Proč neklesá nezaměstnanost? Marxismus nepomůže!
Jan Bartoň

 

Úvaha pana Aleše Balouna na téma nezaměstnanosti mně připomněla mé již hodně dávné hodiny výuky marxismu-leninismu na technické vysoké škole. Měl jsem navíc tu „výhodu“, že jsem na vysokou školu nastoupil po Husákovských prověrkách, které většinu kateder marxismu-leninismu rozmetaly a nastoupily „staré osvědčené kádry“, které schválily sovětskou invazi Československa v roce 1968.

Klasickým příkladem, který nám byl podáván, byly dělnické bouře proti strojům z počátků průmyslové revoluce v 18. a 19. století. To podle Karla Marxe ukazovalo na „nelidskou“ podstatu kapitalismu, který se žene za maximálním ziskem a neohlíží se na lidi, resp. dělníky. To, co ve svém článku Baloun popisuje, není nic jiného, než pokračování této strategie v 21. století.

Máme však oproti éře raného kapitalismu 18. - 19. století jednu podstatnou výhodu. Víme, jak to pokračovalo a k čemu aplikace marxismu v tak zvané „leninské“ podobě, tj. jak se říkávalo marxismu-leninismu, vedla.  Socialismus, který byl vnucen Sovětským svazem všem státům, kam po druhé světové válce vstoupila Rudá armáda, jasně ukázal své „přednosti“.  V případě Československa se nejprve žilo z toho, co po sobě kapitalismus zanechal. Likvidací tržní ekonomiky však došlo k postupnému zaostávání východního bloku za Západem, což se již dramaticky projevilo koncem sedmdesátých a v osmdesátých letech minulého století.

Čtyřicet let aplikace bolševismu tak kromě obrovských morálních škod a ztrátě řady lidských životů v inscenovaných procesech přineslo ekonomický úpadek. Jestliže Československo před II. světovou válkou patřilo z hlediska HDP k deseti nejrozvinutějším státům světa, Západ nám utekl , ač jsme se ho snažili „dohnat a předehnat“ a naše HDP kleslo někam ke 30-40% nejvyspělejších států světa. Návrat kapitalismu do Československa vedl konečně k tomu, že se naše HDP začalo opět blížit vyspělým ekonomikám Západu a dnes jsme přibližně s HDP na úrovni průměru celé EU.

Dlouhá ekonomická recese, z níž se řada států Evropy ještě dodnes nezotavila, způsobila závratný růst nezaměstnanosti zejména v nejzadluženějších státech Evropy, tj. Řecku, ale opět nezaměstnanost vzrostla i ve Španělsku, kde už je na úrovni nad 20%. Jsou však ekonomiky jako Německo či Rakousko, kde nezaměstnanost výrazně poklesla a na tomto poklesu nezaměstnanosti a návratu hospodářské expanze profituje i naše republika. A to Německo řadu svých výrob v devadesátých letech přeneslo na Východ a hodně výrob skončilo i u nás.  Takže jenom v politice „vyvážení výrob“ za lacinou pracovní silou, dnes zejména do Číny, kde kromě toho neplatí ani přísné podmínky ochrany přírody jako v Evropě, to zřejmě nebude.

A vážnou námitkou proti úvaze Balouna je kritický nedostatek v řadě dělnických profesí, se kterou se české firmy dnes a denně potýkají. Naše střední a vysoké školy neprodukují takový typ absolventů, které by naše firmy potřebovaly.  Představy řady mladých lidí, že budou sedět pokud možno „u počítače“, samozřejmě vedou k tomu, že místo sezení u počítače sedí doma bez práce. Když ale potřebujete vymést komín, máte problém, stejně jako když potřebujete opravit vodu, plyn či topení. Takže ono to s tou aplikací marxistických tezí implicitně obsažených v Balounově článku na současný stav české nezaměstnanosti zase nebude tak horké. Nezaměstnanost zcela jistě klesne, jakmile česká ekonomika poroste alespoň o 2-3% ročně. Předpovědi růstu na rok 2014 už signalizují ekonomické oživení a s ním přijde i pokles nezaměstnanosti. Nebude zřejmě nijak velký , ale pokud se růst udrží několik let, může se nezaměstnanost v Česku vrátit někam k 5%

Realizace politiky

Realizace politiky zaměstnanosti je ze stejné kategorie páchání dobra jako tzv. romská problematika. Obě jsou uměle nastavenými tématy, udržovanými jen proto, že poskytují obrovský prostor pro byznys a politickou exhibici levicových politiků. Tzv. politika zaměstnanosti je zdrojem zisku hlasů ve volbách za hesla ve stylu "zatočíme s nezaměstnaností" .....
Ne nadarmo mluví politici o politice zaměstnanosti, nikoli o politice práce. Fakticky jde totiž v případě politiky zaměstnanosti skutečně jen o zaměstnanost, nikoli o pracovní místa.
Nezaměstnanost je čistě z ekonomického hlediska zdravá. Tedy byla by, pokud by vznik pracovních míst nezprznil stát politikou zaměstnanosti v kombinaci s legalizací platby výpalného jako zajištění tzv. sociálního smíru skrze politiku sociální.....
Práce je vcelku dost, ale té, kde se musí "propotit triko". Ale to mnohým nevoní. Nejraději by se zašili na nějakém "amtu" či příspěvkové organizaci. Když člověk občas absolvuje nějaké byrokratické kolečko na ouřadech, nabývám dojmu ze "ztrhaných" tváří ouřadů, potulujících se s lejstry v podpaždí po chodbách ouřadu, jako by pracovali v kamenolomu.......n-tsss, n-tsss.

však ona klesne.......říká s

však ona klesne.......říká s úsměvem Marksová Leninová a valí na úřady práce nových ca. 1200 spáčů...... (sic).
Chuděra si myslí, že kratší fronty na razítko a podpis o návštěvě to vyřeší.....n-tsss.

Je to zoufalství myslet si,

Je to zoufalství myslet si, že byrokratickým rozhodnutím podobných duševních rozměrů, dokáže pohnout světem....

Jak rikam, staci nastavit

Jak rikam, staci nastavit jiny uhel pohledu, a hned je historie jina. Vpodstate, kazdy si pise svoji historii, kazdy stat, kazdy narod ma tu svoji. :-) Preji hodne uspechu.

Balouna jsem nečet´ a ani

Balouna jsem nečet´ a ani nehodlám.

("národohospodář" pan Bartoň se už asi cítí byt poslancem eulamentu ... nebo aspoň předsedou flády tfé české?)

Možná by stálo za analýzu,

Možná by stálo za analýzu, zda je větší parazit ten, co opravuje topení nebo vymetá komíny nebo ten, kdo připravuje nezaměstnané tím, že jim umožní studium "genderových disciplin" nebo sociální antropologie, či toho dalšího, co se dá na těch dnešních "universitách" studovat.

Holt taková nemarxistická kategorie jako je školné, diverzifikované podle uplatnění absolventů, by mohla pomoci, jenže pro všeholid je atraktivnější slovo "parazit" než slovo "školné".

"školné, diverzifikované

"školné, diverzifikované podle uplatnění absolventů, by mohla pomoci" - to by stanovoval kdo? Z jakých údajů by vycházel? Nebylo by rozumnější nechat výši školného trhu?

Asi se je možné zjistit,

Asi se je možné zjistit, kolik absolventů které vysoké školy skončí po promoci ve "výrobním procesu" a "generuje hodnoty" a kolik na pracáku (otázkou je, zda všelijaké o.p.s. a jiné výdobytky demokratizačního procesu přispívají k národnímu důchodu nebo je lze zařadit mezi parazity - já se kloním ke kategorii parazitů, ale věřím, že spousta lidí najde spoustu argumentů o jejich nepostradatelnosti - markantním příkladem je Česká, tedy jejich, televize). A na základě těchto údajů řídit výši školného. A samozřejmě taky výši státního příspěvku škole (můžeš generovat zákazníky pracáku, ale za svý a za jejich).

Ale jako první musí vůbec začít nějaká diskuze. A ta začně, až se zjistí, že současný stav není udržitelný. A možná až poté.

Abyste mohl správně stanovit

Abyste mohl správně stanovit školné, musel byste zjistit, kolik absolventů skončí ve výrobním procesu a kolik na pracáku ode dneška za pět šest let.

Popirate sam sebe, pane

Popirate sam sebe, pane Kolder. Diskuse bude moci zacit az tehdy, az bude na veskere diskutovani pozde. ////

Jsem pro ten jurasuv trh. ////

Vysokoškolské vzdělání má

Vysokoškolské vzdělání má řadu aspektů. V prvé řadě ale jde o investici, která by se měla studentovi zaplatit.

Takže především pořádné školné a soukromé vysoké školy bez státního příspěvku.
Je soukromou věcí každého, jaký obor si vyvolí a zda v něm najde uplatnění. Takže žádné příspěvky na nějaké doškolování nebo přeškolování absolventů.
Vysokoškoláci převážně neplatí daně. Takže žádnou podporu v nezaměstnanosti. Ať berou jakékoliv zaměstnání, třeba i zametání ulic.

Je třeba si uvědomit i tu skutečnost, že vysokoškoláci nejsou pět až šest let zapojeni do procesu tvorby hodnot, takže jejich produktivita by měla být výrazně vyšší než u pracovníka bez vysokoškolského vzdělání. Pokud nejsou po studiu zapojeni do tvorby hodnot v ČR a jejich produktivita není i po zapracování vyšší než pracovníka bez vysokoškolského vzdělání, pak peníze na jejich studium jsou z hlediska daňového poplatníka vyhozeny oknem.

Vážená verčo, on je totiž

Vážená verčo,

on je totiž určitý rozdíl mezi intelektuální produkcí a "intelektuální produkcí". Myslíte si, že například konstruktéři nadzvukového letounu při práci intelekt nevyžívají?

Neproduktivní "intelektuální produkci" si může společnost dovolit, až vyrobí dostatek materiálních hodnot. A pečlivě rozlišujme , intelektuální produkci zabezpečující produkční činnost, intelektuální produkci podléhající trhu a "intelektuální produkci", která vykřikuje o své důležitosti i výjimečnosti a ve skutečnosti na společnosti parazituje.

Vy jste jako vysokoškolačka platila při řádném studiu daně?. Ti kteří studují a současně jsou zaměstnáni samozřejmě daně platí. A je určitý rozdíl mezi "vysokoškolákem" jakožto studentem vysoké školy a zkratkou "vysokoškolák" jakožto označení absolventa vysokoškolského studia.

S pozdravem

Kde jinde ještě "publikujete"

Kde jinde ještě "publikujete" ty Vaše zvratky, plechovko?

Ano, at berou jakekoli

Ano, at berou jakekoli zamestnani, treba zametani ulic. Ale musi to byt zametani ulic jako ZAMESTNANI, s radnou pracovni smlouvou, pracovni dobou, popisem prace a nadrizenym - NE zametani ulic jako nucene prace. ////

Pokud to sleduji, nic takoveho v Cesku nikdo nenabizi. Jenom ty galeje bez papiru. ////

Studentovi by se měla

Studentovi by se měla VYPLATIT.

(to aby nedošlo k omylu - jinak velmi ano!)

Díky za upřesnění! AH

Díky za upřesnění!

AH

Mnoho vysokoškoláků není v

Mnoho vysokoškoláků není v produkční sféře, takže není dobrá možnost srovnání. Nebo myslíte třeba přínos ve formě daní z výdělků?

Jinak ale souhlas. Studentova odpovědnost, jak perspektivní obor si vybere a kolik je za něj schopen a ochoten zaplatit.

To by byl ideální stav.

Dále je tady ale ještě jeden problém. Stát garantuje fungování školství a zdravotnictví. Pro tyto dvě oblasti potřebuje produkovat vysokoškoláky. Co když o to nebude s tržními pravidly zájem?

neprodukční sféra.......

neprodukční sféra....... problémem je i bobtnající byrokracie a zdaleka ne jen naše, ale hlavně ta evropská... Byrokracie je už tak zbytnělá, že žije vlastním životem a vytváří poptávku ( nikoli ale v ekonomickém slova smyslu ) po absolventech různých "proevropských" studiích.... samozřejmě to byl důvod taková studia zavést a vytvořit vzdělávací zařízení. Tito absolventi jsou přímo vychováváni a vzděláváni pro jasně netržní prostředí a je jich tolik, že pro ně ani zde není uplatnění... proto vznikají různé sociální instituty, agentury, gender a podobné zbytečnosti, kde převis "nabídky" nachází uplatnění..... a to vše pod heslem - vzdělanostní Evropa.
Netržní prostředí, státní a nadstátní instituce, zasáhne do tržních principů, a tyto jsou deformovány, jak také jinak, že.

Vážený jurasi, vysokoškoláci,

Vážený jurasi,

vysokoškoláci, kteří vůbec nic neprodukují, ani služby, jsou pro společnost trubci.

Pokud stát garantuje školství a zdravotnictví, tak je základním ekonomickým nástrojem plat učitelů a lékařů ve státních institucích, případně další benefity. Mohou to být i státní stipendia se závazkem služby.

Ale platit z daní studium třeba učitele, který pak neučí, ale přejde do soukromé sféry, nebo doktora, který odejde do Německa, nepovažuji za ekonomicky rozumné.

Víte ono je jedno prosté pravidlo. Pro rozvoj společnosti je rozhodující počet odpracovaných hodin v produktivní sféře a produktivita za jednu hodinu odpracovanou v produktivní sféře.

Stačí se podívat na nás.

S pozdravem

Ale kdeže, pro rozvoj

Ale kdeže, pro rozvoj společnosti, tj každého jednotlivce, není rozhodující počet odpracovaných hodin, ale tržní prostředí, obchod.

1. Podle klasické ekonomie

1. Podle klasické ekonomie trh žádné hodnoty nevytváří, na trhu se hodnota uznává.
2. Myslíte si, že se budeme mít lépe, když se mléko z Aše bude prodávat v Břeclavi a mléko z Břeclavi v Aši?
3- Podle Vás je ideální společnost ve které nikdo nic nevyrábí a všichni jen kšeftují, nejlépe s finančními deriváty?

S pozdravem

Neřešte co je "lépe" a co

Neřešte co je "lépe" a co není.... jestliže existuje a dobře funguje princip nabídka/ poptávka bez vnějších zásahů a není trh nijak deformován, je jedno kde se co kupuje a kde se co vyrábí, každý je schopen téměř okamžitě zjistit ekonomickou efektivitu a podle toho se zařídit. Ideální společnost neznám.... ani nevím, kdo by ji takto mohl hodnotit, krom tedy pomýlených konstruktivistů.....
Jen doplním, můžete vyrábět zboží, o které na trhu nebude zájem, nezobchodujete ho, budete vyrábět dál ? Nebudete, i když budete mít nejmodernější výrobní zařízení...

Ano, jedině trh může dát

Ano, jedině trh může dát impuls, nic jiného... a už vůbec ne jakýkoli úředník. Zářným příkladem nekompetentnosti a šílenství je v poslední době soudruh Dientsbier a jeho divotvorba nároku na předškolní vzdělávání.......

Marxismus ( a jiné projevy

Marxismus ( a jiné projevy levicových "vědeckých" směrů ) nezaměstnanost způsobuje, proto ji nemůže snižovat.

___________________________________________________________________________________