Právo na štěstí, no ne?
Monika Čírtková

Ze zpráv jsem se dozvěděla, že se ministr vnitra Hamáček oženil; novináři si dali tu práci a seznámili čtenáře podrobně i s bohatým milostným životopisem nové paní. To by samo o sobě nestálo za komentář, ostatně naprosto každý ví, co si o tom myslet.
Ministr nicméně doprovodil svou svatební fotografii následujícím textem:
"Náš příběh možná obsahuje spoustu klišé, ale jsou věci, které neovlivníte, každý to jistě znáte. S Gábinou jsme se potkali při práci, zamilovali jsme se, a dneska jsme se vzali. I ministr má právo na štěstí, no ne?"
A to už za povšimnutí stojí.
Zaprvé nevím, co ministr neovlivní, ledaže by se přiznával, že s ním mlátí hormony jako s nějakým adolescentem. Ale raději ani nechci vědět, cože to pan ministr nemohl ve věci svého sňatku ovlivnit. Ani daňový poplatník nemusí o ministrovi vnitra vědět úplně všechno.
Pan Hamáček se ale především mýlí, pokud jde o to štěstí, a to hned ve dvou směrech.
Žádné právo na štěstí neexistuje.
Kdo by nám toto právo asi dal, kde by bylo zakotveno a jak by se vymáhalo?
Možná to někoho překvapí, ale k této otázce se vyjadřuje i právní řád, a to občanský zákoník hned v úvodu, v ust. § 3 odst. 1, takto:
"Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým."
Máme toliko právo usilovat o vlastní štěstí, nikoliv právo dosáhnout stavu, který štěstím nazýváme. To je podstatný rozdíl. Máme také právo usilovat o štěstí vlastní rodiny, což zní v daném kontextu vskutku paradoxně.
Kromě toho mne zaskočila ministrova představa štěstí. Cožpak je nějakým štěstím opuštěné, po třinácti letech rozvedené manželství se dvěma dětmi? Což je štěstím stav, kdy nemůže otec své nedospělé děti mít denně poblíž, bezprostředně je vychovávat společně s jejich matkou?
Podivná vidina štěstí. Pro mnoho lidí spíš noční můra, dalo by se říci.
Věta "Mám právo na štěstí" je jen obvyklým klišé lidí, kteří na své cestě za štěstím někomu ublížili. Opravdu škoda, že si ji ministr neodpustil ve svůj svatební den

___________________________________________________________________________________