Program vlády – fráze místo reálných řešení
Martin Kupka

Bohuslav Sobotka dnes bohužel nerozptýlil, ale naopak zintenzivnil obavy, že jeho středolevicová vláda neví kam má Česká republika směřovat, natož jak se vypořádat s největšími aktuálními problémy.

Jeho dnešní televizní vystoupení bohužel souznělo s programovým prohlášením vlády, které je taktéž plné obecných frází, protimluvů a prázdných floskulí, které nemohou pomoci občanům České republiky.

Předseda vlády zároveň slibuje snižování nezaměstnanosti a zvýšení minimální mzdy, které povede naopak ke zvyšování nezaměstnanosti, a to zejména u lidí, kteří mají na pracovním trhu nejslabší postavení.

Očekávali bychom, že v reakci na odezvu zaměstnavatelů a na základě zkušeností z praxe bude vláda naopak hledat cestu ke snížení nákladů na zaměstnance. Efektivní by to bylo zejména u nejvíce ohrožených skupin, jako jsou čerství absolventi. Míra nezaměstnanosti jen v posledním roce stoupla například u absolventů se středním odborným vzděláním s výučním listem o více než deset procentních bodů.

Prázdné fráze by v tomto případě mělo nahradit například další uvolnění podmínek pro uzavírání dohod o provedení práce, podpora vytváření částečných úvazků slevami na pojistném zaměstnavatelů nebo vytvoření podmínek pro pružnou pracovní dobu.

myslím, že další kroky vlády

myslím, že další kroky vlády by se daly lehce predikovat. V oblasti financí, hospodářství, armády, policie či kultury se nebude dělat téměř nic, neboť předchozí vláda již vše odpracovala...!!!
Zato v sociální oblasti, to bude aréna pro socialistické aktivity, změny a inženýrství.
Heslo - rodina, základ státu - již zřejmě nebude platit, neboť již nepokrytě vykřikují, že se zaměří jen na ty chudé....(sic).
Taktéž v oblasti zaměstnanosti včera Otík nepokrytě prohlásil, že cílovou skupinou budou ty nejchudší a nejproblémovější skupiny...(sic).

Chládek, aby nezůstal pozadu, tak již předložil do sněmovny návrh na zvýšení sociálního stipendia na VŠ o 480,-Kč ....na 2100,-Kč.

PS. ...takže se vkrádá otázka, zda to je již příprava na další volby....????

Hele - první kladné hodnocení

Hele - první kladné hodnocení Rusňokovy vlády, převratně zřízené Jezevcem.

Bravo, pane prezidente Zemane!

(Vládě pana Pábiše a Otíka dávám tak půl roku, maximálně rok)

Jedním z hlavních

Jedním z hlavních předvolebních hitů ČSSD bylo zrušení "zdravotnických" poplatků, které přece jen zajišťují určitou spoluúčast těch, kteří zdravotní péči využívají. Věděl to každý, i předseda LOK a později ČLK MUDr.Rath, ještě než mu Paroubek nabídl funkci deklasátora prezidenta V.Klause, pak už šířil ten blud o škodlivosti poplatků.
A ejhle, zřejmě pod tlakem Babiše, resp. v zájmu enormního nezvýšení zdravotního pojištění pro zaměstnance i zaměstnavatele, které obě skupiny i tak výrazně odskáčí, se rušení poplatků odkládá, nejméně o 1 rok( a pak se uvidí).

Autor je také sama fráze. 1.

Autor je také sama fráze.

1. O kolik se zvýší počet nezaměstnaných, když se minimální mzda zvýší o 1000 Kč? O jednoho? o deset? O sto? O tisíc? O deset tisíc? O sto tisíc?

2. Zaměstnavatelé souhlasili s mírným zvýšením minimální mzdy.

3. Čerství absolventi středních a vysokých škol si za nezaměstnanost mohou sami, protože studovali to co se jim líbilo a ne to po čem je v národním hospodářství poptávka. A mají možnost podnikat sami.

4. Pro dohody o provedení práce i pro částečné úvazky je dostatečný prostor. Část pojistného se již přenesla od zaměstnavatele na zaměstnance.

5. Pružná pracovní doba není záležitost vlády, ale zaměstnavatele a zaměstnance. V řadě oborů již dávno existuje.

6. Ke snížení nezaměstnanosti je základní cestou zakázat zaměstnávání Ukrajincú a dalších cizinců, zahájit za státní peníze řádné opravy silnic a dálnic i jejich výstavbu a další činnosti, a vázat výplatu podpor na přijetí jakékoliv zdravotně vyhovující práce.

7.K citelnému úbytku nezaměstnanosti by vedlo rozšíření Temelína a Dukovan. Podmínkou ovšem je vyhodit dosavadní zkorumpované vedení ČEZu.

ROZUMNÁ aplikace bodu šest,

ROZUMNÁ aplikace bodu šest, by problém nezaměstnanosti nevyřešila, ale "pár" tisíc míst by se určitě uvolnilo.

To není o matematické

To není o matematické olympiádě, ale o hrubých systémových chybách... státní ( už dlouho i nadstátní ) zásahy, regulace či dotace atd., jsou příčinou tohoto marasmu, je potlačena individualizace... pane Hrbku. Hodnotím to i jako "velkovýroba" lidí závislých na státní almužně a tudíž voličů levice.....

Vážený eTony, jak jistě víte,

Vážený eTony,

jak jistě víte, jsem zásadně nejen proti dotacím, ale proti jakékoliv deformaci trhu. Pokud autor navrhuje snížit odvody zaměstnanců na ty, kteří nejsou schopni sami podnikat a kteří pro zaměstnavatele jsou málo užiteční, tak je to opět deformace trhu.

Držím se zásady, že každý je především sám za sebe zodpovědný a že na charitu není stát ale charitativní organizace včetně církví.

Hrubých systémových chyb se, přes veškeré proklamace, dopouštěly všechny vlády po roce 1989, takže jsme tam, kde jsme. A nevěřím že duo SOB se jich dopouštět nebude. Problémem je, že ti co se prohlašují za "ekonomy" či "politiky" jsou na tom se systémovým myšlením, natož jednáním dost špatně.

Ale na vymyšlení takových blbostí, jako že 90% národa bude mít "vysokoškolské" vzdělání a na neustálé bourání toho, co se alespoň trochu osvědčilo, to jsou kabrňáci. Natož aby převzali to, co jinde klape.

Jinak mne potěšil geniální právník Benda, autor zákona o církevní restituci, který prohlásil, že "nepředpokládal, že církevní subjekty poženou k soudům i obce a soukromé osoby". A že "myslel" jen na pozemkový fond. Blbec, který nadělal miliardové škody a blbci, kteří to honem schválili, aniž to pořádně četli.

S pozdravem

S pozdravem

Nikoli, všechny vlády po roce

Nikoli, všechny vlády po roce 1989.... v tom se ale neshodneme.

Doufám, že tím nemyslíte

Doufám, že tím nemyslíte vládu Zemana! Já osobně si nějak nevzpomínám.

S pozdravem

___________________________________________________________________________________