Pravda zapečetěná
Enigma

Troufám si tvrdit, že „korupční kauza“ Čunek je dosud nejdokonalejší kamufláž a vymývání mozků v polistopadové historii. Destrukční skupina ČSSD Tvrdík, JUDR Novák a Vyvadil vystavěla dokonalý příběh,  jehož základy se vrací o 5 let pozpátku.


 Paní Urbanová, jediná a velmi pochybná „hlavní svědkyně“ ještě ani ve svém sexuálně-obtěžovacím dopise se o úplatku nezmiňuje, (a že tam toho vyhrabala), to až za pomoci pana advokáta Nováka si dokázala vzpomenout na každý detail před 5-ti lety. A právě postava advokáta Nováka je klíčem k celému případu. Je s podivem, že si nikdo kompetentní nepoložil pár zásadních otázek.


Proč vůbec tento drahý advokát vyhledává bezvýznamnou Urbanovou, kterou stejně zastupuje místní advokát JUDr. Aleš Vídenský. Odpověď by zněla: Novák a jeho tým si byli vědomi, že tato žena je velice ambiciozní a pro svoji karieru a pro ochranu svého samečka se neštítí ničeho. Ty odbory, neúspěšné podnikání, Růčkovy spory s Čunkem, sexuální obtěžování, zkrátka touha se pomstít Čunkovi, to ji předurčilo k této špinavé hře. A jak si to užívá, ten veřejný zájem. Jak byla tvárná a ochotna konspirovat s vyšetřovatelem Šošovičkou na domluvených „výpovědích“.


Na policii  pak JUDr Novák „jedná jménem klientky“. V jaké věci ji chce zastupovat? Existuje  vůbec plná moc? Kdo tedy oficielně podal trestní oznámení?  Z čerho platila  palmáre JUDr Novákovi? V tu dobu byla nezaměstnaná. Proč paní Urbanová spolu s její novou právní zástupkyní Samkovou tvrdí, že jí JUDr Novák využil a uvedl v omyl? Hrozily dokonce žalobou. A ještě jeden postřeh. Všimli jste si, jak JUDr . Novák stojí neochvějně mimo jakékoliv dění?


Chceme-li se lépe v této motanici orientovat musíme vědět kdo je JUDr Novák. Je to syn advokáta v Lipníku n/B, který měl velmi dobré vztahy s STB. Mladý Jirka pak převzal advokátní kancelář po tatíkovi a provozoval jako průměrný advokát místního významu svoji praxi. Lipník je městečko 12 km od Přerova, tady u okresního soudu Přerov náš advokát zastupoval svoje klienty a samozřejmě si tam vytvořil velmi úzké vztahy na soudce státní zástupce, vyšetřovatele a pod. Po raketovém vzestupu v r. 1990, kdy dobře prodal svoji „nezištnou pomoc disidentovi Hradílkovi“ v roli ministra spravedlnosti pomáhal zpět do funkcí  občanským forem ( předseda Vladimír Hučín) vyhozeným soudcům, bývalým prokurátorům  a podobné partě. Z těchto lidí je pak vytvořena OSA, kde je ideologicky vzájemně propojena celá linie, od vyšetřovatele, přes státního zástupce, kontrolního státního zástupce, až po soudce. Případ Hučín ještě nebyl tak nápadný, Hučín je přerovák, ale Čunka už museli dostat ze Vsetína do Přerova! Proč?
Jsem si jist, že kauza Čunek nebyla nikdy proti Čunkovi samotnému, ale byl  to slabý článek Topolánkovy  koalice. Strategie pánů JUDr Vyvadil a Novák, Tvrdíka a šéfa Paroubka byla postavena na faktu, že český národ je velmi svárlivý, závistivý a manipulativní. Cílem manipulátorů nebylo Čunka usvědčit a poslat ho před řádný soud, ale dostat ho do mlýnice policajtských neorutinérů, médií, a Paroubkovy politické klaky. Ti se měli postarat o neskutečnou masáž tak dlouho, pokud ČUNEK neodejde „dobrovolně „ SÁM.“ Toto, se na poprvé nepodařilo, až později  a justiční lajna vybraná Novákem měla problém. Odstavení Obsta, bylo jen logickým důsledkem ve vývoji kauzy.

 
Absence relevantních důkazů byla v tomto případě úspěšně nahrazena veřejným pranýřem, fabulacemi, za použití všech nelegálních prostředků.
Druhá otázka, je průhledná politická špína.

Čunek byl obžalován podle § 160 odst. 1,3. písm b přijímání úplatku. Na tento paragraf byl uvolněn senátem. Celá kauza stála na pochybném svědectví M. Urbanové. PŘIJÍMÁNÍ ÚPLATKU NEBYLO NIKDY PROKÁZÁNO. Nebylo ani prokázáno předání úplatku panem Hurtou-majitelem firmy H&B Real a pan Hurta byl MIÍMO ZÁJEM MEDIÍ zbaven podezření a stíhání bylo  zastaveno. ÚPLATEK TEDY NEBYL PŘEDÁN A NEMOHL BÝT LOGICKY PŘIJAT.  Dnes má Čunek vyjádření soudu, že celé řízení bylo protiprávní. Tečka. To ostatní byl pouze mediální guláš. Přesný popis kauzy zpracoval Salichov a nabídl to HN, MfDnes a Právu. Odmítnuto. Dnes to najdete jako samizdat na stránkách justice. Proč se o to nikdo nezajímá? NIKDY NEBYLA SEPSÁNA ŽALOBA A TVRZENÍ, ŽE VESECKÁ ODEBRALA PŘÍPAD OBSTOVI DVA DNY PŘED PODÁNÍM ŽALOBY SOUDU JE LEŽ. Nebylo co sepsat, chyběl důkaz!


Já neřeším, jestli Čunek někomu ukradl peníze, nebo je získal jinak, třeba z hokeje. Já řeším § 160. To je v právním státě jediné relevantní hledisko. STbácké manýry, proklepat někoho, když už ho tady máme by měly být minulostí. Konečně i ta vedlejší vata různých podivných okolností v životě pana Čunka se dočkala logického vysvětlení.
V našem právním řádu je důkazní břemeno na žalobci. Jestliže není možno nezpochybnitelně věc prokázat, nelze soudit. Jestliže je věc šetřena déle jak 1,5 roku, kdy protokol bobtná na 4700 stran, nejsou připuštěni svědkové obhajoby, celé obvinění je postaveno na jediné, prokazatelně zaujaté svědkyni a velmi podezřelém oznámení JUDr. Novákem, jestliže vyšetřovatel konzultuje nestandardně se svědkyní, jestliže je druhý aktér, pan Hurta osvobozen- tedy úplatek nedal, nemohl ho de Jure Čunek přijat. A jsme u motivu úplatku. Zbrojovka Vsetín se dostala do insolvence. Jejím majetkem byly i byty. Zaměstnanci nejenže přišli o práci, ale hrozilo, že byty odkoupí spekulanti a ti lidé nebudou schopni dostát požadavkům nových majitelů. Rada Vsetína tedy rozhodla že založí firmu Vsetínské byty s.r.o s 51% podílem města a 49% podílem místního podnikatele v realitách, pana Hurty. V tomto projektu nikdy městu nešlo o čistě nejvyšší možný obchodní zisk, ale o možnost prodat byty jejich podnájemníkům co nejlevněji.

Zastupitelstvo Vsetína rozhodlo PŘEDEM o vypořádání mezi firmou H&B Real a firmou Vsetínské byty s.r.o. za 51 000 Kč a Čunek neměl potřebu a důvod cokoliv na tomto rozhodnutí měnit. Naopak Hurta nakonec zaplatil za byty cca3,6 mil KČ. Čunek předložil novinářům posudek Národohospodářské fakulty VŠE pro ministerstvo spravedlnosti, který  usvědčuje policii, že jej obvinila na základě uměle vytvořeného podnětu. Policie si nechala vypracovat posudek ke kauze Čunek u firmy Nova, spol s. r. o. Podle Čunka neměla policie motiv pro jeho obvinění, a proto si nechala narychlo vytvořit důkaz. Firmu Nova, spol s. r. o. hodlá senátor zažalovat pro křivé obvinění. Bývalá Čunkova sekretářka Marcela Urbanová tvrdila, že Čunek vzal úplatek od firmy H&B Real, poté mělo město firmě nevýhodně prodat byty. Nova, spol s. r. o. policii vypracovala posudek, který toto tvrzení podpořil, posudek z VŠE ale hovoří o opaku. Čunek zopakoval, že zde pochybil i vyšetřující policista Milan Šošovička.Obhájce Bruna, svojí stížností na tendenční postup vyšetřujících orgánů v Přerově, nedal Vesecké profesně šanci. Cílené úniky informací do medií a následná novinářská mlýnice vyvolala veřejný lynč. Tyto balkánské manýry snad nepoškozovaly pověst naší justice? Arif Salichov nemusel číst všech 4700 stránek protokolů. Stačilo se zaměřit na pasáže, které rozporoval obhájce pana Čunka a posoudit, jejich relevantnost.


Policejní orgán i dozorový státní zástupce  zcela“ přehlédli“, že podmínky pro vznik obchodní společnosti Vsetínské byty, mechanismus fungování této společnosti, stejně jako i obchodní cíl, kterým bylo nakoupit byty od správce konkursní podstaty a následně je prodat současným nájemníkům, včetně podmínek převodu majetkového podílu městem na HB Real, byly závazně stanoveny již v roce 1999 Usnesením zastupitelstva
města Vsetín.


Důkazy v neprospěch tvrzení Urbanové
Není jasné, proč Urbanová čekala celé čtyři roky, než Čunka nařkla z braní úplatků. Její hodnověrnost a svědectví je rovněž zpochybněno skutečností, že ještě dříve obvinila Čunka kvůli sexuálnímu obtěžování. Její tvrzení se však u soudu nepodařilo prokázat. Co se týče samotného obvinění, z policejní výpovědi Urbanové vyplývá, že úplatek se uskutečnil ráno. Odhadla, že mezi telefonátem a předáním obálky uběhla zhruba hodina času. 


Načasování, které popsala Urbanová, nesouhlasí v kontextu dalších událostí. Výběr z bankovního účtu, který provedla Martina Hurtová, se uskutečnil podle záznamů Komerční banky ve 14.25 odpoledne. Ve firemní pokladně společnosti H&B Real je zaznamenáno, že peníze byly vloženy v ten samý den. Čas zde ovšem není upřesněn. Počítačový výpis tohoto hotovostního vkladu, který je zařazen podle roku mezi ostatními operacemi, je v policejním spisu a byl přezkoumán agenturou Kroll. Hurtová popírá, že by 11. 2. 2002 navštívila starostu v kanceláři a rovněž popírá, že by mu předala úplatek. Policejní vyšetřování nenašlo žádného svědka, který by mohl potvrdit, že Hurtová v onen den Čunka v kanceláři navštívila. Kroll přezkoumal také rozvržení patra, kde sídlí vedení radnice a kde se mělo dojít k převzetí úplatku.Starostova kancelář je umístěna ve čtvrtém patře rušné budovy v centru Vsetína. V přízemí budovy sídlí městská policie. Nikdo nemůže do čtvrtého patra vstoupit ani vyjít, aniž by se musel zapsat u recepční. Návštěvníci musejí nicméně projít skrz čekárnu s židlemi a pohovkou, aby se dostali do starostovy kanceláře.

Jak koherentní jsou důkazy, že 11. února 2002 došlo k úplatku?
Výběr částky 499 000 Kč z bankovního účtu společnosti H&B Real 11. února 2002 ve 14.25 paní Hurtovou, manželkou majitele společnosti H&B Real, je důležitým důkazem podporujícím tvrzení, že toho dne došlo k úplatku, jak tvrdí paní Urbanová. Kroll ovšem viděl počítačový výpis zajištěný policií, že tatáž částka byla týž den uložena ve společnosti H&B Real. Nemáme důvod pochybovat o jeho věrohodnosti. Tento výpis představuje nezávislý důkaz, že peníze vybrané z banky paní Hurtovou nebyly zdrojem peněz uložených panem Čunkem tři dny později.  V tomto případu došlo k vyzrazení bankovního tajemství paní Vojáčkovou, V Kubiceho zprávě se dočteme o  existenci zahraniční firmy přes kterou Paroubek s Grossem a Sobotkou vyvážejí ven do zahraničí peníze a současně skrz tuto firmu hradí své soukromé aktivity a objednávky, aby nemuseli platit daně. SYNTEC TRADING LLC 25 GRAYSTONE MANOR 19958-9776 LEWES DELAWARE USA.

Finanční toky pocházejí od společnosti Kenvelo, která je v úzkém spojení na St. Grosse, kterého tato izraelská firma sponzoruje za to, že Gross zařídil po atentátu granátem na kasino ROYAL, že tyto prostory získá společnost Kenvelo. Tato společnost sponzoruje celou Grossovu rodinu. Finanční toky směřují do bankovních domů ČSOB a ČNB. V této souvislosti je zde úzká vazba na auditora Helenu Vojáčkovou, která prováděla v těchto bankách audit a prováděla kontrolu účetnictví těchto bank, aby nedošlo k odkrytí těchto finančních toků. Gross se Sobotkou ji uklidili ke svému kamarádovi Tvrdíkovi do ČSA, kde Vojáčková nastoupila do ekonomického týmu. Pořád ta stejná jména i v této kauze.
Paní Urbanová tvrdila,že paní Hurtová předala panu Čunkovi peníze ráno, což je v rozporu s časem, kdy paní Hurtová vyzvedla peníze z banky.


Kroll má také za to, že prodleva, s níž paní Urbanová vznesla obvinění, a skutečnost, že již předtím obvinila pana Čunka ze sexuálního obtěžování, snižuje její věrohodnost jako svědkyně a věrohodnost jejích tvrzení.


Svědkové, kteří tvrdí, že jim paní Urbanová o úplatku pověděla, jsou její bývalý přítel a blízká přítelkyně. Jejich blízký vztah k paní Urbanové rovněž snižuje jejich věrohodnost. Kromě paní Urbanové není žádný jiný svědek, který by toho dne viděl paní Hurtovou na vsetínské radnici.

--------------

Nenaskakoval jsem na štvanici

Nenaskakoval jsem na štvanici v médiích proti senátorovi Čunkovi. I když vystupování paní Urbanové bylo velmi přesvědčivé. Prodlení jejího svědectví hodně ubíralo na její integritě. Po přečtení rozhovoru v LN se st. zást. Salichovem, můj pohled na kauzu Čunek jenom posílilo. Problém mám s uložením částky, která odpovídala údajnému úplatku. "Tento výpis představuje nezávislý důkaz, že peníze vybrané z banky paní Hurtovou nebyly zdrojem peněz uložených panem Čunkem tři dny později." Trochu mi to rozum nebere, taková náhoda?

Pane Zeolite ten Čunkův vklad

Pane Zeolite ten Čunkův vklad a výběr H a B Real je pravděpodobně základní idea celé akce. Banka hlásí vklady 500 000 , Vojáčková zjistila a porovnala to s výběrem HB. Stejnně je to s podezřením, proč to Čunek vložil v Opavě. No proto, že pracoval dva baráky od banky v Opavě a zatímco je Vsetínská banka ještě ráno zavřená v Opavské už může odskočit a během dne vybírat. Jak to bylo s občankou? Další "vážné podezření" . CO BY MĚLO BÝT? Čunek starou ztratil, a nechal si vystavit nvou. Samozřejmě jméno, adresa a R.č. zůstalo, jenom číslo občanky bylo jiné, Tak jaký naznačovaný podvod? Občanku pak našel v kabátě a vrátil ji. Pravda bývá tak nudná. Že pobíral dávky když byl bohatý? Dávky mu ze zákona evidovala mzdová účetní ve Zbrojovce, jako každému. ATD. Je toho hodně. a TO MNOŽSTVÍ TĚCH "PODEZŘENÍ" PRÁVĚ SUGERUJE MYŠLENKU A POCHYBNOST "KDO VÍ, JAK TO BYLO. tO JE NORMÁLNÍ STRATEGIE stbÁCKÝCH ZOMBÍ.

Pane Havránek, k napsání

Pane Havránek, k napsání tohoto článku mně inspirovalo vaše vyjádření k Čunkovi v minulém příspěvku. . Nejde o osobu, ale okolnosti případu. O ty postavy ukryté v pozadí a tahající za nitky. O ty manipulanty, kteří dokáží mistrně polopravdani a lží překroutit původní význam dějů. Dnes se nám ti stejní manipulátoři ukrývají za těmi ovčanskými hnutími a odbory ve vytváření blbé nálady. Jsou to ti stejní destruktoři demokratického systému. Možná proto byl Čunek v televizi. Já tu tehdejší kauzu vnímám jako protiklad plicejní práce a neostbáckých praktik s řízením vyšetřování a metodami práce Státní zástupkyně Bradáčové, představitelky mladší neovlivněné generace. Je to blýskání na lepší časy. Dovedu si ale představit, že snahou manipulátorů už je vymyslet dokonalý hromosvod na zachycení těch blesků. Jejich úsilí uťat vývoj k lepšímu který by hrozil uklidněním společnost a vzestupu optimismu už je nasnadě. To je pro ně nežádoucí. Tak dlouho pracovali na systému "všechnošpatně" Budou to chtít ukončit.

pane Havránku, já jsem to

pane Havránku, já jsem to nemyslel ve zlém. Jenom mně to inspirovalo a kdysi jsem to dost sledoval. Jak říkám, ty hlavní aktéry z Přerova znám osobně. U Vesecké mám osobní pocit, že zachraňovala na poslední chvíli pověst státního zastupitelství. ŽALOBCE MÁ U SOUDU VYHRÁT. aLE TADY SE TO VYHRÁT NEDALO. V příspěvku píšu, že Čunkův obhájce Bruna nedal Vesecké profesně šanci. a Salicho musel rozhodnout tak, jak rozhodl.

paní Katko a pane Gardnesi,

paní Katko a pane Gardnesi, moje pozice v tomto případě je trochu ulehčena. Jsem z Lipníka, v Přerově jsem před emigrací pracoval, Znám osobně JUDr Nováka už od dětství. I jeho rodinu. Znám pozadí případu "skrývání Hradílka" Znám osobně vyšetřovatele Šošovičku a Obsta. O policejních praktikách jsme se bavili s bývalým vyšetřovatelem, zesnulým přítelem Drahoškem Bradou. Ve Vsetíně jsem si mohl popovídat s obyčejnými lidmi a vím jak hodnotí Urbanovou a Čunka. Pan Hučín je můj přítel. Jsem rád, že jsem vám mohl dát prostřednictvím Virtually nahlédnout do svých záznamů.

Obdivuhodná znalost p.E. o

Obdivuhodná znalost p.E. o všech okolnostech případu Čunek, která nemá za cíl Čunka vykreslit jako oběť, ale ukázat na podivné postupy justice, které nikdo soudný nemůže podle známých indicií popřít.
Po "sametovce" byly dvě ekonomicky silné politické strany, znichž jedna-Národně socialisticka s. s Melantrichem a Svobodným slovem majetek amatérsky prohospodařila(Vyvadil, Škoda,Křeček, Zaorálek, Paroubek atd.) a druhá ČSSD jen nájmem svých nabytých nemovitostí si vybudovala nákladné zázemí se svým konspirativním centrem řízeným Novotným a postupně obsazeno dalšími všehoschopnými týpky, jako byli Tvrdík, Dimun a další. Jen ČSSD disponuje a využívá dokumentační kompromateriály, z nichž během pár minut zaplavuje média, jak třeba bylo možno vidět po zavraždění Kočky Ďuričkem, kdy média hned ráno měla kompromitující fota Ďuričky s prezidentem, Talmanovou atd., že nešlo o barda ČSSD ale celoplošného. Nápadně podobné současné snaze převést kauzu Ratha na soupeře, která má všechny znaky profesionality, vč. vazeb na média, což vše našlo uplatnění i v Čunkiádě.

Vy jste zcela beznadějný

Vy jste zcela beznadějný motal Garfielde. Splácáte z prdu kuličku a všechny vaše indície směřují k ČSSD. Pokud se podíváte na samotná prohlášení JČ, vždy jeho myšlenky směřovaly zpět ke KDU a opozičnímu křídlu. Pokud odhlédnete od r. 2007, kdy se vše začalo odehrávat k dnešku, kdy " se ono křídlo " transformovalo do TOP09, je jasné, koho tím mínil. A pokud měl někdo zájem ututlat onu kauzu a Nejvyšší státní zastupitelství pod vedením ex-nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké odebralo případ v r. 2007 přerovskému státnímu zástupci Radimu Obstovi a posunulo je do Jihlavy Salichovovi, který jej dva x zastavil, byla to pouze a jenom tehdejší Topolánkova vláda. A pokud se Čunka samotného týče, nezajímá mě Enigma a jeho subjektivní etosy, či vaše zmatené
hypergrafické výlevy, ale stačí se přečíst audit od agentury Kroll.

"Miloše Zemana považuji za

"Miloše Zemana považuji za významnou osobnost české politiky, s čímž jsem se nikdy netajil. Jeho prezidentskou kandidaturu považuji za logické vyústění jeho politické i životní dráhy. O prezidentskou kandidaturu by se podle mého názoru měli ucházet lidé, kteří pro naši zemi něco vykonali. Miloš Zeman mezi ně patří," uvedl ve vyjádření pro MF DNES.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/klaus-podporuje-zemana-na-prezidenta-dwd-/domaci....

Katko, nevím, jestli toto jsou přesně slova VK, ale to "chce" tam nenalézám. Sám bych byl pro některého z kandidátů ODS, ale podle preferencí, zatím se neukazuje, že by měli šanci. Otázka dalšího nakročení k federalizaci Unie je pro mě velmi důležitá. Ani Fischer, ani Švejnar se příliš o suverenitu ČR prát nebudou. M. Zeman prohlašuje, že je dokonce pro Spojené evropské státy. Přesto bych dal přednost MZ, protože je taková osobnost, že by se českých zájmů dokázal zastat a na "špek" by nikomu z těch hegemonistů neskákal. Je to z mé strany všechno v poloze spekulací a dojmů, takže se mohu lehko mýlit. Roli u mě také hraje fakt, že jsem uzavření opoziční smlouvy schvaloval.

MZ má u mě rovněž černé puntíky. Vyhrát volby se slogany spálená země, akce čisté ruce atd., prodat IPB za 1 Kč a našlo by se toho asi i víc. Přesto, volba menšího zla, je v reálném světě to jediné možné...

Podle mého je Zeman

Podle mého je Zeman rozporuplná osobnost, ze kterého lze čerpat protichůdné názory. Na jedné straně nekontrolovatelný hulvát s konspiracemi typu Bamberg, kufřík či akce "Spálená země" s českým hitlerem Klausem v pozadí a na druhé straně přímý kritik očividných nešvarů bez ohledu, zda mu jeho názory škodí v získávání sympatizantů. On ten český prezident s omezenými pravomocemi toho příliš nestihne, snad jeho největší sila spočívá ve veřejných názorech k domácí i zahraniční politice, kterou zpětně ovlivňuje politiky i veřejnost.
Se Zemanem by určitě nebyla nuda jako s fádními nestraníky, co se ucházejí o zvolení a navíc by novináři měli daleko většího kritika hlídačů demokracie, než ho mají v tolerantním a smířlivém dnešním nájemníku hradu. Ten by ani náhodou či s vyšším promile alkoholu v krvi neřekl, že je považuje za hnůj a póvl, což odpovídá realitě.

___________________________________________________________________________________