Pyšná princezna ve stínu šibenic
Zdeněk Lanz

 

Při pohledu na obrázek krále Miroslava projíždějícího na koni českobudějovickým tržištěm na Piaristickém náměstí, si většina z nás určitě vybaví naši pravděpodobně nejsledovanější a nejoblíbenější zfilmovanou pohádku Pyšná princezna. Kdo by ji neznal.

Za  dobu, co se promítala v kinech ji podle Ústřední půjčovny filmů navštívilo přes deset a půl milionu diváků.  

Blíží se Vánoce, děti si budou o prázdninách užívat zimní radovánky. Pokud ovšem bude sníh. V opačném případě asi častěji usednou k televizním obrazovkám a možná i se svými rodiči či prarodiči budou sledovat pohádky. A mnozí si určitě  nenechají ujít Pyšnou princeznu.

 

Pohádka se natáčela  v létě roku 1951, premiéru  v kinech měla 26. 9. 1952.  

 

Nakolik byla ideově poplatná době svého vzniku, může každý posoudit sám.


Možná by ale stálo za to si v těchto dnech  připomenout, co  lidé v tehdejším Československu prožívali.


V té době byli již po zmanipulovaných procesech po smrti m.j. brigádní generál Heliodor Píka, podnáčelník hlavního štábu (popraven 21. 6. 1949, věznice Plzeň Bory), JUDr. Milada Horáková, bývalá poslankyně NS (popravena 27. 6. 1950, věznice Praha Pankrác), Záviš Kalandra, novinář (popraven 27. 6. 1950, věznice Praha Pankrác), JUDr. Oldřich Pecl, majitel dolu (popraven 27. 6. 1950, věznice Praha  Pankrác). Další politické procesy byly  v plném proudu nebo se teprve „rozjížděly“, někteří odsouzení již čekali na svou „poslední chvíli“ v  celách smrti. Mezi ty, které to tragické martirium teprve čekalo, patřilo i jedenáct prominentních členů KSČ z tzv. Vedení protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským. A  mezi nimi byli i ti, kteří tu vraždící mašinérii pomáhali roztáčet, jako např. právě Rudolf Slánský, m.j. generální tajemník KSČ (popraven 3. 12. 1952, věznice Praha Pankrác), nebo ti, kteří se osobně  účastnili brutálního vyšetřování, jako např. Bedřich Reicin (pro své metody přezdívaný krvavý Bedřich), náměstek ministra národní obrany (popraven 3. 12. 1952, věznice Praha Pankrác).

Tíživá atmosféra hrůzy a záměrně vyvolaného  strachu tohoto  zatím nejtemnějšího období  našich poválečných dějin se na obsahu této rádoby  „neideologické“ pohádky  nemohla nepodepsat.  A přesto se kritikům moc nelíbila. Byla prý málo socialistická!

Jak plynul čas, padesátá léta skončila a přišlo relativní uvolnění let šedesátých. Ne náhodou se jim v oblasti kultury říká „zlatá šedesátá“. Ta vyvrcholila tzv. „Pražským jarem“. S největší pravděpodobností marnou, ale přece jen určitou naději na zlepšení celkové situace u nás rozjezdily v srpnu 1968 pásy sovětských tanků. Politicky až neuvěřitelně naivní představitel „reformního“ křídla KSČ Alexander Dubček byl v dubnu 1969 ve funkci prvního tajemníka KSČ nahrazen Gustávem Husákem. Už „jen“ jako předseda Federálního shromáždění byl  v srpnu 1969 ještě „použit“ k podpisu tzv. „pendrekového zákona“, který umožnil po 21. srpnu 1969 perzekuci demonstrantů. A tak začalo období tzv. „normalizace“ se všemi jeho, pro naše národy, tragickými  důsledky. Politické čistky, vyhazování schopných lidí z práce a jejich nahrazování méně schopnými, ale politicky „spolehlivými“ kádry, pokřivení morálních hodnot, emigrace. 

Po lednu 1977, po zveřejnění prvního prohlášení Charty 77, ještě „přituhlo“. Prostřednictvím „svých“ médií, jako Rudé právo, Československá televize a Československý rozhlas komunistická moc zuřila, na chartisty a jejich sympatizanty pořádala štvanice. Znovu se ve větší míře rozběhly politické procesy. Sice už se nemučilo a nepopravovalo jako v padesátých letech, ale i mnohaměsíční až několikaletý pobyt ve vězení za podvracení republiky, s patřičnou šikanou, ale i trýzněním politických vězňů v nápravných zařízeních, nebyl zrovna   příjemným zpestřením již i tak šedivých dnů.

A přesto, že  text tohoto dokumentu tehdejší režim pro jistotu nikde nezveřejnil, nebránilo mu to  uspořádat v Národním divadle ostentativní „divadlo“, kde nutil umělce podepsat tzv. Antichartu. Obličeje našich předních umělců byly vážné a bledé stejně, jako když jejich  starší kolegové  před mnoha lety a na tomtéž symbolickém místě vyjadřovali loajalitu  „Třetí říši“.


Ale až po listopadu 1989 se mělo postupně ukázat, jak nesourodé ideové a názorové proudy  mezi „chartisty“ existovaly. Jak bylo pro řadu chartistů snazší  bořit než tvořit. Jak si mnozí mysleli, že se křivdy začaly dít  až na nich po srpnu’68. Jak si dozorci komunistických kriminálů, např. v Minkovicích, zchlazovali žáhu na méně známých odpůrcích režimu, když na těch prominentních jinde nemohli.

I přes mnohé problémy se  devadesátá  léta  mohla zdát, alespoň z hlediska svobody  projevu,  téměř jako ráj na Zemi. Ale nic netrvá věčně. A tak se nad naší svobodou opět začínají stahovat temná mračna.

Unikátní transformace ekonomiky, při které se „za pochodu“ podařilo úspěšně privatizovat většinu státního majetku, logicky s sebou přinesla  i živnou půdu pro různé „podnikavce“ – podnikatele, vznikla řada „privatizačních kauz“. Díky tomu mnozí zbohatli ne právě  nejčistějším způsobem. Řada lidí to ale dodnes takto nepochopila a dochází k jejich odklonu  od volby „tradičních“ stran. Nevidí nebo nechtějí vidět, že i přes všechny potíže a „dětské nemoci“, kterými jsme si po listopadu 1989 prošli, jsme se nikdy neměli tak dobře, jako právě nyní. Nechtějí pochopit, že žádná vláda na světě neumí zajistit všem lidem blahobyt, mají touhu pomstít se  těm „zkorumpovaným lumpům“ – politikům, kteří připustili „rozkradení“ země. A tak naskakují na lep laciným a absurdním heslům o tom, že   se stát dá řídit jako firma, že „všici kradnů“.  Díky takovým „experimentům“, jako je například EET se nechávají poštvat proti sobě.  

Někteří  současní i bývalí politici, ale i někteří umělci, vědci, kněží -  samozvané morální autority stupňují štvavou kampaň proti všem, kteří slušně a věcně, někdy ale i razantně upozorňují na nebezpečí, které nám v souvislosti se současnou migrační vlnou bezprostředně hrozí, ale varují nás i před jiným nebezpečím, jako je překrucování dějin, dezinterpretace současných událostí,  omezování svobod apod.

A tak jsou napadáni prezidenti Miloš Zeman a Václav Klaus, kardinál Dominik Duka a všichni ti, kteří mají jiné názory než ti jediní spravedliví. Body sbírají také díky prázdným a falešným heslům boje proti korupci. Ochotnou pomoc logicky nacházejí u některých složek orgánů činných v trestním řízení. A to za pomoci velvyslanectví jedné zámořské velmoci. Jen tak se mohlo stát, že, bohužel i za vydatné vlastní „pomoci“ premiéra, se těmto složkám podařilo svrhnout celý kabinet. 

V současné době sice   máme vládu, vzešlou ještě z demokratický voleb, ale   horizont, kde končí standardní pluralitní demokracie,  by mohl být  již  na dohled.

Cílem nového odboru Ministerstva vnitra, iniciativy Evropské hodnoty (která v akreditovaných programech „przní“  naše středoškoláky), a dalších „zájmových“ uskupení,  hnutí a sdružení,  ale i samozvaných jediných spravedlivých jedinců je dezorientovat myšlení lidí, zanést do jejich myslí jiskřičky pochybností. Prostě je zblbnout, aby byli lépe manipulovatelní. A k tomu mají nezanedbatelné prostředky. Disponují operativní technikou, mají k dispozici Českou televizi, Český rozhlas, vlastní deníky. Jsou v přesile. Proti nim stojí „jen“ zdravý rozum. 
 
Zatím asi „nejnevkusnější“ obvinění zaznělo v komentáři Luboše Dobrovského v týdeníku Dotyk  na adresu Dominika Duky. Pan Dobrovský m.j. píše že,  „Jejich občasné pozitivní programové úsilí jako straně křesťanské kazí svými hrubými a ničím nepodloženými výroky vůči jinověrcům hlava katolické církve, kardinál Dominik Duka, podporující nikoliv porozumění, jak by bylo lze u křesťana předpokládat, ale nenávist podobnou té, kterou vůči křesťanům svého času provokovali komunisté nebo vůči Židům nacisté.“

Na internetu existuje  na stránce Pravdaláska monitoring  seznam osob, které jsou „podezřelé“ z činů na hranici přestupků nebo trestných činů – rasisti, islamofobové, křesťanofobové, nacionalisti, neofašisti apod. Zatím sice není „oficiální“, ale pro některé odbory ministerstev, pro některé státní zástupce, pro některé složky tajných služeb by se mohly snadno stát součástí těch oficiálních. Vždyť ani seznamy Gestapa nebo  Státní bezpečnosti nespadly z nebe ze dne na den.

Je nepochybné, že pluralitní demokracie se spektrem různých názorových proudů, reprezentovaných politickými stranami, které ve volbách soutěží o přízeň voličů, je dosud nepřekonaný vrchol vyjádření svobodné vůle lidí. Je také nepochybné, že nejobjektivnější způsob, jak zjistit, co si lidé myslí, je zeptat se jich na to v referendu. Ale ani tyto vrcholné a doposud nepřekonané instituty svobodného projevu názorů nejsou bez chyby.

My, „obyčejní“ lidé nemáme často dostatek objektivních a  pravdivých informací. Náš úsudek může být často ovlivněn běžnými lidskými vlastnostmi jako je netolerance, zloba, závist, nesnášenlivost, pomstychtivost, ale i krutost, sadismus apod.

Názorným příkladem je absolutní trest. V červnu 2016 bylo u nás podle výzkumu veřejného mínění pro znovuzavedení trestu smrti necelých 60 % lidí. A to i přesto, že je zřejmé, že v případě justičního omylu, který nelze nikdy vyloučit, je trest smrti  definitivní a nevratný.

A to i přesto, že je historicky doložitelných   mnoho případů zneužití tohoto represivního institutu k likvidaci nepohodlných politických odpůrců.

Josef Urválek, Ludmila Brožová-Polednová, ale i  Rudolf Slánský, Bedřich Reicin a mnozí dalších by mohli vyprávět.

A nedělejme si iluze, že by se pro zneužití trestu smrti dnes  nenašli „vhodní“ vyšetřovatelé, prokurátoři a soudci, že by se nenašli popravčí, kteří by „nepřátele lidu“ podrobili exekuci obzvlášť trýznivým způsobem, jako  Miladu Horákovou 27. června 1950 v Praze  v pankrácké věznici.

Nedělejme si iluze, že už je to  za námi, že už se nic podobného nemůže opakovat.

Arnošt Lustig v jedné své úvaze o genocidě a holocaustu výstižně napsal: „Není to za námi, je to v nás.“

A tak nekoketujme s jednoduchými řešeními  problémů a nenechme se využít k odhlasování něčeho, co by se nám pak mohlo vymknout z rukou.

A protože se nad naší svobodou pomalu, nenápadně ale se vzrůstající intenzitou a rafinovaností opět stahují černá mračna, vzpomeňme si na dobu vzniku naší nejoblíbenější pohádky, na tehdejší utrpení našich spoluobčanů

a

Trubme na poplach!

přiznám se, že jsem dodnes

přiznám se, že jsem dodnes nepochopil smysl vyslání parašutistů na naše území v roce 1941 a ten nesmyslný atentát na Heydricha, ve zpackaném provedení Kubiše a Gabčíka.
Co pak již vůbec nechápu, je fakt, že je na to někdo prý hrdý a proč se to vůbec i po těch 76 letech připomíná a oslavuje ??

Tomáš Haas: Vánoční poselství

Tomáš Haas: Vánoční poselství hněvem poznamenané

26. 12. 2016 13:05
Idiotům, kteří se na sociálních sítích a v mediích, které jim k tomu s radostí poskytují prostor, chlubí svou zásadovostí a nenávistí k sovětským okupantům, o které se domnívají že omlouvá jejich hyenismus a radost nad tragickým úmrtím desítek lidí, umělců světové proslulosti, kteří na té okupaci nenesou žádnou vinu:

Vy idioti, pouhých 23 let před tou sovětskou okupací, která měla necelých 140 obětí na životech Čechů a Slováků, skončila jiná okupace, které padlo za oběť více než 300000 lidských životů na území tehdejšího Československa a miliony na území celé Evropy.

Ta ruská skončila mírumilovně, dohodou o odchodu.

Ta první musela skončit porážkou okupanta, která stála miliony lidských životů v celé Evropě, zdaleka nejvíce pak životů vojáků v těch vámi tak nenáviděných uniformách, a daších milionů sovětských civilistů.

Dokonce i životů mimoevropských, amerických, kanadských, jihoafrických, indických, marockých, australských a dalších.

U nás bylo vyvražděno téměř celé jedno etnikum, v Evropě měl režim který nesl vinu za okupaci téměř celé Evropy na svědomí smrt šesti milionů příslušníků toho etnika, kteří nebyli obětí vojenských akcí, ale promyšleného průmyslového vraždění.

Z válčících národů přinesl nejvíce obětí ten, kterému vy hlupáci "nemůžete odpustit". Vojáci v uniformách na které svou chorobnou nenávist svádíte, byli tou silou, která nacismus porazila a tu okupaci o které se snažíte nevědět, ukončila.

Nejvíce mně dojímá, kolik z vás, kteří svou nenávist omlouvají okupací je mladších než 35, nebo 25 let. Kolik z vás mělo ve své rodině oběť ruské okupace? Jen já sám znám na tisíc lidí jejichž rodiny vzpomínají na své předky, kteří byli obětmi té první okupace. Byla mezi nimi i velká část mé rodiny, skoro celá rodina mého otce.

Tu oprávněnou, mnohatisíckrát více oprávněnou, nenávist jsme v sobě dokázali potlačit.

To, že jsme se dokázali smířit s Němci neznamená, že jsme se smířili s nacismem, s německou okupací, se zločiny proti lidskosti , vražděním a válkou.

Považuji to smíření za správné a nutné, budoucnost nelze stavět na nenávisti. Neznamená to, že zapomínáme, zapomenout znamená riskovat opakování.

Jen bych nevěřil tomu, že tu vaši "neutuchající nenávist k ruským okupantům" a ruskému národu máte ze svých hloupých hlav. Hloupých proto, že se chlubíte svým vlastenectvím, svou zásadovostí a pevností svého přesvědčení.

Máte prý "historickou paměť". Pěknou paměť, která dokáže obsáhnout jen události posledních několika let a zapomínat miliony obětí okupace jen o necelé tři desítky let předcházející, která má jen u nás stále ještě tisíce žijících pamětníků..

Radujete se nad smrtí lidských bytostí, umělců ze souboru,jehož kvality uznává celý svět, jen proto, že je souborem vojenským.

Radovali byste se stejně, kdyby spadlo letadlo s orchestrem německého Bundeswehru? Orchestrem, jehož hudebníci by byli oblečeni v německých uniformách? Také byste je spojovali s něčím, co udělal stát, který dnes již neexistuje a bylo to před desítkami let?

Já bych skoro věřil že ano, pokud byste dostali nový pokyn, pokud byste zaslechli novou melodii, novou píseň píšťal krysařů z Hamlynu.

Jak jsem napsal, považuji Vás za idioty. Nemá to nic společného s politikou, nebo ideologií.

Není to proto, že s vámi nesouhlasím. Nesouhlasit mohu s myšlenkou. Nemohu nesouhlasit s něčím, co v sobě nemá ani náznak myšlení.

Považuji vás za idioty jednoduše proto, že uvažujete a jednáte jako idioti. A ještě se tím chlubíte.

Doufám... že jste se našli.. v těch idiotech.. jen připomenu.. Gardnes.. Konzerva.. Občasník.. M.M.(no ano pan Mařák).. a klidně se můžete připojit další na tomto serveru... to, co už jsem na této stránce uváděl posledních 10 let pan Haas shrnul do geniálního závěru... jděte se všichni idioti VYSRAT... !!!!!!!!

..a pokud by mi někdo chtěl připomenout, že příspěvek je rok starý... Blbost je věčná... Idiocie také... a za rok to budete tady mít znova....

Jiriku, ruská trubko, nikdy

Jiriku, ruská trubko, nikdy jsem nikde nenapsal a ani neřekl, že mám radost z toho, že spadlo letadlo s příslušníky ruské armády, kteří letěli na misi do Sýrie.

Když nasáváte, nepište!

Když nasáváte, nepište!

Kde jste vzal moji radost nad

Kde jste vzal moji radost nad úmrtím Alexandrovců, skřete?
Souhlasím ale s poslední větou, že idiocie je věčná, jak dokumentuje iržik každým svým příspěvkem...

Ano, vole, ty, kdybys ji

Ano, vole, ty, kdybys ji prodával, bys patřil mezi nejbohatším lidi světa... Dzp.

nauč se česky pitomče...

nauč se česky pitomče...

Umím, nevzdělaný marxistický

Umím, nevzdělaný marxistický blbe. Ale pro tebe je i češtiny škoda... Dzp.

volby byly cinknuté, už se to

volby byly cinknuté, už se to ví jistě ....ale soudy už s tím nebudou nic dělat ....(sic).
Ve sněmovně sedí možná několik desítek poslanců neprávem !!!
Ano, přátelé ....i taková je demokracie po česku ......n-tsssss

cóó desítek, několik stovek

cóó desítek, několik stovek poslanců se prosmýklo do Parlamentu, potrefenej o tom má nejlepší ánung, jeho STB fotr, tahal za provázky v Čihošti, povídal soused..

https://www.facebook.com/Such

vypadá to, že nás Ústavní

vypadá to, že nás Ústavní soud je složen ze samých Šalamounů ???
- ET zrušit ano......ale vlastně ne, jenom něco ......(sic)
Stejně to dopadne i se zákony o zavírací době ve svátek ?? .....zavřeno zůstane, ale jenom půlka dveří .....??
A do třetice zákon o kouření v hospodách .....kouřit se samozřejmě nesmí, ale kuřáci si mohou zapálit a foukat kouř pod stůl ...????
PS .....ano přátelé, i takové věci se dějí a budou dít v té české demokratuře ....n-tsssss

ufff ...to mi spad kámen ze

ufff ...to mi spad kámen ze srdce : ještě, že je ta Kuzminová Slovenka !!!
Nedej Bože, kdyby to byla Ruska ......to by ten zrzavej šišla Boušek nevydejchal.

A tohle pysne a mstive hovado

A tohle pysne a mstive hovado snad chce nekdo jeste znova volit za sveho prezidenta...

https://echo24.cz/a/Sts97/faux-pas-na-hrade-zeman-nepozval-stecha-na-jme...

Já Jezevce za presidenta

Já Jezevce za presidenta rozhodně chci a volit ho budu. Konzerva by mohla hodit do placu svého presidentského kandidáta, ať se čtenáři mohou pokochat vzorem všech Konzervích "cností" (sic). Tak schválně, kdo to bude? Černý sázkař? Věšák na kvádro? ////

Zadny vzor konzervich cnosti

Zadny vzor konzervich cnosti mezi kandidaty neni, ty se v Cesku moc nenosi, vylozene podle meho gusta tam neni nikdo, ale kazdy z nich by byl i tak o deset parniku lepsi nez to nase mstive a nabubrele hovado.

Volit ho může jen hovado

Volit ho může jen hovado stejné, viz.výše.

Tak jsme si v naší býv

Tak jsme si v naší býv BNP(Brigáda nesocialistické práce) vyhlásili tématický úkol, nalézt u Zemana alespoň jednu vlastnost, která by nebyla negativní. A našla se, ikdyž nic extra pozitivního, ale fakt je, že rád bývá vizionářem. Mezi takovou lze zařadit posedlost průplavem L+O+D, když si vše jako malý Milošek vysnil, jak budou přes rodný Kolín jezdit zaoceánské parniky, ponorky či ledoborce. Dodnes je tím dětským snem posedlý, naposledy o něm přesvědčoval nového ministra zemědělství, aby vizi prosadil, ačkoliv nikdo v Evropě si na tu komplikovanou záležitost s fantastickými náklady a dnes s malým efektem ani nevzpomene. Akorát komplikuje život lokalitám v ČR, kde by tato fantasmagórie měla vést, když nebyla zrušena investiční uzávěra.

až to začne být legrační, tak

až to začne být legrační, tak mávněte ...abychom se začali smát !!!
Nicméně ani vaše hámotiny nezabrání, aby byl Ovar zvolen opět ...možná již v 1. kole ??

Ta opravdova lidova sranda

Ta opravdova lidova sranda podle Petrovova gusta je napriklad papouskovat bolsevicke kydy o bolseviky umucenem cloveku a o jakychsi dratcich. To je ta prava rachanda, to se pak u Petrovu smeji az se za bricha popadaji.

Bylo by proti přírodě, kdyby

Bylo by proti přírodě, kdyby sympatizanti totality, tzv. zmrdováci, nevolili své hovado.

Ták určitě, KO..

Ták určitě, KO..

Až bude Štěk prezidentem,

Až bude Štěk prezidentem, může to Zemanovi vrátit.

Bolseveckuv styl uvazovani:

Bolseveckuv styl uvazovani: Kdyz mas funkci, chovej se k tem co jsou pod tebou jako hovado.

Konzerva se (opět) mýlí - je

Konzerva se (opět) mýlí - je to Štechův VLASTNÍ styl, který uplatňoval vůči pracovníkům ve školství ještě dávno před tím, než povýšil na ministra. A připadá mi srandovní, že to Štecha nepřešlo ani v době, když už z ministerského křesla letěl. Přečtěte si některé jeho cinty. ////

pane Kocourku, nejedná se o

pane Kocourku, nejedná se o Štecha, ale o Štěcha, frézařa, toho času předsedu Senilátu: "poté působil v manuálních profesích, než se stal v roce 1979 předsedou odborů v závodě Škoda České Budějovice. Mezi lety 1979 a 1989 byl členem normalizační KSČ. Členství mu bylo nabídnuto v souvislosti s kariérním postupem."
Zvonka to vyzerá, že komouši sedlají druhého nejvyššího potentáta státu.

Samozřejmě, zastáncům

Samozřejmě, zastáncům Kalouskova bloku vadilo, že při jmenování nové vlády byl přítomen předseda parlamentu a nikoliv exmilicionář, t.č. předseda Senátu. Ale stejně, Štěch či Štech, jeden za osmnáct, druhý za dvacet bez dvou.

Zastanci a dokonce primo

Zastanci a dokonce primo volici exbolsevika a estebackeho praskace ze by nahle vadilo neci milicionarstvi ? Miuecek, pokrytcu kral.

Nebo ze by to snad vadilo samotnemu Zemanovi, obklopenemu podobnejma typkama bez sance na proverku cele roky?

Zkus nejakou verohodnejsi vymluvu, bahnaku, pres moralni vyhrady vuci bolsevickym prospecharum to u tebe asi nepujde.

Co to žvaníte, děvo

Co to žvaníte, děvo slepá?!

Přece ... Nejsme jako oni!

Lepsi deva slepa nez devka

Lepsi deva slepa nez devka bolsevicka.

Navic deva slepa za svuj udel nemuze, zatimco devka bolsevicka si ho vybrala dobrovolne sama.

Vy ano, ja ne. Vybat si mohl

Vy ano, ja ne.

Vybat si mohl kazdy, tehdy i dnes.

No, máte dobře vybatováno

No, máte dobře vybatováno madame.

Rec byla o stylu

Rec byla o stylu prezidentskeho hovada, ktere zneuziva sve prezidentske moci k vlastnim pomstychtivym osobnim bojum.

Nevim proc bych si mel cist cinty Stecha, Stech je pro mne stejnej bolsevickej prospechar jako Babis a podobni.

To nic nemeni na tom, ze pokud prezident nezve druheho nejvyssiho ustavniho cinitele z duvodu osobni msty, je to od nej lidska ubohost, Ze tato lidska ubohost imponuje Kocourkovi a Seveckovi, je jasne, o tom me presvedcovat nemusite. Vas zlo a ubohost proste fascinuje.

Je svázanej, neuletí.

Je svázanej, neuletí.

filmová záhada : .....hrál ve

filmová záhada : .....hrál ve Švejkovi feldkuráta Katze Kopecký, nebo to byl již Babiš ???
...... podoba je zjevná, proslovy téměř podobné ......co s tím ???

https://www.youtube.com/watch?v=Y4PN_2dI13g

vždycky jsem si myslel, že

vždycky jsem si myslel, že astma je nepěkná nemoc, člověku svírá hrudník, nemůže dýchat, sípá a musí se nadechnout léku z inhalátoru ( např. Ventolin).
Alespoň tak to pamatuji u své matky, kterou to nějaký čas trápilo.

Proto je velmi podivné zjistit, kolik dnes trápí tato nemoc špičkových sportovců ??!!

A tak je tady na závěr otázka pro zdejší antidopingové bojovníky :
- proč si myslíte, že je dnes tolik sportovců, kteří se vymlouvají na astma ???
( např. Kvitová, Froom, Bergenová, Hradílek .....dříve Neumanová, Dvořák atd.)

"Chudák astmatik" Froome,

"Chudák astmatik" Froome, zhoršil se mu během Vuelty zdravotní stav a tak víc inhaloval. Doktor mu to prý povolil. Jen se divím, že ten etapák kvůli zdravotním problémům nezabalil. Kde je u astmatiků hranice lidských možností?

buďme rádi za toho idiota

buďme rádi za toho idiota Schulze ......po jeho projevech už teď snad nesmyslnost a nereálnost EU dojde i tomu největšímu eurohujerovi ???
Po posledním projevu německého knihovníka už není pro ČR jiné cesty, než se vrátit ke svobodě a nezávislosti !! .....n-tsssss
( volně převzato z macka )

Cit.: Oplotit hranice směrem

Cit.: Oplotit hranice směrem k islamizovanému Německu. Začít ignorovat všechny směrnice a příkazy Evropské unie. Intenzivně se připravovat na její rozpad. Tvrdě potlačovat všechny projevy radikálního islámu, a to v úplném zárodku. Úplně odříznout multikulturní neziskovky od peněz. Zastavit finanční podporu všem umělcům, kteří se vysmívají českému národu, a naopak podporovat ty vlastenecké. Zestátnit nebo zrušit veřejnoprávní média. Vyhnat ze škol ideologické vymývání mozků a vrátit tam normální výuku. Zastavit investiční pobídky a naopak začít zvýhodňovat malé české firmy.

Nebo zavést jedno jediné opatření – přijmout takový zákon o referendu, že lidé budou mít právo hlasovat téměř o čemkoliv, výsledek bude závazný a nebude podmíněn žádnou minimální účastí. To by stačilo k tomu, abychom si svou zemi opravili sami.

dalším cílem by mělo být

dalším cílem by mělo být vypořádat se s korupcí, tedy de facto s demokracií. Protože jak již staří Římané a Řekové říkali : demokracie a korupce jsou dvě strany téže mince !!!
Je proto nanejvýš úsměvné a legrační, když si dnešní demokraté dávají za nejvyšší úkol, bojovat s korupcí ....(sic). Ale to je přece obrovský protimluv???
Vždyť již tzv. demokratické volby jsou nejzářivějším příkladem korupce ......n-tsssss

Opraváři ČR Zeman, Babiš,

Opraváři ČR Zeman, Babiš, Okamura, Filip, Zaorálek....... Levně a kvalitně

Proč je EU socialistickým

Proč je EU socialistickým zločinem, zejména rudočerných socialistů ?

Jak známo, vývoj lidského světa je tažen civilizací jednotlivců obchodem, tedy jejich vyšším a vyšším osamostatňováním. Takoví lidé jsou pak už dlouhá tisíciletí tahouny dalšího jeho vybavování technickými prostředky, neboť svojí nekoordinovanou aktivitou vygenerovali neosobně a nezáměrně spontánní řád lidské interakce a lidského světa, který je svými evolučně vyvinutými pravidly řídí a nutí k efektivním a produktivním druhům jednání.

A přinutil je založit evoluční cestou a bez lidského záměru vlastní správní jednotky, národní státy.

Pomiňme tu eskapádu historických událostí, které vedly k dnešku a podívejme se na to, co je. Co vniklo a co dál vzniká. Jen za poslední 3 dekády vznikly desítky nových národních států a nikdo se jich, tedy každý toho svého, nechce vzdát. Jak to ? Vždyť EU je přece prý jakousi novou lepší formu lidského světa. Tak proč ne ?

Jednoduše proto, že to není mírovými cestami možné. Historickými vazbami a vzájemnou všemožnou sounáležitostí osazené skupiny lidí, kteří si říkají národ, dokonce až paradoxně na tom trvají i v USA, kde je national skoro všechno, totiž se této vlastnosti ani vzdát nemohu. Je vrostena v jejich historii a v jejich myslích, tedy v systému tzv. pravidel jejich
správného chování. Proto není znám případ, kdy by se někdo dobrovolně vzdal své národní identity.

Národy a jejich národní státy, není zatím dáno, že co národní stát to jeden národ, se staly jedinými možnými správci zemského povrchu, a každý vidí, že skoro o každý metr svého území jsou ochotny bojovat. Ale co je nejpodstatnější pro existenci lidského světa, že se staly největšími prvky jeho spontánního řádu, který je samotnou podstatou jakékoliv možnosti, aby lidský svět vůbec existoval. Přičemž vzájemné vazby prvků spontánního řádu jsou výsostně omezující, tedy negativní, tedy zákazové. On jediný umožňuje lidem a jejich organizacím, včetně národních států, sledovat nekonečné množství účelů a cílů svých jednání tak, aby při tom nenarážely do ostatních a zejména jejich záměrů, tedy lidí se stejným neosobním sebezáchovným úkolem přežití.

Tato neobkročitelná podstata musí každého, kdo se o zorganizování lidského světa snaží příkazy, varovat. Nejde to, není to možné, musel by nejprve umět zrušit vesmír a naučit se ho sestavovat, tedy nekonečně složité řády, příkazem (tedy lidským rozumem, který je ovšem produktem vývoje, takže to není možné už z tohoto důvodu), ne omezeními. To je každému, aspoň trochu málo zorientovanému člověku jasné.

EU je tedy silou anticivilizační a může existovat jen na základě 3 předpokladů.

1.Všichni lidští obyvatelé a všechny národy Evropy se prohlásí dobrovolně, podtruhuji dobrovolně, za Němce a vznikne německý superstát, který budě řízen klasickými metodami. Bude mít i svoji velkou armádu a policii.

2.Momentální vývoj bude pokračovat navzdory názorům Evropanů na EU a bude postavena silná eunijní policie a armáda k potlačování odporu a nesouhlasu. Takový stav známe ze Sovětského svazu a každý ví, jak to s ním dopadlo.

3. Evropská unie bude stát na stejném principu, na kterém stojí spontánní řád lidského světa v Evropě, tedy na negaivní velkosmlouvě mezi účastníky pro dosažení konsensu a grntování principu, já pán - ty pán.

3a. Žádná Evropská unie prostě nebude.

Vráťme se teď k názvu eseje a zdůvodněme ho. Kdo má všech pět pohromadě, všechno našel unitř. Kdo ne tomu nemá žádný smysl cokoliv dalšího povídat.

Snad až na termín rudočerní. Od roku 1931 je církev svatá přesvědčena o správnosti socialismu, neboť přijala do své doktríny tzv. sociální spravedlnost, takto socialismu právě středobod. Od té doby se sice všemožné druhy socialistů perou navzájem, ale táhnou ve skutečnosti za jeden organizační provaz. Nutí je k tomu uznání řídící autority, coby jediné
možné varianty uspořádání lidského světa a jedné možnosti, která lidstvo může přivést ke štěstí.

Hluboce, ale opravdu hluboce, se mýlí. V případě náboženských fanatiků je to dokonce pohrdání dílem božím. Kdyby to tak Bůh chtěl, udělal by to tak a možnost zorganizovat lidský svět by lidem poskytl. On to však neudělal... Dzp.

stačí, když na Žižkovskou věž

stačí, když na Žižkovskou věž vyleze za Moravcem okamurovec (Kobza) ...a začnou se dít věci, že na to tele Teličku šly až mdloby !!!
Naopak z té věže měli shodit arogantního, drzého a hloupého řed. fin. správy Janečku.

Dnes oslaví osmdesáté

Dnes oslaví osmdesáté narozeniny Karel Jan Nepomuk Josef Norbert Bedřich Antonín Vratislav Menas kníže ze Schwarzenbergu. Potomek českých vlastenců, kteří nabízeli prezidentu Benešovi podporu a pomoc v těžkých dobách Mnichova a který nezvítězil kvůli zákeřným útokům nynějšího prezidenta a také proto, že mnoho voličů se nezúčastnilo druhého kola prezidentské volby, protože tam nebyl jejich kandidát. Mnoho zdraví a sil!

ČEŠI podle něj nejsou velcí

ČEŠI podle něj nejsou velcí rebelové a příliš se nebrání. „My se teď více hrbíme, než rebelujeme pod našimi novými papaláši milionáři. Kdybychom byli rebelové, já bych byl šťastný. Nejsme rebelové,“ povvzdechl si

Zdroj: http://domaci.eurozpravy.cz/politika/209462-karel-schwarzenberg-slavi-80...
==================
Majdanu v Praze by se oslavenci zachtělo?

U Nás žádní šlechtici

U Nás žádní šlechtici nejsou.
Čest jeho památce, pokud nějakou kdy měl, adoptující se švýcarský bastard.

Samozřejmě, prvorepublikový

Samozřejmě, prvorepublikový zákon zakazoval používání šlechtických titulů. Ale v současnosti se tu šlechta rojí tak hustě, že bych se nedivil, kdyby poplyšákoví demokrati ten zákon zrušili. ////

Co se týče tohohle konkrétního urozenýho zmrda, nejlépe jej charakterizuje příbuznost se slavným Karlem Filipem (ve Vídni má obrovský pomník), formálním vrchním velitelem protinapoleonské koalice. Geniální stratég a vojevůdce! Kdyby to tehdy v r.1813 nechali na něm, tak by rakouská armáda mašírovala sem a tam kdesi jihozápadně od Lipska JEŠTĚ DNES! ////

Zvonka to vyzerá jako

Zvonka to vyzerá jako plemenné knihy ušlechtilých koní - s tím rozdílem, že u koní se jedná skutečně o šlechtění a nepřipadají tam v úvahu adopce v zájmu udržení majetku a soulože v zájmu žádoucí degenerace "rodu".

V U Nás je šlechticů hafo,

V U Nás je šlechticů hafo, mýlej se jako dycinky,tenkráte tam v Ratibořicích obědoval i car Alexandr, bydlel tu i kancléř Hardenberg, Stadion, Mettrnich, duchaplný von Genz i Humbolt i pro Evropu padla zde mnohá důležitá rozhodnutí. Do toho kroužku docházela např.vévodkyně Kuronská, matka vévodkyně Zaháňské a paní na Ratibořicích. Když věděj hovno, tak to sem nepastujou ševček, vypadáte pak jako potref se sousedem nebo kokot Janyška. A že Jirásek měl rád prostý lid...

Chybí Krteček a Pat a Mat -

Chybí Krteček a Pat a Mat - jinak autor smotal do článku možné i nemožné. Z míchanice snad lze usoudit, že autor je příznivcem "tradičních" partají a "standardní pluralitní demokracie",
nepřítelem předplyšákového režimu, trestu smrti, ANO, Babiše, EET a skutečných řešení skutečných problémů
a navíc ještě je slepý a hluchý. ////

Autor tvrdí: "Je nepochybné, že pluralitní demokracie se spektrem různých názorových proudů, reprezentovaných politickými stranami, které ve volbách soutěží o přízeň voličů, je dosud nepřekonaný vrchol vyjádření svobodné vůle lidí." -- Jenže ono záleží na tom, v jakém prostředí ona demokracie a soutěž probíhá, a zda se jí účastní svobodní občané. Zdá se, že autor si nepovšimnul, že v Česku svobodní občané nejsou a v posledních padesáti letech nebyli. ////

Autor dále tvrdí: "Je také nepochybné, že nejobjektivnější způsob, jak zjistit, co si lidé myslí, je zeptat se jich na to v referendu." -- Ani toto není nepochybné. Odpovědi mohou být zkreslené formulací otázek, a někteří lidé se mohou referendu vyhnout (lenost, nedostatečná odpovědnost). Taková občanská válka zjistí skutečné názory občanů spolehlivěji. ////

Uložit

Uložit