovani.

A kdo nevoli primo KSCM, tomu nevadi bolsevicke vykopavky na mistech lidru "novych" stran.

No prave.

No prave.

Ta ekonomická část Vašeho

Ta ekonomická část Vašeho příspěvku, vážený Pete, ... jako bych četl toho ďábla pruhovaného Klauza!

Když Klaus řekne náhodou

Když Klaus řekne náhodou pravdu, necítím potřebu mu odporovat. Je to sice vzácný okamžik, ale zázraky se stávají.
Bohužel, Klaus, pokud není úplný blb, to co teď píše musel vědět už roky, nevím proč to takhle ventiluje až nyní. A to je jediné skutečně zajímavé na tom jeho nejnovějším díle. Co tím zase sleduje za svinstvo - tipuji ubrat hlasy ODS a posílit svazačku Bobošíkovou.

Lžete, ostatně už jsem si na

Lžete, ostatně už jsem si na vaše lži zvykl, Václav Klaus upozorňuje na problémy neustále.... proto také ty nehoráznosti na jeho adresu nejen doma, ale i v EU..... to není záležitost týdne nebo měsíce.

V. Klaus upozornuje na

V. Klaus upozornuje na problemy jen kdyz se mu to hodi. Kdyz chce, umi delat super pstrosa (viz nepoliticka politkika Zemana a jeho vlady, a viz Klausem drive tak kritizovane slepence s obskurnimi nazvy a la Hlavu vzhuru)

Naprosto přesné. Konzistentní

Naprosto přesné. Konzistentní názory ano, ale jen tehdy, pokud veřejně reaguje a to už podléhá zásadní účelové selekci. Tedy od jisté doby, po onom Velkém dosud tajemném třesku.

Nikoli, ve svých postojích je

Nikoli, ve svých postojích je Václav Klaus konsistentní..... začalo to Havlem... a pokračuje to i dnes a bude pokračovat dál..... a že k tomu používá někdy, pro ostatní, nepochopitelné prostředky, i to má svůj význam. Ani se nedivím Václavu Klausovi, že je mu sympatický postoj Bobošíkové vůči EU - odtud pramení systematické zlo, které je vydáváno protagonisty EU za dobro....

Aniz bych chtel kohokoliv

Aniz bych chtel kohokoliv srovnavat, dovedu si predstavit, ze takto nejak (to my ani nedokazeme pochopit, je Vudce dobre vi co dela) okecavalo plno zaslepenych fanousku sveho casu nebo v horsim pripade dodnes ciny Stalina nebo Hitlera.

Neni konsistentni, Zeman Havlva v nepoliticke politice naprosto prekonal (a navic to hovado nema ani Hlavovy dobre stranky), presto Klaus Zemana chvali. Co byste chtel mene konzistentniho ? Jasne, Vudce sam vi nejslip, proc to dela, to jen nam ubohym cervum se to zda nekonzistentni :-)

Klaus že chválí Zemana ? Tak

Klaus že chválí Zemana ? Tak to je mi novina......

To míníte vážně? Kromě Vás

To míníte vážně? Kromě Vás snad neexistuje ani jeden občan, který by nevěděl, že se Klaus plně se svojí celou rodinou vyslovil pro zvolení Zemana prezidentem. Počínaje názorem, že je jediným kvalitním politikem mezi kandidáty,atd.

On dokonce rekl jedinym

On dokonce rekl jedinym politikem.

Tady se zase nekdo chystra

Tady se zase nekdo chystra slovickarit, namisto aby se postavil celem k te jasne nekonzistentnosti.

Vite dobre o cem je rec, kdyby z poloviny podobne nepoliticky politickou vladu kamaradicku jmenoval Havel, pokakal by se Klaus do vysky, takto jen mlcel, mlcel, aby nakonec rekl, ze tato vlada mela dobre naslpanuto. Co chcete vic ?

Ale jak mohu diskutovat o

Ale jak mohu diskutovat o nějaké nekonsistentnosti, když žádnou nevidím. Václav Klaus neustále prosazoval a prosazuje principy svobody, prosperity, volného trhu, nikdy nečinil jinak. Nevím také, proč mícháte Zemana a Havla dohromady, když oba jsou na opačných názorových koncích, co se týká politiky. Zeman je zkušeným politikem a plně uznává systém politických stran, nemůže tedy nikdy překonat Havlovy vize o nepolitické politice, ty jeho kavárensko vědní disciplíny o blbých náladách a podobně. Je to ostatně jasně vidět, že coby prezident, prosadil do vlády svůj SPOZ.

?????????????????????????????

???????????????????????????????????????

Tak to uz je na me moc. Superpstros si odmita vsimnout, jakym zpusobem a z koho Milous sestavil svou vladu. A jeste snad z toho chce (nechapu jak) delat najekou prednost ???

Skoda dalsich slov.

Moment, baví vás neustále

Moment, baví vás neustále problémy vymýšlet ? Že jsem napsal základní odlišnosti Zemana a Havla ve vztahu k nepolitické politice ( to jste ty dva zamíchal sám ) ještě neznamená, že s něčím souhlasím. Buďte v klidu, nesouhlasím z oběma. Jeden v současnosti tlačí na uzurpaci moci ve státě a ten druhý v minulosti tomu dal volný průchod.

V Cesku nikdy nebyla ustavena

V Cesku nikdy nebyla ustavena (proti vuli snemovny) nepolitictejsi vlada kamosu a sponzoru prezidenta nez ted u Milose.

Havel nic takoveho nikdy neudelal, kavarenske fantazirovani nepocitam, bavime se o cinech (juras jako znalec krestanstvi vam jiste ocituje pasaz o tom ovoci :-) ).
Kritika od Klause na tento cin (pred tim vzdy tak pranyrovany) nebyla zadna a od vas dnes taky ne, spis naopak. Zato perete o to vic do mrtveho Havla. Havel ovsem pri vsi zaslouzenen kritice na jeho hlavu jmenoval premierem politika Klause, nevytahl z rukavu kamose Landovskeho, Magora Jirouse nebo jeste nekoho horsiho, bolsevictejsiho.

Jenže, má to trhlinu :

Jenže, má to trhlinu : jednání Zemana nebylo aktem nepolitické politiky, ale právě naopak - aktem ( právem kritizovaným ) politiky politické, ve prospěch politické strany....

Krkolomne vysvetleni. Proste

Krkolomne vysvetleni.

Proste si tam najmenoval sebranku (doslova i prenesene) svych kamosu a sponzoru, bez ohledu (dokonce primo proti vuli) na zvoleny parlament. Co vic nez nepoliticka politika to je ?

Ze soucasne do dalsich voleb tlaci i svou pastranu se svym jmenem v nazvu, na tom nic moc nemeni, to je jen potvrzeni jeho sebestrednosti, to potrebuje jen pro sebeukojeni sve jesitnosti.

Jasně! lepší je Vůdce

Jasně!
lepší je Vůdce Spáč!
http://www.youtube.com/watch?v=kYDrE6Fy7fI

Jedna z nejtrapnejsich

Jedna z nejtrapnejsich volebnich agitek, prolhany podsouvaci.

Bombastická ukolébavka.

Bombastická ukolébavka.

Kajane ventiluj si své

Kajane ventiluj si své frustrace jiným druhem onanie než jsou ty tvé trapně notoricky monotónní vejšplechty. Že jsi certifikovaný debil se slovní zásobou dítěte už tu všichni, ale opravdu všichni vědí, jak by řekl tvůj klausík.

___________________________________________________________________________________