Překlenovací Mandragora aneb Machiavelli by zaplakal
Josef Mlejnek

Hru italského filosofa Niccolò Machiavelliho (1469–1527) Mandragora, napsaná prý „podle skutečné události“ z počátku šestnáctého století, charakterizují slovníky jako „commedia docta“, vzdělanecká komedie, v níž si s lidmi své doby i se svou dobou jako takovou vyřizují účty vzdělanci, intelektuálové. Mandragora ovšem není jen satirickým výsměchem pokleslým mravům rozbujevším se v renesanční Florencii ani moralitou na téma účel světí prostředky. Zatímco osvícený G. W. Lebniz o nějakých dvě stě let po autoru Vladaře ve své theodiceji prohlašuje, že věci a události vypadají zblízka nevábně, ale že Božímu oku harmonicky ladí především celek, Machiavelli vkládá do úst jedné z postav svého divadelního arcidílka takřka opačné naučení, svého druhu svoji anthropodiceu: „Mnohé věci vypadají zdálky hrozně a ohavně, ale když k nim přijdeš blíž, zjišťuješ, že jsou snesitelné, zcela lidské a důvěrně blízké.“ A ze zvláštního propojení sobeckých zájmů jednotlivců, a tedy jednotlivých „zel“,  může nakonec vzejít něco, na čem všichni vydělají, a tedy jakési „společné dobro“.

V brněnské Mahence panuje po odchodu uměleckého šéfa Zdenka Plachého jakési interregnum: vedením souboru byl pověřen jeden z členů hereckého ansámblu, Petr Halberstadt. Nevím, do jaké míry byla v dramaturgickém plánu už samotná volba Madragory překlenovací improvizací, každopádně se  nemohu bavit dojmu, že vše, včetně Rajmontova režijního vedení, nese u této inscenace stopy šití horkou jehlou. Ještě nejstabilněji působí scéna: téměř vše se odehraje před renesančním měšťanským domem, který svou masivností jako by ztělesňoval nepřekročitelnou hráz stojící v cestě předsevzetí láskou zahořevšího a touhou vzplanuvšího mladého šlechtice. Zbývající děj, leč ten nejpodstatnější, může divák v náznacích sledovat za průsvitnou až průhlednou látkou v jednom z domovních oken. Ve srovnání třeba s filmovými představiteli postavy Callimaka je Vratislav Běčák v této v roli příliš romeovský, v machiavelistickém smyslu málo „principiální“, není to stratég jdoucí strmě za svým cílem. Halberstadt by postavu určitě zvládl lépe, ale zrovna, jak řečno výše, teď zástupně řediteluje. Běčák vynikne spíš až v přestrojení za alternativního čínského medicinmana, doporučujícího svéráznou léčbu ženské neplodnosti, při níž má sehrát nejen spásnou, ale i (pro účelově použitého milence) záhubnou roli zázračný kořen mandragory. Ostatní postavy působí v přestrojení moc upracovaně, zašmodrchaně, vycházejí až příliš „levou rukou přes pravé ucho“. Callimanův společník a rádce Ligurio (Jakub Šafránek) místy prvoplánově přehání nedbalou eleganci a některá základní gesta přehrává. A Otec Timoteo v podání Vladimíra Krátkého? To že má být protřelý církevnický padouch? Slyšíme jen hlásání a zprkenělá kázání, deklamace. Pavel Doucek jako Doktor Nicia je spíš suchar-intelektuál než zbohatlický ťulpas, jemuž dávno „vyhaslo pod kotlem“ a jemuž lze zavěsit na nos hned několik bulíků. Jaroslavu Kunešovi (sluha Siro) stačilo odvést svůj standard. 

Monika Maláčová jako matka Lukrécie Sostrata ustrnula v pohodlné šarži, zatímco nesporné komické vlohy Marie Durnové se mohly sotva projevit ve štěku, jaký pro herečku zbyl v postavě Paní – byť není malých rolí.  Nejvýrazněji v celém představení nakonec působí Lucie Schneiderová v roli Lukrécie. Je věrohodná nejen jako vzpouzející se ctnost, ale i jako žena probuzená úspěšnou zázračnou léčbou. Představení jako celek postrádá spád, a když jej chce urychlit, přepadává do prvoplánové fraškovitosti. Diváci se zasmějí pouze při jedné z aktuálních narážek na chování politických darmošlapů. Avšak jiskření cynického humoru, jímž oplývá předloha, jako by nemělo odkud brát. 

 

Národní divadlo Brno, Mahenova činohra: Niccolò Machiavelli: Mandragora. Překlad Miloslav Novotný. Úprava a režie Ivan Rajmont. Scéna Martin Černý. Hudba Petr Kofroň. Kostýmy Marta Roszkopfová. Psáno z premikéry 26. října 2012.

(Vyšlo v Divadelních novinách 19/2012). Pro Virtually upraveno.

Milá Katuško, v Praze se

Milá Katuško, v Praze se Mandragora hraje v Divadle Na Jezerce.

Tak to abyste se snad vydala

Tak to abyste se snad vydala raději do toho Brna.

Nevím, kam to, Katuško, máte

Nevím, kam to, Katuško, máte blíž, ale vyšlo by to zhruba nastejno.

___________________________________________________________________________________