Proč by dostavba R7 měla být prioritou?
Ivana Řápková

Současná strategie ministerstva dopravy na výstavbu dopravní infrastruktury v ČR nepočítá s dostavbou rychlostní silnice R7 z Prahy do Chomutova, respektive na hranice se Spolkovou republikou Německo. Hlavním důvodem je nedostatek finančních prostředků. Přednost dostaly jiné silniční projekty.

Toto rozhodnutí ministerstva dopravy se obyvatelům Lounska, Žatecka, Mostecka a Chomutovska oprávněně nelíbí. Silnice č. 7 je frekventovanou spojnicí mezi Prahou a jižní částí Ústeckého kraje a také se sousedním Saskem, což znamená, že po ní denně projedou desetitisíce aut včetně těžkých kamionů. V úsecích, kde je silnice tvořena pouze dvěma pruhy, tak dochází ke zpomalování dopravy a navíc je kvůli tomu silnice dost nebezpečnou, což potvrzují i stovky dopravních nehod včetně těch smrtelných.

 

V původních plánech se přitom s dostavbou R7 na čtyřproudovou komunikaci počítalo již do roku 2020. Tyto plány měly své opodstatnění, protože vysokokapacitní silnice měla přispět k zajištění kvalitní dopravní obslužnosti průmyslových zón v regionu s vysokou mírou nezaměstnanosti. Dobudování silnice bylo i lákadlem pro budoucí investory pro jednu z největších průmyslových zón v České republice, tedy pro Triangle, ležící na hranicích tří okresů. Kvalitní dopravní infrastruktura je základem pro rozvoj našich měst a podnikání v nich a může výrazně přispět k snižování nezaměstnanosti v regionu.

 

Neméně důležitý je i fakt, že silnice č. 7 je spojnicí mezi naším regionem a Saskem, kde se u Chemnitz napojuje na německou dálniční síť. Pokud by neměla být zkapacitněna, naruší to plány dostavby silničního tahu v Německu, kde prozatím stavební práce pokračují.

 

Domnívám se, že ministerstvo dopravy by mělo svou strategii ohledně dostavby R7 ještě zvážit. Náš region si zaslouží, aby jeho rozvoji byla věnována pozornost. V opačném případě se totiž jen těžko může vypořádat se zátěží restrukturalizace průmyslu, která zde od devadesátých let minulého století probíhá. 

No, oni úředníci na

No, oni úředníci na ministerstvu dopravy by vůbec měli zvážit celkovou strategii dopravní politiky. V době, kdy chybí peníze na rozvoj a výstavbu dopravní cesty pro silniční dopravu jako dominantního druhu, se zčistajasna "objeví" 35 mld Kč,- na výstavbu nových železničních tratí. Ztrátovost osobní dopravy i nákladní dopravy ( dokonce stát odpustil firmě ČD Cargo dluh, jinak by už musel být v likvidaci ), se "léčí" sypáním peněz do černé díry.
Samozřejmě jsou tyto investice, jak také jinak, vázány na eurodotace. Ty by měly být proinvestovány během dvou let, jinak celkové náklady půjdou na vrub daňových poplatníků u nás, takže investovat pod pohrůžkou. A to nedomýšlím, kolik procent s eurodotací zůstane euroúředníkům za drápy.
Takže investice do ztrátového druhu podnikání, dotovaného občany, je prý strategie ministerstva dopravy. Co dodat ....... snad jen, kde se "najdou" peníze na opravy zdecimované silniční sítě.

___________________________________________________________________________________