Radikální extrémista v Radě ČTK podle Soukupa?
Pavel Foltán

Mohlo by se zdát, že podle bakaláře Davida Soukupa, (který předsedá schůzím Rady ČTK) je členem této Rady radikální extrémista? Alespoň podle jeho tvrzení by možná leckdo leckde na základě toho mohl mít aktuálně mimo jiné možná i takový pocit. Protože totiž nedávno (asi tak v polovině posledního týdne v červenci) pan Bc. David Soukup o mně v iDnes prohlásil mimo jiné pozoruhodné podivnosti také toto: „Foltán je extremista, čím dál víc se radikalizuje“.

David Soukup má asi podivuhodný postřeh. Členem této Rady ČTK je teprve zhruba ¾ roku a už má tak (svým způsobem odvážné) kategorické závěry a veřejná prohlášení. Já jsem členem Rady ČTK už zhruba 2,5 roku a zatím nikdo z této Rady (ani odjinud) s takovým prohlášením o mé osobě nepřišel (nota bene v tzv. mainstreamových celoplošných médiích značného zásahu). Kdo ví, možná že Bc. Soukup má nějaké jiné zpravodajské zdroje, možná tak utajené, že nikdo jiný (dokonce ani já sám) doposud neměl ani zdání, co jsem to vlastně zač - a řečeno s panem Suchým „… o takových věcech domovní důvěrnice nemá ani šajna …“ (což by tedy vážně bylo s podivem i u nás v ulici, kde jsem na očích už asi tak od nějakého 1982 roku doalelujá).
A ještě navíc - výtah z toho článku v iDnes obratem zveřejnil ještě tentýž den (sic!) další také velmi čtený deník. I s těmi citacemi zmíněných podivností, včetně toho, že jsem extrémista, co se čím dál víc radikalizuje. Inu, některé pověsti a zvěsti se tu šíří šmahem rychlostí blesku, na některé se musí čekat (někdy i dost dlouho), a na některé se vůbec nikdy nedostane. (To pak asi přijde na to, oč a o koho a v jakém světle jde, že? Nebo že by ne?) Takže vzhledem ke čtenosti obou zmíněných deníků mělo citované prohlášení Bc. Soukupa velmi značný mediální zásah do veřejnosti. A to už není žádná jen tak zanedbatelná záležitost, nad kterou by se dalo (byť třeba i s velmi velkorysým nadhledem) přimhouřit oko - a v dotčeném případě spíš obě. A navíc (také v souvislosti s uvedeným deliktem) by mohlo dojít k připomenutí a k následnému zohlednění ještě dalších podobně zajímavých okolností, co se (jakoby náhodou a jakoby nezávisle na sobě) přihodily zhruba během předchozího půlroku, a to jak v mediích, tak i jinde. A o to by to potom třeba mohlo být všechno ještě zajímavější. (Například by to mohlo mít i další právní dimenze.)
A ještě pikantnější rozměr má dotčené mediální prohlášení Bc. Soukupa vzhledem k obsahu a zaměření jeho vlastního tzv. „Etického kodexu“, kterého je autorem (jak on sám řekl na schůzi Rady, když se o tom jednalo), a který si následně prosadil přesilou „hlasovací koalice“ svého samozvaného tzv. „předsednictva“ a spol. Právě z toho hlediska totiž pan bakalář Soukup něco jiného káže a posléze něco úplně jiného dělá. A to pak lze jen stěží přehlédnout a nevyhodnotit (po zásluze).

A ještě navíc jsou tu i další nezanedbatelné skutečnosti, a to např. i to, že Bc. Soukup jakožto člen Rady ČTK je ze zákona ve výkonu veřejné funkce (a podle práva zde má řádně hájit zájmy veřejnosti, což v této Radě já osobně už 2,5 roku dělám). A ještě navíc pan bakalář Soukup je toho času i ve výkonu další veřejné funkce, coby člen zastupitelstva jednoho pražského obvodu. Tak to je souběh dvou veřejných funkcí. Avšak ani jedna ze zmíněných veřejných funkcí tady panu Soukupovi neposkytuje tzv. indemitu (co mají poslanci a senátoři) pro případné vynětí z právní aj. odpovědnosti za své kontroverzní výroky z řečniště ve Sněmovně, či v Senátu, apod. - jenže takovou možnost exkulpace (tj. vyvinění) pan bakalář Soukup z titulu těch dvou svých souběžných veřejných funkcí nemá (ani tam, ani onde, ale ani jinde a z jiného právního titulu).
A konečně jedním z dalších neopomenutelných faktorů je ta skutečnost, že i zde (jako kdekoli v podobných případech, vč. právních příčin, skutečností, úkonů, vztahů, atd.) existuje i faktor přiléhavosti, přiměřenosti, apod. Čili k danému excesu pana Bc. Soukupa pro příklad řečeno - jestliže já po celou dobu ctím a dodržuju zákon a normy v rámci platného právního rámce při zastupování zájmů veřejnosti (ve své činnosti v Radě ČTK, atd.), jestliže mám dlouhodobě a opakovaně konzistentní, legitimní, relevantní, stabilní a standardní požadavky na to, aby i v rámci činnosti Rady ČTK (vč. jejích zasedání, aj.), byl všemi dodržován platný právní rámec - pak mám zcela relevantně neopomenutelné právo totéž vyžadovat i po všech ostatních osobách aj. subjektech, jimž ze zákona plynou zmíněné povinnosti. Takže jestliže někdo vyžaduje (a to dlouhodobě a opakovaně - nota bene vzhledem ke konkrétním problémům v dané situaci) jen tak základní a neoddiskutovatelné principy, aby zákony a ostatní závazné normy a předpisy v rámci platného právního rámce byly důsledně dodržovány a naplňovány, pak o takové osobě prostě a logicky (bez odpovídajících následků) nelze prohlásit např. to, že je extremista, co se radikalizuje. A jestliže to pan Bc. Soukup učinil (a nota bene prostřednictvím celoplošných médií se značným zásahem do veřejnosti), pak by asi leckdo leckde byl nucen konstatovat, že tentokrát je to už hodně přes čáru (jak se říká lidově). Kdo má zájem na tom, aby tu pak třeba (v důsledku takových akcí) jednou bylo možné už úplně všechno, včetně toho nemožného? Já ne.

Minulý totalitní režim prostřednictvím svých složek a orgánů mi vyčítal např. hanobení hlavy státu a význačného stranického činitele, a také pokus o rozvracení republiky a socialistického zřízení. (To jo, to nepopírám. A tehdy jsem si s tím užil své. Nepochybně na rozdíl od pana Bc. Soukupa, i jeho „předsednictva“, a spol.) Ale ani henten tehdejší „totáč“ mě nikdy neoznačil za extrémistu, co se radikalizuje. Takže v tom směru ve srovnání s předchozím totalitním režimem by kdekoho mohlo napadnout, že ta inkriminovaná prohlášení Bc. Soukupa zašla ještě mnohem dál. Přesto, že se píše letopočet 2020 a nikoli 1984 - ačkoli by se možná i někde někomu mohlo zdát, že by třeba kdosi kdesi mohl mít pocit, že by to i v tomhle případě leckde leckomu mohlo připadat jakoby deja vu „rok vpřed, třicet šest roků vzad“. Kdo ví …?

Pavel Foltán

___________________________________________________________________________________