Řadový člen Rady ČTK nemá ani minimální mzdu (!)
Pavel Foltán

 

Od začátku roku 2021 ze zákona v tuzemsku platí minimální mzda ve výši 15.200 Kč měsíčně hrubého. Normální člověk jistě ví, co si našinec může koupit za těch 15 tisíc hrubého měsíčně, aby pak celý ten běžný měsíc přežil (ve fiskálním i v jiném zdraví).  

 

Malý příklad z mého života: Jsem členem Rady České tiskové kanceláře. A tato rada byla dle zákona (zhruba už před 30 lety) zřízena coby kontrolní orgán, mající bdít nad tím, jak ČTK plní v zájmu veřejnosti svou základní zákonnou povinnost = objektivně, vyváženě, čili řádně poskytovat veřejnosti potřebné informace v oblasti zpravodajství tuzemské mediální krajiny. A při tom řádně hospodařit (podle zákona). Členem této Rady ČTK jsem už tři roky. A za tu dobu dostávám tzv. odměnu za svou práci ve výši 15.000 Kč hrubého měsíčně. To je v reálu 10.335,-- Kč měsíčně čistého. Nic víc mi ČTK nevyplácí. Avšak – to ještě neznamená, že nic míň – protože ve skutečnosti z toho mám ještě míň. Od těch „čistých“ 10.335 Kč měsíčně je navíc nutno odečíst ještě další (s tím výkonem této mé veřejné funkce zcela nezbytně a nedělitelně přímo související) náklady. A to předně za tzv. cestovné, (bydlím v Brně, a zasedání Rady ČTK jsou v Praze), přičemž ty mé cestovní náklady dle zákona a s ním souvisejících norem v případě jedné té pracovní cesty (Brno – Praha a zpět) činí zhruba 2.800 Kč (což lze aktuálně opřít i o judikaturu, bez tzv. „diet“), takže i s dietami činí cestovní náhrady za 1 tu mou cestu v daném případě zhruba 3.000 Kč. A dále k výkonu své veřejné funkce nemám od ČTK ani „služební“ telefon, ani notebook, ani náhrady za telekomunikační služby, internet, atd. – to vše si musím hradit sám ze svého – toto všechno mi ČTK už bezmála 3 roky odmítá hradit – čili v tom směru jsem vlastně ve skutečnosti svým způsobem jakoby „sponzorem“ ČTK – proti své vůli – ačkoliv nemám ani tu minimální mzdu. A protože (i podle oficiálních údajů) v ČTK je nejvyšší průměrná mzda ze všech těch tří tuzemských médií veřejné služby (čili je vyšší, než v ČT, i v ČRo), tak leckdo leckde by si v té souvislosti mohl položit např. tuto otázku: „Jak asi v očích těch zaměstnanců ČTK (co mají tu nejvyšší průměrnou mzdu z těch 3 médií veřejné služby) musí vypadat ten prostý řadový člen Rady ČTK – coby toho jejich kontrolního orgánu, když nemá za výkon své veřejné funkce ani tu minimální mzdu?“ Když si to nějaký ten tamní zaměstnanec (třebas i uklizečka, apod.) rychle z hlavy spočítá, tak mu vyjde, že (po odečtu všeho toho shora uvedeného) např. já, coby ten řadový člen Rady ČTK, čili toho kontrolního orgánu, mám z těch 10 tisíc korun příjmu měsíčně v reálu asi tak 5 tisíc „čistá ruka“ celkem. Taková je realita. Aspoň ta moje. A také v souvislosti s tím by si třeba kdokoli kdekoli z řad veřejnosti (třeba normální občan, volič a daňový poplatník) logicky mohl říct, že takový systém je asi poněkud pozoruhodný: „Zástupce zájmů veřejnosti, člen kontrolního orgánu tzv. média veřejné služby bere za svou činnost méně, než činí minimální mzda. Kde je princip? Kampak se nám asi poděl? Cui bono? A má vůbec taková ČTK s nejvyšší průměrnou mzdou ze všech médií veřejné služby vůbec zapotřebí, aby ji de facto sponzoroval (sic!) řadový člen jejího kontrolního orgánu, a nota bene, když ten člen nedosáhne už ani na úroveň té minimální mzdy?“ Inu, i takto může veřejnost vnímat zmíněný problém. A jak má tedy potom ta naše veřejnost vnímat celou tu ČTK?  

 

Podle údajů ČTK měsíční odměna předsedy rady činí 22.000 Kč, místopředsedy rady 18.500 Kč a člena rady 15.000 Kč – z čehož vyplývá, že dotčená řekněme „anomálie“ se netýká předsedy a místopředsedů, ale týká se řadových členů. Ze zákona plyne, že všichni členové Rady ČTK jsou si rovni. A navíc příslušný zákon ani nezná pojem „místopředseda“ Rady ČTK – avšak i přes to ČTK už dlouhá léta vyplácí měsíčně dvěma tzv. „místopředsedům“ o 3.500 Kč víc, než řadovým členům, (v součtu tedy o 7.000 Kč měsíčně z rozpočtu ČTK navíc), což není v souladu s platnou dikcí zákona, a ČTK to zcela nepochybně velmi dobře ví, ale ani tuhle problematiku nijak neřeší. A když jsem na to při zasedáních rady v rámci projednávání výroční zprávy a rozpočtu konkrétně a výslovně opakovaně upozornil, tak to jsem to od „hlasovací pětky“ v radě schytal. Asi tak ve stylu toho už tříletého trendu v té radě – že co si to jako dovoluju – ohánět se tady nějakými zákony a vyžadováním jejich dodržování. Hmmm …   

  

Za výkon agend v souvislosti s výplatami členů Rady ČTK i souvisejícími věcmi (tzv. agendy „PaM“, atd.) plně zodpovídá ČTK – a jen málokdo by asi chtěl její odpovědné pracovníky podezřívat z toho, že by dlouhodobé trendy nebyli schopni vnímat a řešit, a že by nevěděli o tom, že celý ten komplex dané problematiky je na stole.  

 

___________________________________________________________________________________