Prohibice je spíše gesto než řešení
Miroslav Svoboda

Ministr zdravotnictví při vyhlášení prohibice zmínil, že chce zabránit dalším úmrtím. Ale ekonomové jsou bezcitní a ptají se: vyplatí se bránit dalším otravám tímto způsobem? Nevyplatí se náhodou nechat lidi umírat?

 

Buďme upřímní: úmrtí na metanol jsou tragická, ale zároveň jsou jen jednou z položek na vahách, na nichž vážíme, zda prohibice opravdu pomůže, nebo ne. A abychom to dobře zvážili, musíme umět zodpovědět tři otázky:

 

1. Jaký cíl prohibice sleduje? Jen když budeme znát cíl tohoto opatření, budeme mít kritérium, pomocí nějž se dá změřit úspěšnost prohibice. 2. Dosáhne se cíle lépe s prohibicí, nebo bez ní? K cíli mohou vést různé cesty, a proto úspěchem není sám fakt, že jsme k cíli došli. Klíčové je, zda bychom k němu někudy jinudy nebyli došli rychleji či levněji!

 

3. Jaké vedlejší efekty prohibice přináší? Prohibice ovlivňuje naše životy i nepřímo, ovlivňuje naše další cíle a jejich dosahování. Co kdyby tyto vedlejší efekty byly významnější než původně proklamovaný cíl? Odpovím popořádku. Tak tedy zaprvé: co je cílem prohibice? Zaznamenal jsem dva – jednak zabránit dalším úmrtím na otravu metanolem, jednak pomoci policii při hledání výrobců a distributorů pančovaného alkoholu. Budu se těchto cílů v dalším textu držet.

 

Zadruhé, zabrání se úmrtím a pomůže se policii lépe s prohibicí, nebo bez ní?

 

Nejprve k úmrtím: na první pohled by měla prohibice fungovat, jenomže... Opravdu lidé přestanou pít? Nebo si najdou nelegální cesty k alkoholu? Historie ukazuje, že druhá možnost je pravděpodobnější. A nejen to – na černém trhu bude logicky ještě víc nebezpečných lihovin! (Už jenom proto, že na černém trhu se špatně vynucují reklamace, takže tlak spotřebitelů na kvalitu není účinný.) Ministr by mi snad oponoval, že prohibice bude trvat jen pár týdnů a lidé to zatím vydrží. Dejme tomu. Ale co se stane po odvolání prohibice? Všechen alkohol, co je dnes ve skladech, se začne znovu prodávat – včetně pančovaného. Jedině snad, že před skončením prohibice policie odhalí nejen výrobce, ale také všechny distributory nebezpečného lihu. Tím se dostáváme k druhému cíli, pomoci policii.

 

Pomůže policii prohibice? Pořád nemohu přijít na to, v čem může být práce policie rychlejší za prohibice, než když se alkohol prodává. Navíc, i kdyby se policie dostala k výrobcům, nevěřím, že by přiznali z distribuční sítě víc, než je nutné.

 

Trochu kacířsky se proto ptám, zda by náhodou další otravy metanolem neposkytly cennější vodítka, než jaká může policie získat dnes.

 

Konečně třetí otázka: způsobuje prohibice významné vedlejší efekty? Určitě ano. Nejde jen o výběr daní (lidé budou kupovat výrobky, kde se platí DPH, ale už ne spotřební daň). Nejvýznamnějším negativním efektem je růst černého trhu. Pozor, problém není v tom, že lidé neodvedou daně! Problém je v tom, že na černém trhu neplatí zákony a nemáte právní zastání – takže na tomto "trhu" uspějí spíš vykukové, kriminálníci a mafiáni než poctiví obchodníci.

 

To s sebou přináší i jinou "obchodní kulturu", kde spory neřeší advokáti, nýbrž pistolníci. Příklad americké prohibice poskytuje zřejmé poučení: pokud slušné občany zákon tlačí do nezákonných aktivit, začne upadat právní kultura a úlohy státu začne přebírat mafie.

 

Co z toho všeho vyplývá? Že každé opatření má i svou odvrácenou tvář. Nejde jen o to, zda prohibice funguje – ale o to, zda bez ní by to nefungovalo lépe. Teprve analýza postavená na výše zmíněných úvahách by mohla prohibici ospravedlnit. Bez takové analýzy je prohibice spíš politickým gestem než smysluplným řešením.

U některých příspěvků mám

U některých příspěvků mám problém odhadnout, zda jsou míněny vážně nebo ironicky.