Příští arcibiskup
Pavel Landa

„Každý diecézní biskup má zodpovědnost za svou diecézi a je v tom podřízen přímo papeži,“ vysvětloval kdysi Miloslav Vlk. Všimněte si: přímo papeži, ne snad některému arcibiskupovi. „Biskupská konference v určité zemi není nadřízeným orgánem jednotlivých biskupů. Je to poradní fórum zvláště v oblasti duchovní služby biskupa. Reprezentuje církev vůči státu a má kompetenci jednat se státem v otázkách vztahu státu a církve. V určitém smyslu lze říci, že předseda biskupské konference je nejvyšším představitelem církve v zemi,“ pokračoval kardinál a dodávám pro pořádek, že momentálně je předsedou České biskupské konference olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

A jak je to s pražským arcibiskupstvím? „Pražské arcibiskupství je biskupstvím v hlavním městě. Historicky nejstarším biskupstvím. Arcibiskup má čestný historický titul ,primas český´, ale po kanonicko-právní stránce to neznamená vůbec nic. Má ještě titul ,metropolita´, to znamená arcibiskup v hlavním městě a ,představený´ české církevní provincie, podobně jako olomoucký arcibiskup je metropolita moravský a představený moravské církevní provincie.“ Z toho ale oběma arcibiskupům nevyplývají žádná zvláštní práva či kompetence v biskupské konferenci. Jejich role – jako arcibiskupů – vůbec není třeba přeceňovat. V čem je tedy kouzlo pražského arcibiskupa?

Jeho palác na Hradčanech patří k nejkrásnějším v Praze. Pak je tu sousedství s českým prezidentem, kterému je skutečným sousedem, bývá s ním občas i viděn a lidé z toho nesprávně usuzují, že jako je jeden šéfem státu, druhý je šéfem katolíků. A také ty mše v kostele svatého Víta, který byl dnes ještě přifařen svatému Václavovi a Vojtěchovi; tak parádní katedrálou se nemůže žádný jiný biskup v zemi pochlubit.

Současný pražský arcibiskup Dominik Duka se v 75 letech vzdal svého úřadu (kardinálem zůstane doživotně), a z Vatikánu byl požádán, aby ještě vytrval, než se najde nástupce. Je také kvůli tomu v Praze papežův velvyslanec, apoštolský nuncius Mons. Charles Daniel Balvo, který tu sbírá informace, aby měl papež z čeho vybírat. Takže se nutně množí spekulace.

Nejčastěji se mezi možnými kandidáty zmiňuje plzeňský biskup Tomáš Holub s neocenitelnou praxí vojenského kuráta a s mechanismem České biskupské konference, i když podle některých je příliš mlád (ročník 1967). Ale je s podivem, že nepadá častěji jméno Tomáše Halíka, který při své přepestré a bohaté aktivitě určitě nemohl ujít pozornosti papežovu informátorovi. Tak uvidíme. Arcibiskupem se nutně nemusí stát výhradně biskup.

Bože chraň církev.

___________________________________________________________________________________