Přemysl Sobotka: Prohlášení k církevním restitucím


 Je skutečně varující, jak ČSSD a další, populisticky zneužívají poslední vrácení majetku, který byl ukraden komunisty po roce 1948.

Stejně jako se vracel majetek po roce 1990 většině lidem, tak by měly být restituce dokončeny.
Kam až populisté klesli bylo vidět v úterý a ve středu, kdy byly prakticky zablokované e-mailové adresy všech senátorů.
 
Velmi vítám prohlášení osobností kulturního života, které vyzývají senátory ke schválení restitučního zákona. A děkuji jim za statečnost bojovat s populismem.
 
Trochu se obávám, že levice dnes „něco“ nevrátí a v budoucnu si zase „něco“ znárodní. Buďme pozorní.

Evangelický farář Miloš

Evangelický farář Miloš Rejchrt dnes 10.8.2012 v Radiožurnalu ČR.
V úvodu svého vystoupení řekl, že
v prohlášení umělců se mu líbila jen
jedna věta: „Nelze vrátit vše,co bylo
ukradeno.“ Je to prý realistické
vystižení naší neschopnosti vůči
minulosti. Obdobně by prý bylo hezké,
kdybychom získali zpět námořní flotilu
od Viktora Koženého nebo miliardy
z H-systému. Jenže to bohužel není
možné a stejně bychom měli
přistupovat i k vracení majetku církvím.
Rejchrt má navíc obavy, že za velkými
slovy, že je třeba vrátit, co bylo
ukradeno, se může skrývat nějaká
nepatřičnost. Zmínil v této souvislosti
zejména paragraf 15 zákona, ve
kterém jsou vypočítány částky, které
mají být jako náhrada zaplaceny
jednotlivým církvím.
Dále farář upozornil, že je stanovena
hranice 25. 2. 1948, a přitom se tam
mluví o zákoně z roku 1947. Povšiml si
rovněž, že práva a povinnosti
náboženské matice najednou jednou
větou přecházejí na římskokatolickou
církev, což nikdy v historii nebylo.
Právě tyto kličky by podle něj měly být
ze zákona odstraněny. Návrh finančních náhrad pro
jednotlivé církve se Rejchrtovi nelíbí a
povšiml si v něm jedné zajímavosti.
„Naše církev má dostat dvě miliardy
jako náhrady a já jako člen této církve
nevím za co,“ uvedl evangelík. Jeho
církvi toho prý nebylo příliš odňato a
to málo už bylo vráceno. Stejně
pochybné je, že jakési náhrady
dostávají i církve založené v roce 1989.
Smířlivě se vyjádřil ke kritizované
kampani ČSSD proti restitucím,
expresivně ukazující preláta,
deroucího se k měšci.
„V předvolebním boji se užívá
strašných prostředků, útočících na
naše emoce a naší hloupost. Ten
billboard je hloupý, ale ty jiné nejsou
o moc chytřejší,“ uzavřel farář.

Šach! Je zajímavé, že o

Šach!

Je zajímavé, že o fašistickém typu plakátu mluví ti, kteří maximálně za okupace seděli na nočníku.

Plakát "Zachvátí-li tě, zahyneš" nevydal Arijský boj (tenj měl v té době již potíže s vydávání, ale jako varování proti bolševismu Liga proti bolševismu, což byl spolek sdružující řadu protektorátních občanů ze všech vrstev. Některých na základě dobrovolnosti, některých ze zbabělosti (a nebylo jich mnoho).

Je paradoxem dějin, že tento plakát měl naprostou pravdu, jak jsme se mohli sami přesvědčit. Stejně tak má současný plakát plnou pravdu, i když ji podává ne vhodným způsobem.

S pozdravem.

EK: Co vám vadí na situaci,

EK: Co vám vadí na situaci, kdy se k nějakému tématu vyjadřují ne-pamětníci a osoby, které nebyly naživu v době odkazovaných událostí? Mají snad podle vás antické dějiny zkoumat jen současníci Julia Caesara? ////

Nevadí mi to pokud ti co se k

Nevadí mi to pokud ti co se k tématu vyjadřují o tom něco vědí, a to z bezprostředních pramenů. Již Palacký říkal "ad fontes". Pak by si nemohli plést Arijský boj a Ligu proti bolševismu. Jinak papouškují jen to, co k věření předkládal pan Duka.

S pozdravem

A jak nakonec vážený šachisto

A jak nakonec vážený šachisto partie se Sobotkou dopadla? 2 x šach a kde je mat?

Princip církevních restitucí

Princip církevních restitucí je nezpochybnitelný. Tak jako mi po dědovi byly navráceny polnosti, les, dokonce stát sám od sebe prosřednictvím soudních znalců řešil ztráty za vykácení, byť ve zlomku hodnoty, když na víc neměl zdroje, tak jak byly vráceny tisíce hektarů, vč, zámků a hradů Swarzenb., a to vše bez zpochybňování historických událostí, tak také církvím patří to, co před znárodněním vlastnily. Co může být předmětem dohadování je výše náhrady, o čemž se těžko může někdo vyjadřovat mimo zainteresované úřady a činitele znalé všech detailů výpočtu.Již 23 let neřešené blokace těchto majetků jsou dostatečným rozsouzením právních nároků. Co by mělo zajímat jsou zcela konkrétní námitky k hodnotě, ale také otřesný přístup ČSSD, která se v zájmu populismu podbízí většinové ateistické veřejnosti argumenty bolševiků, přitom absentuje jakýkoliv poukaz na škody z blokace majetku, či nutnost řešit církevní náklady dosavadní formou z rozpočtu, když praktikovaná úhrada farníky v USA nemá v tradiční Evropě okamžité řešení Opět známá hra s působením na nejnižší lidské pudy pro vlastní stranický zájem.

Zbytečně kolego necháte svůj

Zbytečně kolego necháte svůj vztek z mé nedávné výtky cloumat Vaším majestátem.. Nejsem soudruh, s cizími si netykám a nezdravím se Čest práci.

EK: "ve zlomku hodnoty, když

EK: "ve zlomku hodnoty, když na víc neměl zdroje" -- Od doby, kdy stát odškodňoval běžné restituenty (a dle sdělení p.Gardnese "neměl zdroje"), se mnohé změnilo. Dnes už stát zdroje má a může si dovolit - kamarádům a prelátům - rozhazovat plnými hrstmi! Bohužel ale jsou to stále jenom ty známé Špidlovy zdroje v kapsách daňových nevolníků. ////

Gardnesi, vaše zmínka o

Gardnesi, vaše zmínka o vrácení majetku panu Schwarzenbergovi je případná. To je perfektní argument. Je zajímavé, že o tom levice a VV ani nešpitnou.

Obecný jev poklesu věřících

Obecný jev poklesu věřících je způsoben jinými vlivy, zejména pak setrváváním na ortodoxním konservatismu, který ignoruje nově vědecké poznatky, což ovšem nemá vliv na restituční nároky, pokud je činnost církví s vlivem na morálku, charitu stále smysluplná. Náklady na jejich chod se poklesem věřících nesnižují, spíše naopak.

Marně se snažíte, ten článek

Marně se snažíte, ten článek má podstatu jinde.

Sobotkovo Prohlášení je o

Sobotkovo Prohlášení je o restituci církevního majetku. Snažím se o naplnění zákona, (restituce = uvedení do původního stavu, navrácení) Vy se snažíte názorem blogéra P.Z. odvést řeč jinam, nejlépe ke zrušení financování církví, když na 1 duchovního připadá něco přes třista praktikujících katolíků ( dle nepřesného zdroje) a také vysoká suma restitučního majetku To je ovšem jiná problematika, pochybuji, že v této době k řešení.

Vážený pane Sobotko, celý

Vážený pane Sobotko,

celý majetek byl vrácen jen některým "vyvoleným", ostatní se museli spokojit s odčiněním některých křivd nebo dokonce ani toho ne.

Nikdo není proti vrácení majetku, který prokazatelně církvím před únorem 1948 prokazatelně patřil. Ne však majetku, který byl zestátněn v předchozích obdobích, ať již Habsburky, první republikou nebo demokratickou vládou do února 1948.

Náhrada za nevydaný majetek je pro obyčejné restituenty obyčejná, pro církve velmi neobyčejná.

Dále se budou z peněz daňových poplatníků platit "služebníci Boží", kteří dávno nejsou služebníky služebníků Božích a kteří se množí geometrickou řadou.

Všechny vlády po roce 1989 propásly základní možnost - zavedení církevní daně pro ty, kteří nějakou církev potřebují.

Kalouskův ekologický tunel se podařilo zazdít. Teď je třeba zazdít Kalouskův církevní tunel.

"vrácení majetku, který byl

"vrácení majetku, který byl ukraden komunisty po roce 1948"

Vážně se jedná jenom o takový majetek? Navíc jedině o ten, který byl do 25.2.1948 skutečně ve VLASTNICTVÍ církví? ... Tak to jo.

Jinak ale - čekám, kdy Sobotka (tento, ne ten nealkoholický s pleší) začne aktivně bojovat o čtyřprocenťáky ... po Fušerových adopcích už mu nezbývá moc, čím by zaujal - snad jenom coitem analis na Staromáku za účasti Pridů.

Uložit

Uložit